Η εικονική πραγματικότητα μέσα από τα μάτια των νέων: Προοπτικές και κίνδυνοι
line
#AI #kids
#VR

Στο επίκεντρο του webinar που διοργανώθηκε από τον INSAFE για τις προοπτικές και τους κινδύνους που ενέχει η τεχνολογία της εικονική πραγματικότητα σε συνδυασμό με την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης (virtual reality (VR), augmented reality (AR), and extended reality (XR) applications) βρέθηκε η άποψη των νέων. Άλλωστε η εικονική πραγματικότητα (VR) έχει καταφέρει να προσελκύσει την προσοχή των νέων, προσφέροντας νέες εμπειρίες και δυνατότητες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αδύνατες.

Το πάνελ νέων του Ελληνικού κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ εκπροσώπησε στη συζήτηση η Μαριάννα, 16 χρόνων η οποία αναφέρθηκε στις προοπτικές αλλά και στους κινδύνους αυτής της τεχνολογίας. Όπως χαρακτηριστικά είπε «Είναι σημαντικό οι νέοι να είναι ενημερωμένοι και να χρησιμοποιούν την VR με υπευθυνότητα, αξιοποιώντας τις προοπτικές της χωρίς να παραβλέπουν τους πιθανούς κινδύνους. Η ισορροπία αυτή θα επιτρέψει στην εικονική πραγματικότητα να γίνει ένα εργαλείο που εμπλουτίζει τη ζωή μας, αντί να αποτελεί πηγή προβλημάτων».

Ιδιαίτερη έμφαση κατά τη συζήτηση δόθηκε στις προοπτικές της εικονικής πραγματικότητας όπως το γεγονός ότι προσφέρει μια ανεπανάληπτη εμπειρία παιχνιδιού, επιτρέποντας στους νέους να «βυθιστούν» σε έναν εικονικό κόσμο όπου μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να εξερευνήσουν. Επίσης η VR ανοίγει νέους δρόμους στην εκπαίδευση, επιτρέποντας στους μαθητές να βιώσουν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που είναι δύσκολο ή αδύνατο να προσεγγιστούν στην πραγματική ζωή. Η εικονική πραγματικότητα μπορεί να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, ανεξαρτήτως γεωγραφικών αποστάσεων. Μέσω VR πλατφορμών, οι νέοι μπορούν να συναντώνται, να αλληλεπιδρούν και να δημιουργούν κοινωνικές συνδέσεις με τρόπους που δεν ήταν εφικτοί μέχρι τώρα.

Στον αντίποδα, όπως ειπώθηκε η ελκυστική φύση της VR μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική χρήση και εθισμό, επηρεάζοντας αρνητικά την κοινωνική ζωή και την ψυχική υγεία των νέων. Η υπερβολική ενασχόληση με τον εικονικό κόσμο μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση και απομάκρυνση από την πραγματικότητα.

Επιπρόσθετα η παρατεταμένη χρήση της VR μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας όπως ζαλάδα, κόπωση των ματιών και ναυτία. Επιπλέον, η χρήση της VR σε μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και τραυματισμούς.

Η συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων μέσω VR πλατφορμών εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια ενώ η συνεχής έκθεση σε εικονικά περιβάλλοντα μπορεί να αλλοιώσει την αντίληψη της πραγματικότητας και να δημιουργήσει δυσκολίες στην διάκριση μεταξύ πραγματικού και εικονικού κόσμου. Αυτή η αλλοίωση μπορεί να επηρεάσει την κριτική σκέψη και την αντίληψη των νέων για τον πραγματικό κόσμο.