2223) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
line

Θέμα: Θετικό/ποιοτικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο

Μαθητές: Γκέλη Παναγιώτα-Ραφαέλα, Κατσάνου Ελένη, Μπαλατσού Εριέττα, Ράδου Αθηνά, Σερμπής Αλέξανδρος, Σώζος Αθανάσιος, Τσάβος Δημήτριος, Τσίμας Γεώργιος

https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/cfdb7_uploads/1578675000-IMG_2605.jpg