2262) Γυμνάσιο Κυργίων Δράμας
line

Θέμα: Τα κοινωνικά δίκτυα και η εικόνα του εαυτού μας

Μαθητές: Καπανίρης Μιχαήλ,
Μιχαηλίδης Αλέξανδρος,
Μπλιού Κλειώ,
Παναγιωτίδου Αναστασία,
Παπαμιχαήλ Μιχαήλ,
Πατέρα Σοφία,
Ταμπαλέκης Παναγιώτης,
Τσορμπατζίδης Γεώργιος,
Φαλόρνι Γεώργιος

Τη συμμετοχή του σχολείου θα την βρείτε εδώ.