Συμμετοχή στον διαγωνισμό “Πιάσε τη Σημαία” SID 2024
Συμμετοχή στον διαγωνισμό “Πιάσε τη Σημαία” SID 2024
line


  Bεβαιωθείτε οτι έχετε ανεβάσει σε κάποιο διαδικτυακό χώρο της επιλογής σας (όπως Google Drive, OneDrive, Dropbox, YouTube, κτλ.) τις υπογεγραμμένες φόρμες συναίνεσης των γονέων και κηδεμόνων και στείλτε μας το link στο αντίστοιχο πεδίο που ζητείται παρακάτω στη φόρμα. Αφού ανεβάσετε τις φόρμες συναίνεσης, επιλέξτε κοινή χρήση (share) μόνο με τα mails support@saferinternet4kids.gr και saferinternet4kids@gmail.com (μη φτιάξετε ένα δημόσιο link) .

  Το πρότυπο της γονικής συναίνεσης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ. Για να αναρτηθούν ονόματα και λοιπά προσωπικά στοιχεία παιδιών, θα πρέπει οπωσδήποτε να μας έχει σταλεί υπογεγραμμένη φόρμα συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων, διαφορετικά δεν θα λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή.


  Παρακαλούμε συμπληρώστε παραπάνω τα ονόματα των μαθητών της ομάδας που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό "Πιάσε την σημαία 2024". Αν έχουν σκοπό να συμμετάσχουν κι άλλοι μαθητές σας παρακαλούμε κάντε νέα αίτηση συμπληρώνοντας τα ονόματά τους. Για κάθε ομάδα (max 2 μαθητές ανά ομάδα) που θα συμμετάσχει θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστή αίτηση.

  Οι μαθητές θα πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα με τα email που δηλώθηκαν σε αυτή τη φόρμα.

  Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχία των email των μαθητών στη πλατφόρμα με τα email που δηλώθηκαν στη συγκεκριμένη φόρμα, οι λογαριασμοί των χρηστών θα απενεργοποιούνται και δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.


  Το saferinternet4kids.gr τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@saferinternet4kids.gr.

  Font Resize
  Contrast