Στο διαδίκτυο δεν είναι όλα όπως φαίνονται…
line

Η ενημέρωση για τη διαδικτυακή εκμετάλλευση είναι ακόμα ελλιπής. Συχνά επικεντρωνόμαστε στους κινδύνους του πραγματικού κόσμου, αγνοώντας ότι τα παιδιά θα μπορούσαν εξίσου εύκολα να διατρέχουν κίνδυνο και μέσα στην ασφάλεια του σπιτιού τους όταν συμμετέχουν σε διαδικτυακές δραστηριότητες. Επιπλέον, δεν έχουν όλα τα παιδιά τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μείνουν ασφαλή στο διαδίκτυο.
Στις 25 Μαΐου, το δίκτυο εμπειρογνωμόνων της αστυνομίας για τους αγνοούμενους πολίτες (PEN-MP) ξεκινά την ετήσια εκστρατεία πρόληψης για τη διεθνή ημέρα των αγνοουμένων παιδιών. Η φετινή καμπάνια «#DontBeAnEasyCatch», που δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με την AMBER Alert Europe, στοχεύει στην #εκπαίδευση των #παιδιών, και συγκεκριμένα των εφήβων, από τη διαδικτυακή παραπλάνηση.