Επικαιροποιημένος χάρτης των ηλικιών ψηφιακής συναίνεσης στις χώρες της Ε.Ε

Επικαιροποιημένος χάρτης των ηλικιών ψηφιακής συναίνεσης στις χώρες της Ε.Ε
line

 

Oκτώ μήνες από την εφαρμογή του νέου κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα και ακόμα όλες οι χώρες δεν έχουν ολοκληρώσει τη νομοθετική διαδικασία. Πρόκειται για τις Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Σλοβενία.  Στην πράξη, το γεγονός ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν ακόμη περάσει τους νόμους εφαρμογής του GDPR σημαίνει ότι ως ηλικία ψηφιακής  συναίνεσης του άρθρου 8  αυτόματα θεωρούνται τα  16 έτη αντί της ηλικίας που προτείνεται στο σχέδιο νόμου μέχρι την επίσημη έγκρισή του. Να θυμίσουμε ότι στη χώρα μας η αρμόδια επιτροπή έχει προτείνει το 15 έτος ως ηλικία ψηφιακής συναίνεσης

Η παρακάτω εικόνα παρέχει μια γενική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 8. Για τις χώρες που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει τον νόμο εφαρμογής, η ηλικία καθορίζεται σε 16, αλλά ένα έγχρωμο περίγραμμα δείχνει την ηλικία που περιλαμβάνεται στα σχέδια των εκτελεστικών πράξεων.

Πηγή: BIK

Font Resize
Contrast