Στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+ τα εγχειρίδια ασφαλούς πλοήγησης
line

Τα εγχειρίδια ασφαλούς πλοήγησης για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ περιλαμβάνονται πλέον στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064) στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα «ΟΠΣ Επιμόρφωσης» του ΙΕΠ.

Μπορείτε να τα βρείτε εδώ:

Για το Δημοτικό: https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=23258

Για το Γυμνάσιο: https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=23315&forceview=1

Τα εγχειρίδια στοχεύουν να εφοδιάσουν με γνώσεις και δεξιότητες τους μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων  για μια δημιουργική, ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Μπορούν να  χρησιμοποιηθούν είτε στην ολότητά τους είτε αποσπασματικά και δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εμβαθύνει στην κάθε θεματική ενότητα όσο αυτός θεωρεί ότι χρειάζεται με βάση την ωριμότητα και τις ανάγκες των παιδιών της κάθε τάξης. Το περιεχόμενο επιλέχθηκε βάση αναγκών της ελληνικής και ευρωπαϊκής
πραγματικότητας ενώ στηρίχθηκε και στα συμπεράσματα των δύο μεγάλων ερευνών (https://bit.ly/33TC4Hh) που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ κατά τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 και οι οποίες στόχευαν στη διερεύνηση των διαδικτυακών συνηθειών των παιδιών και στον εντοπισμό των συχνότερων κινδύνων που αντιμετωπίζουν λόγω έλλειψης ενημέρωσης και επιμόρφωσης.

Στόχος είναι η γνώση κάθε θέματος να εκμαιεύεται από τους ίδιους τους μαθητές κατά τη
διάρκεια δραστηριοτήτων που προτείνονται ενω παράλληλα δίνονται σαφής οδηγίες για το πως ο εκπαιδευτικός μπορεί βήμα βήμα να αναπτύξει το κάθε θέμα.