Απλές συμβουλές για να γίνει το παιδί ένας καλός ψηφιακός πολίτης
line

Ψηφιακός είναι ο πολίτης που χρησιμοποιεί την τεχνολογία με ασφάλεια, με ήθος και υπευθυνότητα, προστατεύοντας τα δικαιώματα και τις πληροφορίες του καθώς και τα δικαιώματα και τις πληροφορίες όλων όσοι συμμετέχουν στον ψηφιακό κόσμο.

Τι είναι η Ψηφιακή Ιθαγένεια

Η Ψηφιακή Ιθαγένεια μπορεί να παρομοιαστεί με ένα πλαίσιο, με ένα φίλτρο κατά κάποιον τρόπο, το οποίο καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την ψηφιακή τεχνολογία και συμπεριφερόμαστε στο διαδίκτυο. Αφορά τα πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε, να κάνουμε και να είμαστε, προκειμένου να χρησιμοποιούμε δημιουργικά και υπεύθυνα το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, τις εφαρμογές και άλλες συσκευές συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, προκειμένου να επικοινωνούμε, να εξερευνούμε, να εργαζόμαστε, να μαθαίνουμε και να παίζουμε στο διαδίκτυο. Η ψηφιακή ιθαγένεια ορίζει τον τρόπο με τον οποίο έχουμε πρόσβαση και χρησιμοποιούμε τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα δεδομένα, καθιστώντας ευκολότερο για εμάς να επωφεληθούμε από τις ευκαιρίες που μας προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος και να αποφεύγουμε τις παγίδες. Μας βοηθά να αποκτήσουμε τις γνώσεις που χρειαζόμαστε για να συμμετέχουμε σε διάφορες κοινότητες (όπως κοινωνικά δίκτυα ή διαδικτυακές ομάδες συνομιλίας) και την κριτική κατανόηση να αποφασίσουμε σε ποιες θέλουμε να συμμετέχουμε. Μας παρέχει επίσης τις αξίες και τη στάση ζωής που διασφαλίζουν ότι όλοι μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους. Η ψηφιακή τεχνολογία αναπτύσσεται συνεχώς και υπεισέρχεται σε νέους τομείς της ζωής μας, μέσα από τα παιχνίδια, την ψυχαγωγία, την υγεία, τις οικιακές συσκευές και άλλα. Καθιστά τη διά βίου μάθηση ευκολότερη αλλά και απαραίτητη, επειδή πρέπει να παραμένουμε σε εγρήγορση τόσο όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας όσο και τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην ποιότητα ζωής μας και στους ανθρώπους ανά τον κόσμο. (Digital citizenship… and your child – What every parent needs to know and do – Greek version-2019)

Απλές συμβουλές για να γίνει το παιδί ένας καλός ψηφιακός πολίτης:

Να είναι ευγενικό  στο διαδίκτυο.

    Μάθετε στο παιδί να συμπεριφέρεται στους άλλους στο διαδίκτυο όπως θα ήθελε να του συμπεριφέρονται και οι άλλοι. Οι ίδιοι κανόνες καλής συμπεριφορά που ισχύουν στην πραγματική ζωή ισχύουν και στο διαδίκτυο. Το παιδί θα πρέπει να συνειδητοποιήσει πως στο διαδίκτυο απέναντί του έχει ανθρώπους με συναισθήματα και θα πρέπει να προσέχει πολύ τον τρόπο που εκφράζεται.

Να σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα και το fair play.

H αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι πιο εύκολο από ποτέ να αντιγράψει κανείς και να δημοσιεύσει περιεχόμενο. Μάθετε στο παιδί να σέβεται τη δουλειά άρα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ελέγχει ποιος κατέχει το περιεχόμενο, να ζητάει άδεια για να το χρησιμοποιήσει ή να το αγοράσει αν είναι απαραίτητο.

Να προστατεύει το ψηφιακό του αποτύπωμα

Με κάθε δημοσίευση στον ψηφιακό κόσμο δημιουργούμε ένα ψηφιακό αποτύπωμα. Μάθετε στο παιδί όταν δημοσιεύει ή κοινοποιεί περιεχόμενο στο διαδίκτυο να σκέφτεται τι εντύπωση θα λάβει για το ατομό του αυτοί  που θα το δουν.  Η λήψη μέτρων όπως ο έλεγχος του απορρήτου, η διαγραφή παλαιών λογαριασμών και η σκέψη πριν από την ανάρτηση μπορεί να το βοηθήσει να διασφαλίσει ότι διαχειρίζεται σωστά τη διαδικτυακή του φήμη.

Να προστατεύει την ιδιωτικότητά του.

    Θα πρέπει να γίνει συνείδηση στο παιδί η προστασία των προσωπικών του στοιχείων.  Να αποφεύγει την ανάρτηση ευαίσθητων πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του, να  χρησιμοποιεί ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και να ελέγχει τακτικά τις ρυθμίσεις απορρήτου στα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιεί έτσι ώστε να είναι βέβαιο ότι δεν μοιράζεται κάτι που δε θέλει να βλέπουν οι άλλοι, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από ξένους για να το αναγνωρίσουν.

Να αναλαμβάνει δράση

    Το παιδί θα πρέπει να μάθει να αντιδρά σε οτιδήποτε του προκαλεί αναστάτωση/πρόβλημα στο διαδίκτυο. Ακριβώς όπως αναφέρει ένα ζήτημα στην πραγματική ζωή, θα πρέπει να αναφέρει προβλήματα, ακατάλληλο περιεχόμενο και καταχρηστική συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Υπάρχουν σχετικά εργαλεία που πρέπει να τα γνωρίζει και κυρίως να τα χρησιμοποιεί αν χρειαστεί

    Να μη διστάζει να αποσυνδέεται

    Το να γνωρίζει πότε να παραμείνει συνδεδεμένο και πότε να απενεργοποιήσει τη συσκευή του αποτελεί μέρος του να είναι ένας καλός ψηφιακός πολίτης. Αν και η τεχνολογία μπορεί να είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο για μάθηση, ανάπτυξη και δημιουργία κοινωνικών αλλαγών, μερικές φορές πρέπει να μάθει ότι η καλύτερη λύση είναι να αποσυνδεθεί.

Font Resize
Contrast