Τι δείχνουν τα στοιχεία των Γραμμών Βοήθειας για την περίοδο Απρίλιος-Ιούνιος 2018
Τι δείχνουν τα στοιχεία των Γραμμών Βοήθειας για την περίοδο Απρίλιος-Ιούνιος 2018
line

Το δίκτυο των γραμμών βοήθειας Insafe συλλέγει δεδομένα σχετικά με τους τύπους κλήσεων που λαμβάνει και τα αποτελέσματα αναλύονται κάθε τρεις μήνες προκειμένου να εξεταστούν οι τάσεις και τα νέα και αναδυόμενα ζητήματα.

Η πιο πρόσφατη συλλογή δεδομένων κάλυψε την περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2018. Καταγράφηκαν 10.843 επαφές που αφορούσαν όλα τα θέματα που είχαν σχέση με τη χρήση του διαδικτύου. Το 70% των κλήσεων προέρχονταν από εφήβους, υπογραμμίζοντας εκ νέου τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή η ομάδα όταν είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.

Το 13% των επαφών προέρχονται από ακόμα πιο μικρά παιδιάηλικίας 5-11 ετών. Καθώς οι συσκευές είναι πιο εύκολα διαθέσιμες – ίσως καθώς οι γονείς τις αναβαθμίζουν και στη συνέχεια δίνουν την “παλιά” συσκευή τους στα παιδιά τους – βλέπουμε όλο και περισσότερα παιδιά να μπαίνουν στο διαδίκτυο σε μικρότερη ηλικία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός οχτάχρονου που πραγματικά αναστατώθηκε από ένα online παιχνίδι που περιελάβανε ένα παράλληλο σύμπαν. Το προσωπικό της Γραμμής Βοήθειας στην οποία απευθύνθηκαν οι γονείς παρήχε στο παιδί  ψυχολογική

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός  αντιπροσώπευε το 16% όλων των κλήσεων και παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για όσους χρησιμοποιούν τις γραμμές βοήθειας. Υπήρξε μια μικρή αύξηση στις κλήσεις που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι το θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω της εφαρμογής του GDPR.

Μία από τις νέες κατηγορίες που οι γραμμές βοήθειας άρχισαν να καταγράφουν κλήσεις κατά το 2018 ήταν η σεξουαλικότητα. Παρόλο που ο αριθμός των κλήσεων σχετικά με αυτό παρέμεινε αρκετά σταθερός (περίπου 3%), ορισμένες γραμμές βοήθειας ανέφεραν σημαντικές αυξήσεις και αυτό θα παρακολουθείται κατά τις μελλοντικές περιόδους αναφοράς.

Τα παιδιά και η πρόσβασή τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο αναφέρθηκαν από πολλές γραμμές βοήθειας και αυτό θα αποτελέσει θέμα συζήτησης κατά την επόμενη συνάντηση κατάρτισης του Insafe που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2018.

Μάθετε περισσότερα για το έργο του δικτύου Insafe και των γραμμών βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών στοιχείων επικοινωνίας, στη διεύθυνση www.betterinternetforkids.eu/helpline-statistics, όπου μπορούν επίσης να γίνουν συγκρίσεις χωρών.

Font Resize
Contrast