Μελέτη της Microsoft: Aυξάνονται οι διαδικτυακοί κίνδυνοι που “σπέρνουν” το μίσος και το διχασμό.
line
#hatespeech
#onlinefraud

Η διαδικτυακή απάτη, η ρητορική μίσους, οι διακρίσεις και άλλοι διχαστικοί διαδικτυακοί κίνδυνοι αυξάνονται παγκοσμίως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας νέας μελέτης της Microsoft. Περίπου το 31% των ερωτηθέντων σε 32 χώρες  δηλώνουν ότι έχουν εκτεθεί σε φάρσες, απάτες στο διαδίκτυο και παραπληροφόρηση, δύο εκατοστιαίες μονάδες από πέρυσι και τρεις ποσοστιαίες μονάδες από τότε που ο κίνδυνος απάτης συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά σε αυτήν τη μελέτη, το  2017. Εν τω μεταξύ, ένας στους πέντε ερωτηθέντες (20%) δηλώνει ότι έγινε στόχος ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και το 15% δηλώνει ότι έχει υποστεί κάποιου είδους διάκριση. Αυτοί οι δύο τελευταίοι κίνδυνοι αυξάνονται τέσσερις και πέντε εκατοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα, από την έναρξη της έρευνας το 2016. Και οι τρεις κίνδυνοι βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί για αυτήν την έρευνα.

Μεταξύ των ερωτηθέντων που αναφέρουν ότι είχαν υποστεί εκφοβισμό, παρενόχληση ή μέση και σκληρή μεταχείριση στο διαδίκτυο – 33%, 47%και 37%αντίστοιχα – δήλωσαν ότι αυτές οι συμπεριφορές εκδηλώθηκαν από ξένους. Ωστόσο, οι κίνδυνοι από εκείνους που χαρακτηρίζονται ως «φίλοι» έχουν αυξηθεί σταθερά επίσης. Φέτος, το 22% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι κίνδυνοι διαπράχθηκαν από φίλους, σε σύγκριση με το 13% πριν από τέσσερα χρόνια.

Τα ευρήματα προέρχονται από την τελευταία έρευνα της Microsoft σε θέματα ψηφιακής ευγένειας. Η μελέτη, Civility, Safety and Interaction Online – 2020, ερεύνησε τους εφήβους ηλικίας 13-17 και τους ενήλικες ηλικίας 18-74 σχετικά με την έκθεσή τους σε 21 διαφορετικούς διαδικτυακούς κινδύνους. Τα πλήρη αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα σε συνδυασμό με τη διεθνή Ημέρα Ασφαλέστερου Διαδικτύου (SID) την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021.

 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο και την ψηφιακή ευγένεια γενικά, επισκεφθείτε τον ιστότοπο Microsoft Online Safety και την ιστοσελίδα τους για την ψηφιακή ευγένεια.

Πηγή: BIK