Εξερευνώντας τη διαδικτυακή φήμη

Εξερευνώντας τη διαδικτυακή φήμη
line
#digitalreputation

 

Η τεχνολογία και ειδικότερα τα κοινωνικά μέσα έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν την εσωτερική μας ανάγκη για επικοινωνία με τους άλλους: η εξέλιξη του ανθρώπου μετέτρεψε την κοινωνικότητα μας σε στρατηγική επιβίωσης. Η εξάρτησή μας από τους άλλους και η θέλησή μας να λειτουργούμε κοινωνικά είναι ενσωματωμένη στο DNA μας. Ο σχεδιασμός της τεχνολογίας τα τελευταία δέκα χρόνια έχει επικεντρωθεί στην εκμετάλλευση αυτής της ανάγκης. Πολλοί έχουν μια κοινωνική παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακόμη και πριν γεννηθούν. Η λέξη “sharenting” έχει αναδειχθεί ως ένας τρόπος περιγραφής της πληθώρας εικόνων που δημοσιεύουν οι γονείς για τα παιδιά τους, ανεξάρτητα από τις συνέπειες ή τη συγκατάθεσή τους.

Σε ένα θετικό πλαίσιο, η τεχνολογία ενίσχυσε αυτή την εγγενή ανάγκη για κοινωνικοποίηση και υπάρχουν πολλά οφέλη για μια κοινωνία που διευρύνεται και δεν περιορίζεται πλέον από τη γεωγραφία, τη γλώσσα, τις πεποιθήσεις ή τον πολιτισμό της.

Ωστόσο, η φύση του μέσου χαρακτηρίζεται από ιδιότητες που δεν υπήρχαν παλαιότερα ούτε αποτελούν μέρος της σωματικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Πίσω το 2008, η ερευνητής και ψηφιακή ανθρωπολόγος Dana Boyd περιέγραψε τις ιδιότητες αυτού του «δικτυωμένου κοινού» στο έγγραφό της «Taken Out of Context».

Αυτές είναι:

Μονιμότητα:

Οι διαδικτυακές εκφράσεις καταγράφονται αυτόματα και αρχειοθετούνται. Αυτή η μονιμότητα του περιεχομένου σημαίνει ότι εάν υπάρχει στο διαδίκτυο, είναι πολύ δύσκολο να αποκρύψετε ή να διαγράψετε περιεχόμενο όπως πληροφορίες, εικόνες ή αρχεία. Παρά ορισμένες επιτυχείς νομικές προσπάθειες στα ευρωπαϊκά δικαστήρια που ανάγκασαν την Google να διαγράψει αποτελέσματα αναζήτησης που δεν ήταν πλέον σχετικά με ένα άτομο στην Ευρώπη, η αναζήτηση σε μια αμερικανική έκδοση της ίδιας μηχανής αναζήτησης μπορεί να αποκαλύψει διαφορετικά αποτελέσματα.

Αναπαραγωγιμότητα:

Το περιεχόμενο που κοινοποιείται στο διαδίκτυο μπορεί να αντιγραφεί. Έπειτα, αφού αντιγραφεί και συνδυαστεί μπορεί να δημιουργηθεί το ιστορικό προφίλ ενός ατόμου.

Ευελιξία:

Η πιθανή προβολή του περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα είναι μεγάλη. Αυτό σημαίνει ότι εάν μπορεί να το δει μια ευρεία ομάδα ανθρώπων όχι μόνο μπορεί να επηρεάσει μια ευρεία δημογραφική άποψη, αλλά μπορεί επίσης να προβληθεί σε μια ευρεία ομάδα ανθρώπων. Κάθε περιεχόμενο γίνεται εύκολα ορατό και δύσκολο να κρυφτεί.

Δυνατότητα αναζήτησης:

Το περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να βρεθεί μέσω αναζήτησης. Αυτό κάνει μια εκτενής έρευνα για ένα άτομο σχετικά εύκολη. Η έρευνα της Microsoft πριν από επτά χρόνια υπογράμμισε την τρέχουσα χρήση της διαδικτυακής έρευνας των υποψηφίων πριν τη διαδικασία πρόσληψης.

Μεταξύ των λόγων μη πρόσληψης υποψηφίων ήταν:

  • Ανησυχία για τον τρόπο ζωής τους
  • Ακατάλληλες φωτογραφίες, βίντεο και πληροφορίες
  • Σχόλια που επικρίνουν τους προηγούμενους εργοδότες, συναδέλφους ή πελάτες
  • Συμμετοχή σε ορισμένες ομάδες και δίκτυα
  • Ο υποψήφιος κοινοποίησε ψευδείς πληροφορίες
  • Οι κακές δεξιότητες επικοινωνίας στο διαδίκτυο

Κατά ειρωνικό τρόπο, παρόλο που αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια κακή φήμη, μπορούν επίσης με σωστή χρήση να μια θετική φήμη.

Ενώ μπορεί να μην μπορείτε να απαλλαγείτε από ανεπιθύμητες δημοσιεύσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν, μπορείτε να διαχειριστείτε σωστά το θετικό σας προσωπικό περιεχόμενο, έτσι ώστε να είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν οι άλλοι χρήστες.

 

Άλλα οφέλη από μια θετική φήμη στο διαδίκτυο

  • Όσοι έχουν μια ορατή θετική παρουσία στο διαδίκτυο είναι πιο επιτυχημένοι στην ενσωμάτωση σε κοινωνικές ομάδες.
  • Άλλοι χρήστες στο διαδίκτυο θα εμπιστεύονται το περιεχόμενό σας και θα δείτε τα ποσοστά επιτυχίας στην αύξηση των followers π.χ. Αυτό ενισχύει τις απόψεις σας σας και επεκτείνει την επιρροή σας.

Πηγή: SWGFL

Font Resize