Πού εμφανίζονται οι καταγγελίες που κάνετε για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο
line

Όταν καταγγέλλετε κάτι στην ανοικτή γραμμή καταγγελιών παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο Safeline, ίσως να αναρωτιέστε τι αντίκτυπο μπορεί να έχει. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ανοικτές γραμμές επικοινωνίας εργάζονται έμμεσα/άμεσα με υπαλλήλους επιβολής του νόμου και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου. Αυτό σημαίνει ότι, όταν δηλώνετε περιεχόμενο που θεωρείτε ότι περιέχει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) στο διαδίκτυο στη Safeline, η πληροφορία αυτή θα διαβιβάζεται στην αστυνομία που έχει την εξουσία να διερευνά το διαπραχθέν έγκλημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανοικτή γραμμή επικοινωνίας μπορεί ακόμη και να αναφέρει το περιεχόμενο στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που μπορεί να αφαιρέσει κατευθείαν το περιεχόμενο από το διαδίκτυο.

Σε οργανωτικό επίπεδο, ο INHOPE ανήκει στο σχέδιο AviaTor, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη εργαλείων αυτοματοποίησης και συλλογής πληροφοριών με σκοπό τη σημαντική μείωση του χρόνου που περνούν από την αξιολόγηση των αρχών επιβολής του νόμου και την ιεράρχηση των εν λόγω καταγγελιών.

Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό οι ανοικτές γραμμές επικοινωνίας να είναι σε θέση να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο,  και γι’ αυτό το λόγο υπάρχει συνεργασία με την INTERPOL. Ως ένας από τους εταίρους μας, ο ρόλος της INTERPOL είναι να παρέχει τη δυνατότητα στην αστυνομία σε όλο τον κόσμο να συνεργάζεται. Με τις υποδομές υψηλής τεχνολογίας της τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων της καταπολέμησης του εγκλήματος στον 21ο αιώνα. Το εργαλείο μας ICCAM — που χρησιμοποιείται από το παγκόσμιο δίκτυο ανοικτών γραμμών επικοινωνίας — ακολουθεί την INTERPOL (καθώς και την εθνική νομοθεσία) σε ό, τι αφορά τη διεθνή για την παγκόσμια αποσαφήνιση των εικόνων και των βίντεο.

Η ICCAM καθιστά δυνατή την ασφαλή ανταλλαγή παράνομου υλικού που απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μεταξύ ανοιχτών γραμμών που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές δικαιοδοσίας, με στόχο την ταχεία αφαίρεση του από το διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλά στοιχεία και οργανισμοί που εμπλέκονται στην αφαίρεση του CSAM από το διαδίκτυο με τη χρήση της διαδικασίας Ειδοποίησης και Κατάργησης — διαβάστε την ετήσια έκθεσή μας για το 2018 για να κατανοήσετε την πλήρη διαδικασία.

Τα μέλη μας βοηθούν την επιβολή του νόμου, με την εξοικονόμηση χρόνου, με τη διασφάλιση της παραπομπής μόνο των σχετικών εκθέσεων στις εθνικές και διεθνείς αρχές επιβολής του νόμου, ούτως ώστε οι προσπάθειες να επικεντρωθούν στη διερεύνηση υποθέσεων που έχουν επιβεβαιωθεί από τη CSAM και στην προσπάθεια εντοπισμού και διάσωσης θυμάτων.