Παιδιά και ψηφιακό μάρκετινγκ: Δικαιώματα, κίνδυνοι και ευθύνες

Παιδιά και ψηφιακό μάρκετινγκ: Δικαιώματα, κίνδυνοι και ευθύνες
line
#digitalmarketing

Η UNICEF δημοσίευσε ένα νέο έγγραφο συζήτησης με θέμα «Τα παιδιά και το ψηφιακό μάρκετινγκ: δικαιώματα, κίνδυνοι και ευθύνες», το οποίο έρχεται να προστεθεί στη σειρά  Δικαιώματα των παιδιών και επιχειρήσεις στον ψηφιακό κόσμο.

Το έγγραφο αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις παρεμβάσεις και τα σχόλια από μια σειρά βασικών ενδιαφερομένων, ειδικά εκείνων μιας ομάδας εργασίας για το ψηφιακό μάρκετινγκ (διαφημιστικές και τεχνικές υπηρεσίες, έμποροι και παραγωγοί). Το έγγραφο συζήτησης βασίζεται στην υπόθεση ότι τα παιδιά και οι έφηβοι είναι εξαιρετικά ισχυρή ομάδα καταναλωτών. Δεν έχουν στη διάθεσή τους μόνο την τεχνολογία να ασκούν εμπορική επιρροή, αλλά μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις επιλογές αγοράς των γονέων τους. Ωστόσο, σύμφωνα με την UNICEF, η ικανότητα των παιδιών να ασχοληθούν κριτικά με τις παραδοσιακές τεχνικές μάρκετινγκ ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών είναι περιορισμένη λόγω της απειρίας, της αθωότητας και της ανωριμότητά τους, ενώ η ικανότητά τους να αποφεύγουν τις επιπτώσεις της έμμεσης διαφήμισης είναι μάλλον ανύπαρκτη.

unicef1

Δεν εκπλήσσει λοιπόν το ερώτημα σχετικά με τη θέση που καταλαμβάνουν τα παιδιά στο διαφημιστικό οικοσύστημα. Γι’ αυτόν τον λόγο, σε αυτή τη συζήτηση, η UNICEF υπογραμμίζει επανειλημμένα τη σημασία του να θεωρούνται τα παιδιά ως «κάτοχοι δικαιωμάτων που δικαιούνται να προστατεύονται από παραβιάσεις της ιδιωτικής τους ζωής και να αξίζουν ένα διαδίκτυο χωρίς χειριστικές και εκμεταλλευτικές πρακτικές».

Σύμφωνα με τη UNICEF, “τα παιδιά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απλά μια άλλη ομάδα καταναλωτών που θα εκμεταλλευτεί ή θα αποφύγει η βιομηχανία. Είναι καιρός να επισημοποιήσουμε και να ενισχύσουμε τους περιορισμούς στη διαφήμιση για να διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντά τους έρχονται πριν από την πληροφόρηση και τη δημιουργία εσόδων”. Αλλά γνωρίζοντας ότι σήμερα το ηλεκτρονικό περιβάλλον καλύπτει σχεδόν όλες τις πτυχές της ζωής μας (εργασία, εμπόριο, εκπαίδευση, σχέσεις και ούτω καθεξής), πώς μπορούν τα παιδιά να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα προσωπικά τους δεδομένα; Ακριβώς αυτό προτίθεται να κάνει το συγκεκριμένο έγγραφο – να παράσχει οπτική γωνία στο σημερινό τοπίο ψηφιακού μάρκετινγκ από την οπτική των δικαιωμάτων των παιδιών καθώς και μια βάση για πρακτικές μάρκετινγκ που προστατεύουν καλύτερα τα δικαιώματα των παιδιών.

Τέλος, περιγράφει τους παράγοντες και τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας κατάστασης και ολοκληρώνεται με μια σύντομη περιγραφή του κανονιστικού πλαισίου. Το πιο σημαντικό είναι ότι το έγγραφο στρέφεται και στους φορείς μάρκετινγκ, καταργώντας τους ρόλους τους στην αλυσίδα αξίας και τις πιθανές παρεμβολές στα δικαιώματα των παιδιών. Ως βάση για συνεχή συζήτηση, το έγγραφο προσφέρει προτάσεις για τα επόμενα βήματα και ευκαιρίες για θετική αλλαγή και στοχεύει να οδηγήσει στη δημιουργία μιας εργαλειοθήκης που θα παρέχει καθοδήγηση στη βιομηχανία σχετικά με τα χαρακτηριστικά της πολιτικής και τις ενέργειες που απαιτούνται για τον υπεύθυνο μάρκετινγκ.

 

Διαβάστε αναλυτικά το έγγραφο συζήτησης εδώ.

Font Resize