Η δύναμη της εικόνας (για μαθητές 7-11 ετών)
line

Για παιδιά ηλικίας 7-11 από το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μπορείτε να κατεβάστε την από εδώ

Παρουσίαση για τη δύναμη της εικόνας 7-11 ετών