Διαγωνισμός «Πιάσε τη Σημαία» (Capture the Flag) για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2024
line

Ο Διαγωνισμός πήρε παράταση. Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών 15/11/2023.

Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2024, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, προκηρύσσει πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό με θέμα «Πιάσε τη σημαία» (Capture the Flag) – Διαγωνισμός για την Κυβερνοασφάλεια. Ο διαγωνισμός υποστηρίζεται από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως δράση που θα συνεισφέρει  στις προσπάθειες για προσέλκυση νέων ατόμων στον κλάδο της Κυβερνοασφάλειας και τελεί υπό την αιγίδα του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο διαγωνισμός τελεί επίσης υπό την αιγίδα του Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Μαθητές/τριες  από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μαθητές/τριες Γυμνασίων και Λυκείων) ατομικά ή ομαδικά καλούνται να συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό «Πιάσε την σημαία»  (Capture the Flag – CTF ). Ο διαγωνισμός αυτός θα λάβει χώρα στην ειδική Πλατφόρμα για διαγωνισμούς CTF, και συγκεκριμένα στην Πλατφόρμα CTFd  (https://ctfd.io/). 

Πλατφόρμα Διαγωνισμού

Η πλατφόρμα CTFd (Capture The Flag framework), είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που σχεδιάστηκε για τη φιλοξενία και διαχείριση διοργανώσεων Capture The Flag (CTF). Οι διοργανώσεις CTF είναι προκλήσεις κυβερνοασφάλειας όπου οι συμμετέχοντες λύνουν διάφορες ασκήσεις ή γρίφους για να βρουν κρυφές “σημαίες” που αντιπροσωπεύουν ευαίσθητες πληροφορίες ή ευπάθειες συστημάτων. 

Το CTFd παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την οργάνωση διοργανώσεων CTF, επιτρέποντας στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, δηλαδή στους διαχειριστές, να δημιουργούν προκλήσεις, να διαχειρίζονται ομάδες και παίκτες, να καταγράφουν τα σκορ και να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων. Η πλατφόρμα υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα προκλήσεων. Το CTFd χρησιμοποιείται ευρέως σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, προγράμματα κατάρτισης κυβερνοασφάλειας και επαγγελματικούς διαγωνισμούς CTF. Η ευελιξία και η δυνατότητα επέκτασής της την καθιστούν μια δημοφιλή επιλογή τόσο για αρχάριους όσο και για έμπειρους ενδιαφερόμενους. 

 

Διαδικασία Διαγωνισμού

Κάθε μαθητής/μαθήτρια θα μπορεί να σχηματίσει ομάδα με τον εκπαιδευτικό του/της. Μια ομάδα θα αποτελείται από ένα ή δύο μαθητές από το ίδιο σχολείο. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Γονέων/ Κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Τη φόρμα συναίνεσης μπορείτε να τη βρείτε εδώ και είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί μαζί με την αίτηση συμμετοχής. 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να κάνουν εγγραφή για τους μαθητές τους μέσω της φόρμας συμμετοχής του SaferInternet4Kids.gr από εδώ δηλώνοντας τα στοιχεία τους, τα στοιχεία των μαθητών τους, επισυνάπτοντας επίσης την υπογεγραμμένη φόρμα συγκατάθεσης από τον κηδεμόνα του μαθητή / της μαθήτριάς τους. Και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετάσχουν σε κάποια ομάδα στην πλατφόρμα, όμως ο ρόλος τους  θα είναι καθαρά υποστηρικτικός προς τους μαθητές τους. Όσον αφορά την αναλυτική περιγραφή της εγγραφής των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, θα στείλει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την εγγραφή στην πλατφόρμα και τις προκλήσεις. Οι οδηγίες αυτές θα αποσταλούν σε όσους εγγραφούν στον διαγωνισμό στις αρχές του Νοέμβρη.

 

Challenges Διαγωνισμού

Οι προκλήσεις στις οποίες θα δαγωνιστούν οι μαθητές προέρχονται από τους από τους τομείς της κρυπτογραφίας (Kρυπτογραφία Kαίσαρα, Τετράγωνο του Πολύβιου, Aσύμμετρη κρυπτογραφία δημοσίου-ιδιωτικού κλειδιού, Kρυπτογραφία substitution and transposition,  Shamir’s Secret Sharing Algorithm), Forensics (Επεξεργασία εικόνων, Επεξεργασία zip αρχείων, Στεγανογραφία, Reverse engineering), Ανάλυση δεδομένων επιθέσεων (pcap αρχεία) και Κοινωνική Μηχανική – Social Engineering (phishing/spearphishing mails).  

Ο στόχος  για τους μαθητές και τις μαθήτριες είναι:  

 • Να αποκτήσουν κριτική ικανότητα στο διαδίκτυο. 
 • Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας. 
 • Να μάθουν τι σημαίνουν κενά ασφάλειας σε ένα σύστημα παίζοντας. 
 • Να αποκτήσουν ενεργή στάση σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο.
 • Να αναπτύξουν στο διαδίκτυο αξιακό σύστημα αντίστοιχο με του πραγματικού κόσμου.
 • Να ενημερωθούν για τον επαγγελματικό προσανατολισμό στην ασφάλεια δικτύων.
 • Να αναγνωρίσουν την ανάγκη της προστασίας των προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο.
 • Να ενημερωθούν για την ασφάλεια των δικτύων και το «Ηθικό Hacking».

 

Παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός στοχεύει στην επίτευξη προκαθορισμένων στόχων μέσα από οργανωμένες δράσεις. 

 • Προβάλλει ουσιαστικές, σύγχρονες και επιστημονικά ακριβείς γνώσεις. 
 • Ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες και υπαρκτές ανάγκες στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 • Συνάδει με τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών και επιπροσθέτως συμβάλλει στον εμπλουτισμό των διδακτικών τους στόχων/προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
 • Είναι παιδαγωγικά κατάλληλος για το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 • Παρέχει διευκολύνσεις, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν όλοι/όλες οι μαθητές/τριες ανεξαρτήτως μαθησιακού, κοινωνικού-πολιτισμικού υποβάθρου (π.χ. ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή/και αναπηρία, Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ως ξένη γλώσσα, διαφορετικό κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρο). 
 • Σέβεται τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού που απευθύνεται, καθώς και τις διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης των μαθητών/τριών στη γνώση. 
 • Προάγει την ατομική, συνεργατική, βιωματική, διερευνητική και εργαστηριακή προσέγγιση της γνώσης, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων. 
 • Ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα. 
 • Αποτελεί δίαυλο διασύνδεσης κι επικοινωνίας του σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα. 
 • Δεν έχει ως αυτοσκοπό τη διαφήμιση και την προώθηση εμπορικών συμφερόντων. 
 • Πληροί τους κανόνες προσβασιμότητας για όλο το μαθητικό πληθυσμό, καθώς και τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. 
 • Προβλέπει τη συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσαρμογές κατά την υλοποίηση του προγράμματος. 
 • Προβλέπει διαδικασία αποτίμησης και συνοδεύεται από εργαλεία αξιολόγησης, τα οποία  συμπληρώνονται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

 

Όροι συμμετοχής

Οι προκλήσεις είναι κοινές για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και ενθαρρύνονται συνέργειες μεταξύ μαθητών και των εκπαιδευτικών.  

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους και την άδεια ανάρτησης των αποτελεσμάτων τους στο διαδίκτυο. Τη φόρμα συναίνεσης μπορείτε να τη βρείτε εδώ  και είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί μαζί με την φόρμα εγγραφής στον διαγωνισμό. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα του SaferInternet4Kids.gr από εδώ δηλώνοντας τα στοιχεία τους, τα στοιχεία των μαθητών τους, επισυνάπτοντας επίσης την υπογεγραμμένη φόρμα συγκατάθεσης του κηδεμόνα του μαθητή / της μαθήτριας τους. 

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»  [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει.  Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» ,  Άρθρο 3  «περιουσιακό δικαίωμα»,  Άρθρο 4  «ηθικό δικαίωμα»,  Άρθρο 12 «μεταβίβαση»)  

Σε καμία περίπτωση δε θα προκύψουν έσοδα για το Ελληνικό Kέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ ή για άλλον από τον διαγωνισμό.  

 

Διαδικασία Εγγραφής στον Διαγωνισμό

Για τη συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό, θα πρέπει να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα από τον εκπαιδευτικό η οποία βρίσκεται εδώ. Η συμπλήρωση της φόρμας θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας υποβολής (30/9/2023-15/11/2022). 

Μετά την εγγραφή τους στον διαγωνισμό και κατά τον μήνα Νοέμβριο, οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το πώς και πότε μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να λύσουν μαζί με τους μαθητές τους τις προκλήσεις του διαγωνισμού που αναφέρονται παραπάνω. Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του διαγωνισμού και υλικό αξιολόγησης το οποίο θα συμπληρώνεται προαιρετικά από τους/τις εκπαιδευτικούς. Τη φόρμα αξιολόγησης μπορείτε να τη δείτε εδώ.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης και Νικητήρια Ομάδα

Η ομάδα που θα πάρει τους περισσότερους βαθμούς από την επίλυση των προκλήσεων θα είναι η νικητήρια ομάδα. Αν δυο ή και περισσότερες ομάδες ισοβαθμήσουν τότε θα προσμετρήσει ως κριτήριο ο χρόνος επίλυσης των προκλήσεων και θα κερδίσει η πιο γρήγορη ομάδα από τις ομάδες που ισοβαθμήσανε. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου θα δημοσιοποιήσει την κατάταξη των ομάδων και τον χρόνο που χρειάστηκε η κάθε ομάδα.  

 

Χρόνος υλοποίησης Διαγωνισμού

Ως ημερομηνία έναρξης εγγραφών  των ομάδων στο διαγωνισμό ορίζεται η 30/9/2023 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εγγραφών ορίζεται η 15/11/2023. Εφόσον ολοκληρωθούν οι εγγραφές, και οι ομάδες λάβουν οδηγίες σχετικά με το πως θα μπουν στην πλατφόρμα και θα διαγωνιστούν, οι ομάδες θα μπορούν να συνδέονται στην πλατφόρμα για να επιλύσουν τις προκλήσεις κατά τις ημερομηνίες 21/11/2023 (δόθηκε 3 μέρες παράταση) έως 23/12/2023 

Ο διαγωνισμός δύναται να πραγματοποιηθεί εντός και εκτός ωρολογίου προγράμματος. Στην περίπτωση που επιλεχθεί από τους εκπαιδευτικούς να γίνει η προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εντός του ωρολογίου προγράμματος, προτείνεται η ώρα του μαθήματος της πληροφορικής ή της τεχνολογίας. Η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων κρίνεται ότι δεν επιβαρύνεται αλλά εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό καθώς οι μαθητές μέσα από την όλη διαδικασία και με βιωματικό τρόπο θα ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογικές τάσεις στην ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα θα αφυπνισθούν για τους ενδεχόμενους κινδύνους και θα μάθουν τρόπους αυτοπροστασίας. 

Καταληκτική Ημερομηνία Εγγραφής στον Διαγωνισμό: 15/11/2023. 

 

Έπαινοι

Θα αναδειχθεί μια νικητήρια ομάδα, η οποία θα είναι αυτή που θα καταφέρει να λύσει όλες ή τις περισσότερες προκλήσεις και να εντοπίσει τις σημαίες γρηγορότερα από τις άλλες.  

Η βράβευση των μαθητών και του εκπαιδευτικού τους θα γίνει κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιείται την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID), η οποία για το 2024 είναι η 6η Φεβρουαρίου. Η νικητήρια ομάδα και οι δηλώσεις τους θα αναδειχθούν μέσα από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου SaferInternet4Kids.gr και θα αναρτηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Η απονομή των βραβείων θα διενεργηθεί από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.