SID 2024 – Διδασκαλία στο Διαδίκτυο, ασφάλεια, παιδεία στα μέσα επικοινωνίας και ψηφιακή ιθαγένεια σε σχολεία.
line

Η παροχή ευρείας και εις βάθος εκπαίδευσης στα παιδιά και στους νέους σε θέματα διαδικτυακής ασφάλειας, ψηφιακού γραμματισμού και ψηφιακής ιθαγένειας είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουν και να ενδυναμωθούν και να αναπτυχθούν σε έναν κόσμο που είναι ολοένα και περισσότερο συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Πολλές από τις ψηφιακές δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές που αναπτύσσουν τα παιδιά θα μεταφερθούν και στην ενήλικη ζωή τους, επομένως η υποστήριξή τους για να γίνουν υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες είναι πολύ σημαντική. 

 

Γιατί είναι σημαντικό να διδάσκονται αυτά τα θέματα;

Ανάλογα με την ειδικότητα σας, μπορεί να έχετε μια εξειδίκευση πάνω σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ή τομείς του αναλυτικού προγράμματος σπουδών – για παράδειγμα, μπορεί να είστε καθηγητής μαθηματικών, καθηγητής ιστορίας, κ.ο.κ. Ως εκ τούτου, μπορεί να αναρωτιέστε τι ρόλο διαδραματίζετε στη διδασκαλία της διαδικτυακής ασφάλειας ή της ψηφιακής ιθαγένειας, ειδικά αν φαίνεται πολύ μακριά από το αντικείμενο σας. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τον ρόλο σας, κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποστηρίξει τα παιδιά και τους νέους προκειμένου να μάθουν να παραμένουν ασφαλή στο διαδίκτυο, να αποκτήσουν ψηφιακό γραμματισμό στα μέσα και να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται πώς οι διαδικτυακές εμπειρίες μπορούν να διαμορφώσουν απόψεις, στάσεις και συμπεριφορές.

Ακολουθούν μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη ως εκπαιδευτικός:

 • Είστε πρότυπο – Ως κάποιος που εργάζεστε με παιδιά ή νέους, είστε ένας ενήλικας στον οποίο θα αναζητούν συχνά καθοδήγηση και κατεύθυνση – όχι μόνο σε μαθησιακά θέματα, αλλά και σε σχέση με το πώς μπορεί να σκέφτεται και να συμπεριφέρεται ένα άτομο. Επομένως, έχετε την ευκαιρία να επηρεάσετε θετικά τους μαθητές σας όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Είστε επίσης μια βασική πηγή υποστήριξης για κάθε μαθητή που μπορεί να ανησυχεί για κάτι που βίωσε στο διαδίκτυο.
 • Υπόδειγμα – Εκτός από το να είστε πρότυπο, μπορείτε επίσης να μοντελοποιήσετε τη θετική και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινή σας διδασκαλία. Η επίδειξη στους μαθητές πώς πλοηγείστε με ασφάλεια στους διαδικτυακούς τόπους (όπως η χρήση μιας μηχανής αναζήτησης για την εύρεση συγκεκριμένων πληροφοριών, η πλοήγηση σε διαφημίσεις στο διαδίκτυο και η επίδειξη καλής πρακτικής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο) μπορεί να προσφέρει σταθερή θετική ενίσχυση ασφαλών και θετικών ψηφιακών συμπεριφορών.
 • Αμφισβήτηση στάσεων και απόψεων – Ιδιαίτερα όταν εργάζεστε με μεγαλύτερους μαθητές, οι ιδέες και οι διαδικτυακές συμπεριφορές δεν μπορούν εύκολα να χαρακτηριστούν ως «σωστές» ή «λάθος». Το πλαίσιο μιας διαδικτυακής κατάστασης μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές που μπορεί να κάνει ένας νέος. Τα σχολεία και τα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα είναι συχνά μέρη όπου οι ιδέες και οι απόψεις μπορούν να εξεταστούν με ασφάλεια ή/και θετικότητα και να αμφισβητηθούν, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση λανθασμένων αντιλήψεων και στην ενίσχυση της θετικής σκέψης. Μην ξεχνάτε πως έχετε κι εσείς τις δικές σας σκέψεις και απόψεις για την ψηφιακή ζωή. Η συνεργασία με τους μαθητές σας μπορεί επίσης, να σας προσφέρει ευκαιρίες ν’ αμφισβητήσετε και ν’ αναλογιστείτε τις στάσεις σας!

 

Πρέπει το σχολείο μου να διδάσκει αυτά τα θέματα;

Διαφορετικές χώρες εφαρμόζουν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και την ψηφιακή ιθαγένεια. Για ορισμένες χώρες, το Υπουργείο Παιδείας τους μπορεί να κατευθύνει τα σχολεία να διδάξουν ορισμένα ή όλα αυτά τα θέματα ως μέρος του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Για άλλες χώρες, ενδέχεται να μην υπάρχει καμία νομική απαίτηση για τη διδασκαλία αυτών των αντικειμένων. Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε την προσέγγιση του σχολείου σας στη διδασκαλία της διαδικτυακής ασφάλειας, του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και/ή της ψηφιακής ιθαγένειας. Θα πρέπει να εξοικειωθείτε με οποιεσδήποτε πολιτικές, προγράμματα σπουδών και διαδικασίες που σχετίζονται με τη διδασκαλία αυτών των αντικειμένων. Αυτό περιλαμβάνει οποιαδήποτε καθοδήγηση ή οδηγία η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας.

 

Τι πρέπει να λάβω υπόψη μου ως εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης;

Ως εκπαιδευτικός που εργάζεστε με μικρά παιδιά, διαδραματίζετε σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή εννοιών σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και την ψηφιακή ιθαγένεια. Έχετε επίσης την ευκαιρία να διαμορφώσετε θετικά τις στάσεις και τις συμπεριφορές των νεαρών μαθητών απέναντι στην ψηφιακή τους ζωή. Ακολουθούν ορισμένα βασικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη εάν εργάζεστε με παιδιά ηλικίας 3-11 ετών:

 • Θετική προσέγγιση – Ο τρόπος με τον οποίο διδάσκετε και συζητάτε αυτά τα θέματα μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αρχίζουν να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τους κινδύνους μέσω της τεχνολογίας, πώς αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής συλλογιστικής και πώς μαθαίνουν να χτίζουν και να διαχειρίζονται θετικές διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις. Μια θετική προσέγγιση για τη συζήτηση αυτών και άλλων θεμάτων είναι καταλυτική. Μπορεί να θέλετε να προειδοποιήσετε αυστηρά ή να τρομάξετε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν στο διαδίκτυο με την ελπίδα ότι αυτό θα τα βοηθήσει να αποφύγουν αυτούς τους κινδύνους. Ωστόσο, μια θετική προσέγγιση για την αξία της συζήτησης και των τρόπων διαχείρισης των διαφόρων διαδικτυακών εμπειριών είναι πάντα πιο αποτελεσματική για να εμπλακούν στην ενεργητική μάθηση, καθώς και να τα εξοπλίσετε με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για την προστασία τους.
 • Η συζήτηση είναι το κλειδί – Ενώ εσείς ή το σχολείο σας μπορεί να έχετε θέσει στόχους στο μυαλό σας σχετικά με το τι πρέπει να διδάξετε στα παιδιά γύρω από την ασφάλεια στο διαδίκτυο ή την ψηφιακή ιθαγένεια, οι απόψεις και οι εμπειρίες των ίδιων είναι βασικές για την υποστήριξή τους ώστε να είναι ασφαλή στο διαδίκτυο. Η παροχή ευκαιριών στα παιδιά να μοιραστούν τις ιδέες και τις ερωτήσεις τους είναι πάντα πολύτιμη και μπορεί να σας δώσει μια καλύτερη εικόνα για την ψηφιακή τους ζωή και την υποστήριξη που μπορεί να χρειαστούν. Μπορεί να θέλετε να θέσετε βασικές ερωτήσεις για να καθοδηγήσετε μια συζήτηση σε ένα μάθημα, να ζητήσετε από τα παιδιά να καθίσουν σε κύκλο ως τρόπο για να επιτρέψετε σε όλους τους μαθητές να μοιραστούν κάτι ή άλλες πρακτικές όπως «συνεργάτης συζήτησης» όπου τα παιδιά μπορούν να συζητήσουν έννοιες και ιδέες με έναν φίλο.
 • Κάντε το πρακτικό – Όταν πρόκειται για την κατανόηση των ψηφιακών εμπειριών, τα παιδιά βρίσκουν ευκολότερο να εξετάσουν παραδείγματα ή σενάρια που σχετίζονται με αυτά. Η χρήση οπτικών παραδειγμάτων, βίντεο κλιπ και παιχνιδιών μπορεί να προσφέρει ελκυστικούς και αποτελεσματικούς τρόπους εξερεύνησης βασικών εννοιών. Η χρήση παιχνιδιών ρόλων και σεναρίων μπορεί να δώσει την ευκαιρία να ρωτάτε τακτικά «Τι θα γινόταν αν…;» και να εξερευνήσετε πώς θα διαχειρίζονταν τα παιδιά καταστάσεις που δεν έχουν αντιμετωπίσει ακόμη, πώς θα μπορούσαν να υποστηρίξουν άλλους και πώς μπορούν να λάβουν βοήθεια εάν χρειαστεί.
 • Συμμετοχή γονέων και κηδεμόνων – Όταν πρόκειται για την ψηφιακή τους ζωή, οι εμπειρίες των παιδιών λαμβάνουν χώρα κυρίως έξω από την τάξη. Ως εκ τούτου, η υποστήριξη και η συμμετοχή των μελών της οικογένειας είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των θετικών συμπεριφορών και στάσεων. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παροχή τακτικών ενημερώσεων στους γονείς και τους κηδεμόνες σχετικά με το τι έμαθαν τα παιδιά τους. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μέσω σχολικού ενημερωτικού σημειώματος ή κοινωνικών μέσων του σχολείου όπως το email ή η ιστοσελίδα του σχολείου, πόρων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις οικογένειες να έχουν επακόλουθες συζητήσεις με το παιδί τους για όσα έμαθαν στο σχολείο ή εκπαίδευση/συνεδρίες ευαισθητοποίησης για γονείς σχετικά με το πώς να υποστηρίξουν το παιδί τους να απολαύσει την τεχνολογία και το διαδίκτυο θετικά και με ασφάλεια.

Μια χρήσιμη πηγή που παρέχει πληροφορίες (στα Αγγλικά) τόσο για γονείς/κηδεμόνες όσο και για εκπαιδευτικούς (μαζί με υποστηρικτικές δραστηριότητες) είναι το The School of Social Networks.

 

Τι πρέπει να λάβω υπόψη ως εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης;

Ως εκπαιδευτικός που εργάζεστε με νέους, έχετε μια μεγάλη ευκαιρία να διαμορφώσετε θετικά και να επηρεάσετε τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους. Μπορείτε επίσης να τους δώσετε τη δυνατότητα να πρωτοστατήσουν στη μάθησή τους και να τους υποστηρίξετε να έχουν φωνή και ρόλο στις κοινότητες στις οποίες ανήκουν (διαδικτυακά και εκτός σύνδεσης). Ακολουθούν ορισμένα βασικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη εάν εργάζεστε με νέους ηλικίας 11+:

 • Θετική και προληπτική προσέγγιση – Οι μαθητές σας θα έχουν ήδη διαμορφωμένες στάσεις απέναντι στην ψηφιακή τους ζωή και είναι σημαντικό να τις κατανοήσετε και να τις σεβαστείτε για να τους υποστηρίξετε καλύτερα. Για ορισμένα σχολεία, η διδασκαλία για συγκεκριμένα διαδικτυακά ζητήματα μπορεί μερικές φορές να συμβεί ως απάντηση σε ένα περιστατικό (για παράδειγμα, ο διαδικτυακός εκφοβισμός γίνεται πεδίο διδασκαλίας επειδή ορισμένοι μαθητές εκφοβίζουν ο ένας τον άλλον στο διαδίκτυο). Ωστόσο, συνιστάται πάντα μια προληπτική προσέγγιση όπου είναι δυνατόν – η εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων σχετικά με τους κινδύνους και η βοήθεια τους να αναπτύξουν στρατηγικές για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη περιστατικών και στην προώθηση θετικών προσεγγίσεων. Η στάση σας  σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, την ψηφιακή ιθαγένεια και τις δεξιότητες κριτικής συλλογιστικής είναι επίσης σημαντική. Η υιοθέτηση μιας μη επικριτικής και υποστηρικτικής προσέγγισης λειτουργεί καλύτερα με τους νέους από το να τους λέτε τι μπορούν ή δεν μπορούν να κάνουν στο Διαδίκτυο – τέτοιες προσεγγίσεις μπορεί συχνά να αποτύχουν, ειδικά εάν οι μαθητές σας έχουν μια επαναστατική διάθεση!
 • Δημιουργία ασφαλών χώρων για συζήτηση ευαίσθητων θεμάτων – Η συζήτηση είναι ένα σημαντικό συστατικό κάθε μάθησης σχετικά με την ψηφιακή ιθαγένεια και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Λόγω της ηλικίας των μαθητών σας, οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν στο διαδίκτυο μπορεί να εγκυμονούν σημαντικό κίνδυνο βλάβης. Αυτό μπορεί να είναι σωματική βλάβη, αλλά και βλάβη στη συναισθηματική και ψυχολογική ευεξία, βλάβη της φήμης ή οικονομική βλάβη. Επομένως, αυτά τα θέματα μπορεί, μερικές φορές, να είναι δύσκολο για εσάς ως εκπαιδευτικό να τα συζητήσετε ή οι μαθητές σας να μην αισθάνονται άνετα να συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις. Η δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου (είτε στο σχολείο είτε εικονικά) για να συζητηθούν αυτά τα ευαίσθητα θέματα είναι ζωτικής σημασίας. Αυτές οι οκτώ αρχές σχετικά με τη δημιουργία ασφαλών χώρων μπορούν να βοηθήσουν: (1) να θέσετε σαφείς βασικούς κανόνες, (2) να υιοθετήσετε μια μη επικριτική προσέγγιση, (3) να υιοθετήσετε την «χωρίς αληθινά ονόματα» πολιτική, (4) να ακούτε τους άλλους, (5) να μη νιώθουν υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν, (6) να μπορείτε να διαχειρίζεστε ερωτήσεις, (7) να σχεδιάζετε κάποιο πλάνο αντιμετώπισης και (8) να θέτετε προσδοκίες σχετικά με το πώς θα διαχειριστείτε τις αποκαλύψεις.
 • Επιλέξτε τα σωστά παραδείγματα – Όταν πρόκειται για την ψηφιακή τους ζωή, οι μαθητές δεν αισθάνονται πάντα άνετα με το να μοιράζονται και να εξετάζουν τις δικές τους εμπειρίες και συμπεριφορές. Μπορεί να αισθάνονται πιο άνετα να συζητούν τις εμπειρίες των άλλων. Η χρήση ειδήσεων ως τρόπου συζήτησης σχετικά με συμπεριφορές στο διαδίκτυο μπορεί μερικές φορές να είναι ευκολότερη και πιο αποτελεσματική. Σε σχεδόν καθημερινή βάση, υπάρχουν ιστορίες στα μέσα ενημέρωσης για δημόσια πρόσωπα και διασημότητες που έχουν πει ή κάνει κάτι αμφιλεγόμενο στο διαδίκτυο. Αυτά μπορούν να αποτελέσουν ερέθισμα για συζητήσεις σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά, τα λάθη, τι είναι αποδεκτό, τι είναι νόμιμο και πώς τα συναισθήματα και τα κίνητρα των εμπλεκομένων επηρέασαν την κατάσταση. Μπορεί να είναι δελεαστικό να επιλέξετε τις πιο αμφιλεγόμενες ειδήσεις ως τρόπο να σοκάρετε ή να αποτρέψετε τους μαθητές σας από το να κάνουν συγκεκριμένες επιλογές. Ενώ τα αμφιλεγόμενα παραδείγματα μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο διδασκαλίας, είναι σημαντικό να είστε σαφείς σχετικά με τους στόχους σας χρησιμοποιώντας τέτοια παραδείγματα και να παρέχετε έναν χώρο όπου μπορεί να διεξαχθεί μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των μαθητών σας.
 • Αφήστε τους μαθητές σας ν’ αναλάβουν τα ηνία – Δεδομένης της τεράστιας γκάμας εφαρμογών, παιχνιδιών και υπηρεσιών που διατίθενται στο διαδίκτυο, οι εμπειρίες των μαθητών σας μπορεί να διαφέρουν δραματικά. Μπορεί να σας είναι αδύνατο να καλύψετε και να κατανοήσετε πλήρως όλες αυτές τις εμπειρίες για να δώσετε τις καλύτερες συμβουλές και υποστήριξη. Η ενθάρρυνση των μαθητών σας να συμμετάσχουν σε μάθηση από ομότιμους μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την προώθηση θετικών ψηφιακών δεξιοτήτων και στάσεων. Μερικοί από τους μαθητές σας μπορεί να ανταποκρίνονται καλύτερα στη μάθηση από τους συνομηλίκους τους. Μπορεί να αισθάνονται ότι είναι πιο σχετικοί σε σχέση με εσάς και ότι με αυτούς μπορούν να γίνουν πιο κατανοητοί. Το να αφήσετε τους μαθητές σας να πρωτοστατήσουν στη δημιουργία των βασικών ερωτήσεων για να καθοδηγήσουν μια συζήτηση, να γράψουν τα σενάρια για μια άσκηση παιχνιδιού ρόλων ή να διεξάγουν ανεξάρτητη έρευνα για να μάθουν για ένα θέμα είναι όλες στρατηγικές που μπορούν να ενθαρρύνουν τη βαθύτερη σκέψη και κατανόηση.

 

Τι άλλο θα πρέπει να λάβω υπόψη;

Εκτός από τις συγκεκριμένες προτάσεις για μαθητές Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης, υπάρχουν ορισμένες πρόσθετες σκέψεις που μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε μια θετική και αποτελεσματική προσέγγιση για τη διδασκαλία της διαδικτυακής ασφάλειας, της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας και της ψηφιακής ιθαγένειας.

 • Αξιοποιήστε τη διαθεματικότητα – Ακόμη και τα σχολεία που αφιερώνουν πολύ χρόνο στη διδασκαλία αυτών των περιοχών δυσκολεύονται να αφήσουν χώρο σε ένα πολυάσχολο πρόγραμμα σπουδών, επομένως η αναζήτηση ευκαιριών σε άλλα μαθήματα για τη διδασκαλία συγκεκριμένων εννοιών ασφάλειας στο διαδίκτυο ή παιδείας στα μέσα είναι συχνά η καλύτερη προσέγγιση. Για παράδειγμα, τα μαθήματα γλώσσας (ακόμη και τα μαθήματα ξένων γλωσσών) παρέχουν πολλές ευκαιρίες για να εξερευνήσετε πώς οι πληροφορίες μπορούν να παρουσιαστούν διαφορετικά στο διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένης της εξαπάτησης) και τα μαθήματα ιστορίας μπορούν να αναδείξουν κίνητρα και συμπεριφορές από το παρελθόν και πώς αυτές μπορεί να είναι παρόμοιες ή διαφορετικές από εκείνες των ανθρώπων που βρίσκονται στο διαδίκτυο στο παρόν. Τα μαθήματα γυμναστικής προσφέρουν την ευκαιρία να συζητήσουμε για την υγεία, τη φυσική κατάσταση και τη διατροφή στο Διαδίκτυο. Συνδέσεις για διαφορετικά θέματα μπορούν να βρεθούν παντού!
 • Τι θέλουν να μάθουν οι μαθητές σας; – Ενώ το σχολείο σας μπορεί να έχει ένα καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο ή τον γραμματισμό στα μέσα, μπορεί να υπάρχουν θέματα ή τομείς για τους οποίους οι μαθητές σας ανησυχούν ή θέλουν να μάθουν περισσότερα. Μπορεί να θέλετε να πραγματοποιήσετε μια έρευνα στην τάξη ή στο σχολείο με μαθητές για να προσδιορίσετε αυτές τις περιοχές. Θα μπορούσατε επίσης να κάνετε ερωτήσεις που σας βοηθούν να κατανοήσετε καλύτερα την ψηφιακή τους ζωή – για παράδειγμα, τις αγαπημένες τους εφαρμογές/παιχνίδια/υπηρεσίες, τη στάση τους απέναντι στις διαδικτυακές συμπεριφορές, εάν ξέρουν πού να λάβουν βοήθεια/υποστήριξη κ.λπ.
 • Τι πρέπει να ξέρετε; – Η διαδικτυακή ασφάλεια, η παιδεία στα μέσα επικοινωνίας και η ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη είναι ευρείες και σύνθετες περιοχές. Κανένας δάσκαλος δεν αναμένεται να είναι ειδικός σε αυτά, αλλά η βελτίωση της ευαισθητοποίησης, της γνώσης και της κατανόησής σας σε αυτούς τους τομείς μπορεί να είναι εξαιρετικά επωφελής για την υποστήριξη των μαθητών σας.
 • Ξέρετε πώς να χειρίζεστε τα προβλήματα; – Όταν διδάσκετε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την ψηφιακή ζωή, είναι πιθανό ορισμένοι μαθητές να αποκαλύψουν εμπειρίες που σας προκαλούν ανησυχία. Βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του σχολείου σας για την προστασία των παιδιών και ότι γνωρίζετε πώς να χειρίζεστε τυχόν αποκαλύψεις που γίνονται και ποιον να ενημερώσετε στο σχολείο για να παρέχετε περαιτέρω βοήθεια και υποστήριξη σε οποιοδήποτε παιδί/νέο εμπλέκεται. Μπορεί επίσης, να υπάρχουν συγκεκριμένες πηγές υποστήριξης, όπως από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ή η γραμμή υποστήριξης Help-line, καθώς επίσης και η Safe-Line όπου πρόκειται για μία ανοιχτή γραμμή καταγγελιών παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Αφιερώστε, λοιπόν, χρόνο για να εξερευνήσετε τη διαθέσιμη βοήθεια.

 

Πηγή: BIK Teacher corner

 

Font Resize
Contrast