Υλικό για Γυμνάσιο

Υλικό για Γυμνάσιο
line
gymnasio_ppt Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2017

Υλικό διαμορφωμένο σε powerpoint για μαθητές Γυμνασίου για να υλοποιηθεί στην τάξη με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.

greyline
webinar Διαδικτυακό Σεμινάριο της SafeLine

Σύντομα Διαθέσιμο.

greyline
webinar The Web We Want

Ένα εγχειρίδιο από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο και το Insafe. Βρείτε τα σχέδια μαθημάτων αναλυτικά εδώ

greyline
lessonDigitalValues Ψηφιακός Κώδικας Αξιών

Στόχος μαθήματος: Να σκεφτούν οι μαθητές πως θα μεταφέρουν τους καθημερινούς κώδικες αξιών τους στο διαδίκτυο

lessonDigitalValuesCards Κάρτες για το μάθημα Ψηφιακού Κόσμου Αξιών
lessonDigitalValuesAnswers Οδηγίες για καθηγητές για το μάθημα Ψηφιακού Κόσμου Αξιών
greyline
lessonPasswords Τέλειοι Κωδικοί

Στόχος Μαθήματος: Οι μαθητές θα βελτιώσουν την προστασία τους στο διαδίκτυο αναγνωρίζοντας και δημιουργώντας ισχυρούς και εύκολα απομνημονεύσιμους κωδικούς

lessonPasswordsChecklist Λίστα ελέγχου για τέλειους κωδικούς
lessonPerfectPasswordsQ&A Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τέλειους κωδικούς
greyline
lessonPasswords Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Στόχος Μαθήματος: Οι μαθητές θα αξιολογήσουν τις δικές τους διαδικτυακές συμπεριφορές μέσα από τη διερεύνηση ενός προφίλ κοινωνικής δικτύωσης για να εξετάσουν τις ασφαλείς και δυνητικά ανασφαλείς επιλογές.

lessonPasswordsChecklist Διερεύνηση προφίλ κοινωνικής δικτύωσης
lessonPerfectPasswordsQ&A Ερωτήσεις για συζήτηση για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
greyline
cyprusLogo Μαθησιακές εισηγήσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
greyline
socialNetworksGuide Συμβουλές για την ασφάλεια στα Κοινωνικά Δίκτυα
Font Resize