Φόρμα συμμετοχής στο σεμινάριο «Ασφαλές gaming και επικίνδυνες διαδικτυακές προκλήσεις» 05.06.2024
line

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, τα διαδικτυακά παιχνίδια έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της ζωής πολλών παιδιών. Παρόλο που το διαδικτυακό παιχνίδι προσφέρει πολλά οφέλη, ενέχει επίσης κινδύνους. Το webinar αυτό παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων, την προώθηση των συνηθειών υπεύθυνου παιχνιδιού και το χτίσιμο ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος για τους μαθητές. Αποκτήστε τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζεστε για να ενδυναμώσετε τους μαθητές σας να κάνουν συνειδητές επιλογές και να αναπτύξουν υγιείς συνήθειες διαδικτυακού παιχνιδιού.

Ημέρα:  05.06.2024

Ώρα: 18:00-19:00

Εισηγήτρια: Μαριεύα Καρκανάκη – Υπεύθυνη επικοινωνίας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου ΙΤΕ

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς.

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

    Βαθμίδα: Περιφέρεια:

    Συναινώ στην καταχώρηση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ, τα οποία δεν θα αναρτηθούν δημοσίως πουθενά και δεν θα διαμοιραστούν με κανένα άλλο οργανισμό. Θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος και για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα.

    Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@saferinternet4kids.gr .

    *υποχρεωτικά πεδία