Υλικό διαθέσιμο για καθηγητές και μαθητές Γυμνασίου
line

 
Trust me

Εργαλειοθήκη “Trust me” για παιδιά 11-14 ετών.

greyline
 

Εργαλειοθήκη “Star Toolkit” για παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες.

greyline
 
gymnasio_ppt

Παρουσίαση σχετικά με την Διαδικτυακή Φήμη και τι πρέπει να προσέχουμε.

greyline
 

Παρουσίαση για μαθητές Γυμνασίου με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2017.

greyline
 
webinar

Παρουσίαση για παιδιά ηλικίας 11-14, από το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ηνωμένου Βασιλείου προσαρμοσμένη στα ελληνικά.

 
webinar

Παρουσίαση για παιδιά ηλικίας 14-18, από το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ηνωμένου Βασιλείου προσαρμοσμένη στα ελληνικά.

greyline
 

Το «Tagged» είναι μια βιντεοταινία μικρού μήκους η οποία αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα Cybersmart της Αρχής Επικοινωνιών και Μέσων Ενημέρωσης Αυστραλίας και προτείνεται για εφήβους μαθητές.

greyline
 

Διαδικτυακό Σεμινάριο για την Υπερβολική Ενασχόληση με το Διαδίκτυο

greyline
 

Διαδικτυακό Σεμινάριο για το Cyberbullying

greyline
 

Διαδικτυακό Σεμινάριο για το Παράνομο Περιεχόμενο

greyline
 
socialNetworksGuide

Συμβουλές για την ασφάλεια στα Κοινωνικά Δίκτυα.

greyline
Σχέδιο μαθήματος: Ψηφιακός Κώδικας Αξιών

Στόχος μαθήματος: Να σκεφτούν οι μαθητές πως θα μεταφέρουν τους καθημερινούς κώδικες αξιών τους στο διαδίκτυο.

lessonDigitalValuesCards

Κάρτες για το μάθημα Ψηφιακός Κώδικας Αξιών.

lessonDigitalValuesAnswers

Οδηγίες για καθηγητές για το μάθημα Ψηφιακός Κώδικας Αξιών.

greyline
Σχέδιο μαθήματος: Τέλειοι Κωδικοί
lessonPasswords

Στόχος Μαθήματος: Οι μαθητές θα βελτιώσουν την προστασία τους στο διαδίκτυο αναγνωρίζοντας και δημιουργώντας ισχυρούς και εύκολα απομνημονεύσιμους κωδικούς.

lessonPasswordsChecklist

Λίστα ελέγχου για το μάθημα Τέλειοι Κωδικοί.

lessonPerfectPasswordsQ&A

Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το μάθημα Τέλειοι Κωδικοί.

greyline
Σχέδιο μαθήματος: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Στόχος Μαθήματος: Οι μαθητές θα αξιολογήσουν διαδικτυακές συμπεριφορές μέσα από τη διερεύνηση ενός προφίλ κοινωνικής δικτύωσης για να εξετάσουν τις  και ανασφαλείς επιλογές.

SocialNetworkProfile

Διερεύνηση ενός προφίλ Κοινωνικής Δικτύωσης.

ConversationOnSocialNetworks

Ερωτήσεις για συζήτηση για το μάθημα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

greyline
The Web We Want
webinar

Ένα εγχειρίδιο με διαδραστικά σχέδια μαθημάτων από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο και το Insafe. Βρείτε τα σχέδια μαθημάτων αναλυτικά εδώ.

greyline
cyprusLogo

Μαθησιακές εισηγήσεις από το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Font Resize