Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική (BIK+) για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (φιλική για τα παιδιά έκδοση)
line
#BIK+strategy

Το Μάιο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο Διαδίκτυο για παιδιά (BIK+), για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών και τη διασφάλιση ότι κάθε παιδί προστατεύεται, ενδυναμώνεται και αντιμετωπίζεται με σεβασμό στο διαδίκτυο. Διαβάστε τη φιλική προς τα παιδιά έκδοση της στρατηγικής BIK +.

Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο από εδώ