Το Πάνελ Νέων σχολιάζει τη νέα στρατηγική ΒΙΚ+
line
#BIK+strategy
  • Το Μάιο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για παιδιά (BIK+), για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών και τη διασφάλιση ότι κάθε παιδί προστατεύεται, ενδυναμώνεται και αντιμετωπίζεται με σεβασμό στο διαδίκτυο. Τα παιδιά του Πάνελ Νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου σχολιάζουν την πρωτοβουλία αυτή του BIK+ του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 η οποία προτείνει δράσεις γύρω από τρεις πυλώνες:
    Ασφαλείς ψηφιακές εμπειρίες για την προστασία των παιδιών από διαδικτυακό περιεχόμενο, συμπεριφορές, επαφές που είναι επιβλαβείς και παράνομες και από καταναλωτικούς κινδύνους. Εμπειρίες για τη βελτίωση της ευημερίας τους στο διαδίκτυο μέσω ενός ασφαλούς, ηλικιακά κατάλληλου ψηφιακού περιβάλλοντος, το οποίο δημιουργείται κατά τρόπο που σέβεται το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών.
    Ψηφιακή ενδυνάμωση έτσι ώστε τα παιδιά να αποκτούν τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες για να κάνουν ορθές επιλογές και να εκφράζονται στο διαδικτυακό περιβάλλον με ασφάλεια και υπευθυνότητα.
    Eνεργή συμμετοχή με σεβασμό στα παιδιά, δίνοντάς τους λόγο στο ψηφιακό περιβάλλον, με περισσότερες δραστηριότητες καθοδηγούμενες από παιδιά για την προώθηση καινοτόμων και δημιουργικών ασφαλών ψηφιακών εμπειριών.

Το Πάνελ Νέων σχολιάζει τη νέα στρατηγική ΒΙΚ+

Κατεβάστε το φυλλάδιο “Το Πάνελ Νέων σχολιάζει τη νέα στρατηγική ΒΙΚ+”  εδώ.
Font Resize
Contrast