Σχέδια Μαθημάτων : Ψηφιακός Κώδικας Αξιών
line
#netiquette

Στόχος μαθήματος: Να σκεφτούν οι μαθητές πως θα μεταφέρουν τους καθημερινούς κώδικες αξιών τους στο διαδίκτυο

Σχέδιο μαθήματος: Κατεβάστε το από εδώ.

Οδηγίες για καθηγητές για το μάθημα Ψηφιακός Κώδικας Αξιών: Κατεβάστε το από εδώ.

Κάρτες για το μάθημα Ψηφιακός Κώδικας Αξιών: Κατεβάστε τις από εδώ.

 

Lesson_digital_values