Ένας χρόνος BIK+
line
#BIK+strategy

Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, στις 11 Μαΐου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο Διαδίκτυο για παιδιά (BIK+) που στόχο έχει τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών έτσι ώστε να είναι κατάλληλες για την ηλικία και να διασφαλίζουν την προστασία, την ενδυνάμωση και το σεβασμό κάθε παιδιού στο διαδίκτυο.

Η στρατηγική BIK+

Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά στοχεύει σε προσβάσιμο, κατάλληλο για την ηλικία και ενημερωτικό διαδικτυακό περιεχόμενο και υπηρεσίες που είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, εστιάζοντας στην προστασία, την ενδυνάμωση και το σεβασμό των παιδιών και των νέων στις διαδικτυακές τους εμπειρίες.

Η νέα στρατηγική βασίζεται σε μια εκτεταμένη διαδικασία διαβούλευσης με τα παιδιά, που συμπληρώνεται από στοχευμένες διαβουλεύσεις με γονείς, εκπαιδευτικούς, κράτη μέλη, τη βιομηχανία ΤΠΕ και των μέσων ενημέρωσης, την κοινωνία των πολιτών, ακαδημαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Η φιλική προς τα παιδιά έκδοση της στρατηγικής BIK+
Για τη διασφάλιση μιας ασφαλέστερης διαδικτυακής εμπειρίας για όλα τα παιδιά και τους νέους, ήταν ζωτικής σημασίας να τους παρέχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να μάθουν πώς να έχουν ασφαλή πρόσβαση και να απολαμβάνουν ό,τι έχει να προσφέρει ο διαδικτυακός κόσμος έχοντας πλήρη επίγνωση των πιθανών κινδύνων και ανησυχιών.
Έτσι, αναπτύχθηκε μια προσιτή, φιλική προς τα παιδιά έκδοση της στρατηγικής BIK+, που περιλαμβάνει έναν οδηγό ο οποίος εξηγεί την ορολογία που χρησιμοποιείται στο φυλλάδιο, παρέχοντας περαιτέρω πλαίσιο και πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη της στρατηγικής. Διαβάστε και κατεβάστε το φυλλάδιο στα αγγλικά, στα ελληνικά εδώ ή αποκτήστε πρόσβαση στις μεταφράσεις σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ και εκτός ΕΕ εδώ.

Ο χάρτης πολιτικής του BIK
Για τον εορτασμό της επετείου ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας του BIK+, η τέταρτη έκδοση του Χάρτη πολιτικών BIK κυκλοφορεί σήμερα. Αυτή η σειρά εκδόσεων ξεκίνησε το 2014 με στόχο τη χαρτογράφηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για Παιδιά (η «στρατηγική BIK», τώρα BIK+) στα κράτη μέλη της ΕΕ. Παράλληλα γίνεται σύγκριση και ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με πολιτικές και δραστηριότητες για την υποστήριξη της ευημερίας των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον, παρουσιάζει ευρήματα σχετικά με τα πλαίσια πολιτικής, τη χάραξη πολιτικής και την εφαρμογή πολιτικών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία.
Η τέταρτη έκδοση του Χάρτη πολιτικών BIK είναι η πρώτη επισκόπηση των πολιτικών μετά την υιοθέτηση της ενημερωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για ένα καλύτερο Διαδίκτυο για παιδιά (BIK+) τον Μάιο του 2022. Τα ευρήματά της οργανώνονται στους τρεις πυλώνες της στρατηγικής BIK+ – ασφαλείς ψηφιακές εμπειρίες. ψηφιακή ενδυνάμωση και ενεργή συμμετοχή.
Επιπλέον, είναι επίσης διαθέσιμη μια σειρά περιπτωσιολογικών μελετών επιπτώσεων ανά χώρα, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες από εθνική προοπτική και όχι από την άποψη της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ. Τέσσερις χώρες επιλέχθηκαν ως υποκείμενα για τις περιπτωσιολογικές μελέτες: Ιρλανδία, Φινλανδία, Μάλτα και Γερμανία.
Διαβάστε και κατεβάστε την τέταρτη έκδοση του Χάρτη πολιτικών BIK εδώ και γενικά βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χάρτη πολιτικών BIK εδώ.

Πηγή: ΒΙΚ