Ασφαλής χρήση παιχνιδιών εικονικής πραγματικότητας
line
  • Οι γονείς πρέπει να εξοικειώνονται με τα παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας (δηλ. υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από τα παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας) και να γνωρίζουν πώς τα παιδιά ξοδεύουν το χρόνο τους online.
  • Ενεργοποιήστε το λογαριασμό του παιδιού σας στο επιλεγμένο παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας χρησιμοποιώντας το δικό σας email.
  • Ελέγξτε εάν ο εικονικός κόσμος που χρησιμοποιείται από τα παιδιά σας έχει γονικό έλεγχο ή οποιοδήποτε εργαλείο που φιλτράρει το Διαδίκτυο, και σιγουρευτείτε ότι τέτοια εργαλεία ενεργοποιούνται. Συνήθως η ηλικία ελέγχεται κατά την αγορά των προϊόντων. Δεν υπάρχει προς το παρόν σύστημα για να εγγυηθεί την επαλήθευση ηλικίας.
  • Υπάρχουν εργαλεία που εμποδίζουν τη πρόσβαση σε ανεπιθύμητους ιστοχώρους. Καλό είναι να χρησιμοποιούνται.
  • Συνήθως απαιτείται γονική συγκατάθεση για την επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, για πρόσβαση σε δωμάτια συνομιλίας (chat rooms), για την αποστολή διαφημιστικών emails, για την επικοινωνία με τα παιδιά μέσω κινητού τηλεφώνου, για τη συλλογή στοιχείων των παιδιών μέσω του Διαδικτύου και για τη χρήση των στοιχείων αυτών για διαφημιστικούς λόγους. Μελετήστε τις επιλογές αυτές προσεκτικά.
Font Resize
Contrast