Διαγωνισμός για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2024
line
#saferinternetday
#SaferInternetDay2024
SID2024

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων παρατείνεται έως τις 12/1/2024

Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2024, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, προκηρύσσει πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό με θέμα «Ευγένεια στο διαδίκτυο – Δικαιώματα και υποχρεώσεις παιδιών και νέων στον ψηφιακό κόσμο».  Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Μαθητές  από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ατομικά ή ομαδικά, καλούνται να δημιουργήσουν υλικό σχετικό με τη σωστή διαδικτυακή συμπεριφορά, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στον ψηφιακό κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο μπορείτε να δείτε εδώ: https://op.europa.eu/webpub/just/eu-plan-for-children-rights/el/#digital.

Στόχοι για τους μαθητές και τις μαθήτριες

Οι στόχοι του διαγωνισμού για τους μαθητές και τις μαθήτριες είναι:

 • Να μάθουν και να υιοθετήσουν ορθές συμπεριφορές διαδικτυακής χρήσης.
 • Να πληροφορηθούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στον ψηφιακό κόσμο.
 • Να ενισχυθεί η πολυπολιτισμικότητα  και η αποδοχή του διαφορετικού.
 • Να αποκτήσουν κριτική ικανότητα  και ενσυναίσθηση στο διαδίκτυο.
 • Να αναπτύξουν στρατηγικές απόκρισης στη διαδικτυακή βία, συμπεριλαμβανομένης της
  αναφοράς της (report). 
 • Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, υπευθυνότητα και κοινωνικές δεξιότητες.

 

Όροι συμμετοχής – Περιγραφή Διαγωνισμού

Το θέμα είναι κοινό για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και ενθαρρύνονται συνέργειες μεταξύ σχολείων, μεταξύ τάξεων ή μεταξύ μαθητών. Οι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων προτείνεται ελεύθερα να επιλέξουν τη μορφή του υλικού που θα δημιουργήσουν (ζωγραφιά, κολλάζ, παραμύθι, βίντεο/σποτ, παρουσίαση, κουΐζ, τραγούδι, κόμικς, εφαρμογή κ.α.). Φυσικά, οποιαδήποτε άλλη πρωτότυπη ιδέα από τους μαθητές θα γίνει με χαρά αποδεκτή.

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην εμπίπτουν στους νόμιμους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων άλλων (προσοχή ιδιαίτερα στη μουσική των τραγουδιών). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διάρκεια του οπτικοακουστικού υλικού το οποίο δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 λεπτά σε όλες τις βαθμίδες. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί θα καταθέτουν τα έργα των μαθητών ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους και την άδεια ανάρτησης των έργων τους στο διαδίκτυο. Τη φόρμα συναίνεσης μπορείτε να τη βρείτε εδώ και είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί μαζί με το έργο/έργα των μαθητών.   

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»  [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει.  Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «Πνευματική ιδιοκτησία» ,  Άρθρο 3  «Περιουσιακό δικαίωμα»,  Άρθρο 4  «Ηθικό δικαίωμα»,  Άρθρο 12 «Μεταβίβαση») 

Σε καμία περίπτωση δε θα προκύψουν έσοδα για το Ελληνικό κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και  η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 

Παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός στοχεύει στην επίτευξη προκαθορισμένου στόχου μέσα από οργανωμένες δράσεις.

 • Προβάλλει ουσιαστικές, σύγχρονες και επιστημονικά ακριβείς γνώσεις.
 • Ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες και υπαρκτές ανάγκες στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Συνάδει με τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών και επιπροσθέτως συμβάλλει στον εμπλουτισμό των διδακτικών τους στόχων/προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
 • Είναι παιδαγωγικά κατάλληλος για το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού.
 • Παρέχει διευκολύνσεις, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν όλοι/όλες οι μαθητές/τριες ανεξαρτήτως μαθησιακού, κοινωνικού-πολιτισμικού υποβάθρου (π.χ. ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή/και αναπηρία, Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ως ξένη γλώσσα, διαφορετικό κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρο).
 • Σέβεται τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού που απευθύνεται, καθώς και τις διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης των μαθητών/τριών στη γνώση.
 • Προάγει την ατομική, συνεργατική, βιωματική, διερευνητική και εργαστηριακή προσέγγιση της γνώσης, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων.
 • Ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα.
 • Αποτελεί δίαυλο διασύνδεσης κι επικοινωνίας του σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα.
 • Προάγει το σεβασμό στη διαφορετικότητα και να προωθεί την κατανόηση διαφορετικών πολιτισμών (δεν έχει χαρακτήρα προπαγανδιστικό, προσηλυτιστικό, έμφυλων διακρίσεων, προώθησης αυταρχικών, ξενοφοβικών νοοτροπιών, κ.ά.).
 • Δεν έχει ως αυτοσκοπό τη διαφήμιση και την προώθηση εμπορικών συμφερόντων.
 • Πληροί τους κανόνες προσβασιμότητας για όλο το μαθητικό πληθυσμό, καθώς και τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
 • Προβλέπει τη συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., όπου υπάρχει, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσαρμογές κατά την υλοποίηση του προγράμματος.
 • Προβλέπει διαδικασία αποτίμησης και να συνοδεύεται από εργαλεία αξιολόγησης, τα οποία  συμπληρώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου.

 

Συμμετέχοντες

Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων σε Ελλάδα και Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: – ένα μεμονωμένο τμήμα ενός σχολείου – μια ή περισσότερες τάξεις ενός σχολείου – μια ομάδα μαθητριών και μαθητών από περισσότερα τμήματα ή τάξεις ενός σχολείου – ένας μεμονωμένος μαθητής ή μαθήτρια – δύο ή περισσότερες τάξεις από διαφορετικές σχολικές μονάδες  με σκοπό τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση του μαθητικού δυναμικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού και την από κοινού υποβολή δημιουργιών. Γι’ αυτό και όχι μόνο επιτρέπονται αυτές οι συμπράξεις αλλά ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες να αναζητήσουν σχολεία-συνεργάτες για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

 

Μεθοδολογία Διαγωνισμού

Για τη συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό, θα πρέπει να συμπληρωθεί  η ηλεκτρονική φόρμα από τον εκπαιδευτικό που βρίσκεται εδώ με τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία και αφού έχει ολοκληρωθεί το έργο των συμμετεχόντων  καθώς απαιτείται η υποβολή του. Η συμπλήρωση της φόρμας θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας υποβολής έργων (10/10/2023-20/12/2023). 

 • Όνομα και Επώνυμο Υπευθύνου 
 • Email Επικοινωνίας 
 • Φορέας (Όνομα Σχολείου ή Οργανισμού) 
 • Διεύθυνση Φορέα 
 • Βαθμίδα Εκπαίδευσης (Α’/βάθμια ή Β’/βάθμια) και 
 • Η εργασία ή το URL στο οποίο είναι μεταφορτωμένη 

Αν η συμμετοχή είναι  ζωγραφιά/ιές ή μια παρουσίαση ή μια εικονογραφημένη ιστορία τότε μπορεί να σταλεί ένα αρχείο σε μορφή .pdf ή .jpg ή .png ή .ppt ή .pptx ή .docx ή .doc. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου είναι 15 ΜByte. Αν η συμμετοχή είναι βίντεο τότε μπορεί να ανέβει το video στο διαδίκτυο (YouTube, Vimeo, κ.τ.λ.) και να σταλεί η  διεύθυνση URL. Τέλος αν η συμμετοχή είναι μια εφαρμογή τότε θα πρέπει να ανέβει στο διαδίκτυο και να μας σταλεί η διεύθυνση URL

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου θα ανεβάσει όλες τις συμμετοχές του διαγωνισμού σε ειδική σελίδα στο saferInternet4kids.gr και θα  διενεργηθεί ψηφοφορία μεταξύ των μελών του προκειμένου να αναδειχτούν οι καλύτερες συμμετοχές για τον διαγωνισμό ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Θα βραβευτεί ένα έργο από κάθε κατηγορία (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο). 

 

Χρόνος υλοποίησης Διαγωνισμού

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10/10/2023 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζεται η 20/12/2023.  Ο διαγωνισμός δύναται να πραγματοποιηθεί εντός και εκτός ωρολογίου προγράμματος. Στην περίπτωση που επιλεχθεί από τους εκπαιδευτικούς να γίνει η προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εντός του ωρολογίου προγράμματος προτείνεται η ώρα της πληροφορικής ή της τεχνολογίας για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η ώρα της πληροφορικής, της ευέλικτης ζώνης ή των εργαστηρίων δεξιοτήτων για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων κρίνεται ότι δεν επιβαρύνεται αλλά εμπλουτίζεται και διευρύνεται  με τρόπο δημιουργικό σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο πρόγραμμα σπουδών καθώς οι μαθητές μέσα από την όλη διαδικασία, με βιωματικό τρόπο θα ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογικές τάσεις, θα μάθουν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στον ψηφιακό κόσμο και θα υιοθετήσουν ορθές πρακτικές διαδικτυακής συμπεριφοράς.  

Καταληκτική Ημερομηνία Εγγραφών στον Διαγωνισμό: 20/12/2023.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης Διαγωνισμού

Δομή και παρουσίαση έργου 

Το υπό αξιολόγηση έργο πρέπει να έχει την κατάλληλη δομή, συνέχεια, συνοχή και  κατάλληλη παρουσίαση του θέματος έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτοι και κατανοητοί οι στόχοι, οι εργασίες που έχουν γίνει από τους μαθητές (χωρίς μεγάλη  συμμετοχή από πλευράς εκπαιδευτικού)  και τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί.  

Αρτιότητα και περιεχόμενο 

Το κάθε έργο αξιολογείται ανάλογα με την αρτιότητα του περιεχομένου του, το βαθμό εμβάθυνσης/εξέτασης όλων των πτυχών του υπό μελέτη θέματος, τις εργασίες που έχουν γίνει με σκοπό την επίτευξη του, τον τρόπο ανάλυσης των εργασιών  που  έχουν  γίνει  και  τον  τρόπο  ανάλυσης  των  αποτελεσμάτων  και συμπερασμάτων, τη γενικότερη ορθότητα και σαφήνεια του περιεχομένου κ.α. ούτως ώστε να δίδεται μια σωστή, τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη περιγραφή του όλου έργου. 

Δημιουργικότητα και Πρωτοτυπία 

Σημαντικό κριτήριο αποτελεί η πρωτοτυπία των έργων/εργασιών, με στόχο να αποφευχθεί η επανάληψη εργασιών που έχουν γίνει από μαθητές στο παρελθόν, έτσι ώστε να προωθηθούν και να υλοποιηθούν νέες, έξυπνες και λειτουργικές ιδέες των μαθητών σε θέματα ασφαλούς και ποιοτικής χρήσης του διαδικτύου. 

Μήνυμα και βαθμός απήχησής του 

Με το κριτήριο αυτό δίδεται έμφαση στην αποτελεσματικότητα του μηνύματος έτσι  ώστε  να  υπάρχει  ευαισθητοποίηση μεγάλου μέρους της μαθητικής κοινότητας για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. 

 

Έπαθλο

Θα αναδειχθούν οι  τέσσερις καλύτερες υποψηφιότητες, μία από κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Οι δημιουργίες των μαθητών (τόσο των βραβευθέντων όσο επιλεκτικά  κάποιων συμμετεχόντων) αναδεικνύονται μέσα από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου SaferInternet4Kids.gr και αναρτώνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν προβλέπεται χρηματικό βραβείο, ενώ για την ανάρτηση των έργων των μαθητών είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί και η φόρμα συναίνεσης των γονιών η οποία βρίσκεται εδώ.