Θετικό Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο
line

Βοηθώντας τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε θετικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο – στο σπίτι και στην τάξη!