Υλικό για Γυμνάσιο
line

gymnasio_ppt Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2017

Υλικό διαμορφωμένο σε powerpoint για μαθητές Γυμνασίου για παρουσίαση στην τάξη με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.

greyline
webinar Παρουσίαση για παιδιά ηλικίας 11-14,
από το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ηνωμένου Βασιλείου προσαρμοσμένη στα ελληνικά.
webinar Παρουσίαση για παιδιά ηλικίας 14-18,
από το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ηνωμένου Βασιλείου προσαρμοσμένη στα ελληνικά.
greyline
webinar Ένα βίντεο για το sexting από το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ηνωμένου Βασιλείου με ελληνικούς υπότιτλους.
greyline
webinar Διαδικτυακό Σεμινάριο της SafeLine
greyline
webinar The Web We Want

Ένα εγχειρίδιο με διαδραστικά σχέδια μαθημάτων από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο και το Insafe. Βρείτε τα σχέδια μαθημάτων αναλυτικά εδώ

greyline
lessonDigitalValues Σχέδιο μαθήματος: Ψηφιακός Κώδικας Αξιών

Στόχος μαθήματος: Να σκεφτούν οι μαθητές πως θα μεταφέρουν τους καθημερινούς κώδικες αξιών τους στο διαδίκτυο

lessonDigitalValuesCards Κάρτες για το μάθημα Ψηφιακός Κώδικας Αξιών
lessonDigitalValuesAnswers Οδηγίες για καθηγητές για το μάθημα Ψηφιακός Κώδικας Αξιών
greyline
lessonPasswords Σχέδιο μαθήματος: Τέλειοι Κωδικοί

Στόχος Μαθήματος: Οι μαθητές θα βελτιώσουν την προστασία τους στο διαδίκτυο αναγνωρίζοντας και δημιουργώντας ισχυρούς και εύκολα απομνημονεύσιμους κωδικούς

lessonPasswordsChecklist Λίστα ελέγχου για το μάθημα Τέλειοι Κωδικοί
lessonPerfectPasswordsQ&A Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το μάθημα Τέλειοι Κωδικοί
greyline
Σχέδιο μαθήματος: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Στόχος Μαθήματος: Οι μαθητές θα αξιολογήσουν διαδικτυακές συμπεριφορές μέσα από τη διερεύνηση ενός προφίλ κοινωνικής δικτύωσης για να εξετάσουν τις  και ανασφαλείς επιλογές.

SocialNetworkProfile Διερεύνηση ενός προφίλ κοινωνικής δικτύωσης 
ConversationOnSocialNetworks Ερωτήσεις για συζήτηση για το μάθημα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
greyline
cyprusLogo Μαθησιακές εισηγήσεις από το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
greyline
socialNetworksGuide Συμβουλές για την ασφάλεια στα Κοινωνικά Δίκτυα