Η δύναμη της εικόνας (για μαθητές 4-7 ετών)

Για παιδιά ηλικίας 4-7 από το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μπορείτε να κατεβάστε την από εδώ

Safer-Internet-Day-2017-Assembly-Presentation-for-4-7-year-olds-1