Σελίδα Δραστηριοτήτων Back to School 2023: Για μεγάλα παιδιά Δημοτικού

back_to_school_2023

Δραστηριότητα 1

 

Δραστηριότητα 2

 

Δραστηριότητα 3

 

Δραστηριότητα 4

Digizens: Τεύχος 2

Ένα περιοδικό από το Πάνελ Νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.

Το Πάνελ Νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ITE δημοσιεύει το δεύτερο τεύχος του περιοδικού Digizens! Ένα περιοδικό από νέους για νέους! Διαβάστε  πως αντιλαμβάνονται οι νέοι τους κινδύνους του διαδικτύου και τις δικές τους συμβουλές για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο. 

Μέσα από το μενού του ηλεκτρονικού βιβλίου μπορείτε να κοινοποιήσετε το περιοδικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το τριγωνικό κουμπάκι και επίσης μπορείτε να δείτε το βιβλίο fullscreen (σε ολόκληρη την οθόνη) πατώντας το τετράγωνο κουμπάκι στο μενού.

Κατεβάστε το από εδώ.

DIGIZENS%20TEYXOS2

 

Questionnaire on Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence

“AI is the ability of a machine to display human-like capabilities such as reasoning, learning, planning and creativity.

AI enables technical systems to perceive their environment, deal with what they perceive, solve problems and act to achieve a specific goal. The computer receives data – already prepared or gathered through its own sensors such as a camera – processes it and responds.

AI systems are capable of adapting their behaviour to a certain degree by analysing the effects of previous actions and working autonomously.”

Source: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200827STO85804/what-is-artificial-intelligence-and-how-is-it-used

 

Types of Artificial Intelligence

Software: Chabot-like language models (e.g. ChatGPT), virtual assistants, image analysis software, search engines, facial and speech recognition systems.

Embedded artificial intelligence in machines: Robots, personal digital assistants, drones, Internet of Things including toys, home appliances, etc.

 

Questionnaire on Artificial Intelligence

Please fill in the questions below.

When you have completed the questionnaire, please press the “Submit” button.

If the questionnaire is not being sent, you may have skipped a question. Navigate through the questions to check for message “This field is required”.

  Questions about you and your experience
  1. Country where you teach:

  2. Gender:*

  3. What is your age? :*

  4. How many years of teaching experience do you have? *

  5. What grade(s) do you mostly teach? (more than one choice is allowed) *

  6. What subject(s) do you teach? (more than one choice is allowed) *

  7. Place of residence: *

  Questions about artificial intelligence in education:
  1. How familiar are you with technology? *

  2. How often do you use technology in the educational process? (Scale 0-4: 0 denotes ‘Not at all’ and 4 denotes ‘Very often’.) *

  3. Have you used tools in the educational process that include artificial intelligence? *

   1. If so, do you understand how the specific algorithms work in order to use the systems efficiently and safely?*

   2. For what purpose have you used artificial intelligence tools in the educational process? (more than one choice is allowed) *

  4. Have you noticed whether your students use artificial intelligence tools for their study? *

   1. 4.1. Why do you think your students use artificial intelligence tools in their preparation and study? (more than one choice is allowed) *

  5. Have you noticed if your students use artificial intelligence tools outside their school activities? *

   1. What do you believe is the reason your students use artificial intelligence tools beyond their school activities? (more than one choice is allowed)*

  6. Are you aware of any potential risks arising from your students' use of artificial intelligence tools in general? (not necessarily in the educational process) *

   1. What types of risks have you identified in relation to your students' use of artificial intelligence tools? *

  7. Does your school use artificial intelligence systems for administrative tasks (student registration, grades, absences, etc.)? *

   1. Are there mechanisms in place to ensure that personal and sensitive personal data are adequately protected?*

  Questions about the future of artificial intelligence in education:
  1. How much do you think artificial intelligence will affect the educational process in the future? (Scale 0-4: 0 denotes ‘Not at all’ and 4 denotes ‘Very much’.) *

  2. What positive ways, in which artificial intelligence could affect the educational process in the future, do you consider to be the most important? (more than one choice is allowed) *

  3. What negative ways, in which artificial intelligence could affect the educational process in the future, do you consider to be the most important? (more than one choice is allowed) *

  4. What are your biggest concerns about the use of artificial intelligence technologies by children and young people in the future (not just in education)? (up to two answers) *

  5. Would you like more guidance to enrich your knowledge and skills in using artificial intelligence tools in education? *

  6. How could educators be more effectively trained on artificial intelligence systems? *

  Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι του καλοκαιριού

   
  Οι καλοκαιρινές διακοπές αποτελούν μια επιπλέον πρόκληση για γονείς παιδιών μικρής ηλικίας ή/και εφηβείας. Οι δραστηριότητες, οι υποχρεώσεις και τα σχολεία έχουν σταματήσει και τα παιδιά συνήθως δαπανούν πολλές ώρες στις ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν συχνές συγκρούσεις στην οικογένεια καθώς οι γονείς ανησυχούν μήπως αυτό οδηγήσει σε εθιστικές συμπεριφορές ή σε άλλους κινδύνους. Ας δούμε παρακάτω τι πρέπει να προσέξουμε στη διαδικτυακή ζωή των παιδιών μας την περίοδο του καλοκαιριού.

  Χρήσιμες συμβουλές για γονείς:

   

  Γινόμαστε μέρος και της διαδικτυακής ζωής των παιδιών μας προκειμένου να είμαστε κοντά τους, να μαθαίνουμε, να ακούμε και να κατανοούμε τον κόσμο τους. Έτσι θα είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε και  συμβουλεύουμε τα παιδιά διαφυλάσσοντας την πολύτιμη παιδικότητά τους.

   

   

  Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA)

  Μπορείτε να κατεβάστε το φυλλάδιο από εδώ.

  DSA-GREEK-1

   

  Ένα καλύτερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο για παιδιά με αναπηρία

  Κάθε παιδί που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο αξίζει μια ασφαλή εμπειρία και εύκολη πρόσβαση με ασφάλεια και προστασία στο διαδίκτυο. Εκτιμάται ότι 240 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως (ένα στα δέκα παιδιά) ζουν με αναπηρίες, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η UNICEF. Από αυτά, περισσότερα από 120 εκατομμύρια παιδιά είναι ενεργά στο διαδίκτυο. Δυστυχώς, οι υπάρχουσες ψηφιακές δικλείδες ασφαλείας, οι εκπαιδευτικοί πόροι και τα συστήματα αναφοράς δεν σχεδιάστηκαν για την κατάλληλη υποστήριξη και προστασία των ατόμων με αναπηρία.

  Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό καθώς τα παιδιά με αναπηρία είναι τρεις φορές πιο πιθανό να βιώσουν σεξουαλική βία, παρενόχληση ή κακοποίηση, καθιστώντας τα μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες στο διαδίκτυο. Αυτή η αυξημένη ευπάθεια είναι ο λόγος για τον οποίο η διαχείριση της προσβασιμότητας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το δίκτυο INHOPE. Είναι ζωτικής σημασίας οι ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές να διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία και πολιτικές για να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους λαμβάνουν επαρκή υποστήριξη. Καθώς αγωνιζόμαστε για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο για όλους, πρέπει να εστιάσουμε εκ νέου την προσοχή μας σε εκείνους που είναι πιο επιρρεπείς στη διαδικτυακή κακοποίηση. 

  Πολλές τρέχουσες προσεγγίσεις για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες. Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτό το κρίσιμο κενό και να αναπτύξουμε κατάλληλες προσεγγίσεις, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τους λόγους πίσω από αυτήν την αυξημένη ευαλωτότητα.

  Κατανόηση της αυξημένης ευαλωτότητας των παιδιών με αναπηρίες

  Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την ευαλωτότητα, καθώς είναι ένας υποκειμενικός παράγοντας. Οι αυξημένοι κίνδυνοι για ορισμένους τύπους βίας ή κακοποίησης διαφέρουν από παιδί σε παιδί και διαφέρουν ανά αναπηρία. Ωστόσο, όταν πρόκειται για διαδικτυακή κακοποίηση, υπάρχουν ορισμένοι κοινοί παράγοντες που αυξάνουν στατιστικά την πιθανότητα θυματοποίησης, όπως προσδιορίστηκε στην έκθεση από  την WeProtect Global Alliance,  την DeafKidz International και το World Childhood Foundation.

  Διαρθρωτικές ανισότητες

  Ενώ πολλά παιδιά με αναπηρίες ζουν ανεξάρτητα, μερικά βασίζονται στους φροντιστές τους για βοήθεια στην καθημερινότητά τους όπως το μπάνιο, το ντύσιμο κ.α. Αυτή η εξάρτηση δημιουργεί περισσότερη ευαλωτότητα απέναντι στους φροντιστές που μπορεί να φτάσει μέχρι και σε επίπεδο κακοποίησης. Η εμπιστοσύνη που χτίζεται ανάμεσα στο παιδί και τον φροντιστή του μπορεί να καταστήσει δύσκολη στο παιδί την αναγνώριση της υπέρβασης των ορίων. Ο κίνδυνος είναι  ιδιαίτερα αυξημένος για τα παιδιά που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας.

  Εκτός από τον αυξημένο κίνδυνο δια ζώσης κακοποίησης, τα παιδιά με αναπηρία αντιμετωπίζουν επίσης αυξημένους κινδύνους σε διαδικτυακό περιβάλλον. Η απομόνωση από συνομηλίκους χωρίς αναπηρία, οι δυσκολίες προσαρμογής και η περιορισμένη συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες μπορούν να οδηγήσουν σε αισθήματα μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης. Κατά συνέπεια, τα παιδιά με αναπηρίες μπορεί να περνούν περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο, αναζητώντας κοινωνική αλληλεπίδραση σε φόρουμ, διαδικτυακά παιχνίδια και σε άλλες πλατφόρμες. Ο συνδυασμός της αυξημένης διαδικτυακής δραστηριότητας και της ευαλωτότητας που απορρέει από τη μοναξιά και την επιθυμία για ανθρώπινη επικοινωνία μπορεί να κάνει αυτά τα παιδιά στόχους σεξουαλικής εκμετάλλευσης, αποπλάνησης και σεξουαλικού εκβιασμού.

  Αυτά τα ευάλωτα σημεία απορρέουν από την έλλειψη κοινωνικής και συστημικής υποστήριξης της κοινότητας των ατόμων με κινητικά προβλήματα ή αναπηρία. Για να αντιμετωπίσουμε παράμετρούς όπως η φτώχεια και η κοινωνική απομόνωση θα πρέπει να αναδιαρθρώσουμε τις προσεγγίσεις μας σε βαθύτερο, συστημικό επίπεδο και να επαναπροσδιορίσουμε την κοινωνική κατανόηση των ατόμων με αναπηρία. Ωστόσο, οι αρμόδιοι φορείς στον χώρο της παιδικής προστασίας μπορούν και πρέπει να ασχοληθούν με την αντιμετώπιση των αυξημένων κινδύνων κακοποίησης που δημιουργούνται από αυτή την ανισορροπία.

  Οι επαγγελματίες στον τομέα της προστασίας των παιδιών θα πρέπει να λαμβάνουν εξειδικευμένη κατάρτιση σχετικά με την αναπηρία, να ενημερώνονται για τους διάφορους τύπους αναπηριών και για τον τρόπο κάλυψης των ποικίλων αναγκών πρόσβασης και επικοινωνίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση των αναγκών προστασίας των κοριτσιών με αναπηρία, καθώς είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη διαδικτυακή κακοποίηση. Επιπλέον, όλα τα παιδιά θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με τη σεξουαλικότητα, τη συναίνεση και τη γνώση για το σώμα τους.

  Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και αδυναμία πρόσβασης

  Επί του παρόντος, καταβάλλονται προσπάθειες για τη βελτίωση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, την ενίσχυση της εκπαίδευσης του διαδικτύου, καθώς και της εκτίμησης κινδύνου των παιδιών. Δυστυχώς, τα παιδιά με αναπηρίες εξακολουθούν συχνά να μένουν έξω από αυτές τις συζητήσεις.

  Τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης συχνά παραμελούν την ύπαρξη παιδιών με αναπηρίες, διαιωνίζοντας το στίγμα και την άγνοια γύρω από την αναπηρία και τη σεξουαλικότητα. Μερικοί γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες πιστεύουν λανθασμένα ότι η παροχή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης θα ενθαρρύνει τη σεξουαλική συμπεριφορά, οδηγώντας τους να απέχουν εντελώς από την εκπαίδευση των παιδιών τους. Ως αποτέλεσμα, πολλά παιδιά με αναπηρία δεν κατέχουν ποια είναι η κατάλληλη και ποια η ανάρμοστη συμπεριφορά και δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν σημάδια κακοποίησης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου. Όταν ο δράστης είναι ένας ενήλικας που εμπιστεύονται, η διάκριση της κακοποίησης γίνεται ακόμη πιο δύσκολη.

  Αυτή η σκέψη είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, ειδικά όταν συνειδητοποιήσουμε ότι οι υπάρχοντες προσβάσιμοι πόροι για υποστήριξη και αναφορά κακοποίησης για τα παιδιά με αναπηρία είναι σπάνιοι. Οι προσπάθειες ασφάλειας και προστασίας συχνά δεν λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των παιδιών με αναπηρία. Χωρίς ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, σημαντικός αριθμός ευάλωτων παιδιών παραμένει απροστάτευτος. Οι πόροι για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και η προσβάσιμη ψηφιακή εκπαίδευση πρέπει να ενσωματωθούν στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών – δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αφήνουμε τα παιδιά με αναπηρία να μένουν έξω από κρίσιμες συζητήσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τη συναίνεση.

  Προσαρμογή της προσέγγισής μας

  Οι διαθέσιμοι πόροι που δημιουργούνται από διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να αναπτυχθούν σε συνεργασία με την κοινότητα των ατόμων με αναπηρία και αντίστοιχες οργανώσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών με διαφορετικές αναπηρίες. Για να διασφαλιστεί η προστασία και η ευημερία αυτών των παιδιών, είναι σημαντικό να καταστούν εύκολα προσβάσιμες οι φόρμες αναφοράς ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών, επιτρέποντάς τους να επικοινωνούν ανεξάρτητα. Η ίδια αρχή ισχύει και για τους ενήλικες με αναπηρία, οι οποίοι θα πρέπει επίσης να μπορούν να αναφέρονται σε ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές χωρίς εμπόδια.

  Το δίκτυο INHOPE συνεργάζεται με εταίρους για να διασφαλίσει ότι τα έντυπα αναφοράς ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής δεν αποκλείουν κανέναν και είναι φιλικά προς το χρήστη σύμφωνα με την οδηγία για την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες.

  Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αυξημένης ευπάθειας των παιδιών με αναπηρίες σε διαδικτυακά περιβάλλοντα απαιτεί δραστική αλλαγή στάσης στην ομάδα προστασίας των παιδιών. Η συμπερίληψη των αναγκών των παιδιών με αναπηρία σε όλες τις δικλείδες προστασίας δεν θα πρέπει να έρχεται δεύτερη, αλλά θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης μέτρων, πόρων, εκστρατειών ευαισθητοποίησης και δομών αναφοράς.

  Αυτό το άρθρο συντάχθηκε από την INHOPE, τη Διεθνή Ένωση Ανοικτών Γραμμών Διαδικτύου, ως συνεισφορά στην έκδοση Ιουνίου 2023 του τριμηνιαίου δελτίου Better Internet for Kids (BIK). Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο του INHOPE, επισκεφθείτε www.inhope.org. Για να επικοινωνήσετε απευθείας με το INHOPE, στείλτε email στο info@inhope.org.

  Back To School 2023: Σελίδα δραστηριοτήτων για μαθητές Γυμνασίου

  back_to_school_2023

   

   

  Δραστηριότητα 1

   

  Δραστηριότητα 2

   

  Font Resize
  Contrast