Τεύχος 32 – Υλικό Back to School 2021 (30-09-2021)

Συνεργασία για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις κυβερνοαπειλές: Ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας 2021

Ξεκινά σήμερα 1.10.2021 ο 9ος ετήσιος ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας (ECSM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο μεταξύ των πολιτών.

Η ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την κυβερνοασφάλεια συντονίζεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Europol, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και περισσότερους από 300 εταίρους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η εκστρατεία διάρκειας ενός μήνα προωθεί επικαιροποιημένες συστάσεις για την κυβερνοασφάλεια με σκοπό την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις διαδικτυακές υπηρεσίες και την υποστήριξη των πολιτών όσον αφορά την προστασία των προσωπικών, οικονομικών και επαγγελματικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο.

Κάθε χρόνο, καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, ο ECSM φέρνει σε επαφή πολίτες της ΕΕ, κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φορείς της ΕΕ και κυβερνητικούς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα με σκοπό την προώθηση καλών συνηθειών κυβερνοασφάλειας με το σύνθημα «Σκέψου πριν κάνεις κλικ!». Σ’ όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, διοργανώνονται διαδικτυακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων κατάρτισης, συνεδρίων, κουίζ, παρουσιάσεων και εθνικών εκστρατειών, με σκοπό την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας και την ανταλλαγή επικαιροποιημένων κατευθυντήριων γραμμών και συμβουλών για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων.

Η πανδημία COVID-19 υπογράμμισε τη σημασία της κυβερνοασφάλειας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η εκπαίδευση σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια είναι καίριας σημασίας προκειμένου οι πολίτες να εντοπίζουν τους κινδύνους και να αντιδρούν αποτελεσματικά στις κυβερνοαπειλές.

Σχετικά με τον ECSM 2021

Η φετινή εκστρατεία ECSM θα ασχοληθεί εκ νέου με την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας που αφορούν την ψηφιοποίηση της καθημερινής ζωής, η οποία επιταχύνθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19. Η εκστρατεία του 2021, η οποία ενθαρρύνει τους πολίτες να «σκέφτονται πριν κάνουν κλικ», παρουσιάζει δύο θεματικές σχετικά με την κυβερνοασφάλεια με σκοπό να βοηθήσει τους πολίτες της ΕΕ να αναγνωρίζουν τις κυβερνοαπειλές και να προετοιμάζονται για αυτές.

Η πρώτη θεματική επικεντρώνεται στην πρωτοβουλία «Προστατέψου από κυβερνο-απειλές στο σπίτι» και παρέχει συμβουλές σχετικά με το πώς μπορούμε να παραμείνουμε ασφαλείς στον κυβερνοχώρο κατά την πραγματοποίηση διαδικτυακών συναλλαγών, την επικοινωνία, την εργασία ή τις σπουδές μέσω διαδικτύου. Θα παρέχονται συμβουλές καλής κυβερνο-υγιεινής όσον αφορά τις καθημερινές δραστηριότητες στο διαδίκτυο.

Η δεύτερη θεματική παρέχει κατευθυντήριες γραμμές «πρώτων βοηθειών» σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση κυβερνοσυμβάντος. Στόχος αυτής της θεματικής είναι να ενθαρρύνει τους πολίτες να έχουν αυξημένη εγρήγορση σχετικά με τις πιο κοινές κυβερνοαπειλές και να τους παρέχει συμβουλές σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση που πέσουν θύματα απάτης στις διαδικτυακές αγορές, σε περίπτωση που έχει διακυβευτεί η ασφάλεια της πιστωτικής κάρτας και/ή του τραπεζικού λογαριασμού τους και έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πραγματικές ιστορίες των θυμάτων θα κοινοποιηθούν υπό μορφή συνεντεύξεων και βίντεο.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: «Οι κυβερνοεπιθέσεις θέτουν σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις μας, τις υποδομές ζωτικής σημασίας, τα δεδομένα μας και τη λειτουργία των δημοκρατιών μας. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται την παραμικρή τρωτότητα στο ψηφιακό μας περιβάλλον. Η εκστρατεία ECSM έχει ως στόχο να βοηθήσει όλους μας να αποκτήσουμε τις απαραίτητες δεξιότητες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τον τρόπο ζωής μας κατά των κυβερνοαπειλών. Το σύνθημα της εκστρατείας «Σκέψου πριν κάνεις κλικ!» είναι φέτος πιο επίκαιρο από ποτέ.»

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια, Juhan Lepassaar, δήλωσε: «Στόχος της φετινής εκστρατείας ECSM είναι να προσφέρει στους πολίτες της ΕΕ τις πληροφορίες που θα πρέπει να χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους και να τους παρέχει συμβουλές για την προστασία από κυβερνο-απειλές. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με αυτές τις απειλές και για την οικοδόμηση μιας αξιόπιστης και κυβερνοασφαλούς Ευρώπης.»

Ο επίσημος ιστότοπος της εκστρατείας ECSM είναι cybersecuritymonth.eu. Ο ιστότοπος λειτουργεί ως κόμβος πληροφοριών για την κυβερνοασφάλεια και περιλαμβάνει μία σελίδα για την καταχώριση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και ειδικό υλικό της εκστρατείας των κρατών μελών σε κάθε γλώσσα (εκπροσωπούνται και οι 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ). Ο ιστότοπος του ECSM περιλαμβάνει επίσης ένα κουίζ για την κυβερνοασφάλεια, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους, καθώς και έναν διαδραστικό χάρτη των συμμετεχουσών χωρών, με πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε κάθε χώρα για την παροχή συμβουλών και την υποβολή καταγγελίας σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης.

European Cyber Security Month 2021 στην Ελλάδα

Επίσημοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα για τη εκστρατεία ECSM είναι η Ελληνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2021 με τη συμμετοχή μαθητών Λυκείου, πρωτοβουλία η οποία θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες έως το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Ακολουθήστε την εκστρατεία ECSM στο Twitter @CyberSecMonth χρησιμοποιώντας τα hashtag #CyberSecMonth και #ThinkB4Uclick, καθώς και στο Facebook @CyberSecMonthEU. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ECSM διατίθενται στον ιστότοπο cybersecuritymonth.eu.

 

 

 

 

Quiz: Ρητορική μίσους

Quiz για τη ρητορική μίσους

Quiz: Εσύ πόσο ευγενικός είσαι στο διαδίκτυο;

Πόσο ευγενικός είσαι στο διαδίκτυο;

Quiz: Ξέρεις πώς να προστατευτείς από τις απάτες στο διαδίκτυο;

Εσύ ξέρεις να προστατευτείς από την απάτη;

Ο @Παπάκης και το μαγικό Κάστρο

Διαβάστε στα παιδιά σας το νέο μας εκπαιδευτικό βιβλίο για μικρά παιδιά “Ο @Παπάκης και το Μαγικό Κάστρο” και ενημερωθείτε για τα online παιχνίδια και τις παγίδες που κρύβουν σχετικά με τις αγορές εντός του παιχνιδίου.

Μέσα απόmenu το μενού του ηλεκτρονικού βιβλίου μπορείτε να κοινοποιήσετε αυτό το βιβλίο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το τριγωνικό κουμπάκι και επίσης μπορείτε να δείτε το βιβλίο fullscreen (σε ολόκληρη την οθόνη) πατώντας το τετράγωνο κουμπάκι στο μενού.

Κατεβάστε το από εδώ.

 

Πείτε τη γνώμη σας στη διαβούλευση #DigitalDecade4YOUth!

Τι μπορεί να γίνει για να διασφαλιστεί ότι ο ψηφιακός κόσμος είναι κατάλληλος για το μέλλον;

Και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι προωθούμε, προστατεύουμε, σεβόμαστε και εκπληρώνουμε τα δικαιώματα όλων των παιδιών και των νέων όταν μπαίνουν στο διαδίκτυο;

Πείτε τη δική σας άποψη στη διαβούλευση #DigitalDecade4YOUth, που θα βρίσκεται online από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2021.

Τον Μάρτιο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα όραμα και δρόμους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030. Αυτό το όραμα για την ψηφιακή δεκαετία της ΕΕ εξελίσσεται γύρω από τέσσερα βασικά σημεία δεξιοτήτων, ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές, ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και ψηφιοποίηση δημόσιων υπηρεσιών.

 Ο στόχος, μέσω της συγκεκριμένης διαβούλευσης, είναι να αναπτυχθεί μια σειρά ψηφιακών αρχών και δικαιωμάτων για μια κοινή δήλωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στα τέλη του 2021. Στο επίκεντρο αυτής της εργασίας βρίσκεται η επιθυμία να διασφαλιστεί ότι ο ψηφιακός κόσμος είναι κατάλληλος για το μέλλον και μπορεί να επιτρέψει σε όλους να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει. Στο πλαίσιο ευρύτερων δραστηριοτήτων διαβούλευσης, τα παιδιά, οι νέοι, οι γονείς και οι φροντιστές, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συμβουλεύονται τις προτεραιότητες που βλέπουν για την προώθηση, προστασία, σεβασμό και εκπλήρωση των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων σε έναν ψηφιακό κόσμο. Αυτές οι σημαντικές γνώσεις θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την ενημέρωση μιας νέας στρατηγικής για το καλύτερο Διαδίκτυο για παιδιά (BIK), που θα υιοθετηθεί το 2022. Οι συμβουλευτικές εργασίες μέχρι σήμερα έχουν ήδη αποκτήσει πληροφορίες από περίπου 750 παιδιά και νέους μέσω 70 ομάδων.

Επιθυμούμε τώρα να συγκεντρώσουμε ευρύτερη πληροφόρηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη που φροντίζουν, εκπαιδεύουν ή μπορούν να επηρεάσουν με άλλο τρόπο θετικές διαδικτυακές ευκαιρίες και εμπειρίες για τα παιδιά και τους νέους της Ευρώπης. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι μας μπορούμε να καταθέσουμε την άποψή μας μέσα από μια έρευνα που βρίσκεται εδώ (μπορείτε να μετατρέψετε τη γλώσσα σε ελληνική από το πεδίο πάνω δεξιά προς διευκόλυνσή σας). Σας ζητάμε να λάβετε υπόψη τις ευκαιρίες και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν τα παιδιά και οι νέοι με το να είναι στο διαδίκτυο, τις προκλήσεις και τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν και ποιοι πιστεύετε ότι είναι (ή θα πρέπει να είναι) υπεύθυνοι για τη βελτίωση των διαδικτυακών εμπειριών. Ζητάμε επίσης τις απόψεις σας σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής την επόμενη δεκαετία για να επιφέρουν αλλαγές. Παράλληλα με τις απαντήσεις που έχουν ήδη ληφθεί από παιδιά και νέους, οι απόψεις σας είναι ουσιώδεις για τη διαμόρφωση του τρέχοντος έργου για τις ψηφιακές αρχές εντός της ΕΕ και για την παροχή των καλύτερων δυνατών διαδικτυακών εμπειριών στα παιδιά και τους νέους της Ευρώπης.

Font Resize
Contrast