Παιδιά και διαδικτυακή απάτη

Αφίσα

Κατεβάστε την αφίσα από εδώ:

 

Αφίσα Δράσεις Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

Φόρμα Αξιολόγησης Προγράμματος “Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου” 14/12/2022

  "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" - αξιολόγηση προγράμματος

  Αγαπητέ εκπαιδευτικέ, Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα, καθώς θα θέλαμε να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο και τη μορφή της εκπαίδευσης στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου". Εκτιμούμε ότι θα διαθέσετε περίπου 5-6 λεπτά από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα η οποία θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

  Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με αυτήν την έρευνα, μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στη διεύθυνση contact@saferinternet4kids.gr

  Δημογραφικές Ερωτήσεις
  1. Mάθηματα / αντικείμενα που διδάσκετε. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις.

  2. Φύλο.

  3. Σε ποια βαθμίδα και τύπο σχολείου διδάσκετε.

  4. Η τοποθεσία του σχολείου όπου διδάσκετε.

  5. Εργασιακή εμπειρία στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε έτη.

  6. Έτος γέννησης

  7. Έχετε διδάξει στο παρελθόν ασφάλεια στο διαδίκτυο ή παιδεία στα μέσα;

  8. Αν ναι , ποιες από τις παρακάτω επιμορφωτικές ενέργειες έχετε κάνει σε σχέση με την ασφάλεια στο διαδίκτυο ή την παιδεία στα μέσα:

  Ερωτήσεις αξιολόγησης προγράμματος
  1. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" έχει αυξήσει την αυτοπεποίθησή σας να εκπαιδεύσετε άλλους.

  2. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" αύξησε την κατανόησή σας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας.

  3. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ήταν λογικά δομημένο.

  4. Το περιεχόμενο ήταν καλά σχεδιασμένο για την ώρα του εργαστηρίου

  5. Το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο για αυτό που πραγματικά χρειάζονται οι μαθητές μου.

  6. Το περιεχόμενο ήταν πρακτικό και με στηρίζει στην υλοποίηση δραστηριοτήτων για τους μαθητές μου.

  7. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος ήταν γνώστες των θεμάτων που παρουσίασαν.

  8. Οι εκπαιδευτές ήταν διαθέσιμοι για συζήτηση και ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.

  9. Οι εκπαιδευτές παρουσίασαν τις πληροφορίες με τρόπο που το περιεχόμενο ήταν εύκολα κατανοητό.

  10. Οι εκπαιδευτές ενθάρρυναν τη συζήτηση και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.

  11. Οι παρουσιάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ήταν καλά προετοιμασμένες.

  12. Το επιπλέον υλικό ήταν χρήσιμο και καλά προετοιμασμένο.

  13. Οι οργανωτικές πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο παρασχέθηκαν αποτελεσματικά.

  14. Πόσα μαθήματα / δραστηριότητες με βάση το πρόγραμμα σπουδών "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε σε τρεις μήνες από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

  15. Πόσοι μαθητές θα λάβουν μέρος σε αυτά τα μαθήματα/δραστηριότητες; Δώστε τον συνολικό αριθμό μαθητών.

  16. Σκοπεύετε να εκτελέσετε δραστηριότητες από το πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" με μαθητές με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και άλλες ειδικές δυσκολίες.

  17. Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι από το περιεχόμενο ή τον τρόπο παρουσίασης τι θα ήταν αυτό.
  18. Παρακαλώ αφήστε μας το μήνυμα σας.
  Προσωπικά στοιχεία
  H καταχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων είναι προαιρετική
  Ημερομηνία συμμετοχής στο πρόγραμμα

  Πατήστε το παρακάτω κουμπί "Αποστολή Απαντήσεων" για να αποθηκευτούν οι απαντήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ!

  Φόρμα αξιολόγησης Διαδικτυακό σεμιναρίου για μαθητές Λυκείων 14.12.2022

   Φόρμα αξιολόγησης για το "Διαδικτυακό σεμινάριο για μαθητές Λυκείων" 14/12/2022

   Αγαπητέ εκπαιδευτικέ, Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα, καθώς θα θέλαμε να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο και τη μορφή της εκπαίδευσης που σας παρείχαμε κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου καθώς μέσα από την δική σας αξιολόγηση μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι .

   Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με αυτό το ερωτηματολόγιο, μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στη διεύθυνση contact@saferinternet4kids.gr

   Δημογραφικές Ερωτήσεις
   1. Σε ποια βαθμίδα και τύπο σχολείου διδάσκετε.

   2. Η τοποθεσία του σχολείου όπου διδάσκετε.

   Ερωτήσεις αξιολόγησης προγράμματος
   1. Είστε ικανοποιημένος από το έργο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου;
   2. Είστε ικανοποιημένος από το υλικό που προσφέρει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου;
   3. Η συμμετοχή σας στο σεμινάριο ενδυνάμωσε τις γνώσεις σας για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου;
   4. Το περιεχόμενο του σεμιναρίου ήταν πρακτικό και σας στηρίζει στην υλοποίηση δραστηριοτήτων για τους μαθητές σας;
   5. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος ήταν γνώστες των θεμάτων που παρουσίασαν;
   6. Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι από το περιεχόμενο ή τον τρόπο παρουσίασης τι θα ήταν αυτό.
   7. Παρακαλώ αφήστε μας το μήνυμα σας.
   Προσωπικά στοιχεία

   H καταχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων είναι προαιρετική   Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@saferinternet4kids.gr.
   dpo@saferinternet4kids.gr

   Πατήστε το παρακάτω κουμπί "Αποστολή Απαντήσεων" για να αποθηκευτούν οι απαντήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ!

   Φόρμα συμμετοχής στο Διαδικτυακό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου για μαθητές Α’-Γ’ τάξης Δημοτικού 24/02/2023

   Διαδικτυακή ενημέρωση για μικρά παιδιά πρώτων τάξεων δημοτικού σχολείου.

   Με αφορμή το καινούριο παραμύθι της Αθηνάς οι μικροί μαθητές μαθαίνουν πως να πλοηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο. Θίγονται θέματα όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η υπερβολική ενασχόληση, το ασφαλές online gaming, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η θετική αλληλεπίδραση με τους φίλους μας στο διαδίκτυο κ.α

   Η ενημέρωση διαρκεί δύο διδακτικές ώρες, μέσα στις οποίες υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις και απορίες από την πλευρά των μαθητών.

   Σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη είναι η ύπαρξη βιντεοπροβολέα (προτζέκτορα). Οι κάμερες και τα μικρόφωνα θα είναι απενεργοποιημένα. Στο τέλος της παρουσίασης, εφόσον κάποιος μαθητής έχει κάποια απορία και θέλει να πάρει τον λόγο μπορεί να απευθύνει την ερώτηση του προς τον εκπαιδευτικό ο οποίος θα μας τη μεταφέρει. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του chat.

   Ευχαριστούμε πολύ. Οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί.

   Φόρμα συμμετοχής στο Διαδικτυακό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου για μαθητές Νηπιαγωγείου 23/02/2023

   Διαδικτυακή ενημέρωση για μαθητές Νηπιαγωγείου.

   Η Αθηνά, η Άρτεμη και ο Ερμής θα ενημερώσουν τους μαθητές Νηπιαγωγείου για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και μέσα από δραστηριότητες που θα προταθούν θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους για το ευαίσθητο αυτό θέμα.Μέσα από παραμύθια, κουιζ, παιχνίδια οι μικροί μαθητές θα μάθουν τι πρέπει να προσέχουν στα πρώτα βηματά τους στον ψηφιακό κόσμο.
   Προϋποθέσεις συμμετοχής-οδηγίες:
   Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Νηπιαγωγείου.
   Θα πρέπει η κάμερα του υπολογιστή να μη δείχνει τα πρόσωπα των παιδιών (μπορεί να είναι κλειστή ή στραμμένη κάπου αλλού). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ή μετά το τέλος αυτής ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να σηκώσει το διαδικτυακό χεράκι και να πάρει το λόγο προκειμένου να απευθύνει στην εισηγήτρια κάποια ερώτηση των παιδιών ή ό,τι άλλο θέλει.
   Μπορείτε ως εκπαιδευτικοί να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή της τάξης σας στην εκδήλωση, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

   Οι θέσεις συμμετοχής έχουν συμπληρωθεί.

   Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην έρευνα!

   Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην έρευνα. Οι απαντήσεις σας καταχωρήθηκαν.

   Πανελλήνια Έρευνα 2022-2023 για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (για εκπαιδευτικούς)

   logo

   Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας. Αυτή η έρευνα έχει κλείσει.

   Έρευνα του CC DRIVER για τη σχέση των νέων με το κυβερνοέγκλημα

   Το 69% των ευρωπαίων νέων αναφέρουν ότι έχουν διαπράξει τουλάχιστον μια μορφή εγκλήματος στον κυβερνοχώρο από το καλοκαίρι του 2020 έως το καλοκαίρι του 2021  και το 47,76% αναφέρει ότι έχει συμμετάσχει σε εγκληματική συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Αυτό προκύπτει μεταξύ άλλων από τα αποτελέσματα μιας από τις μεγαλύτερες έρευνες που έχουν γίνει στην Ευρώπη, με τη συμμετοχή νέων από 9 χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σουηδία και Νορβηγία) που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος CC DRIVER.  Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι άνδρες είναι πιο πιθανό (74%) από τις γυναίκες (65%) να παραδεχτούν ότι εμπλέκονται σε τουλάχιστον μία μορφή εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

   Επικίνδυνοι διαδικτυακοί χώροι

   Το 51,3% αναφέρει ότι χρησιμοποιεί online forums και chat rooms. Το 51,2% αναφέρει ότι χρησιμοποιεί Forum διαδικτυακών παιχνιδιών. Το 19,0% αναφέρει τη χρήση Peer-to-peer (P2P) δικτύων  (π.χ. BitTorrent). Το 11,8% αναφέρει ότι χρησιμοποιεί Dark Web Forums και το 10,7% αναφέρει ότι χρησιμοποιεί  Darknet Markets. Περίπου 1 στους 10 χρησιμοποιεί διαδικτυακά φόρουμ και δωμάτια συνομιλίας ή/και διαδικτυακά φόρουμ παιχνιδιών τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Μόνο μια πολύ μικρή μειοψηφία (λιγότερο από 2%) χρησιμοποιεί το Dark Web ή Darknet Markets τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

   Κατεβάστε από εδω τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας

   CC-DRIVER_Research Report_Survey Findings

    

    
    

   Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων στον Μαθητικό διαγωνισμό «Αλήθεια ή ψέμα; Πιστεύεις ό,τι βλέπεις στο Διαδίκτυο;»

   Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων των μαθητών στο διαγωνισμό «Αλήθεια ή ψέμα; Πιστεύεις ό,τι βλέπεις στο Διαδίκτυο;» παρατείνεται εως τις 13/1/2023.

   Η σεξουαλική διαδικτυακή αποπλάνηση/κακοποίηση των ανηλίκων στο επίκεντρο της ετήσιας συνεδρίασης του Συμβουλευτικού Οργάνου του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ

   Advisory Board Meeting 2022

   Η ανάγκη συστηματικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης των παιδιών αλλά και του υποστηρικτικού τους περιβάλλοντος αναφέρθηκε ως το κυρίαρχο προληπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής σεξουαλικής αποπλάνησης/κακοποίησης ανηλίκων κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνεδρίασης του συμβουλευτικού οργάνου του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.  

   Σύμφωνα με τα στοιχεία του INHOPE – ενός παγκόσμιου οργανισμού που λειτουργεί από το 1999 και συντονίζει τις δράσεις 50 διαφορετικών Hotlines σε 46 διαφορετικές χώρες – αναμεσά τους και την Ελληνική Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο SafeLine.gr– το 2021:

   Παγκόσμιος Χάρτης Καταγγελιών INHOPE 2021

   Παγκόσμιος Χάρτης Καταγγελιών INHOPE 2021

   Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο εκπρόσωπος της Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Δρ Γιώργος Νάκος, το 2021 υπήρξε μικρή αύξηση στα περιστατικά παιδικής πορνογραφίας (288 περιστατικά) και αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι οι ιστοσελίδες που φιλοξενούν πορνογραφία ανηλίκων έχουν πλέον καλύτερη δομή και κατηγοριοποίηση του υλικού με σκοπό τη στοχοποίηση των θυμάτων.  Προβληματισμό προκαλεί η απότομη αύξηση των υποθέσεων αποπλάνησης ανήλικών που καταγράφεται όχι μόνο μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και από τις πλατφόρμες παιχνιδιών. Επίσης σύμφωνα με τον κ. Νάκο μια διαρκώς αυξανόμενη επικίνδυνη τάση είναι η παραγωγή υλικού για προσωπική χρήση και ο διαμοιρασμός του μέσω διαδικτύου, όπου σε αυτό το υλικό καταγράφονται όλο και πιο μικρές ηλικίες ανηλίκων. Μάλιστα υπάρχει σημαντική αύξηση και στις υποθέσεις εκδικητικής πορνογραφίας.

   Όπως τόνισε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού Γιώργος Νικολαίδης η  έξαρση της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, όπως καταγράφεται σε πανευρωπαϊκές έρευνες  ήρθε με την έκρηξη της χρήσης της τεχνολογίας από ανήλικους την περίοδο της πανδημίας. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η φυσική κακοποίηση των παιδιών παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η χρήση των τεχνολογιών διευκολύνει τη δια ζώσης κακοποίηση. Πολλές φορές όμως ακριβώς αυτή η χρήση της τεχνολογίας από τους δράστες είναι εκείνη που διευκολύνει τις διωκτικές αρχές να τους εντοπίσουν».

   Σύμφωνα με τον κ. Νικολαίδη η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών ως φαινόμενο εμπεριέχει διαφορετικού τύπου περιστάσεις που έχουν πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες μεταξύ τους. Έτσι, συμπεριλαμβάνονται οι σεξουαλικές παραβιάσεις μικρών παιδιών (που συμβαίνουν μέσα ή γύρω από την οικογένεια του παιδιού) που είναι και το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών, η σεξουαλική κακοποίηση στους εφήβους, η σεξουαλική βία στα παιδιά από ήδη δυσλειτουργικές οικογένειες όπου η παραβίασή τους έρχεται ως αποτέλεσμα της έλλειψης φροντίδας και η σεξουαλική θυματοποίηση των παιδιών μέσω διαδικτύου.  Ο κ. Νικολάιδης μάλιστα αναφέρθηκε και στην  προσωπική παραγωγή υλικού από εφήβους χαρακτηρίζοντάς το φαινόμενο ένα διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα.

   Τη στρατηγική της ΕΕ για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών παρουσίασε η Legal officer της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτα Ακριτίδου, δίνοντας έμφαση στις πιέσεις που ασκούνται προς τους παρόχους για ανίχνευση, αναφορά και αφαίρεση σεξουαλικού υλικού ανηλίκων από το διαδίκτυο και τις συντονισμένες δράσεις πρόληψης που υλοποιούνται.

   Στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο υπάρχον νομικό πλαίσιο αναφέρθηκε η εγκληματολόγος, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης, διεθνών νομικών σχέσεων και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ευτυχία Κατσιγαράκη. Η κ. Κατσιγαράκη μίλησε και για τα «σπίτια του παιδιού» σκοπός των οποίων είναι να εξασφαλίσουν ότι τα ανήλικα θύματα αξιόποινων πράξεων θα τύχουν της δέουσας πληροφόρησης, υποστήριξης και προστασίας προκειμένου να συμμετέχουν στην ποινική διαδικασία ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να υποστούν δευτερογενή και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση ,εκφοβισμό και αντεκδίκηση. 

   Καθοριστική ήταν η παρέμβαση της εκπροσώπου του Πάνελ νέων Ηλέκτρας Χατζηδημητρίου η οποία μετέφερε στους συμμετέχοντες το πόσο απενεχοποιημένα βλέπουν οι νέοι την επαφή με αγνώστους μέσω διαδικτύου και τόνισε ότι η συστηματική ενημέρωση  είναι ο μοναδικός τρόπος πρόληψης του φαινομένου.

   Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού του Υπουργείου Υγείας, της Δ/νσης Δίωξης ηλεκτρονικού Εγκλήματος, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της UNICEF, του Δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, της εκκλησίας, ακαδημαϊκοί κ.α

   Χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεωδορικάκος και η συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Καθηγήτρια Βιβή Φραγκοπούλου .

   Adult Porn Online (Eng)

   Download the leaflet from here
   ADULT-CONTENT-ONLINE_-english

   Καταγραφή απόψεων συμμετεχόντων στη συνεδρίαση του συμβουλευτικού οργάνου

    Αξιότιμε συνεργάτη/ Αξιότιμη συνεργάτιδα, Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω πολύ σύντομα ερωτήματα. Εκτιμούμε ότι θα διαθέσετε περίπου 5-6 λεπτά από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα, η οποία θα μας βοηθήσει στην καταγραφή των απόψεών σας και στη διερεύνηση πιθανών συνεργιών για την πρόληψη του φαινομένου της παιδικής διαδικτυακής αποπλάνησης και κακοποίησης.

    Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στη διεύθυνση contact@saferinternet4kids.gr


    1. Πώς ο οργανισμός που εκπροσωπείτε μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη/αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης/εκμετάλλευσης;
    2. Τα τεχνολογικά μέσα/εργαλεία που διαθέτουμε στη χώρα μας για την αντιμετώπιση του φαινομένου είναι επαρκή; Πως η τεχνολογία μπορεί να γίνει συμμαχός μας;
    3. Aφήστε μας το μήνυμα σας.
    Προσωπικά στοιχεία
    H καταχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων είναι προαιρετική

    Φόρμα Αξιολόγησης Προγράμματος “Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου” 06/12/2022

     "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" - αξιολόγηση προγράμματος

     Αγαπητέ εκπαιδευτικέ, Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα, καθώς θα θέλαμε να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο και τη μορφή της εκπαίδευσης στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου". Εκτιμούμε ότι θα διαθέσετε περίπου 5-6 λεπτά από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα η οποία θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

     Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με αυτήν την έρευνα, μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στη διεύθυνση contact@saferinternet4kids.gr

     Δημογραφικές Ερωτήσεις
     1. Mάθηματα / αντικείμενα που διδάσκετε. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις.

     2. Φύλο.

     3. Σε ποια βαθμίδα και τύπο σχολείου διδάσκετε.

     4. Η τοποθεσία του σχολείου όπου διδάσκετε.

     5. Εργασιακή εμπειρία στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε έτη.

     6. Έτος γέννησης

     7. Έχετε διδάξει στο παρελθόν ασφάλεια στο διαδίκτυο ή παιδεία στα μέσα;

     8. Αν ναι , ποιες από τις παρακάτω επιμορφωτικές ενέργειες έχετε κάνει σε σχέση με την ασφάλεια στο διαδίκτυο ή την παιδεία στα μέσα:

     Ερωτήσεις αξιολόγησης προγράμματος
     1. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" έχει αυξήσει την αυτοπεποίθησή σας να εκπαιδεύσετε άλλους.

     2. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" αύξησε την κατανόησή σας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας.

     3. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ήταν λογικά δομημένο.

     4. Το περιεχόμενο ήταν καλά σχεδιασμένο για την ώρα του εργαστηρίου

     5. Το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο για αυτό που πραγματικά χρειάζονται οι μαθητές μου.

     6. Το περιεχόμενο ήταν πρακτικό και με στηρίζει στην υλοποίηση δραστηριοτήτων για τους μαθητές μου.

     7. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος ήταν γνώστες των θεμάτων που παρουσίασαν.

     8. Οι εκπαιδευτές ήταν διαθέσιμοι για συζήτηση και ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.

     9. Οι εκπαιδευτές παρουσίασαν τις πληροφορίες με τρόπο που το περιεχόμενο ήταν εύκολα κατανοητό.

     10. Οι εκπαιδευτές ενθάρρυναν τη συζήτηση και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.

     11. Οι παρουσιάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ήταν καλά προετοιμασμένες.

     12. Το επιπλέον υλικό ήταν χρήσιμο και καλά προετοιμασμένο.

     13. Οι οργανωτικές πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο παρασχέθηκαν αποτελεσματικά.

     14. Πόσα μαθήματα / δραστηριότητες με βάση το πρόγραμμα σπουδών "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε σε τρεις μήνες από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

     15. Πόσοι μαθητές θα λάβουν μέρος σε αυτά τα μαθήματα/δραστηριότητες; Δώστε τον συνολικό αριθμό μαθητών.

     16. Σκοπεύετε να εκτελέσετε δραστηριότητες από το πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" με μαθητές με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και άλλες ειδικές δυσκολίες.

     17. Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι από το περιεχόμενο ή τον τρόπο παρουσίασης τι θα ήταν αυτό.
     18. Παρακαλώ αφήστε μας το μήνυμα σας.
     Προσωπικά στοιχεία
     H καταχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων είναι προαιρετική
     Ημερομηνία συμμετοχής στο πρόγραμμα

     Πατήστε το παρακάτω κουμπί "Αποστολή Απαντήσεων" για να αποθηκευτούν οι απαντήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ!

     Φόρμα Αξιολόγησης Προγράμματος “Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου” 10/01/2023

      "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" - αξιολόγηση προγράμματος

      Αγαπητέ εκπαιδευτικέ, Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα, καθώς θα θέλαμε να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο και τη μορφή της εκπαίδευσης στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου". Εκτιμούμε ότι θα διαθέσετε περίπου 5-6 λεπτά από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα η οποία θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

      Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με αυτήν την έρευνα, μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στη διεύθυνση contact@saferinternet4kids.gr

      Δημογραφικές Ερωτήσεις
      1. Mάθηματα / αντικείμενα που διδάσκετε. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις.

      2. Φύλο.

      3. Σε ποια βαθμίδα και τύπο σχολείου διδάσκετε.

      4. Η τοποθεσία του σχολείου όπου διδάσκετε.

      5. Εργασιακή εμπειρία στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε έτη.

      6. Έτος γέννησης

      7. Έχετε διδάξει στο παρελθόν ασφάλεια στο διαδίκτυο ή παιδεία στα μέσα;

      8. Αν ναι , ποιες από τις παρακάτω επιμορφωτικές ενέργειες έχετε κάνει σε σχέση με την ασφάλεια στο διαδίκτυο ή την παιδεία στα μέσα:

      Ερωτήσεις αξιολόγησης προγράμματος
      1. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" έχει αυξήσει την αυτοπεποίθησή σας να εκπαιδεύσετε άλλους.

      2. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" αύξησε την κατανόησή σας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας.

      3. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ήταν λογικά δομημένο.

      4. Το περιεχόμενο ήταν καλά σχεδιασμένο για την ώρα του εργαστηρίου

      5. Το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο για αυτό που πραγματικά χρειάζονται οι μαθητές μου.

      6. Το περιεχόμενο ήταν πρακτικό και με στηρίζει στην υλοποίηση δραστηριοτήτων για τους μαθητές μου.

      7. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος ήταν γνώστες των θεμάτων που παρουσίασαν.

      8. Οι εκπαιδευτές ήταν διαθέσιμοι για συζήτηση και ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.

      9. Οι εκπαιδευτές παρουσίασαν τις πληροφορίες με τρόπο που το περιεχόμενο ήταν εύκολα κατανοητό.

      10. Οι εκπαιδευτές ενθάρρυναν τη συζήτηση και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.

      11. Οι παρουσιάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ήταν καλά προετοιμασμένες.

      12. Το επιπλέον υλικό ήταν χρήσιμο και καλά προετοιμασμένο.

      13. Οι οργανωτικές πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο παρασχέθηκαν αποτελεσματικά.

      14. Πόσα μαθήματα / δραστηριότητες με βάση το πρόγραμμα σπουδών "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε σε τρεις μήνες από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

      15. Πόσοι μαθητές θα λάβουν μέρος σε αυτά τα μαθήματα/δραστηριότητες; Δώστε τον συνολικό αριθμό μαθητών.

      16. Σκοπεύετε να εκτελέσετε δραστηριότητες από το πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" με μαθητές με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και άλλες ειδικές δυσκολίες.

      17. Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι από το περιεχόμενο ή τον τρόπο παρουσίασης τι θα ήταν αυτό.
      18. Παρακαλώ αφήστε μας το μήνυμα σας.
      Προσωπικά στοιχεία
      H καταχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων είναι προαιρετική
      Ημερομηνία συμμετοχής στο πρόγραμμα

      Πατήστε το παρακάτω κουμπί "Αποστολή Απαντήσεων" για να αποθηκευτούν οι απαντήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ!

      IGF 2022 με την συμμετοχή της Μαρίνας από το Youth Panel

      Εξαιρετικές ιδέες και συζητήσεις έγιναν στο #IGF 2022 στις 29 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια του workshop για την Παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο.
      Ομόφωνα, το Διαδίκτυο είναι η πηγή στην οποία οι άνθρωποι θα απευθύνονταν πρώτοι εάν χρειάζονται πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα και το Διαδίκτυο έχει παράσχει πρωτοφανείς ποσότητες πληροφοριών σε τεράστιους αριθμούς ανθρώπων παγκοσμίως! Ωστόσο, την ίδια στιγμή, έχουν επίσης διαδοθεί ψευδείς και παραπλανητικές  πληροφορίες μέσω του διαδικτύου. Η άνοδος των ψηφιακών πλατφορμών έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να παρέχουν πιο άμεση πρόσβαση σε περιεχόμενο και έτσι έχουν αντικαταστήσει, κατά κάποιο τρόπο, την επαγγελματική δημοσιογραφία  με αλγόριθμους που δίνουν προτεραιότητα στο περιεχόμενο clickbait, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η “αφοσίωση” (engagement). Οποιοσδήποτε έχει λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να δημιουργήσει και να διαδώσει παραπληροφόρηση: κυβερνήσεις, εταιρείες, άλλες ομάδες συμφερόντων ή μεμονωμένα άτομα. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι άνθρωποι/χρήστες είναι οι κύριοι ενισχυτές της διαδικτυακής προπαγάνδας και όχι τα bots. Κατά συνέπεια, οι διαδικτυακές λειτουργίες και ο τρόπος επιρροής τους είναι εξαιρετικά ασαφείς, καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη μετάδοση δεδομένων από πολλούς ιδιωτικούς φορείς και ανθρώπους. Επιπλέον, το ανακριβές ή παραπλανητικό περιεχόμενο έχει δυνητικά επιζήμιες επιπτώσεις στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και στη λειτουργία της δημοκρατίας.


       
      Κατά τη διάρκεια του Workshop συζητήθηκαν λοιπόν πολύ σημαντικά θέματα όπως:  πώς εξισορροπούμε τις απειλές της παραπληροφόρησης με το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και εάν η παραπληροφόρηση υπονομεύει τις δημοκρατικές μας αξίες και αρχές και πώς.

      Ένα από τα βασικά σημεία που χρειάζεται μια κοινωνία μας για να ξεπεράσει την παραπληροφόρηση είναι η Παιδεία τα Μέσα (Media Literacy). Έτσι, θέματα όπως: “ποιο είναι το τοπίο της εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας στην χώρα σας” και “Είναι εξίσου εδραιωμένη η Παιδεία στα Μέσα σε όλες τις χώρες” συζητήθηκαν κατα την διάρκεια του Workshop. Αν δεν είναι εξίσου εδραιωμένη η Παιδεία στα Μέσα σε όλες τις χώρες, ποια είναι η βάση των ενεργειών που πρέπει να λάβει μια χώρα για να δημιουργήσει μια κοινωνία με ψηφιακό εγγράμματισμό;
      Η Μαρίνα Κοπιδάκη, η ελληνίδα Πανελίστρια Νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, μοιράστηκε τις πολύτιμες απόψεις της για το θέμα, δείχνοντας τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς και γενικότερα όλοι οι φορείς που ασχολούμαστε με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, προκειμένου να ενδυναμωθούν οι νέοι, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να υποστηρίξουν άλλες ομάδες για να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο, εντοπίζοντας μεταξύ αλλων και τις νέες τάσεις.

      Γιατι τα παιδιά δεν κάνουν αναφορά του εκφοβισμού

      Πρόγραμμα Συνεδρίασης Συμβουλευτικού Οργάνου Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου ΙΤΕ (7/12/2022)

      Advisory Board Meeting SaferInternet4Kids.gr agenda 2022

      Φόρμα Αξιολόγησης Προγράμματος “Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου” 01/12/2022

       "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" - αξιολόγηση προγράμματος

       Αγαπητέ εκπαιδευτικέ, Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα, καθώς θα θέλαμε να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο και τη μορφή της εκπαίδευσης στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου". Εκτιμούμε ότι θα διαθέσετε περίπου 5-6 λεπτά από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα η οποία θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

       Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με αυτήν την έρευνα, μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στη διεύθυνση contact@saferinternet4kids.gr

       Δημογραφικές Ερωτήσεις
       1. Mάθηματα / αντικείμενα που διδάσκετε. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις.

       2. Φύλο.

       3. Σε ποια βαθμίδα και τύπο σχολείου διδάσκετε.

       4. Η τοποθεσία του σχολείου όπου διδάσκετε.

       5. Εργασιακή εμπειρία στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε έτη.

       6. Έτος γέννησης

       7. Έχετε διδάξει στο παρελθόν ασφάλεια στο διαδίκτυο ή παιδεία στα μέσα;

       8. Αν ναι , ποιες από τις παρακάτω επιμορφωτικές ενέργειες έχετε κάνει σε σχέση με την ασφάλεια στο διαδίκτυο ή την παιδεία στα μέσα:

       Ερωτήσεις αξιολόγησης προγράμματος
       1. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" έχει αυξήσει την αυτοπεποίθησή σας να εκπαιδεύσετε άλλους.

       2. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" αύξησε την κατανόησή σας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας.

       3. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ήταν λογικά δομημένο.

       4. Το περιεχόμενο ήταν καλά σχεδιασμένο για την ώρα του εργαστηρίου

       5. Το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο για αυτό που πραγματικά χρειάζονται οι μαθητές μου.

       6. Το περιεχόμενο ήταν πρακτικό και με στηρίζει στην υλοποίηση δραστηριοτήτων για τους μαθητές μου.

       7. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος ήταν γνώστες των θεμάτων που παρουσίασαν.

       8. Οι εκπαιδευτές ήταν διαθέσιμοι για συζήτηση και ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.

       9. Οι εκπαιδευτές παρουσίασαν τις πληροφορίες με τρόπο που το περιεχόμενο ήταν εύκολα κατανοητό.

       10. Οι εκπαιδευτές ενθάρρυναν τη συζήτηση και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.

       11. Οι παρουσιάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ήταν καλά προετοιμασμένες.

       12. Το επιπλέον υλικό ήταν χρήσιμο και καλά προετοιμασμένο.

       13. Οι οργανωτικές πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο παρασχέθηκαν αποτελεσματικά.

       14. Πόσα μαθήματα / δραστηριότητες με βάση το πρόγραμμα σπουδών "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε σε τρεις μήνες από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

       15. Πόσοι μαθητές θα λάβουν μέρος σε αυτά τα μαθήματα/δραστηριότητες; Δώστε τον συνολικό αριθμό μαθητών.

       16. Σκοπεύετε να εκτελέσετε δραστηριότητες από το πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" με μαθητές με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και άλλες ειδικές δυσκολίες.

       17. Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι από το περιεχόμενο ή τον τρόπο παρουσίασης τι θα ήταν αυτό.
       18. Παρακαλώ αφήστε μας το μήνυμα σας.
       Προσωπικά στοιχεία
       H καταχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων είναι προαιρετική
       Ημερομηνία συμμετοχής στο πρόγραμμα

       Πατήστε το παρακάτω κουμπί "Αποστολή Απαντήσεων" για να αποθηκευτούν οι απαντήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ!

       Font Resize
       Contrast