Πως μπορείτε να μάθετε ποια στοιχεία σας έχει συλλέξει το Facebook

Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει η διαπίστωση ότι το κοινωνικό δίκτυο Facebook κρατάει αρχείο κλήσεων, τηλεφωνικών αριθμών, ημερομηνιών και διάρκειας, μηνύματα και παραλήπτες από κινητά Android των χρηστών, χωρίς μάλιστα την έγκρισή τους. Μπορεί να μην αποθηκεύεται το περιεχόμενο των μηνυμάτων και των κλήσεων φέρεται όμως να έχει αποθηκεύτει όλη η υπόλοιπη δραστηριότητα πολλών χρηστών. Το κοινωνικό δίκτυο σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες ισχυρίζεται ότι όλο αυτό προέκυψε κυρίως από την εφαρμογή messenger και το Facebook Lite όπου ο συγχρονισμός των δεδομένων επιτρέπει στους χρήστες να μείνουν σε επαφή αφού βάση του τηλεφωνικού καταλόγου προβάλλονται οι προτεινόμενοι φίλοι.  Παραδέχεται μάλιστα ότι αποθηκεύει τα δεδομένα αλλά όπως επισημαίνει μόνο με ρητή έγκριση, γεγονός που διαψεύδεται όμως από πολλούς χρήστες.  

Πως μπορείτε να μάθετε τι έχει συλλέξει το Facebook για εσάς:

Μπορείτε να μεταβείτε στο βέλος πάνω δεξιά και από εκεί να επιλέξετε την επιλογή «Ρυθμίσεις»

φβ

Θα σας οδηγήσει στη σελίδα που εμφανίζονται οι γενικές ρυθμίσεις λογαριασμού.

Εν συνεχεία επιλέγετε το «Κατεβάστε ένα αντίγραφο» των δεδομένων σας, κάτω αριστερά και αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό σας σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα σας σταλεί το αρχείο των δεδομένων σας στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει.

Untitled

Πώς να σταματήσετε την καταγραφή των κλήσεων και των μηνυμάτων:

Όπως επισημαίνεται από το κοινωνικό δίκτυο πάντως, στο άμεσο χρονικό διάστημα θα ισχύσουν αλλαγές στους όρους χρήσης και στην πολιτική ως προς τα δεδομένα, προκειμένου να αποσαφηνίζεται καλύτερα τι δεδομένα συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται.

Η σχέση των παιδιών με τα κοινωνικά δίκτυα μέσα από τα μάτια των γονιών – ‘Ερευνα 2018

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

H χρήση κοινωνικών δικτύων από τα Ελληνόπουλα από πολύ μικρή, μη επιτρεπτή ηλικία επιβεβαιώνεται μέσα και από τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, σε δείγμα 1100 χρηστών. Η πλειοψηφία των απαντήσεων προήλθε από γυναίκες σε ποσοστό 74,67%, ηλικίας 36-60 ετών, ανώτατου εκπαιδευτικού επιπέδου που διαμένουν ως επί τω πλείστον σε αστικό ιστό και ενημερώνονται για το πώς θα προστατέψουν τα παιδιά τους στον ψηφιακό κόσμο, από το διαδίκτυο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο ότι η πλειοψηφία των γονιών έχει καθημερινή ενασχόληση με το διαδίκτυο με τους νεότερους γονείς ηλικίας από 20-35 να κάνουν ακόμα συχνότερη χρήση (ποσοστό καθημερινής χρήσης 71%). Στο γενικό δείγμα το ποσοστό καθημερινής χρήσης είναι 59% για τις γυναίκες και 50% για τους άντρες. Παρόμοιες διαδικτυακές συνήθειες παρουσιάζουν και τα παιδιά. Οριακά μάλιστα, προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, ότι σε μικρότερες κοινωνίες και όχι στα αστικά κέντρα τα παιδιά ασχολούνται συχνότερα με το διαδίκτυο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο ότι οι γονείς, ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου, θεωρούν ότι επηρεάζεται/διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του παιδιού τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ότι σε συνθήκες άγχους αυξάνουν το χρόνο ενασχόλησης τους με αυτά. Αναδεικνύεται μέσα από τις συγκεκριμένες απαντήσεις ότι τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να οδηγήσουν σε συμπεριφορές εξάρτησης. Οι γυναίκες είναι εκείνες που θεωρούν περισσότερο (58%) ότι η χρήση κοινωνικών δικτύων από τα παιδιά βελτιώνει τις δεξιότητές τους. Ένα ακόμα συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα είναι το γεγονός ότι τα παιδιά δε στρέφονται στους γονείς τους για βοήθεια αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα στο διαδίκτυο, ένα ποσοστό γονιών της τάξης του 16% δηλώνει ότι δεν ξέρει αν το παιδί του προστατεύει τα προσωπικά του δεδομένα στο διαδίκτυο και ένα 7% δηλώνει ότι δεν ξέρει αν το παιδί του έχει πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού.

Πιο αναλυτικά :
Οι γονείς παραδέχονται ότι τα παιδιά τους, αν και δεν επιτρέπεται, χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους.

Slide1n
Slide2n

Η πλειοψηφία των γονιών έχει καθημερινή ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα, το ίδιο πράττουν και τα παιδιά. Οι νεότεροι γονείς ηλικίας από 20-35 κάνουν καθημερινή χρήση σε ποσοστό 71%.

Slide3n
Slide4n

Δηλώνουν όμως ότι θα επιθυμούσαν η χρήση των κοινωνικών δικτύων από τα παιδιά να ξεκινούσε από το 15ο έτος της ηλικίας τους και άνω. Οι γυναίκες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές και προτιμούν σε ποσοστό 68% η χρήση των κοινωνικών δικτύων χωρίς γονική συναίνεση να επιτρέπεται από τα 15 έτη, έναντι του ποσοστού 57% των αντρών.

Τα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα στα παιδιά είναι πρώτο και με διαφορά το Viber, ακολουθεί το INSTAGRAM και στην Τρίτη θέση προτίμησης έρχεται το FACEBOOK.

Slide5n

Οι γονείς θεωρούν ότι επηρεάζεται/διαμορφώνεται ο χαρακτήρας των παιδιών από τον τρόπο που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν πιστεύουν ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων βελτιώνουν τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών.

Slide6n
Slide7n

Τα παιδιά δε στρέφονται στους γονείς τους για βοήθεια αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα στο διαδίκτυο, ένα ποσοστό γονιών της τάξης του 16% δηλώνει ότι δεν ξέρει αν το παιδί του προστατεύει τα προσωπικά του δεδομένα στο διαδίκτυο και ένα 7% δηλώνει ότι δεν ξέρει αν το παιδί του έχει πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού.

Slide8n
Slide9n
Slide10n

Τι είναι η παραβίαση δεδομένων και τι πρέπει να κάνουμε;

 

Παραβίαση δεδομένων έχουμε όταν τα δεδομένα για τα οποία είναι υπεύθυνη μία εταιρεία ή ένας οργανισμός προσβάλλονται από συμβάν ασφαλείας που έχει ως αποτέλεσμα παραβίαση της εμπιστευτικότητας, της διαθεσιμότητας ή της ακεραιότητας. Αν συμβεί αυτό και είναι πιθανό η παραβίαση να θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες ενός ατόμου, η εταιρεία/οργανισμός πρέπει να ειδοποιήσει την εποπτική αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 72 ωρών από τη στιγμή που έχει λάβει γνώση της παραβίασης. Εάν η εταιρεία ή ο οργανισμός σας είναι επεξεργαστής δεδομένων, πρέπει να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για την παραβίαση δεδομένων.

Εάν η παραβίαση των δεδομένων δημιουργεί υψηλό κίνδυνο για τα άτομα που πλήττονται τότε πρέπει όλοι να ενημερωθούν, εκτός εάν υπάρχουν αποτελεσματικά μέτρα τεχνικής και οργανωτικής προστασίας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή ή άλλα μέτρα που εξασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος δεν είναι πλέον πιθανό να υλοποιηθεί .

Ως οργανισμός είναι ζωτικής σημασίας η εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποφυγή πιθανών παραβιάσεων δεδομένων.

 

Παραδείγματα

Ο οργανισμός πρέπει να ενημερώνει την Αρχή Προστασίας Δεδομένων και τα άτομα:

 

Η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει τους πελάτες και μπορεί στη συνέχεια να ενημερώνει την ΑΠΔ και τα άτομα:

 

Πηγή: European Commission 

Interpol: Τα πολύ μικρά παιδιά διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο εκμετάλλευσης στο διαδίκτυο

 

Η πρωτοποριακή έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από την INTERPOL και την ECPAT International για τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο συμπέρανε ότι όταν οι εικόνες ή βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών απεικονίζουν αγόρια ή πολύ μικρά παιδιά, η κακοποίηση είναι πιθανότερο να είναι πολύ σοβαρή.

Η έρευνα περιελάμβανε μια οπτική ανάλυση ενός δείγματος εικόνων και βίντεο που είχαν αποθηκευτεί από την INTERPOL στη “βάση δεδομένων ICSE”, το οποίο είναι ένα εργαλείο διερεύνησης που περιέχει υλικό που κατασχέθηκε από την επιβολή του νόμου σε όλο τον κόσμο και χρησιμοποιήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο σε ποινικές έρευνες. Οι ερευνητές ταξινομούν και αναλύουν το περιεχόμενό του υλικού που συλλέγεται για να κατανοήσουν καλύτερα τα πρότυπα παραβίασης και θυματοποίησης.

Η μελέτη «βρήκε μια σύνδεση μεταξύ της ηλικίας του θύματος και της σοβαρότητας του κάθε περιστατικού». Όταν τα θύματα ήταν νεότερα, η εκμετάλλευση ήταν πιθανότερο να είναι ακραία. Διαπιστώθηκε επίσης ότι τα πολύ μικρά παιδιά είχαν περισσότερες πιθανότητες να υποβληθούν σε κακοποίηση και εκμετάλλευση, περιστατικά τα οποία παρουσίαζαν πρόσθετα «προβληματικά παραφιλικά θέματα» (σεξουαλική συμπεριφορά που κινδυνεύει να προκαλέσει ψυχολογική δυσφορία, τραυματισμό ή θάνατο σε άλλο άτομο). 

Οι ερευνητές έκαναν την ίδια συσχέτιση μεταξύ της σοβαρότητας του κάθε περιστατικού και του φύλου του θύματος. “Τα αγόρια αποτελούσαν σημαντικό μέρος των θυμάτων και τα βίντεο και οι εικόνες με αγόρια ήταν πιο πιθανό να παρουσιάσουν ακραίο υλικό κακοποίησης που με προβληματικά παραφιλικά θέματα”, αναφέρει η έκθεση.

“Ενώ εκατομμύρια βίντεο και εικόνες παιδιών που κακοποιούνται ή πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης δημοσιεύονται καθημερινά, η μεγάλη πλειοψηφία των θυμάτων και των παραβατών παραμένει άγνωστη”, δήλωσε η Dorothy Rozga, Εκτελεστική Διευθύντρια του ECPAT International, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες κατά την έναρξη της μελέτης. “Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εικόνες των ίδιων παιδιών εμφανίζονται επανειλημμένα καθ ‘όλη τη διάρκεια των ετών – και αυτά τα παιδιά παραμένουν μακριά από εκείνους που θα μπορούσαν να τα βοηθήσουν”.

 “Δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι όταν μιλάμε για κακοποίηση παιδιών, μιλάμε για πολύ μικρά παιδιά, μωρά ηλικίας μηνών, που είναι θύματα ακραίας σεξουαλικής κακοποίησης”, δήλωσε ο Bjorn Sellstrom, συντονιστής της INTERPOL για τα εγκλήματα κατά των παιδιών . “Η αναγνώριση των θυμάτων αποτελεί τον πυρήνα του έργου της INTERPOL για τη διασύνδεση των παγκόσμιων ερευνών για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο. Η έκθεση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη περισσότερων χωρών να συνδεθούν με τη βάση δεδομένων ICSE και να γίνουν μέρος αυτού του σημαντικού δικτύου ερευνητών που είναι αφιερωμένο στη διάσωση παιδιών-θυμάτων κακοποίησης.”  

Το 84% του δείγματος εικόνων ή βίντεο που ερευνήθηκαν οπτικά περιελάβανε ρητή σεξουαλική δραστηριότητα, ακραία επίθεση, σαδισμό ή άλλη “προβληματική παραφιλία”. Περισσότερο από το 60% των αδήλωτων θυμάτων ήταν προεφηβικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των νηπίων και των μικρών παιδιών, και το ένα τρίτο των θυμάτων ήταν αγόρια σύμφωνα με την έκθεση. 

Περισσότερα από 12.000 θύματα έχουν εντοπιστεί στη βάση δεδομένων, αλλά εξακολουθεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των θυμάτων που δεν έχουν αναγνωριστεί. Σύμφωνα με την ECPAT International, επειδή η συντριπτική πλειοψηφία του διαδικτυακού υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης γίνεται από όσους εμπλέκονται στον κύκλο εμπιστοσύνης του θύματος, όπως οι προπονητές, οι εκπαιδευτικοί και οι φροντιστές, η αναγνώριση των παιδιών σε υλικό κατάχρησης μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό των παραβατών. “Παράλληλα με την παροχή μιας ευκαιρίας για απομάκρυνση του παιδιού από βλάβη, ο εντοπισμός ενός παιδιού είναι συχνά καθοριστικός παράγοντας για τον εντοπισμό του παραβάτη”, δήλωσε η κ. Rozga. “Η μελέτη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την κατανόηση αυτού του προβλήματος, ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε καλύτερα αυτή την παγκόσμια απειλή για τα παιδιά”.

 Η κ. Rozga συνέδεσε την έκθεση με την ανάγκη για ένα παγκόσμιο δείκτη για τη σεξουαλική βία προκειμένου να μετρηθεί καλύτερα η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων του Στόχου για την Αειφόρο Ανάπτυξη (SDG) που απαιτούν τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών. “Αυτή η μελέτη απευθύνεται στην επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί η έλλειψη έρευνας και δεικτών για παιδιά που δεν έχουν αναγνωριστεί και τα οποία απεικονίζονται σε αυτό το είδος υλικού, καθώς και η ποιότητα της αντίδρασης των αρχών επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο”, ανέφερε. “Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι μια συντονισμένη παγκόσμια δράση. Όλες οι χώρες του κόσμου έχουν δεσμευτεί να σταματήσουν τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών, αλλά δεν γίνεται να τερματίσουμε αυτό που δεν μπορούμε να μετρήσουμε”.

Άλλα μηνύματα από τη μελέτη:

Οι φορείς επιβολής του νόμου αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις όσον αφορά τον εντοπισμό θυμάτων και παραβατών, ακόμη και με ισχυρά εργαλεία όπως η βάση δεδομένων ICSE. 

Ένα σημαντικό ποσοστό (61%) του υλικού περιλάμβανε εικόνες και βίντεο που είχαν καταχρηστικό και εκμεταλλευτικό χαρακτήρα και στη συντριπτική πλειονότητα του υλικού που αναλύθηκε από ιστοσελίδες μοντελοποίησης παιδιών, το υλικό κακοποίησης και εκμετάλλευσης ήταν ορατό.

Ο ακριβής καθορισμός των βασικών χαρακτηριστικών των θυμάτων, όπως για παράδειγμα η ηλικία, αποτελεί πρόκληση, ιδιαίτερα μεταξύ των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων.

Παρόλο που οι περισσότεροι παραβάτες ήταν άνδρες, υπάρχουν κάποιες γυναίκες που εμπλέκονται στην κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών – και πρέπει να υπάρξει περισσότερη κατανόηση για αυτό το φαινόμενο. 

Το φαινόμενο της «σεξουαλικής απεικόνισης που παράγεται από τη νεολαία» φαίνεται να αποτελεί πρόκληση για την εφαρμογή της διεθνούς επιβολής του νόμου, τόσο όσον αφορά την ανίχνευση και την ενσωμάτωση αυτής της εικόνας με τις διεθνείς βάσεις δεδομένων, όσο και τον εντοπισμό και την ταξινόμηση των θυμάτων.

Διαβάστε όλη την έρευνα “Towards a Global Indicator on Unidentified Victims in Child Sexual Exploitation Material” ή διαβάστε την πιο περιληπτικά εδώ

Πηγή: BetterInternet4Kids

Πως να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε οριστικά το προφίλ σας

Όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε ένα προφίλ κοινωνικής δικτύωσης, καλό θα ήταν να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε το λογαριασμό σας. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενό σας δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο και δεν θα μπορεί να αναζητηθεί στο διαδίκτυο. Η απενεργοποίηση του προφίλ θα εξαλείψει επίσης τον κίνδυνο οι λογαριασμοί αυτοί να χρησιμοποιηθούν από άλλους ή να παραβιαστούν χωρίς να γνωρίζετε.

 

Facebook

Στο Facebook έχετε τις επιλογές απενεργοποίησης και διαγραφής του λογαριασμού σας.

Εάν απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας:

Για να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας:

 1. Κάντε κλικ στο μενού λογαριασμού στην επάνω δεξιά γωνία οποιασδήποτε σελίδας στο Facebook
 2. Επιλέξτε  “Ρυθμίσεις
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί “Γενικά” στην αριστερή στήλη
 4. Επιλέξτε “Διαχείριση του λογαριασμού σας” και, στη συνέχεια,
 5. Kάντε κύλιση προς τα κάτω για να κάνετε κλικ στην επιλογή  “Απενεργοποίηση” του λογαριασμού σας.

 

Εάν διαγράψετε τον λογαριασμό σας:

Για να διαγράψετε οριστικά τον λογαριασμό σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με το Facebook εδώ.

 

Instagram

Μπορείτε είτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το λογαριασμό σας είτε να το διαγράψετε οριστικά.

Εάν απενεργοποιήσετε προσωρινά το λογαριασμό σας:

 

Για να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας:

 1. Συνδεθείτε στο instagram.com από πρόγραμμα περιήγησης (Chrome, Firefox, κτλ) στο κινητό ή τον υπολογιστή (δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το λογαριασμό σας από την εφαρμογή Instagram).
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επάνω δεξιά γωνία στις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε “Επεξεργασία προφίλ“.
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και έπειτα πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή  “Προσωρινή απενεργοποίηση του λογαριασμού μου“.
 4. Επιλέξτε μια επιλογή από το αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στην επιλογή  “Γιατί απενεργοποιείτε το λογαριασμό σας“.
 5. Θα σας ζητήσεις να εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασής σας. Η επιλογή απενεργοποίησης του λογαριασμού σας θα εμφανιστεί μόνο αφού επιλέξετε κάποιον λόγο από το μενού.
 6. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή  “Προσωρινή απενεργοποίηση λογαριασμού“.

Εάν διαγράψετε τον λογαριασμό σας:

Για να διαγράψετε το λογαριασμό σας:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα “Διαγραφή του λογαριασμού”.
 2. Αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Instagram στον ιστό, θα σας ζητηθεί πρώτα να συνδεθείτε (δεν μπορείτε να διαγράψετε το λογαριασμό σας από την εφαρμογή Instagram).
 3. Επιλέξτε μια επιλογή από το αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στην επιλογή  “Γιατί διαγράφετε το λογαριασμό σας;”
 4. Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασής σας. Η επιλογή οριστικής διαγραφής του λογαριασμού σας θα εμφανιστεί μόνο αφού επιλέξετε έναν λόγο από το μενού.
 5. Κάντε κλικ ή πατήστε  “Διαγραφή μόνιμα του λογαριασμού μου”.

 

Twitter

Στο Twitter η απενεργοποίηση θέτει το λογαριασμό σας στην ουρά για διαρκή διαγραφή από το Twitter. Η απενεργοποίηση δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές και πρέπει να γίνει με πρόσβαση στο twitter.com από πρόγραμμα περιήγησης.

Πριν απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας, πρέπει να ξέρετε:

Για να απενεργοποιήσετε:

 1. Συνδεθείτε στο twitter.com στο διαδίκτυο.
 2. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας και κάντε κλικ στην επιλογή  “Απενεργοποίηση του λογαριασμού μου”.
 3. Διαβάστε τις πληροφορίες απενεργοποίησης λογαριασμού. Κάντε κλικ στο κουμπί  “Εντάξει, ωραία, απενεργοποιήστε το λογαριασμό”.
 4. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας όταν σας ζητηθεί και βεβαιωθείτε ότι θέλετε να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας.

 

Snapchat

Μπορείτε μόνο να διαγράψετε οριστικά το λογαριασμό σας στο Snapchat. Χρειάζονται 30 ημέρες για να γίνει η διαγραφή, οπότε ο λογαριασμός σας θα απενεργοποιηθεί.

Κατά τη διάρκεια αυτών των 30 ημερών, οι φίλοι σας δεν θα μπορούν να επικοινωνούν ή να αλληλεπιδρούν μαζί σας στο Snapchat. Μετά από 30 ημέρες, ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί οριστικά και το όνομα χρήστη σας δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο.

Για να διαγράψετε το λογαριασμό σας:

 1. Επισκεφθείτε αυτήν τη σελίδα
 2. Συμπληρώστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε.

Αν αλλάξετε γνώμη κατά τις 30 ημέρες μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας, μπορείτε να συνδεθείτε ξανά στο Snapchat όπως θα χρησιμοποιούσατε κανονικά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

Νέες λειτουργίες στο Snapchat. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το Snapchat είναι μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που χρησιμοποιείται για την κοινή χρήση φωτογραφιών, βίντεο, κειμένου και σχεδίων. Είναι ελεύθερη η λήψη της εφαρμογής από κινητές συσκευές iOS και Android και η αποστολή μηνυμάτων γίνεται  δωρεάν. Έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικά ανάμεσα στους νέους. Υπάρχει ένα βασικό χαρακτηριστικό που καθιστά το Snapchat διαφορετικό από άλλα κοινωνικά δίκτυα: τα μηνύματα εξαφανίζονται από το τηλέφωνο του παραλήπτη μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Πως λειτουργεί το Snapchat

Με την εγκατάσταση του Snapchat σε κάποια Android ή iOS συσκευή, ο χρήστης θα πρέπει να δημιουργήσει προφίλ δίνοντας ένα email, ημερομηνία γέννησης, έναν κωδικό πρόσβασης και ένα μοναδικό username. Για να μπορέσει να βρει φίλους, ο χρήστης θα πρέπει να ανοίξει την εφαρμογή και να σύρει την οθόνη δυο φορές προς τα αριστερά. Στη νέα σελίδα μπορεί να δει ποιοι χρήστες τον έχουν προσθέσει ώστε να τους προσθέσει κι εκείνος αν επιθυμεί, μπορεί να δει ποιοι χρήστες από τη λίστα επαφών του τηλεφώνου του έχουν Snapchat προφίλ ή να κάνει αναζήτηση. Οι χρήστες μπορούν τώρα να προσθέσουν φίλους που βρίσκονται κοντά τους, οπότε αν οι χρήστες κάνουν hangout σε μια ομάδα, είναι τώρα πιο εύκολο να συνδεθούν και να γίνουν φίλοι.

Ένα άλλο εργαλείο που συμβάλλει στη δημοτικότητα του είναι το εργαλείο σχεδίασης. Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν κείμενο σε φωτογραφίες πριν τις στείλουν. Επίσης έχουν αυξηθεί και οι δυνατότητες επικοινωνίας του. Όχι μόνο μπορεί ο χρήστης  να πραγματοποιήσει φωνητική ή βιντεοκλήση αλλά μπορεί να στείλει επεξεργασμένες εικόνες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και να αφήσει  “σημειώσεις” ήχου ή βίντεο κατά τη χρήση του messenger. Οι “σημειώσεις” είναι βίντεο κλιπ 10 δευτερολέπτων που αποστέλλονται γενικά ως «αντιδράσεις» και παίζονται με ήχο όταν πατήσει κανείς επάνω.

Προβληματισμός από τις νέες λειτουργίες που προστέθηκαν

To  πιο πρόσφατο update της εφαρμογής προκάλεσε αντιδράσεις  και περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια χρήστες έχουν ήδη υπογράψει να επιστρέψει η εφαρμογή στην αρχική της μορφή καθώς πλέον, μετά τις αλλαγές του 2018, χαρακτηρίζεται δύσχρηστη.

https_blueprint-api-production.s3.amazonaws.comuploadsstorythumbnail321878b65ccdc-c90b-46d0-b5f5-32c4e7365fb7

Φακοί Snapchat

Ένα από τα πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά του Snapchat είναι οι Φακοί που επιτρέπουν στους χρήστες να προσθέσουν διασκεδαστικά ειδικά εφέ και ήχους σε πραγματικό χρόνο, να αλλάξουν τη φωνή τους σε βίντεο, να ανταλλάξουν πρόσωπα με φίλους ή ακόμα και να προσαρμόσουν  ένα άλλο πρόσωπο στο δικό τους. Η εφαρμογή γίνεται εύκολα, απλά πατώντας παρατεταμένα πάνω στην εικόνα.

 

Snapchat Stories

Ένα άλλο δημοφιλές χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι οι ιστορίες Snapchat. Οι χρήστες μπορούν να κοινοποιήσουν  φωτογραφίες / βίντεο στους φίλους τους για να τα δουν ή και να τα δημοσιεύσουν ως Ιστορία. Σε αντίθεση με τα κανονικά Snaps, οι ιστορίες Snapchat διαρκούν 24 ώρες και μπορούν να προβληθούν περισσότερες από μία φορές. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να μοιραστεί ο χρήστης δημόσια την ιστορία του χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Η ιστορία μας». Οι χρήστες Snapchat μπορούν επίσης να περιηγηθούν σε ιστορίες που κοινοποιούνται από διασημότητες.

 

Snapchat memories

Το Snapchat τώρα επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν φωτογραφίες και να  αποθηκεύουν τα Snaps από τα άλμπουμ φωτογραφιών των συσκευών τους. Οι Snapchat Memories δημιουργήθηκαν έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να προβάλλουν τις φωτογραφίες τους από την εφαρμογή. Οι χρήστες μπορούν επίσης να κάνουν αναζήτηση  των αναμνήσεων χρησιμοποιώντας διαφορετικές λέξεις tag που σχετίζονται με τις φωτογραφίες. Οι «αναμνήσεις» μπορούν να μοιραστούν ως ιστορία, απευθείας σε άλλο φίλο. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κρύψουν τις φωτογραφίες που έχουν εισαχθεί στις Αναμνήσεις, μεταφέροντάς τες στο φάκελο “Μόνο τα μάτια μου”, ο οποίος μπορεί να προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία των «αναμνήσεων» πατώντας πάνω στην οθόνη της κύριας κάμερας.

s3-news-tmp-77017-2015.02.03-mini-fa-l1-snapchat-tries-its-hand-at-media-business-with-the-launch-of-discover-da1--2x1--700

 

Snapchat discover and Livestories

 Πλέον μέσω snapchat δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μαθαίνει τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο μέσω της λειτουργίας “discover” όπου μπορεί κανείς να ανακαλύπτει μικρά «snaps» ειδήσεων και ψυχαγωγίας.  Ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Snapchat Discover στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης του. Ο κίνδυνος για τους νεότερους χρήστες είναι ότι το περιεχόμενο δεν φιλτράρεται και μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με ακατάλληλο για την ηλικία τους περιεχόμενο.  ηλικία.Οι ιστορίες στην περιοχή Discover μπορούν να προωθηθούν σε φίλους.

Snapchat-Emoji-Meanings

Snapstreaks και Emoji

Εάν εσείς και ο φίλος σας αλληλοεπιδράσετε για τρεις συνεχόμενες ημέρες, θα «συνδεθείτε» με ένα emoji πυρκαγιάς δίπλα στα ονόματά σας. Ο αριθμός δίπλα από το emoji πυρκαγιάς υποδεικνύει πόσα στιγμιότυπα έχετε μοιραστεί. Στόχος αυτού του «snapstreak» είναι να διατηρήσετε την αλληλεπίδραση μεταξύ σας όσο το δυνατόν περισσότερο. Αν για οποιοδήποτε λόγο εξαφανιστεί το snapstreak, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αναφοράς Snapchat Support για να κάνετε ερώτημα και ίσως αν οι ισχυρισμοί σας θεωρηθούν βάσιμοι, να το επαναφέρουν δίπλα στο όνομά σας. Υπάρχουν διάφορα διαφορετικά emoji που εμφανίζονται δίπλα στα ονόματα των φίλων σας και αυτά υποδηλώνουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε μαζί τους. Υπάρχουν 200 αυτοκόλλητα διαθέσιμα στην ιδιωτική συνομιλία.

 

Ρυθμίσεις απορρήτου

Μόλις δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, η προεπιλογή που υπάρχει στις ρυθμίσεις είναι ο  οποιοσδήποτε γνωρίζει το όνομα χρήστη ή τον αριθμό τηλεφώνου να  μπορεί να σας στείλει ένα μήνυμα. Ωστόσο, μπορείτε να ορίσετε το λογαριασμό σας Snapchat να δέχεται μόνο μηνύματα από χρήστες στη λίστα “Οι φίλοι μου” στο μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής. Για να το κάνετε αυτό, απλά επιλέξτε “Ποιος μπορεί να μου στείλει snaps …”, στη συνέχεια επιλέξτε “Οι φίλοι μου” αντί “Ο καθένας”.

Για να αποκλείσετε έναν χρήστη, πατήστε το εικονίδιο του μενού, επιλέξτε “Οι φίλοι μου”, εντοπίστε το όνομά τους στη λίστα και σύρετε προς τα δεξιά στο όνομά τους, κρατήστε πατημένο το όνομα, πατήστε “Επεξεργασία” και μετά “Αποκλεισμός”.  Για να διαγράψετε έναν φίλο από τις επαφές σας, πατήστε “Διαγραφή”. Ακόμη και αν δεν έχετε προσθέσει τον χρήστη ως φίλο, το όνομά του θα εξακολουθεί να εμφανίζεται στη λίστα “Οι φίλοι μου” στο “Πρόσφατα”, αν σας έχουν στείλει πρόσφατα ένα μήνυμα.

Stories  μπορούν επίσης να επισημανθούν για ακατάλληλο περιεχόμενο. Απλά επιλέξτε τη σημαία στην κάτω αριστερή πλευρά της ιστορίας και θα πάρετε αυτή την οθόνη.

image1-1-577x1024

Ομαδική συνομιλία

Το Snapchat επιτρέπει επίσης στους χρήστες να πραγματοποιούν ομαδικές συνομιλίες.  Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες κατά την αποστολή ενός Snap ή κατά την πραγματοποίηση μιας νέας συνομιλίας. Όταν οι φίλοι σας είναι παρόντες σε μια συνομιλία ομάδας, το όνομά τους εμφανίζεται στο κάτω μέρος της συνομιλίας.

Οι ομαδικές συνομιλίες διαγράφονται εξ ορισμού μετά από 24 ώρες. Τα αποσπάσματα που αποστέλλονται σε μια ομάδα μπορούν να ανοίξουν και να αναπαραχθούν μόνο μία φορά από κάθε παραλήπτη. Αν δεν ανοίξει ένα Snap, αυτό διαγράφεται μετά από 24 ώρες, ακριβώς όπως οι συνομιλίες.

 

SnapMap

Η τελευταία ενημέρωση από το Snapchat περιλαμβάνει μια νέα λειτουργία κοινής χρήσης τοποθεσίας. Το Snap Map σάς επιτρέπει να βλέπετε τις επαφές σας στο Snapchat, να μοιράζεστε την τρέχουσα τοποθεσία σας και να βλέπετε Snaps από τους χρήστες ή τους χρήστες του Snapchat που βρίσκονται κοντά του σε ένα συγκεκριμένο συμβάν ή τοποθεσία. Η δυνατότητα κοινής χρήσης τοποθεσίας είναι διαθέσιμη σε χρήστες σε όλο τον κόσμο. 

Untitled

Περισσότερες πληροφορίες για ασφαλή χρήση του Snapchat μπορείτε να διαβάσετε εδώ: https://www.snapchat.com/safety

Συνοπτική έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης της Ε.Ε για τα ψεύτικα νέα και την ηλεκτρονική παραπληροφόρηση.

 

 

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 13 Νοεμβρίου 2017 και 23 Φεβρουαρίου 2018, λαμβάνοντας συνολικά 2986 απαντήσεις  από μεμονωμένα άτομα και νομικές οργανώσεις. Στόχος της διαβούλευσης ήταν να συμβάλει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των σημερινών ενεργειών εκ μέρους των φορέων και άλλων ενδιαφερομένων, στην ανάγκη κλιμάκωσης τους και στην εισαγωγή νέων δράσεων για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων.

Δύο ερωτηματολόγια ήταν διαθέσιμα: ένα  για τους πολίτες και ένα άλλο για νομικά πρόσωπα και δημοσιογράφους που κλήθηκαν να καταθέσουν  την επαγγελματική τους εμπειρία όσον αφορά στην  ηλεκτρονική παραπληροφόρηση. Ο μεγαλύτερος αριθμός των απαντήσεων προήλθε από το Βέλγιο, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ισπανία. Υψηλή ήταν η συμμετοχή από τη Λιθουανία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία.

Προκαταρκτικά πορίσματα της δημόσιας διαβούλευσης για τους πολίτες

Με την επιφύλαξη της εις βάθος ανάλυσης των απαντήσεων της δημόσια διαβούλευσης, προκύπτουν οι εξής προκαταρκτικές τάσεις:

Τα πλήρη αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα είναι διαθέσιμα τις προσεχείς εβδομάδες ενώ μαζί με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου και την έκθεση της ομάδας υψηλού κινδύνου, θα ενσωματωθούν στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα ψεύτικα νέα και την ηλεκτρονική παραπληροφόρηση που προβλέπεται για την άνοιξη του 2018.

Ευρωβαρόμετρο: Η παραπληροφόρηση αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημοκρατία

 

Σαφή ανησυχία για τις μεγάλες διαστάσεις που λαμβάνει η παραπληροφόρηση μέσω διαδικτύου δείχνει έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων στις αρχές Φεβρουαρίου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 26.000 πολίτες ρωτήθηκαν για τις αντιλήψεις τους και τις ανησυχίες τους γύρω από τα ψεύτικα νέα με το εντυπωσιακό ποσοστό του 83% να θεωρεί ότι η παραπληροφόρηση αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημοκρατία και το 85% να κατατάσσει τα ψεύτικα νέα ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη χώρα του.

Το 37% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συναντά ψεύτικα νέα καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά και το 71% θεωρεί ότι είναι σε θέση να ξεχωρίζει την αλήθεια από το ψέμα στο διαδίκτυο.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρούν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης ως την πιο αξιόπιστη πηγή ειδήσεων: το ραδιόφωνο (70%), η τηλεόραση (66%), τα έντυπα και τα περιοδικά ειδήσεων (63%).

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, οι δημοσιογράφοι (45%), οι εθνικές αρχές (39%) και οι διαχειριστές του Τύπου και της ραδιοφωνίας (36%) πρέπει να είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την παύση της διάδοσης των ψεύτικων ειδήσεων.

Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες (ποσοστό 55%) πιστεύουν ότι κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα έρχονται αντιμέτωποι με μια είδηση ή πληροφορία που είτε τους παραπλανά σχετικά με την πραγματικότητα είτε είναι τελείως ψευδής.

Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δείχνει το έλλειμμα εμπιστοσύνης των Ελλήνων για τις ειδήσεις. Το αντίστοιχο μέσο ποσοστό στην ΕΕ είναι 37%, ενώ η χώρα με τους λιγότερους καχύποπτους σε καθημερινή βάση είναι η Φινλανδία (18%). Στην Κύπρο η καθημερινή αμφιβολία για την αξιοπιστία των ειδήσεων φθάνει το 45%.

Το 19% των Ελλήνων πιστεύει ότι «πέφτει» πάνω σε κάποια ψευδή είδηση τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ το 18% αρκετές φορές μέσα στο μήνα. Σπάνια ή ποτέ δηλώνουν ότι έρχονται σε επαφή με ψευδείς ειδήσεις μόνο το 6% των Ελλήνων, ποσοστό που είναι το μικρότερο στην ΕΕ (το μεγαλύτερο είναι στη Φινλανδία με 29%). Συνολικά τρεις στους τέσσερις Έλληνες (74%) λένε ότι συναντούν μια ψευδή είδηση τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.

Στο ερώτημα «πόσο ικανοί πιστεύετε ότι είσθε να εντοπίσετε μια ψευδή είδηση», δύο στους τρεις Έλληνες (64%) δηλώνουν ότι έχουν μεγάλη ή αρκετή εμπιστοσύνη πως μπορούν να το κάνουν, ενώ ένας στους τρεις (35%) έχει μικρή έως καθόλου εμπιστοσύνη ότι μπορεί να διακρίνει την παραπληροφόρηση. Τα αντίστοιχα μέσα ποσοστά στην ΕΕ είναι 71% (εμπιστοσύνη) και 26% (έλλειψη εμπιστοσύνης).

Όσον αφορά τις επιμέρους πηγές ενημέρωσης, οι μισοί Έλληνες (49%) δηλώνουν πλήρη ή αρκετή εμπιστοσύνη στον έντυπο Τύπο (εφημερίδες και περιοδικά), ενώ το 39% εκφράζουν απόλυτη ή αρκετή έλλειψη εμπιστοσύνης (το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στην ΕΕ μετά το 41% της Βουλγαρίας). Τα αντίστοιχα μέσα ποσοστά στην ΕΕ είναι 63% και 27%.

Για τις επιγραμμικές (online) εφημερίδες και περιοδικά, οι Έλληνες εκφράζουν 44% εμπιστοσύνη και 40% έλλειψη εμπιστοσύνης (έναντι 47% και 33% στην ΕΕ).

Για τις ειδήσεις που μαθαίνουν και τις άλλες πληροφορίες που παίρνουν μέσα από τα επιγραμμικά κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook), οι μισοί Έλληνες (49%) δηλώνουν έλλειψη εμπιστοσύνης, ενώ ένας στους τρεις (32%) τις εμπιστεύεται. Το μέσο ποσοστό εμπιστοσύνης στην ΕΕ είναι ακόμη μικρότερο (26%), ενώ η έλλειψη εμπιστοσύνης στην ΕΕ ακόμη μεγαλύτερη (54%).

Για τις ειδήσεις της τηλεόρασης, το 57% των Ελλήνων εκφράζουν έλλειψη εμπιστοσύνης, ενώ το 40% τις εμπιστεύονται. Το ποσοστό εμπιστοσύνης είναι το μικρότερο στην ΕΕ (μέσος όρος 66%), ενώ η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι αντίστροφα η μεγαλύτερη στην ΕΕ (μέσο ποσοστό 29%).

Αντίθετα, οι Έλληνες δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις ειδήσεις του ραδιοφώνου με ποσοστό 57% (ΕΕ 70%), ενώ το 31% δεν τις εμπιστεύεται (ΕΕ 20%).

Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας θα είναι διαθέσιμα τις προσεχείς εβδομάδες ενώ μαζί με την έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης και την έκθεση της ομάδας υψηλού κινδύνου, θα ενσωματωθούν στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα ψεύτικα νέα και την ηλεκτρονική παραπληροφόρηση που προβλέπεται για την άνοιξη του 2018.

Πηγή: CNN Greece

Σε τι διαφέρει ο διαδικτυακός εκφοβισμός;

 

Ο διαδικτυακός εκφοβισµός (cyberbullying) συµβαίνει όταν ένα παιδί ή ένας έφηβος δέχεται από κάποιον ή κάποιους ανώνυµα ή επώνυµα, απειλές ή παρενοχλείται, ταπεινώνεται, εξευτελίζεται συνήθως µε επαναλαµβανόµενο τρόπο, µέσω του διαδικτύου (κοινωνικά δίκτυα, παιχνίδια, εφαρµογές κ.λπ.) ή των κινητών τηλεφώνων. Τι ιδιαίτερο συναντάμε, όμως, στον διαδικτυακό εκφοβισμό; Ο διαδικτυακός εκφοβισμός διαφέρει από τον εκφοβισμό εκτός σύνδεσης σε ορισμένες σημαντικές πτυχές:

Διαβάστε περισσότερα στο ειδικό φυλλάδιο για τον διαδικτυακό εκφοβισμό  και βρείτε συμβουλές στο φυλλάδιο για γονείς.

Τεύχος 8 – Όλη η Ελλάδα για ένα καλύτερο διαδίκτυο (09-03-2018)

232

Μιλώντας στο παιδί για τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο

 

Το διαδίκτυο εκτός από  μέσο πληροφόρησης έχει μετατραπεί πλέον, κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χώρος  έκφρασης σκέψεων και μεταλαμπάδευσης ιδεών και απόψεων. Σε αυτό έχει βοηθήσει τόσο η ανωνυμία που προσφέρει , η γρήγορη μετάδοση-εξάπλωση της πληροφορίας  σε κάθε άκρη της γης όσο και η απήχησή της σε ποικίλες κοινωνικές ομάδες. Που σταματά όμως η ελευθερία της έκφρασης και που ξεκινά η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο;

Τα παιδιά που χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να έρθουν αντιμέτωπα με ρητορική μίσους οπότε είναι πολύ σημαντικό να τα έχουμε προετοιμάσει για την ύπαρξη τέτοιων ιδεών στο διαδίκτυο και να τα έχουμε εκπαιδεύσει για το πώς πρέπει να αντιδράσουν και να υιοθετήσουν τη σωστή στάση απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.

Μια καλή ευκαιρία έναρξης συζήτησης με το παιδί είναι η τρέχουσα επικαιρότητα. Εξ αφορμής κάποιου σχετικού γεγονότος που βλέπει το φως της δημοσιότητας, ξεκινήστε τη συζήτηση με το παιδί, εξηγώντας τις οικογενειακές σας αξίες και τα πιστεύω σας σε θέματα ρατσισμού, ξενοφοβίας και άλλων μορφών μίσους.

Εξηγήστε στο παιδί ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τα ίδιες απόψεις με εσάς και τα προσωπικά τους πιστεύω πολλές φορές τα μοιράζονται μέσω διαδικτύου εκφράζοντας το μίσος τους για άλλους ανθρώπους λόγω της φυλής, της θρησκείας, των σεξουαλικών προτιμήσεων, της αναπηρίας και γενικότερα της διαφορετικότητάς τους.

Εκπαιδεύστε το παιδί σας και βοηθήστε το να αναπτύξει δεξιότητες κριτικής σκέψης και να μπορεί να ξεχωρίζει το σωστό από το λάθος και τις εξτρεμιστικές απόψεις στο διαδίκτυο. Επαναλάβετε ότι οι απόψεις μίσους αντιβαίνουν στις αξίες σας.

Δείξτε του ότι υπάρχουν πολλές θετικές φωνές στο διαδίκτυο που ενώνονται και αντιτίθενται στο μίσος.

Προετοιμάστε το παιδί σας, ώστε να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει  αν συναντήσει ρητορική μίσους στο διαδίκτυο.  Εάν το παιδί σας είναι μικρό, συμβουλέψτε το ,  αν τύχει να συναντήσει τέτοιου είδους περιεχόμενο, να σας το δείξει για να το συζητήσετε. Αν είναι μεγαλύτερο, ρωτήστε το αν ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στα κοινωνικά μέσα.

Ενημερώστε το σχετικά με τις επιλογές και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει στην περίπτωση που συναντήσει ρητορική μίσους στο διαδίκτυο. Διδάξτε το πώς να διαγράψει  ή να μπλοκάρει το χρήστη με τις ακραίες απόψεις. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας ξέρει πώς να ενεργεί υπεύθυνα σε απευθείας σύνδεση έτσι ώστε να μην μοιράζεται ή να προωθεί  θέσεις που στοχεύουν άτομα ή ομάδες.

Το πιο σημαντικό βήμα είναι να αρχίσετε το διάλογο νωρίς, ώστε το παιδί σας να αποκτήσει εγκαίρως τις ικανότητες να σκέφτεται κριτικά για το τι βλέπει, να ξέρει πώς να αντιδράσει εάν συναντήσει ρητορική μίσους και να αισθάνεται ότι έχει την εξουσία να λάβει μέτρα για να διαδώσει ένα θετικό μήνυμα. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας θα σας εμπιστευτεί και θα μοιραστεί μαζί σας αυτό που είδε και το προβλημάτισε στο διαδίκτυο.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Google – Κατάργηση περιεχομένου

Facebook – Αναφορά ακατάλληλου ή ενοχλητικού περιεχομένου

Instagram – Αναφορά ακατάλληλου ή ενοχλητικού περιεχομένου

Twitter –Αναφορά ακατάλληλου ή ενοχλητικού περιεχομένου 

You Tube – Αναφορά εχθρικού περιεχομένου

Microsoft – Φόρμα αναφορά ρητορικής μίσους

 

 

Πηγή: Family online Safety Institute

Οι ειδικοί συμβουλεύουν: Πως προλαμβάνουμε ή αντιμετωπίζουμε συμπεριφορές εξάρτησης στο διαδίκτυο.

 

Οι συμπεριφορές εξάρτησης από το διαδίκτυο απασχολούν πολύ έντονα την Ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αποτελεί το «καυτό» θέμα που προκαλεί έντονες συγκρούσεις στις σχέσεις  γονέων-παιδιών. Στην Ελλάδα το φαινόμενο της υπερβολικής ενασχόλησης με το διαδίκτυο από τα παιδιά χρόνο με το χρόνο λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στα ετήσια στατιστικά στοιχεία της Help-line, όπου το 2017  μια στις τρείς κλήσεις αφορούσαν  συμπεριφορές εξάρτησης (33%).

Η ψυχολόγος της γραμμής Βοήθειας Help-line του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, Μαρία Δάρα μας εξηγεί τι εννοούμε με τον όρο συμπεριφορές εξάρτησης και τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ή και να προλάβουμε την ανάπτυξη τέτοιων συμπεριφορών.

ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ:

Συμπεριφορές εξάτησης ή «εθισμός» στο διαδίκτυο είναι η υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο που παρεμβαίνει στην προσωπική ζωή. Με άλλα λόγια είναι οι περιπτώσεις εκείνες  παιδιών και εφήβων που δαπανούν υπερβολικά πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή (ή του laptop, ipad, κινητό κ.λ.π) παίζοντας ηλεκτρονικά-διαδικτυακά παιχνίδια ή σερφάροντας σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ενώ ξεχνούν ή παραμελούν άλλες σημαντικές δραστηριότητες τους ή υποχρεώσεις τους.

“Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι συμπεριφορές εξάρτησης μπορούν να αναπτυχθούν είτε μέσω των ηλεκτρονικών – διαδικτυακών παιχνιδιών, των κοινωνικών δικτύων αλλά και μέσω της πορνογραφίας. Άλλος τύπος τέτοιας συμπεριφοράς – αν και πιο σπάνιας – περιλαμβάνει την καταναγκαστική ενασχόληση με αγορές μέσω του διαδικτύου.” επισημαίνει η κ. Δάρα.

Σημάδια/ συμπτώματα τέτοιων συμπεριφορών είναι τα εξής:

“Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι κάποιες φορές η υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου, να αποτελεί το σύμπτωμα και όχι την αιτία ενός προβλήματος. Με άλλα λόγια, ένα παιδί ή ένας έφηβος μπορεί να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο σαν «καταφύγιο», σαν ένα τρόπο να ξεφύγει από τα προβλήματά του ή τα δύσκολα συναισθήματα. Για παράδειγμα παρατηρούμε συχνά ότι ένα εσωστρεφές – ντροπαλό  παιδί που δυσκολεύεται στις  κοινωνικές σχέσεις με τους συνομιλήκους μπορεί να χρησιμοποιήσει υπερβολικά πολλές ώρες στο διαδίκτυο γιατί διευκολύνεται μέσω της χρήσης στη δημιουργία και τη διατήρηση κοινωνικών σχέσεων. Άλλο παράδειγμα αποτελεί ένα παιδί αγχώδες ή με καταθλιπτκό συναίσθημα που μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο σαν ένα τρόπο ανακούφισης των πιεστικών του συναισθημάτων.”υπογραμμίζει η ψυχολόγος της Γραμμής Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ. 

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ Ή ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ;

“Ως γνωστόν η πρόληψη είναι σημαντικότερη οποιασδήποτε «θεραπείας». Είναι, λοιπόν, σημαντικό από μικρή ηλικία να προσπαθήσουμε να εισάγουμε την τεχνολογία στη ζωή των παιδιών με υγιή και ισορροπημένο τρόπο. Θυμόμαστε ότι αποφεύγουμε τη χρήση οθόνης έως τα δύο έτη.

Ακόμα, ας έχουμε στο νου μας ότι ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αναπτύξουν τα ίδια τον απαραίτητο αυτό-έλεγχο και αυτοπειθαρχία αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτύου. Ο χρόνος που μένουν τα παιδιά μας στον υπολογιστή και το Διαδίκτυο δεν πρέπει να τους στερεί ούτε ένα λεπτό από την οικογένειά τους, το παιχνίδι τους, τα χόμπι τους, τους φίλους τους, το διάβασμά τους και τον ύπνο τους.

Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι σημαντικό να οριοθετούμε από την αρχή τις ώρες που τα παιδιά μπορούν να είναι στο Διαδίκτυο, εξηγώντας πάντα τους λόγους που γίνεται αυτό, και ορίζουμε από κοινού τις συνέπειες που θα υπάρξουν αν τα παιδιά παραβούν την κοινή μας συμφωνία.

Είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιούμε την πρόσβαση στο Διαδίκτυο σαν ανταμοιβή μιας καλής συμπεριφοράς (π.χ. του διαβάσματος) του παιδιού ή να απαγορεύουμε την πρόσβαση στον υπολογιστή σαν τιμωρία .

Ειδικά για τα μικρά παιδιά θα ήταν φρόνιμο να έχουμε τις συσκευές που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μακριά από τα υπνοδωμάτια τους και σε κοινόχρηστους χώρους, ώστε να μπορούμε να επιβλέψουμε τις ώρες που δαπανούν αλλά και τις συνήθειές τους.

Καλό είναι να εγκαταστήσουμε φίλτρα γονικού ελέγχου σε όλες τις συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο. Τα φίλτρα δεν αφορούν μόνο στο μπλοκάρισμα ή στο κλείδωμα ακατάλληλου υλικού, αλλά αποτελούν και ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στη θέσπιση συγκεκριμένων ορίων καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται και μεγαλώνουν. Ας έχουμε υπόψη ότι από μόνα τους τα φίλτρα δεν είναι η λύση ή η απάντηση για την ασφάλεια των παιδιών, αλλά αποτελούν ένα καλό ξεκίνημα.

Βλέπουμε πολύ συχνά ότι παιδιά που έχουν πλούσια ενδιαφέροντα, παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, τη μουσική, τις τέχνες τείνουν να μην σπαταλούν τόσες ώρες στο διαδίκτυο. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να ασχολούνται με νέες δραστηριότητες και χόμπι που δεν περιλαμβάνουν τον υπολογιστή και να ενθαρρύνουμε τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις. Η έκθεση των παιδιών σε ποικίλα ερεθίσματα και η συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες είναι ένας πολύ καλός τρόπος που θα τα βοηθήσει να υιοθετήσουν έναν ισορροπημένο και δημιουργικό τρόπο ζωής.

Ίσως το σημαντικότερο όλων είναι να εξερευνήσουμε εμείς οι ίδιοι οι γονείς τις δικές μας διαδικτυακές συνήθειες. Είναι γνωστό ότι αποτελούμε τα πρώτα και τα σημαντικότερα πρότυπα για τα παιδιά μας.Παρόλα αυτά, αν τα συμπτώματα επιμένουν, θα ήταν καλό να ζητήσουμε άμεσα βοήθεια από κάποιον ειδικό.” 

Και η κ. Δάρα καταλήγει: “Εξειδικευμένοι ψυχολόγοι της γραμμής βοήθειας Ηelp-line προσφέρουν συμβουλές και κατευθύνσεις  για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (παρενόχληση, εξάρτηση, επιβλαβές περιεχόμενο, παιδοφιλία κ.λπ). Μπορεί ο οποιοσδήποτε να επικοινωνήσει με τη γραμμή εντελώς δωρεάν είτε τηλεφωνικά στο 210 6007686 είτε μέσω email στο info@help-line.gr είτε μέσω live chat“.

 

 

 

Διαγωνισμός #SaferInternet4EU: Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

 

 

Υποβολή αιτήσεων εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού 15 Μαΐου 2018.

Η καμπάνια  #SaferInternet4EU έχει στόχο να προωθήσει την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την παιδεία στα μέσα, ενημερώνοντας παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς για τις ευκαιρίες και προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου.

Και ποιος καλύτερος τρόπος για την πρoώθηση της διαδικτυακής ασφάλειας, της παιδείας στα μέσα και της υγιεινή στον κυβερνοχώρο (cyber hygiene), από την αναγνώριση και επιβράβευση ορισμένων επιτευγμάτων στον τομέα αυτό; Πολλές εργασίες έχουν επικεντρωθεί στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και καλύτερου ψηφιακού κόσμου για τους νεότερους χρήστες, τους γονείς τους, τους δασκάλους και τους φροντιστές τους, μέσω μιας σειράς εργαλείων, υπηρεσιών, πόρων και πρωτοβουλιών από μια πληθώρα ενδιαφερομένων.

Για να γιορτάσει αυτή την πρόοδο, η Επίτροπος Mariya Gabriel ανακοίνωσε τα βραβεία #SaferInternet4EU την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2018 (SID 2018), αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό μετά από 20 χρόνια χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων για ένα καλύτερο διαδίκτυο. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες της ΕΕ και του Better Internet for Kids (BIK) και οι νικητές θα βραβευθούν σε ειδική τελετή στο Safer Internet Forum στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο του 2018.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις είναι πλέον ανοικτές έως τις 15 Μαΐου 2018. Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού παρακάτω πριν ξεκινήσετε την αίτησή σας.

1

Κατηγορίες βραβείων #SaferInternet4EU

Ο διαγωνισμός  #SaferInternet4EU είναι ανοικτός για τις εξής κατηγορίες:

Όλες οι βέλτιστες πρακτικές θα πρέπει να επικεντρώνονται σε θέματα που σχετίζονται με το Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά (Better Internet for Kids), την αντιμετώπιση θεμάτων όπως ψευδείς ειδήσεις, παρενόχληση στον κυβερνοχώρο, διασυνδεδεμένα παιχνίδια και ιδιωτικότητα, εκμετάλλευση ή έκθεση σε επιβλαβές ή ενοχλητικό περιεχόμενο ή θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο γενικά.

Ο διαγωνισμός # SaferInternet4EU θα διαρκέσει από την 1η Μαρτίου 2018 έως τις 31 Οκτωβρίου 2018 και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις.

 

Χρονοδιάγραμμα διαγωνισμού

Φάση 1: Έναρξη και επιλογή των φιναλίστ (Μάρτιος – Ιούνιος 2018)

Έναρξη διαγωνισμού (1η Μαρτίου 2018).

Υποβολή αιτήσεων (1η Μαρτίου 2018 – 15 Μαΐου 2018).

Ανασκόπηση των αιτήσεων και επιλογή των φιναλίστ (15 Μαΐου 2018 – 30 Ιουνίου 2018).

Φάση 2: Προετοιμασία οπτικοακουστικού υλικού (μόνο για όσου περάσουν στη δεύτερη φάση) και δημόσια ψηφοφορία (Ιούλιος – Οκτώβριος 2018)

 1. Όσοι περάσουν την πρώτη φάση θα κληθούν να προετοιμάσουν και να υποβάλουν οπτικοακουστικό υλικό το οποίο θα αποσαφηνίζει καλύτερα την βέλτιστη πρακτική τους (1 Ιουλίου 2018 – 31 Αυγούστου 2018).
 2. Δημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού στην πύλη BIK (www.betterinternetforkids.eu)  και έναρξη δημόσιας ψηφοφορίας (28 Σεπτεμβρίου 2018).
 3. Κλείσιμο της δημόσιας ψηφοφορίας (31 Οκτωβρίου 2018).

Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής απονομής βραβείων στο Safer Internet Forum (SIF) που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες στις 20 Νοεμβρίου 2018.

#SaferInternet4EU-Awards_1_pager-(1)

Κανόνες και όροι του διαγωνισμού

Όλες οι βέλτιστες πρακτικές* θα πρέπει να επικεντρώνονται σε θέματα που σχετίζονται με το Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά, την αντιμετώπιση θεμάτων όπως ψευδείς ειδήσεις,  παρενόχληση στον κυβερνοχώρο, διασυνδεδεμένα παιχνίδια και ιδιωτικότητα, εκμετάλλευση ή έκθεση σε επιβλαβές ή ενοχλητικό περιεχόμενο ή θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο γενικά.

 * Για τους σκοπούς αυτού του διαγωνισμού, ως βέλτιστη πρακτική θεωρείται ότι περιλαμβάνει πρωτοβουλίες, υλικό, εργαλεία, λύσεις κ.α.

Κριτήρια αξιολόγησης

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να αναδεικνύουν με σαφήνεια την επίδραση, την επεκτασιμότητα και την πρωτοτυπία της βέλτιστης πρακτικής και να παρέχουν σαφή παρουσίαση, καθώς αυτές οι πτυχές θα αποτελέσουν μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης.

Κριτήρια καταλληλότητας

Στην περίπτωση των αιτήσεων για την κατηγορία των νέων συγκεκριμένα:

Το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 στις 23:59 CEST.

Λεπτομέρειες σχετικά με το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κάθε άλλη προσωπική πληροφορία που συλλέγεται στο πλαίσιο αυτής της αίτησης υποβολής συμμετοχών θεωρούνται “προσωπικά δεδομένα”, τα οποία θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα αποθηκευτούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτής της αίτησης θα αποθηκευτούν για δύο χρόνια, και μετά θα καταστραφούν. Η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες περιορίζεται αυστηρά στους διοργανωτές του διαγωνισμού και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό. 

Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να ακολουθούν τις ευρωπαϊκές συμφωνίες για τα πνευματικά δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εταιρική Σχέση EUN AISBL διατηρούν το δικαίωμα να αναπαράγουν το υλικό των συμμετοχών για παρουσιάσεις, στα μέσα ενημέρωσης και για διαφημιστικούς σκοπούς. Πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ενδέχεται να εμφανιστεί σε έντυπες δημοσιεύσεις, στους ιστοτόπους μας ή/και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης. Θα μπορούμε επίσης να το στείλουμε σε μέσα ενημέρωσης, όπως ιστοσελίδες, ενημερωτικά δελτία, ή δημοσιεύσεις που προωθούν την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Σημειώστε ότι όλο το υλικό θα προβάλλει μόνο τον διαγωνισμό/βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος Better Internet for Kids και της καμπάνιας #SaferInternet4EU.

 

Υποβάλλετε την αίτησή σας διαδικτυακά (application online) και για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε στο email bik-info@eun.org.

Το ταξίδι του “Οδυσσέα 2018” στη χώρα του Διαδικτύου ξεκινά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης!

Untitled

Το Εργαστήριο Δια Βίου και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης [ΕΔΙΒΕΑ]  του Παιδαγωγικού Τμήματος  του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την  Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, υλοποιεί το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2018»,  το οποίο έχει σαν στόχο την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας με έμφαση στην ενθάρρυνσή της συνεργατικής  δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αντικείμενο του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» κατά το τρέχον έτος αποτελεί η ανάπτυξη και η υλοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης από απόσταση μεταξύ Δημοτικών Σχολείων με έμφαση στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητα και της κριτικής σκέψης, επικεντρώνοντας σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης και εθισμού στο διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2018» θα συμμετάσχουν 18 δημοτικά σχολεία, 40 εκπαιδευτικοί και πάνω από 300 μαθητές. Στα 18 χρόνια της συναρπαστικής διαδρομής του «ΟΔΥΣΣΕΑ»  έχουν λάβει μέρος  πάνω από 3.000  μαθητές και 112 εκπαιδευτικοί από 56 Δημοτικά Σχολεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Αναλυτικές πληροφορίες: www.edivea.org

 

 

Font Resize
Contrast