Φόρμα συμμετοχής στο διαδικτυακό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου για μαθητές Β, Γ, Δ, Δημοτικού 23.01.2024

Διαδικτυακή ενημέρωση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου για μαθητές  Β, Γ, Δ,  τάξης Δημοτικού σχολείου.

Θίγονται θέματα όπως η αγωγή του καλού ψηφιακού πολίτη, η θετική αλληλεπίδραση με τους φίλους μας στο διαδίκτυο, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η υπερβολική ενασχόληση, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, οι επαφές με αγνώστους κ.α.

Η ενημέρωση διαρκεί μία διδακτική ώρα.

Ώρα: 10:00-10:45

Σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη είναι η ύπαρξη βιντεοπροβολέα (προτζέκτορα). Οι κάμερες και τα μικρόφωνα θα είναι απενεργοποιημένα. Στο τέλος της παρουσίασης, εφόσον κάποιος μαθητής έχει κάποια απορία και θέλει να πάρει το λόγο μπορεί να απευθύνει την ερώτηση του προς τον εκπαιδευτικό ο οποίος θα μας τη μεταφέρει. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του chat.

Μπορείτε ως εκπαιδευτικοί να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή της τάξης σας στην διαδικτυακή ενημέρωση, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

  Περιφέρεια: Συναινώ στην καταχώριση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ.

  Συναινώ στην καταχώρηση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ, τα οποία δεν θα αναρτηθούν δημοσίως πουθενά και δεν θα διαμοιραστούν με κανένα άλλο οργανισμό. Θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος και για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα.


  Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@saferinternet4kids.gr .

  *υποχρεωτικά πεδία

  Φόρμα συμμετοχής στο διαδικτυακό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου για μαθητές Λυκείου 15.01.2024

  Διαδικτυακή ενημέρωση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου για μαθητές Λυκείου.

  Θίγονται θέματα όπως η ψηφιακή πολιτειότητα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των παιδιών στο διαδίκτυο, το block και το report,η ψηφιακή συναίνεση, οι στοχευμένες διαφημίσεις, η θετική διαδικτυακή αλληλεπίδραση, η υπερβολική ενασχόληση, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, οι επαφές με αγνώστους, η εικόνα σώματος στα social media, η παραπληροφόρηση κ.α.

  Η ενημέρωση διαρκεί μία (1) διδακτική ώρα.

  Ώρα: 10:00-10:45

  Σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη είναι η ύπαρξη βιντεοπροβολέα (προτζέκτορα). Οι κάμερες και τα μικρόφωνα θα είναι απενεργοποιημένα. Στο τέλος της παρουσίασης, εφόσον κάποιος μαθητής έχει κάποια απορία και θέλει να πάρει το λόγο μπορεί να απευθύνει την ερώτηση του προς τον εκπαιδευτικό ο οποίος θα μας τη μεταφέρει. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του chat.

  Μπορείτε ως εκπαιδευτικοί να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή της τάξης σας στην διαδικτυακή ενημέρωση, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

   Περιφέρεια: Συναινώ στην καταχώριση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ.

   Συναινώ στην καταχώρηση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ, τα οποία δεν θα αναρτηθούν δημοσίως πουθενά και δεν θα διαμοιραστούν με κανένα άλλο οργανισμό. Θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος και για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα.


   Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@saferinternet4kids.gr .

   *υποχρεωτικά πεδία

   Φόρμα συμμετοχής στο διαδικτυακό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου για μαθητές Νηπιαγωγείου & Α Δημοτικού 12.01.2024

   Διαδικτυακή ενημέρωση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου για μαθητές Νηπιαγωγείου και πρώτης τάξης Δημοτικού σχολείου.

   Θίγονται θέματα όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η υπερβολική ενασχόληση, το ασφαλές online gaming, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η θετική αλληλεπίδραση με φίλους στο διαδίκτυο κ.α

   Η ενημέρωση διαρκεί μία διδακτική ώρα.

   Ώρα: 10:00-10:45

   Σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη είναι η ύπαρξη βιντεοπροβολέα (προτζέκτορα). Οι κάμερες και τα μικρόφωνα θα είναι απενεργοποιημένα. Στο τέλος της παρουσίασης, εφόσον κάποιος μαθητής έχει κάποια απορία και θέλει να πάρει το λόγο μπορεί να απευθύνει την ερώτηση του προς τον εκπαιδευτικό ο οποίος θα μας τη μεταφέρει. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του chat.

   Μπορείτε ως εκπαιδευτικοί να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή της τάξης σας στην διαδικτυακή ενημέρωση, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

    Περιφέρεια: Συναινώ στην καταχώριση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ.

    Συναινώ στην καταχώρηση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ, τα οποία δεν θα αναρτηθούν δημοσίως πουθενά και δεν θα διαμοιραστούν με κανένα άλλο οργανισμό. Θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος και για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα.


    Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@saferinternet4kids.gr .

    *υποχρεωτικά πεδία

    Φόρμα συμμετοχής στο διαδικτυακό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου για μαθητές Λυκείου 08.12.2023

    Διαδικτυακή ενημέρωση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου για μαθητές Λυκείου.

    Θίγονται θέματα όπως η ψηφιακή πολιτειότητα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των παιδιών στο διαδίκτυο, το block και το report,η ψηφιακή συναίνεση, οι στοχευμένες διαφημίσεις, η θετική διαδικτυακή αλληλεπίδραση, η υπερβολική ενασχόληση, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, οι επαφές με αγνώστους, η εικόνα σώματος στα social media, η παραπληροφόρηση κ.α.

    Η ενημέρωση διαρκεί μία (1) διδακτική ώρα.

    Ώρα: 10:00-10:45

    Σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη είναι η ύπαρξη βιντεοπροβολέα (προτζέκτορα). Οι κάμερες και τα μικρόφωνα θα είναι απενεργοποιημένα. Στο τέλος της παρουσίασης, εφόσον κάποιος μαθητής έχει κάποια απορία και θέλει να πάρει το λόγο μπορεί να απευθύνει την ερώτηση του προς τον εκπαιδευτικό ο οποίος θα μας τη μεταφέρει. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του chat.

    Μπορείτε ως εκπαιδευτικοί να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή της τάξης σας στην διαδικτυακή ενημέρωση, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

     Περιφέρεια: Συναινώ στην καταχώριση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ.

     Συναινώ στην καταχώρηση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ, τα οποία δεν θα αναρτηθούν δημοσίως πουθενά και δεν θα διαμοιραστούν με κανένα άλλο οργανισμό. Θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος και για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα.


     Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@saferinternet4kids.gr .

     *υποχρεωτικά πεδία

     Ασφαλείς διαδικτυακές επαφές

     Mπορείτε να κατεβάστε το φυλλάδιο από εδώ.

     Online-Grooming_A5-1

      

     Φόρμα συμμετοχής στο σεμινάριο “Κοινωνική Μηχανική και απάτες στο Διαδίκτυο” την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024

     Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αν θελετε να εγγραφείτε στο online σεμινάριο “Κοινωνική Μηχανική και απάτες στο Διαδίκτυο” που θα γίνει  την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024  και ώρα 10:00 -10:45  και διοργανώνεται από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ μαζί με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως επίσημοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα για τη εκστρατεία του European Cyber Security Month (ECSM) 2023 Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών – ENISA.

     Η φετινή εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Μήνα Κυβερνοασφάλειας (European Cybersecurity Month – ECSM) έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας που αφορούν την προστασία μας από τις πρακτικές Κοινωνικής Μηχανικής (Social Εngineering) που χρησιμοποιούν οι απατεώνες στο διαδίκτυο αλλά και την ενημέρωση των μαθητών γυρω από τα θέματα κυβερνοασφάλειας. 

      Συναινώ στην καταχώριση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ.

      Συναινώ στην καταχώρηση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, τα οποία δεν θα αναρτηθούν δημοσίως πουθενά και δεν θα διαμοιραστούν με κανένα άλλο οργανισμό. Θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τους σκοπούς του προγράμματος ενημέρωσης για την Κυβερνοασφάλεια και για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα.


      Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@saferinternet4kids.gr .

      *υποχρεωτικά πεδία

       

       

      Στατιστικά στοιχεία γραμμών βοηθείας ΙΝSAFE Απρίλιος – Ιούνιος 2023. Αναφορές για απάτες και παράνομο περιεχόμενο μέσω τεχνητής νοημοσύνης – Κύριος λόγος αναφοράς ο διαδικτυακός εκφοβισμός

      Για πρώτη φορά στα στατιστικά στοιχεία των γραμμών βοηθείας του ΙΝSAFE για το τρίμηνο Απρίλιος-Ιούνιος 2023  υπάρχουν αναφορές για περιστατικά απάτης που στηρίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη αλλά και για περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις σεξουαλικού εξαναγκασμού και εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο.

      Ο διαδικτυακός εκφοβισμός εξακολουθεί να είναι ο πιο διαδεδομένος λόγος επικοινωνίας (13,4%) με τις γραμμές βοήθειας. Το 13,4% των επαφών σχετίζονταν με θέματα διαδικτυακού εκφοβισμού ενώ πάνω από το 10% των επαφών αφορούσε τομείς όπως η αυτοκτονία, ο αυτοτραυματισμός και η πορνογραφία. Πιο συγκεκριμένα σχεδόν το 6% των επαφών σχετίζονται με αυτοκτονία, πάνω από 3,5% με αυτοτραυματισμό, και 2,5% με  πορνογραφία η οποία αποτελεί αυξανόμενη ανησυχία τόσο για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους νέους. Σεξουαλικά ζητήματα (που αναφέρονται στην αγάπη, στις σχέσεις και στη σεξουαλικότητα online, στον  διαδικτυακό σεξουαλικό εξαναγκασμό και την εκμετάλλευση παιδιών (sextortion), στη μη συναινετική ανταλλαγή προσωπικών εικόνων κ.α.) αντιπροσωπεύουν το 22,1% όλων των επαφών. Το ηλεκτρονικό  έγκλημα (e-crime) είναι ένας τομέας αυξανόμενης ανησυχίας καθώς το 9 % των επαφών με τις γραμμές αναφέρονται σε τέτοιου είδους περιστατικά (ιστότοποι ηλεκτρονικού ψαρέματος, κλοπή ταυτότητας, απάτη, κλοπή δεδομένων, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, πειρατεία κ.α).

      Ένα σημείο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι αρκετές γραμμές βοήθειας ανέφεραν συνεχιζόμενες προκλήσεις όσον αφορά την αναφορά περιεχομένου σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Πολλές πλατφόρμες έχουν αλλάξει ή τροποποιήσει τις διαδικασίες αναφοράς τους και αυτό προκαλεί δυσκολίες.  Σημειώθηκε  ότι, παρόλο  που τα ηλεκτρονικά έντυπα είναι όλο και περισσότερο διαθέσιμα στους χρήστες για  να υποβάλουν τις δικές τους αναφορές, πολλοί δεν μπορούν να το πράξουν και επικοινωνούν με τη γραμμή βοήθειας για βοήθεια και υποστήριξη.

      Font Resize
      Contrast