Διαγωνισμός για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2024

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων παρατείνεται έως τις 12/1/2024

Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2024, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, προκηρύσσει πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό με θέμα «Ευγένεια στο διαδίκτυο – Δικαιώματα και υποχρεώσεις παιδιών και νέων στον ψηφιακό κόσμο».  Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Μαθητές  από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ατομικά ή ομαδικά, καλούνται να δημιουργήσουν υλικό σχετικό με τη σωστή διαδικτυακή συμπεριφορά, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στον ψηφιακό κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο μπορείτε να δείτε εδώ: https://op.europa.eu/webpub/just/eu-plan-for-children-rights/el/#digital.

Στόχοι για τους μαθητές και τις μαθήτριες

Οι στόχοι του διαγωνισμού για τους μαθητές και τις μαθήτριες είναι:

 

Όροι συμμετοχής – Περιγραφή Διαγωνισμού

Το θέμα είναι κοινό για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και ενθαρρύνονται συνέργειες μεταξύ σχολείων, μεταξύ τάξεων ή μεταξύ μαθητών. Οι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων προτείνεται ελεύθερα να επιλέξουν τη μορφή του υλικού που θα δημιουργήσουν (ζωγραφιά, κολλάζ, παραμύθι, βίντεο/σποτ, παρουσίαση, κουΐζ, τραγούδι, κόμικς, εφαρμογή κ.α.). Φυσικά, οποιαδήποτε άλλη πρωτότυπη ιδέα από τους μαθητές θα γίνει με χαρά αποδεκτή.

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην εμπίπτουν στους νόμιμους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων άλλων (προσοχή ιδιαίτερα στη μουσική των τραγουδιών). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διάρκεια του οπτικοακουστικού υλικού το οποίο δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 λεπτά σε όλες τις βαθμίδες. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί θα καταθέτουν τα έργα των μαθητών ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους και την άδεια ανάρτησης των έργων τους στο διαδίκτυο. Τη φόρμα συναίνεσης μπορείτε να τη βρείτε εδώ και είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί μαζί με το έργο/έργα των μαθητών.   

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»  [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει.  Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «Πνευματική ιδιοκτησία» ,  Άρθρο 3  «Περιουσιακό δικαίωμα»,  Άρθρο 4  «Ηθικό δικαίωμα»,  Άρθρο 12 «Μεταβίβαση») 

Σε καμία περίπτωση δε θα προκύψουν έσοδα για το Ελληνικό κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και  η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 

Παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός στοχεύει στην επίτευξη προκαθορισμένου στόχου μέσα από οργανωμένες δράσεις.

 

Συμμετέχοντες

Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων σε Ελλάδα και Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: – ένα μεμονωμένο τμήμα ενός σχολείου – μια ή περισσότερες τάξεις ενός σχολείου – μια ομάδα μαθητριών και μαθητών από περισσότερα τμήματα ή τάξεις ενός σχολείου – ένας μεμονωμένος μαθητής ή μαθήτρια – δύο ή περισσότερες τάξεις από διαφορετικές σχολικές μονάδες  με σκοπό τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση του μαθητικού δυναμικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού και την από κοινού υποβολή δημιουργιών. Γι’ αυτό και όχι μόνο επιτρέπονται αυτές οι συμπράξεις αλλά ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες να αναζητήσουν σχολεία-συνεργάτες για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

 

Μεθοδολογία Διαγωνισμού

Για τη συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό, θα πρέπει να συμπληρωθεί  η ηλεκτρονική φόρμα από τον εκπαιδευτικό που βρίσκεται εδώ με τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία και αφού έχει ολοκληρωθεί το έργο των συμμετεχόντων  καθώς απαιτείται η υποβολή του. Η συμπλήρωση της φόρμας θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας υποβολής έργων (10/10/2023-20/12/2023). 

Αν η συμμετοχή είναι  ζωγραφιά/ιές ή μια παρουσίαση ή μια εικονογραφημένη ιστορία τότε μπορεί να σταλεί ένα αρχείο σε μορφή .pdf ή .jpg ή .png ή .ppt ή .pptx ή .docx ή .doc. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου είναι 15 ΜByte. Αν η συμμετοχή είναι βίντεο τότε μπορεί να ανέβει το video στο διαδίκτυο (YouTube, Vimeo, κ.τ.λ.) και να σταλεί η  διεύθυνση URL. Τέλος αν η συμμετοχή είναι μια εφαρμογή τότε θα πρέπει να ανέβει στο διαδίκτυο και να μας σταλεί η διεύθυνση URL

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου θα ανεβάσει όλες τις συμμετοχές του διαγωνισμού σε ειδική σελίδα στο saferInternet4kids.gr και θα  διενεργηθεί ψηφοφορία μεταξύ των μελών του προκειμένου να αναδειχτούν οι καλύτερες συμμετοχές για τον διαγωνισμό ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Θα βραβευτεί ένα έργο από κάθε κατηγορία (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο). 

 

Χρόνος υλοποίησης Διαγωνισμού

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10/10/2023 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζεται η 20/12/2023.  Ο διαγωνισμός δύναται να πραγματοποιηθεί εντός και εκτός ωρολογίου προγράμματος. Στην περίπτωση που επιλεχθεί από τους εκπαιδευτικούς να γίνει η προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εντός του ωρολογίου προγράμματος προτείνεται η ώρα της πληροφορικής ή της τεχνολογίας για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η ώρα της πληροφορικής, της ευέλικτης ζώνης ή των εργαστηρίων δεξιοτήτων για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων κρίνεται ότι δεν επιβαρύνεται αλλά εμπλουτίζεται και διευρύνεται  με τρόπο δημιουργικό σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο πρόγραμμα σπουδών καθώς οι μαθητές μέσα από την όλη διαδικασία, με βιωματικό τρόπο θα ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογικές τάσεις, θα μάθουν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στον ψηφιακό κόσμο και θα υιοθετήσουν ορθές πρακτικές διαδικτυακής συμπεριφοράς.  

Καταληκτική Ημερομηνία Εγγραφών στον Διαγωνισμό: 20/12/2023.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης Διαγωνισμού

Δομή και παρουσίαση έργου 

Το υπό αξιολόγηση έργο πρέπει να έχει την κατάλληλη δομή, συνέχεια, συνοχή και  κατάλληλη παρουσίαση του θέματος έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτοι και κατανοητοί οι στόχοι, οι εργασίες που έχουν γίνει από τους μαθητές (χωρίς μεγάλη  συμμετοχή από πλευράς εκπαιδευτικού)  και τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί.  

Αρτιότητα και περιεχόμενο 

Το κάθε έργο αξιολογείται ανάλογα με την αρτιότητα του περιεχομένου του, το βαθμό εμβάθυνσης/εξέτασης όλων των πτυχών του υπό μελέτη θέματος, τις εργασίες που έχουν γίνει με σκοπό την επίτευξη του, τον τρόπο ανάλυσης των εργασιών  που  έχουν  γίνει  και  τον  τρόπο  ανάλυσης  των  αποτελεσμάτων  και συμπερασμάτων, τη γενικότερη ορθότητα και σαφήνεια του περιεχομένου κ.α. ούτως ώστε να δίδεται μια σωστή, τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη περιγραφή του όλου έργου. 

Δημιουργικότητα και Πρωτοτυπία 

Σημαντικό κριτήριο αποτελεί η πρωτοτυπία των έργων/εργασιών, με στόχο να αποφευχθεί η επανάληψη εργασιών που έχουν γίνει από μαθητές στο παρελθόν, έτσι ώστε να προωθηθούν και να υλοποιηθούν νέες, έξυπνες και λειτουργικές ιδέες των μαθητών σε θέματα ασφαλούς και ποιοτικής χρήσης του διαδικτύου. 

Μήνυμα και βαθμός απήχησής του 

Με το κριτήριο αυτό δίδεται έμφαση στην αποτελεσματικότητα του μηνύματος έτσι  ώστε  να  υπάρχει  ευαισθητοποίηση μεγάλου μέρους της μαθητικής κοινότητας για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. 

 

Έπαθλο

Θα αναδειχθούν οι  τέσσερις καλύτερες υποψηφιότητες, μία από κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Οι δημιουργίες των μαθητών (τόσο των βραβευθέντων όσο επιλεκτικά  κάποιων συμμετεχόντων) αναδεικνύονται μέσα από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου SaferInternet4Kids.gr και αναρτώνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν προβλέπεται χρηματικό βραβείο, ενώ για την ανάρτηση των έργων των μαθητών είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί και η φόρμα συναίνεσης των γονιών η οποία βρίσκεται εδώ.    

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες διευκολύνουν το phishing

Η καμπάνια του Ευρωπαϊκού Μήνα Κυβερνοασφάλειας (ECSM) θα επικεντρωθεί στην κοινωνική μηχανική, μια κορυφαία απειλή στον κυβερνοχώρο.

Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας συντονίζεται από τον Οργανισμό της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA). Mε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ, θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, δήλωσε: «Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας στοχεύει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση μας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και να μας ενημερώσει για τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Μας υπενθυμίζει ότι μπορούμε εύκολα να ενισχύσουμε τη δική μας ασφάλεια στον κυβερνοχώρο υιοθετώντας κάποιες καλές ψηφιακές συνήθειες. Με το να είμαστε σε εγρήγορση ενάντια στους απατεώνες μπορούμε να παραμείνουμε ασφαλείς».

Ο Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, πρόσθεσε: «Οι απατεώνες του κυβερνοχώρου γίνονται όλο και πιο δημιουργικοί στους τρόπους με τους οποίους επιτίθενται σε άτομα και οργανισμούς. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να παραμείνουμε σε εγρήγορση απέναντι στις νέες τεχνολογίες και να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλειά μας στο διαδίκτυο. Οι απειλές στον κυβερνοχώρο εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς και η συμπεριφορά των πολιτών μπορεί να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην προστασία της ασφάλειας όλων στον ψηφιακό κόσμο – είναι κοινή μας ευθύνη».

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, Juhan Lepassaar πρόσθεσε: “Ένας από τους πιο αδύναμους κρίκους στην κυβερνοασφάλεια είναι οι άνθρωποι. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνική μηχανική στην πράξη, βοηθά στη συνειδητοποίηση πιθανών παγίδων.

Η επίσημη έναρξη της εκστρατείας θα πραγματοποιηθεί στην εκδήλωση Cyber Days 2023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Τι είναι η κοινωνική μηχανική;

Η κοινωνική μηχανική συμβαίνει όταν κάποιος χειραγωγείται για να εκτελέσει ενέργειες ή να παραχωρήσει ευαίσθητες ή/και προσωπικές πληροφορίες. Οι απατεώνες του κυβερνοχώρου χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που αποσπούν από τα θύματα τους με κακόβουλους τρόπους ώστε να τα εξαπατήσουν. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους στις ψηφιακές επικοινωνίες. Όταν πέφτουμε θύμα μιας απάτης βοηθάμε ασυνείδητα τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να φέρουν εις πέρας την επίθεση που έχουν επινοήσει.

Ο ENISA εντοπίζει και αναλύει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων των τάσεων γύρω από την κοινωνική μηχανική. Η αύξηση της συλλογής συμπεριφορικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε πιο στοχευμένες επιθέσεις phishing. Η χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η αυτοματοποίηση με μηχανική μάθηση επιτρέπουν στους απατεώνες να αναλύουν τη συμπεριφορά των χρηστών και να εξαπολύουν στοχευμένες επιθέσεις.

Το ENISA Threat Landscape ανακάλυψε ότι το phishing έχει γίνει ο πιο συνηθισμένος κίνδυνος, που σημαίνει ότι η κοινωνική μηχανική είναι ο πιο δημοφιλής τύπος επίθεσης για την απόκτηση πρόσβασης σε έναν οργανισμό. Μόλις οι απατεώνες έχουν πρόσβαση στο εσωτερικό ενός οργανισμού, μπορούν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω επιθέσεις, όπως π.χ. ransomware.

Η καμπάνια έχει ως στόχο να επιστήσει την προσοχή των χρηστών όλων των ηλικιών στις διαφορετικές τεχνικές κοινωνικής μηχανικής που χρησιμοποιούνται από τους επιτιθέμενους εναντίον τους και να τους παροτρύνει να είναι προσεκτικοί. Θα παρέχονται δραστηριότητες και πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να εξοικειωθούν με τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εξαπατηθούν από εγκληματίες στον κυβερνοχώρο. Θα μάθουν επίσης πώς να εντοπίζουν και να ταυτοποιούν πιθανές απάτες.

 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το SaferInternet4Kids.gr αναδεικνύεται στα βραβεία ECSM

Τα Βραβεία ECSM είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει να αναδείξει επιτυχημένο ή/και καινοτόμο διαφημιστικό υλικό που παράγεται από τα κράτη μέλη της ΕΕ όλα αυτά τα χρόνια.

Τα βραβεία εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες: καλύτερο βίντεο, καλύτερο infographic και καλύτερο εκπαιδευτικό υλικό. Το νικητήριο υλικό προωθείται παράλληλα με την καμπάνια ECSM τον Οκτώβριο.

Οι νικητές του 2023 είναι:

 1. Καλύτερο βίντεο από τη Σλοβενία: Safe at the office (173) Vodstvo | Varni v pisarni #ECSM – YouTube
 2. Καλύτερο infographic από την Ελλάδα: Identity Theft Online Infographic: Κλοπή Ταυτότητας στο Διαδίκτυο – Identity Theft Online | SaferInternet4kids
 3. Καλύτερο διδακτικό υλικό από την Τσεχία: Cyber Fairy Tales – Εκπαιδευτικη ιστοσελιδα για παιδιά, νέους και εκπαιδευτικούς (kyberpohadky.cz)

 

Σχετικά με τον ECSM

Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας (ECSM) είναι η ετήσια εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφιερωμένη στην προώθηση της κυβερνοασφάλειας μεταξύ πολιτών και οργανισμών και στην παροχή ενημερωμένων πληροφοριών ψηφιακής ασφάλειας μέσω της ευαισθητοποίησης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών. Κάθε χρόνο, για ολόκληρο τον μήνα Οκτώβριο, πραγματοποιούνται εκατοντάδες δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων, εργαστηρίων, εκπαιδεύσεων, διαδικτυακών σεμιναρίων, παρουσιάσεων, διαδικτυακών κουίζ και πολλά άλλα, για την παροχή πόρων στους πολίτες για να μάθουν περισσότερα για την προστασία του εαυτού τους στο διαδίκτυο. Το ECSM συντονίζεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) για περισσότερα από 10 χρόνια και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Europol, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα κράτη μέλη της ΕΕ, χώρες της ΕΖΕΣ και περισσότερους από 300 εταίρους (κυβερνήσεις, πανεπιστήμια , δεξαμενές σκέψης, ΜΚΟ, επαγγελματικές ενώσεις, επιχειρήσεις) από την Ευρώπη και όχι μόνο. Επισκεφτείτε το cybersecuritymonth.eu/ @CyberSecMonth και το cybersecuritymonth στο Instagram.

 

Περαιτέρω πληροφορίες:

Ενημερωτικό υλικό του ECSM: https://cybersecuritymonth.eu/resources

ECSM 2023: https://cybersecuritymonth.eu/smarterthanahacker

Κουίζ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ECSM: https://cybersecuritymonth.eu/quiz

ECSM Kick-off – Cyber Days 2023 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαγωνισμός «Πιάσε τη Σημαία» (Capture the Flag) για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2024

Ο Διαγωνισμός πήρε παράταση. Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών 15/11/2023.

Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2024, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, προκηρύσσει πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό με θέμα «Πιάσε τη σημαία» (Capture the Flag) – Διαγωνισμός για την Κυβερνοασφάλεια. Ο διαγωνισμός υποστηρίζεται από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως δράση που θα συνεισφέρει  στις προσπάθειες για προσέλκυση νέων ατόμων στον κλάδο της Κυβερνοασφάλειας και τελεί υπό την αιγίδα του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο διαγωνισμός τελεί επίσης υπό την αιγίδα του Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Μαθητές/τριες  από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μαθητές/τριες Γυμνασίων και Λυκείων) ατομικά ή ομαδικά καλούνται να συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό «Πιάσε την σημαία»  (Capture the Flag – CTF ). Ο διαγωνισμός αυτός θα λάβει χώρα στην ειδική Πλατφόρμα για διαγωνισμούς CTF, και συγκεκριμένα στην Πλατφόρμα CTFd  (https://ctfd.io/). 

Πλατφόρμα Διαγωνισμού

Η πλατφόρμα CTFd (Capture The Flag framework), είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που σχεδιάστηκε για τη φιλοξενία και διαχείριση διοργανώσεων Capture The Flag (CTF). Οι διοργανώσεις CTF είναι προκλήσεις κυβερνοασφάλειας όπου οι συμμετέχοντες λύνουν διάφορες ασκήσεις ή γρίφους για να βρουν κρυφές “σημαίες” που αντιπροσωπεύουν ευαίσθητες πληροφορίες ή ευπάθειες συστημάτων. 

Το CTFd παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την οργάνωση διοργανώσεων CTF, επιτρέποντας στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, δηλαδή στους διαχειριστές, να δημιουργούν προκλήσεις, να διαχειρίζονται ομάδες και παίκτες, να καταγράφουν τα σκορ και να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων. Η πλατφόρμα υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα προκλήσεων. Το CTFd χρησιμοποιείται ευρέως σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, προγράμματα κατάρτισης κυβερνοασφάλειας και επαγγελματικούς διαγωνισμούς CTF. Η ευελιξία και η δυνατότητα επέκτασής της την καθιστούν μια δημοφιλή επιλογή τόσο για αρχάριους όσο και για έμπειρους ενδιαφερόμενους. 

 

Διαδικασία Διαγωνισμού

Κάθε μαθητής/μαθήτρια θα μπορεί να σχηματίσει ομάδα με τον εκπαιδευτικό του/της. Μια ομάδα θα αποτελείται από ένα ή δύο μαθητές από το ίδιο σχολείο. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Γονέων/ Κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Τη φόρμα συναίνεσης μπορείτε να τη βρείτε εδώ και είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί μαζί με την αίτηση συμμετοχής. 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να κάνουν εγγραφή για τους μαθητές τους μέσω της φόρμας συμμετοχής του SaferInternet4Kids.gr από εδώ δηλώνοντας τα στοιχεία τους, τα στοιχεία των μαθητών τους, επισυνάπτοντας επίσης την υπογεγραμμένη φόρμα συγκατάθεσης από τον κηδεμόνα του μαθητή / της μαθήτριάς τους. Και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετάσχουν σε κάποια ομάδα στην πλατφόρμα, όμως ο ρόλος τους  θα είναι καθαρά υποστηρικτικός προς τους μαθητές τους. Όσον αφορά την αναλυτική περιγραφή της εγγραφής των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, θα στείλει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την εγγραφή στην πλατφόρμα και τις προκλήσεις. Οι οδηγίες αυτές θα αποσταλούν σε όσους εγγραφούν στον διαγωνισμό στις αρχές του Νοέμβρη.

 

Challenges Διαγωνισμού

Οι προκλήσεις στις οποίες θα δαγωνιστούν οι μαθητές προέρχονται από τους από τους τομείς της κρυπτογραφίας (Kρυπτογραφία Kαίσαρα, Τετράγωνο του Πολύβιου, Aσύμμετρη κρυπτογραφία δημοσίου-ιδιωτικού κλειδιού, Kρυπτογραφία substitution and transposition,  Shamir’s Secret Sharing Algorithm), Forensics (Επεξεργασία εικόνων, Επεξεργασία zip αρχείων, Στεγανογραφία, Reverse engineering), Ανάλυση δεδομένων επιθέσεων (pcap αρχεία) και Κοινωνική Μηχανική – Social Engineering (phishing/spearphishing mails).  

Ο στόχος  για τους μαθητές και τις μαθήτριες είναι:  

 

Παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός στοχεύει στην επίτευξη προκαθορισμένων στόχων μέσα από οργανωμένες δράσεις. 

 

Όροι συμμετοχής

Οι προκλήσεις είναι κοινές για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και ενθαρρύνονται συνέργειες μεταξύ μαθητών και των εκπαιδευτικών.  

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους και την άδεια ανάρτησης των αποτελεσμάτων τους στο διαδίκτυο. Τη φόρμα συναίνεσης μπορείτε να τη βρείτε εδώ  και είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί μαζί με την φόρμα εγγραφής στον διαγωνισμό. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα του SaferInternet4Kids.gr από εδώ δηλώνοντας τα στοιχεία τους, τα στοιχεία των μαθητών τους, επισυνάπτοντας επίσης την υπογεγραμμένη φόρμα συγκατάθεσης του κηδεμόνα του μαθητή / της μαθήτριας τους. 

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»  [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει.  Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» ,  Άρθρο 3  «περιουσιακό δικαίωμα»,  Άρθρο 4  «ηθικό δικαίωμα»,  Άρθρο 12 «μεταβίβαση»)  

Σε καμία περίπτωση δε θα προκύψουν έσοδα για το Ελληνικό Kέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ ή για άλλον από τον διαγωνισμό.  

 

Διαδικασία Εγγραφής στον Διαγωνισμό

Για τη συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό, θα πρέπει να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα από τον εκπαιδευτικό η οποία βρίσκεται εδώ. Η συμπλήρωση της φόρμας θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας υποβολής (30/9/2023-15/11/2022). 

Μετά την εγγραφή τους στον διαγωνισμό και κατά τον μήνα Νοέμβριο, οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το πώς και πότε μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να λύσουν μαζί με τους μαθητές τους τις προκλήσεις του διαγωνισμού που αναφέρονται παραπάνω. Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του διαγωνισμού και υλικό αξιολόγησης το οποίο θα συμπληρώνεται προαιρετικά από τους/τις εκπαιδευτικούς. Τη φόρμα αξιολόγησης μπορείτε να τη δείτε εδώ.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης και Νικητήρια Ομάδα

Η ομάδα που θα πάρει τους περισσότερους βαθμούς από την επίλυση των προκλήσεων θα είναι η νικητήρια ομάδα. Αν δυο ή και περισσότερες ομάδες ισοβαθμήσουν τότε θα προσμετρήσει ως κριτήριο ο χρόνος επίλυσης των προκλήσεων και θα κερδίσει η πιο γρήγορη ομάδα από τις ομάδες που ισοβαθμήσανε. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου θα δημοσιοποιήσει την κατάταξη των ομάδων και τον χρόνο που χρειάστηκε η κάθε ομάδα.  

 

Χρόνος υλοποίησης Διαγωνισμού

Ως ημερομηνία έναρξης εγγραφών  των ομάδων στο διαγωνισμό ορίζεται η 30/9/2023 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εγγραφών ορίζεται η 15/11/2023. Εφόσον ολοκληρωθούν οι εγγραφές, και οι ομάδες λάβουν οδηγίες σχετικά με το πως θα μπουν στην πλατφόρμα και θα διαγωνιστούν, οι ομάδες θα μπορούν να συνδέονται στην πλατφόρμα για να επιλύσουν τις προκλήσεις κατά τις ημερομηνίες 21/11/2023 (δόθηκε 3 μέρες παράταση) έως 23/12/2023 

Ο διαγωνισμός δύναται να πραγματοποιηθεί εντός και εκτός ωρολογίου προγράμματος. Στην περίπτωση που επιλεχθεί από τους εκπαιδευτικούς να γίνει η προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εντός του ωρολογίου προγράμματος, προτείνεται η ώρα του μαθήματος της πληροφορικής ή της τεχνολογίας. Η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων κρίνεται ότι δεν επιβαρύνεται αλλά εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό καθώς οι μαθητές μέσα από την όλη διαδικασία και με βιωματικό τρόπο θα ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογικές τάσεις στην ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα θα αφυπνισθούν για τους ενδεχόμενους κινδύνους και θα μάθουν τρόπους αυτοπροστασίας. 

Καταληκτική Ημερομηνία Εγγραφής στον Διαγωνισμό: 15/11/2023. 

 

Έπαινοι

Θα αναδειχθεί μια νικητήρια ομάδα, η οποία θα είναι αυτή που θα καταφέρει να λύσει όλες ή τις περισσότερες προκλήσεις και να εντοπίσει τις σημαίες γρηγορότερα από τις άλλες.  

Η βράβευση των μαθητών και του εκπαιδευτικού τους θα γίνει κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιείται την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID), η οποία για το 2024 είναι η 6η Φεβρουαρίου. Η νικητήρια ομάδα και οι δηλώσεις τους θα αναδειχθούν μέσα από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου SaferInternet4Kids.gr και θα αναρτηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Η απονομή των βραβείων θα διενεργηθεί από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 

Συμμετοχές SID 2024

Συνολικός αριθμός συμμετοχών

Συμμετοχές ανά βαθμίδα

Αναζήτηση με τον κωδικό του έργου

Αναζήτηση με το όνομα του σχολείου

Χάρτης Υποστηρικτών και τρόποι υποστήριξης SID 2024

Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σας!

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου προσφέρει την ευκαιρία να αναδείξουμε τις θετικές χρήσεις της ψηφιακής τεχνολογίας και να διερευνήσουμε το ρόλο που όλοι διαδραματίζουμε συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας καλύτερης και ασφαλέστερης διαδικτυακής κοινότητας. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ένα χάρτη με τους υποστηρικτές της Ημέρας, που έμπρακτα ενώνουν τις φώνες τους μαζί μας για ένα ασφαλέστερο και ποιοτικότερο διαδίκτυο για εμάς και τα παιδιά μας. 

*Ο χάρτης των υποστηρικτών ανανεώνεται ανα τακτά χρονικά διαστήματα. Τελευταία ανανέωση 9/2/2024 10:00.
 

Μπορείτε και εσείς να υποστηρίξετε την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2024 με τους εξής τρόπους:

SID 2024 – Διαγωνισμοί

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης INSAFE (https://www.betterinternetforkids.eu), με στόχο την προώθηση της ασφαλέστερης και πιο υπεύθυνης χρήσης των οnline τεχνολογιών και των κινητών τηλεφώνων, ιδίως μεταξύ των παιδιών και των νέων σε όλο τον κόσμο. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου θα εορταστεί στις 06/02/2024 σε περισσότερες από 180 χώρες στον κόσμο. Την ευθύνη οργάνωσης στη χώρα μας έχει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ.
Ο πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2016 μέχρι σήμερα στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Ψηφιακού Πολίτη Α΄ – Β΄ – Γ΄ Γυμνασίου

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Ψηφιακού Πολίτη

Εγχειρίδιο για μαθητές

Εγχειρίδιο για Δασκάλους

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Ψηφιακού Πολίτη Δ΄ – Ε΄ – ΣΤ΄ Δημοτικού

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Ψηφιακού Πολίτη

Εγχειρίδιο για μαθητές

Εγχειρίδιο για Δασκάλους

Συμβουλές για τη χρήση του διαδικτύου και την ομαλότερη προσαρμογή των παιδιών στη νέα σχολική χρονιά.

Το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών και η έναρξη του σχολείου και των υποχρεώσεων αποτελεί μεγάλη πρόκληση τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά. Η χαλαρότητα του καλοκαιριού που συχνά συνοδεύτηκε με περισσότερες ώρες που δαπανήθηκαν στην οθόνη έρχεται να αντικατασταθεί με υποχρεώσεις, διάβασμα και δραστηριότητες γεγονός που το πρώτο διάστημα της προσαρμογής μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις και εκνευρισμό.

Με αφορμή, λοιπόν, το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς η Γραμμή Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου δίνει χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση οθονών με σκοπό την ομαλότερη μετάβαση των παιδιών στις απαιτήσεις της καθημερινότητας στο σχολείο.

 • Συμφωνείστε μαζί με το παιδί το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και της καθημερινότητας της φετινής σχολικής χρονιάς. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνείστε πόσες και ποιες ώρες θα απασχολείται το παιδί στην οθόνη. Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους και κατανοώντας την συναισθηματική τους κατάσταση αλλά και το αναπτυξιακό τους στάδιο έχουμε περισσότερες πιθανότητες να καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο και δημιουργικό καθημερινό πρόγραμμα.
 • Θυμόμαστε ότι οι δραστηριότητες στην πραγματική ζωή και η κοινωνική ζωή του παιδιού είναι πάντα σε προτεραιότητα.
 • Η επαφή του παιδιού με τη φύση, τις τέχνες και τον αθλητισμό θεωρούνται ακρογωνιαίοι λίθοι για την ψυχο-συναισθηματική του ανάπτυξη και λειτουργούν και ανασταλτικά σχετικά με τη χρήση των οθονών.
 • Διαλέγουμε τα προγράμματα που θα παρακολουθεί το παιδί ή τα παιχνίδια που θα παίζει με προσοχή προκειμένου να έχουν ποιοτικό περιεχόμενο και να είναι κατάλληλα για την ηλικία του.
 • Η χρήση της οθόνης και του διαδικτύου ας μην χρησιμοποιείται ως ανταμοιβή ή τιμωρία προκειμένου το παιδί να αποδώσει καλύτερα στο σχολείο.
 • Τα κοινωνικά δίκτυα δεν ενδείκνυνται για παιδιά δημοτικού. Ας ενημερώσουμε το παιδί για τις προκλήσεις που μπορεί να συναντήσει στα κοινωνικά δίκτυα και ας ακούσουμε τις σκέψεις του για το θέμα.
 • Εξηγούμε στο παιδί τη σημαντικότητα του νυχτερινού ύπνου τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική υγεία και κατόπιν συμφωνούμε μαζί του να μην γίνεται χρήση οθονών τις βραδινές ώρες.
 • Υπενθυμίζουμε στο παιδί ότι απαγορεύεται να έχει μαζί του κινητά τηλέφωνα ή tablets στο σχολείο. Κάτι τέτοιο αντιβαίνει τους σχολικούς κανονισμούς.
 • Εάν έχει δικό του κινητό τηλέφωνο υπενθυμίζουμε τους κανόνες σωστής και ασφαλούς χρήσης που έχουν να κάνουν με το ότι δεν συνομιλούμε με άτομα που δε γνωρίζουμε και δε στέλνουμε προσωπικές φωτογραφίες.
 • Φροντίζουμε να έχουμε μια στενή σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί προκειμένου να απευθύνεται εάν έχει κάποια απορία, επιθυμία ή ακόμα και εάν κάνει κάποιο λάθος.

Σχέδιο δράσης για την προώθηση της διαδικτυακής ασφάλειας σε παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα και στις οικογένειές τους

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου ΙΤΕ και UNICEF

To Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ενώνει τις δυνάμεις του με τη UNICEF Hellas και με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας θέτουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση της διαδικτυακής ασφάλειας και εκπαίδευσης ψηφιακής ιθαγένειας σε παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα αλλά και στις οικογένειές τους.

Στόχος είναι να γεφυρωθεί το χάσμα των ψηφιακών ανισοτήτων και κινδύνων, διασφαλίζοντας ασφαλείς θετικές ψηφιακές εμπειρίες για τα παιδιά μετανάστες/πρόσφυγες που θα ενισχύσουν τις δεξιότητες τους και θα τα καταστήσουν υπεύθυνους ψηφιακούς πολίτες. Μάλιστα η συνεργασία επισφραγίστηκε και με ένα Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου και της UNICEF, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην μετάφραση και προσαρμογή υλικού στις κύριες γλώσσες των μεταναστών και προσφύγων.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εκστρατείας Back to School 2023 το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ σε συνεργασία με την UNICEF προχώρησε στη μετάφραση μέρος του ενημερωτικού – εκπαιδευτικού υλικού του στις πιο διαδεδομένες γλώσσες μεταξύ των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα: στα Φαρσί, Αραβικά, Γαλλικά και Αγγλικά. Το υλικό περιλαμβάνει ενημερωτικά φυλλάδια για όλα σχεδόν τα θέματα που άπτονται της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου όπως π.χ. διαδικτυακό εκφοβισμό, sexting, διαδικτυακή αποπλάνηση και εκμετάλλευση, ψευδείς ειδήσεις, ασφάλεια στα κοινωνικά δίκτυα, υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο κ.α. Επίσης περιλαμβάνει παραμύθια για μικρά παιδιά με μηνύματα σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και ένα εγχειρίδιο ασφαλούς πλοήγησης.

Στα φαρσί και τα αραβικά έχει επιπλέον μεταφραστεί και ο κύκλος μαθημάτων «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» από τη Google – Hellas που περιέχει δραστηριότητες που διδάσκουν στα παιδιά τις δεξιότητες που χρειάζονται προκειμένου να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο έξυπνα και με ασφάλεια.

Μπορείτε να δείτε όλο το υλικό στις διαφορετικές γλώσσες εδώ.

Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας έχουν ήδη υλοποιηθεί και θα συνεχίσουν να υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εκπαιδευτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε παιδιά πρόσφυγες/μετανάστες προκειμένου να ενημερωθούν για τα επίκαιρα θέματα σε σχέση με το διαδίκτυο που απασχολούν περισσότερο αυτήν την ομάδα παιδιών αλλά και να επιμορφωθούν για δραστηριότητες κοινωνικοσυναισθηματικής αγωγής που συμβάλουν στην καθοδήγηση των παιδιών στα ψηφιακά ταξίδια τους.

Ψηφιακή ανισότητα στην κοινότητα των μεταναστών

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, κατά το σχολικό έτος 2021-2022, τα ελληνικά σχολεία υποδέχθηκαν συνολικά 16.417 μαθητές πρόσφυγες, εκ των οποίων οι 12.285 παρακολούθησαν ενεργά τα μαθήματα, ενώ κατά το σχολικό έτος 2022-2023 17.134 μαθητές ήταν εγγεγραμμένοι στα δημόσια σχολεία.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα μέλη της μεταναστευτικής κοινότητας στην Ελλάδα – αλλά και διεθνώς – βιώνουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ψηφιακής ανισότητας και αποκλεισμού σε σύγκριση με τον μέσο πληθυσμό. Όχι μόνο οι ανήλικοι από αυτήν την κοινότητα έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε διαδικτυακές ευκαιρίες αλλά είναι επίσης πιο ευάλωτοι σε διαδικτυακούς κινδύνους.

Επιπλέον ακόμα κι αν αντιμετωπίζουν το ίδιο επίπεδο διαδικτυακών κινδύνων με άλλους, οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρές για αυτούς. Η προστασία αυτών των παιδιών από διαδικτυακό εκφοβισμό, ρητορική μίσους, απάτη, διαδικτυακή αποπλάνηση, διαδικτυακή εκμετάλλευση και έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο είναι μια πρόκληση υψίστης σημασίας.

Νέο εκπαιδευτικό υλικό για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου για παιδιά και εφήβους – Βack to school 2023-2024

Για άλλη μια φορά, κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας δημιούργησε και δημοσιεύει νέο ψηφιακό υλικό για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «εργαλείο» μέσα στην τάξη ή και στο σπίτι. To Back to school package 2023-2024 θέτει στο επίκεντρο την ψηφιακή ιθαγένεια, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παιδιών στο διαδίκτυο αλλά και τις αλλαγές που επιχειρεί να προωθήσει η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).  Η διατήρηση μιας υγιούς παρουσίας και η επικοινωνία που γίνεται με σεβασμό και υπευθυνότητα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ψηφιακής ιθαγένειας. Επιπρόσθετα, ο σεβασμός των ψηφιακών δικαιωμάτων και η τήρηση των ψηφιακών υποχρεώσεων αποτελούν ουσιώδη στοιχεία των ενεργών πολιτών στο διαδίκτυο. Μέσα από σχέδια μαθημάτων, κουίζ, βίντεο, αφίσες και διαδικτυακές δραστηριότητες, μαθητές κάθε ηλικίας επιμορφώνονται και υιοθετούν έναν κώδικα αξιών που θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τους αναδυόμενους κινδύνους από τη χρήση της τεχνολογίας. 

Μέσω ενός εγχειριδίου το οποίο περιέχει offline και online δραστηριότητες οι μαθητές ενημερώνονται για το τι σημαίνει καλός ψηφιακός πολίτης, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο διαδίκτυο και πως να υιοθετήσουν θετικές συμπεριφορές διαδικτυακής επικοινωνίας. Τα εγχειρίδια των μαθητών συνοδεύονται από ένα εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς όπου αναλύεται ο τρόπος διδασκαλίας, προτείνονται απαντήσεις και θέματα περαιτέρω συζήτησης.

Τα μικρότερα παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων Δημοτικού, μέσω ενός βίντεο μαθαίνουν πως να εκφράζουν ευγένεια και ενσυναίσθηση, πως να αντιδρούν στην αρνητικότητα και την παρενόχληση, στοιχεία που είναι ουσιώδους σημασίας για το χτίσιμο υγιών σχέσεων και τη μείωση του εκφοβισμού.

Για τους γονείς το Βack to school περιέχει δύο σημαντικούς οδηγούς. Έναν οδηγό καλή ψηφιακής ιθαγένειας και έναν οδηγό προστασίας από τη διαδικτυακή αποπλάνηση. Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε, η κοινωνικοποίηση έχει αλλάξει μορφή. Η πλειοψηφία των παιδιών και των νέων κάνουν «φίλους» κάθε μέρα μέσω διαδικτύου τους οποίους δε γνωρίζουν αλλά δεν τους θεωρούν και «αγνώστους». Οι διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις έχουν «θολώσει» την κόκκινη γραμμή μεταξύ «άγνωστου» και «φίλου». Το να βοηθήσουμε τα παιδιά και τους νέους να μάθουν να ξεχωρίζουν τις ασφαλείς διαδικτυακές σχέσεις από τις επικίνδυνες και να γνωρίζουν πότε και που να αναζητούν βοήθεια είναι το κλειδί.

Τέλος, στο Back to school έχει ενταχθεί και το ξενόγλωσσο υλικό που έχει ετοιμάσει το Κέντρο σε συνεργασία με τη UNICEF.  Το υλικό περιλαμβάνει ενημερωτικά φυλλάδια για όλα σχεδόν τα θέματα που άπτονται της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου όπως π.χ. διαδικτυακό εκφοβισμό, sexting, διαδικτυακή αποπλάνηση και εκμετάλλευση, ψευδείς ειδήσεις, ασφάλεια στα κοινωνικά δίκτυα, υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο κ.α. Επίσης, περιλαμβάνει παραμύθια για μικρά παιδιά με μηνύματα σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και ένα εγχειρίδιο ασφαλούς πλοήγησης. Το υλικό είναι μεταφρασμένο στις πιο διαδεδομένες γλώσσες των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα: στα Φαρσί, Αραβικά, Γαλλικά και Αγγλικά. Στόχος είναι να γεφυρωθεί το χάσμα των ψηφιακών ανισοτήτων και κινδύνων, διασφαλίζοντας ασφαλείς θετικές ψηφιακές εμπειρίες για τα παιδιά μεταναστών και προσφύγων που θα ενισχύσουν τις δεξιότητες τους και θα τους καταστήσουν υπεύθυνους ψηφιακούς πολίτες.

Όλο το νέο εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να το δείτε εδώ.

Γίνετε μέλος του Πάνελ Νέων του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

Είστε παθιασμένοι με τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου διαδικτυακού κόσμου για εσάς και τους φίλους σας; Θέλετε να ακουστεί η φωνή σας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ασφάλειας στο διαδίκτυο και της ψηφιακής ευημερίας; Έχουμε μια συναρπαστική ευκαιρία για εσάς!

Το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ είναι ενθουσιασμένο που ανακοινώνει την προσθήκη νέων μελών στο Πάνελ Νέων του. Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για νέους όπως εσείς να γίνουν υπέρμαχοι ενός ασφαλέστερου και πιο υπεύθυνου διαδικτύου.

 

🌐 Ποιος μπορεί να εγγραφεί; 

Εάν είστε μεταξύ 13 και 17 ετών και είστε ενθουσιώδεις με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, το Πάνελ Νέων είναι για εσάς! Δεν απαιτούνται συγκεκριμένα προσόντα ή εμπειρία – απλώς ένα γνήσιο ενδιαφέρον για να γίνει το διαδίκτυο καλύτερο. Θα εκτιμηθεί η γνώση αγγλικών λόγω συμμετοχής των μελών του Πάνελ μας σε ευρωπαϊκές δράσεις. 

 

Τι θα αποκτήσετε:

 • Μια πλατφόρμα για να εκφράσετε τις σκέψεις και τις ιδέες σας σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
 • Ευκαιρίες συνεργασίας με ομοϊδεάτες νέους.
 • Πρόσβαση σε εργαστήρια, εκπαίδευση και πόρους για να βελτιώσετε τις γνώσεις σας.
 • Ευκαιρία να επηρεάσετε πολιτικές και πρωτοβουλίες σε εθνική και ευρωπαϊκή κλίμακα.
 • Δικτύωση με ειδικούς και επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας στο διαδίκτυο.

 

 Γιατί να εγγραφείτε;

 • Για να αποκτήσετε πολύτιμες δεξιότητες και εμπειρία που θα ωφελήσουν το μέλλον σας.
 • Να ευαισθητοποιήσετε τους συνομηλίκους σας σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
 • Να εξερευνήστε τη δημιουργικότητά σας μέσα από τη δημιουργία δικού σας εκπαιδευτικού υλικού για νέους.
 • Να βοηθήστε στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου τοπίου στο διαδίκτυο για όλους τους νέους χρήστες.

 

📅 Τρόπος υποβολής αίτησης:
Είναι απλό! Απλώς επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας https://saferinternet4kids.gr/forms/youthpanel_registration/  και συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης για το Youth Panel. Πείτε μας για εσάς, το πάθος σας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και γιατί θέλετε να γίνετε μέρος αυτού του απίστευτου ταξιδιού.

 

🗓️ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30.11.2023

 

📣 Δράσεις του Πάνελ Νέων του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου:  https://saferinternet4kids.gr/category/youth-area/

 

Μην χάσετε αυτή τη φανταστική ευκαιρία να βρεθείτε στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης της ασφάλειας στο διαδίκτυο. Γίνετε μέλος του Πάνελ Νέων του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ και μαζί, ας οικοδομήσουμε έναν ασφαλέστερο και πιο υπεύθυνο διαδικτυακό κόσμο για όλους!

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο support@saferinternet4kids.gr.

 

Font Resize
Contrast