Εικόνες και πρότυπα στα κοινωνικά δίκτυα

Μπορείτε να κατεβάστε την παρουσίαση από εδώ

2019-06 ppt body image

 

Online gaming

Μπορείτε να κατεβάστε την παρουσίαση από εδώ

online-gaming-2019

Ασφάλεια στα κοινωνικά δίκτυα

Μπορείτε να κατεβάστε την παρουσίαση από εδώ

social media back to school 2019

Αφίσα “Διαδικτυακός εκφοβισμός”

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ

Αφίσα “Δε συναντιέμαι με αγνώστους”

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ

Αφίσα “Πνευματικά δικαιώματα”

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ

Αφίσα “Βάζω όρια στη χρήση του διαδικτύου”

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ

Αφίσα “Προσέχω τι απαντώ”

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ

Αφίσα “Phishing”

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ.

Σχέδιο μαθήματος “Πως να ξεφύγεις από την απάτη στο διαδίκτυο” για παιδιά Γυμνασίου

Κατεβάστε το σχέδιο μαθήματος από εδώ.

Αpates-Saferinternet4kids

Σχέδιο μαθήματος “Πως να ξεφύγεις από την απάτη για παιδιά δημοτικού”

Κατεβάστε το σχέδιο μαθήματος από εδώ.

apates-parousiash-saferinternet4kids.gr

Αφίσα “Ευγένεια στο διαδίκτυο”

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ

Αφίσα “Βάζω Όρια”

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ

Αφίσα “Μοιράζομαι με ασφάλεια”

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ

Οδηγίες διαδικτυακής ασφαλείας για γονείς

Μπορείτε να κατεβάστε το φυλλάδιο από εδώ

goneis-fylladio-saferinternet4kids

Σχέδιο μαθήματος για παιδιά νηπιαγωγείου

Κατεβάστε το σχέδιο μαθήματος από εδώ. Περιλαμβάνονται οδηγίες για εκπαιδευτικούς.

Φυλλάδιο ασκήσεων “διαδικτυακό παιγνίδι με ασφάλεια”

Κατεβάστε το φυλλάδιο από εδώ.

BTS_2021_GAMES_FLYER_Saferinterne4kids

Αφίσα “δε μοιράζομαι τον κωδικό μου”

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ

Αφίσα “πλοηγούμαι με επίβλεψη”

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ

Αφίσα “Ισχυρός κωδικός”

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ

Σχέδιο Μαθήματος: Body image

Στόχος μαθησιακών αποτελεσμάτων:

Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Κατεβάστε το από εδώ.

Παρουσίαση μαθήματος : Κατεβάστε το από εδώ.

lesson-plan-PSHE-BODY-IMAGE

 

 

Εργαλειοθήκη Trust me για ηλικίες 11-14

Στόχος μαθήματος: Σκέψου με κριτική ματιά αυτά που βλέπεις!

Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Κατεβάστε το από εδώ.

Μάθημα 1: Κατεβάστε το από εδώ.

Μάθημα 2: Κατεβάστε το από εδώ.

Μάθημα 3: Κατεβάστε το από εδώ.

Παρουσίαση μαθήματος 1: Κατεβάστε το από εδώ.

Παρουσίαση μαθήματος 2: Κατεβάστε το από εδώ.

Παρουσίαση μαθήματος 2: Κατεβάστε το από εδώ.

Οδηγός-για-τον-εκπαιδευτικό-1

 

 

Εργαλειοθήκη Trust Me για ηλικίες 8-11

Στόχος μαθήματος: Σκέψου με κριτική σκέψη αυτά που βλέπεις.

Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Κατεβάστε το από εδώ.

Μάθημα 1: Κατεβάστε το από εδώ.

Μάθημα 2: Κατεβάστε το από εδώ.

Παρουσίαση μαθήματος 1: Κατεβάστε το από εδώ.

Παρουσίαση μαθήματος 2: Κατεβάστε το από εδώ.

%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C

 

 

Οι τρεις πυλώνες της νέας ευρωπαικής στρατηγικής (ΒΙΚ+) για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά

Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τα οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και την κρίσιμη ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στην τεχνολογία (συσκευές και δίκτυο) και στις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες, συμπεριλαμβανομένου του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, για όλα τα παιδιά. Τα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο αποκλείονται από πόρους που μπορούν να τα βοηθήσουν να μάθουν και να αναπτυχθούν. Οι ανισότητες μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερους κινδύνους χαμηλότερων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, κακής ψυχικής υγείας και έλλειψης μακροπρόθεσμων προοπτικών.

Η εμβληματική πρωτοβουλία BIK+ του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 προτείνει δράσεις γύρω από τρεις πυλώνες:

5.1. Ασφαλείς ψηφιακές εμπειρίες (Πώς να προστατεύονται καλύτερα τα παιδιά στο διαδίκτυο)

«Όλοι γνωρίζουμε ότι σε αυτές τις πλατφόρμες συμμετέχουν νέοι, πολλές φορές χωρίς την άδεια των γονιών τους. Εάν το γνωρίζω εγώ, το γνωρίζουν επίσης οι πλατφόρμες και οι εταιρείες.» – ένας Ισπανός δάσκαλος

Η Επιτροπή θα διευκολύνει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τον ηλικιακά κατάλληλο σχεδιασμό, με βάση τους νέους κανόνες του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες και σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και τον ΓΚΠΔ. Ο κώδικας αποσκοπεί στη διασφάλιση της ιδιωτικότητας, της ασφάλειας και της προστασίας των παιδιών κατά τη χρήση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Στη διαδικασία αυτή θα συμμετέχουν η βιομηχανία, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, η κοινωνία των πολιτών και τα παιδιά. Ο κλάδος φέρει σημαντική ευθύνη. Διαθέτει τα εργαλεία για τη δημιουργία προϊόντων τα οποία, εκ προεπιλογής και εκ σχεδιασμού, είναι εύχρηστα, ασφαλή και ιδιωτικά. Ως εκ τούτου, όλα τα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν από παιδιά θα πρέπει να τηρούν τα δίκαια και βασικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού που ενσωματώνουν τις ευρωπαϊκές αξίες, όπως αποτυπώνονται στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν από παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλικιακά κατάλληλες, εύκολα κατανοητές και προσβάσιμες πληροφορίες, όπως όρους και προϋποθέσεις, οδηγίες και προειδοποιήσεις, καθώς και απλούς μηχανισμούς αναφοράς βλάβης. Όλοι οι συμμετέχοντες στον ψηφιακό σχεδιασμό θα πρέπει να κατανοούν τις δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις που έχουν οι επιλογές σχεδιασμού και ανάπτυξης στα παιδιά, καθώς και τους δυνητικούς κινδύνους και βλάβες, όπως η αθέμιτη προσέγγιση παιδιών μέσω διαδικτύου, που προκύπτουν από τη χρήση διαφορετικών ψηφιακών υπηρεσιών από τα παιδιά.

Η Επιτροπή:

5.2. Ψηφιακή ενδυνάμωση (Πώς να ενδυναμωθούν καλύτερα τα παιδιά ώστε να κάνουν ορθές επιλογές στο διαδίκτυο)

«Έχετε δώσει στα παιδιά ένα σύνθετο εργαλείο χωρίς να τους δώσετε εγχειρίδιο οδηγιών»  – ένα παιδί από την Πορτογαλία.

Η Επιτροπή:

5.3. Ενεργός συμμετοχή (Πώς θα γίνουν σεβαστές οι απόψεις των παιδιών)

«Είμαι υπέρ της ενίσχυσης έως το 2030 της φωνής των νέων. Η δική μας γενιά είναι αυτή που μεγάλωσε με τον κόσμο του διαδικτύου.» – νέος πρεσβευτής BIK από την Αυστρία

Η Επιτροπή:

Ολόκληρη τη στρατηγική μπορείτε να τη δείτε εδώ

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική (BIK+) για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (φιλική για τα παιδιά έκδοση)

Το Μάιο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο Διαδίκτυο για παιδιά (BIK+), για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών και τη διασφάλιση ότι κάθε παιδί προστατεύεται, ενδυναμώνεται και αντιμετωπίζεται με σεβασμό στο διαδίκτυο. Διαβάστε τη φιλική προς τα παιδιά έκδοση της στρατηγικής BIK +.

Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο από εδώ

Childfriendly_leaftlet_BIK_EN_v32

Font Resize
Contrast