Οδηγός για την κατανόηση, πρόληψη και αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού

Κατεβάστε από εδώ τον «Οδηγό για την κατανόηση, πρόληψη και αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού»

Μπορείτε επίσης να τον δείτε παρακάτω σε προεπισκόπηση:

οδηγός-cyberbullying

Μέθοδοι χειραγώγησης του ψηφιακού μάρκετινγκ για παιδιά και νέους

Μπορείτε να κατεβάστε την παρουσίαση από εδώ

Η σημασία της «Παιδείας στα μέσα επικοινωνίας» στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Στο πλαίσιο της εκστρατείας #MediaSmartOnline, που στοχεύει στην ανάδειξη δράσεων εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας σε όλη την Ευρώπη και λειτουργεί σε συνεργασία με το δίκτυο των Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου (SIC) και την Media & Learning Association (MLA) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Better Internet for Kids (BIK), δημοσιεύονται μια σειρά άρθρων που εστιάζουν στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Όπως ορίζεται στον ενισχυμένο κώδικα δεοντολογίας του 2022 για την παραπληροφόρηση:

Η εσφαλμένη παραπληροφόρηση (misinformation) είναι ψευδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο που κοινοποιείται χωρίς επιβλαβή πρόθεση, αν και οι επιπτώσεις μπορεί να είναι επιβλαβείς, π.χ. όταν οι άνθρωποι μοιράζονται ψευδείς πληροφορίες με φίλους και συγγενείς χωρίς να το γνωρίζουν.

Παραπληροφόρηση (disinformation) είναι το ψευδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο που διαδίδεται με σκοπό την εξαπάτηση ή την εξασφάλιση οικονομικού ή πολιτικού οφέλους και το οποίο μπορεί να προκαλέσει δημόσια βλάβη.

Γιατί παραπληροφόρηση;

Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει εμφανής η αναγκαιότητα της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας καθώς αποτελεί τον βασικό πυλώνα καταπολέμησης της παραπληροφόρησης. Αρκετοί βασικοί παράγοντες συνέβαλαν σε αυτό:

Η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης είναι πολύπλοκη και δύσκολη. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποδέχονται τη σημασία της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας. Παρά το γεγονός  ότι ο έλεγχος των γεγονότων και η εφαρμογή πιο υπεύθυνων προτύπων λειτουργίας από όλες τις πλατφόρμες και τα μέσα ενημέρωσης είναι ζωτικής σημασίας μόνο με την καλλιέργεια της παιδείας όλων των πολιτών στα μέσα επικοινωνίας μπορούμε πραγματικά να νικήσουμε την παραπληροφόρηση.

Ποια είναι η θέση της ΕΕ όσον αφορά την παραπληροφόρηση;

Με στόχο την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και των δημοκρατικών συστημάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει πλέον μια διαρκώς εμπλουτιζόμενη στρατηγική για την πάταξη της παραπληροφόρησης. Αυτή περιλαμβάνει:

Επιπλέον, το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027) είναι μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία της ΕΕ που οραματίζεται τη δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμου τοπίου ψηφιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΕΕ να προσαρμόσει τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών στην ψηφιακή εποχή, με έμφαση στην προώθηση της συνεργασίας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19. Αξιοσημείωτη σημασία στο πλαίσιο του σχεδίου είναι η διαμόρφωση κοινών κατευθυντήριων γραμμών για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών στην καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Το έργο του EDMO

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων (EDMO) είναι ένα ανεξάρτητο παρατηρητήριο που συγκεντρώνει ελεγκτές γεγονότων και ακαδημαϊκούς ερευνητές με εμπειρογνωσία στον τομέα της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης που καθοδηγούνται από δημοσιογράφους. Ο ιστότοπός περιέχει πολλά χρήσιμα άρθρα που μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να ενημερώνονται για τις τρέχουσες τάσεις και ζητήματα παραπληροφόρησης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το EDMO είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο που βασίζεται στη Σχολή Διακρατικής Διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Καλύπτει τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία. Όσον αφορά το σκέλος της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας, το EDMO παρέχει εμπειρογνωμοσύνη, ιδέες και ευκαιρίες σύνδεσης που θα ενδυναμώσουν τους επαγγελματίες αλλά και τους απλούς πολίτες στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Άλλα έργα και πόροι

Άλλα έργα που πραγματοποιήθηκαν είτε σε θεσμικό επίπεδο της ΕΕ είτε μέσω έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ:

Πηγή: Better Internet for Kids

Τεύχος 59 – Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου

Αποτελέσματα πανελλήνιας έρευνας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου ΙΤΕ σε 4.800 εφήβους

Μπορείτε να κατεβάσετε την ερευνά από εδώ

 

Αποτελέσματα πανελλήνιας έρευνας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου ΙΤΕ σε 4.800 εφήβους. Υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα «Βία στο διαδίκτυο» πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ 142639/ΓΔ4) κατά το διάστημα Νοέμβριος- Μάρτιος 2023-2024. Συμμετείχαν συνολικά 4.800 μαθητές ηλικίας 12 -18 ετών μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε εντός ωρολογίου προγράμματος. Το 52% των εφήβων που απάντησαν ήταν κορίτσια και το 48% αγόρια.

 

 

Από τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της έρευνας είναι ότι σχεδόν οι μισοί έφηβοι έχουν εκτεθεί ως παρατηρητές σε περιπτώσεις βίας στο διαδίκτυο και 13% των εφήβων έχει βιώσει διαδικτυακή βία. Εντυπωσιακό είναι ότι 43% των εφήβων που δηλώνουν “Άλλο” στην ερώτηση για το φύλο, δηλώνουν ότι έχουν υποστεί διαδικτυακή βία γεγονός που αναδεικνύει την αυξημένη ευαλωτότητα που έχουν και στο διαδίκτυο παιδιά και έφηβοι μη συμβατικού σεξουαλικού προσανατολισμού.

Επίσης, ενδεικτικό είναι ότι 38% των εφήβων δεν γνωρίζει πώς να αναφέρει περιστατικά διαδικτυακής βίας στις πλατφόρμες.  Όπως προκύπτει από την έρευνα οι έφηβοι δεν είναι εξοικειωμένοι με βασικές μορφές βίας όπως η έμφυλη βία ή η ρητορική μίσους γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά στο να αναγνωρίζουν αυτές τις μορφές βίας όταν τις συναντούν. Πιο συγκεκριμένα 69% είτε δεν γνωρίζει καθόλου είτε δεν είναι σίγουρο τι είναι η έμφυλη διαδικτυακή βία, ενώ το 80% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τι είναι η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο.

Η έρευνα αναδεικνύει την αναγκαιότητα περισσότερης ενημέρωσης των εφήβων για τους τρόπους ενδεδειγμένης αντίδρασης όταν βιώνουν ή συναντούν βία στο διαδίκτυο.

Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των εφήβων που θεωρούν ότι η διαδικτυακή βία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους ανήλικους (83%) ενώ 44% δεν νιώθει ασφάλεια όταν χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Οι έφηβοι φαίνεται ότι νιώθουν λιγότερη ασφάλεια σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες live streaming (46%), ακολουθούν οι πλατφόρμες διαδικτυακών παιχνιδιών, τα chat rooms (27%) και τα περιβάλλοντα instant messaging (26%).

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΝΤΟΥΝ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 49% των εφήβων δηλώνει ότι έχει συναντήσει βία στο διαδίκτυο ως παρατηρητής ενώ 13% δηλώνει ότι έχει υποστεί διαδικτυακή βία.

44% των εφήβων έχει γίνει μάρτυρας περιστατικού παρενόχλησης ή κακοποίησης λόγω φύλου στο διαδίκτυο και 11% έχει βιώσει παρενόχληση ή κακοποίηση λόγω φύλου.

26% των εφήβων δηλώνει ότι έχει γίνει μάρτυρας διαδικτυακού εκφοβισμού και 15% ότι έχει υποστεί διαδικτυακό εκφοβισμό.

24% των εφήβων δηλώνει ότι κάποιος μοιράστηκε προσωπικές φωτογραφίες/βίντεο χωρίς τη συγκατάθεσή τους και το 11% αισθάνθηκε πίεση ή εξαναγκασμό να μοιραστεί προσωπικές/φωτογραφίες βίντεο στο διαδίκτυο.

Αν και η πλειοψηφία (80%) των εφήβων δεν γνωρίζει τι σημαίνει ο όρος  «ρητορική μίσους», από εκείνους που δηλώνουν ότι γνωρίζουν 45% δηλώνει ότι έχει γίνει μάρτυρας και 21% στόχος ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων οι έφηβοι που δηλώνουν ότι ανήκουν στο άλλο φύλο είναι εκείνοι που βιώνουν συχνότερα βία στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, 43% όσων εφήβων δηλώνουν ότι ανήκουν στο άλλο φύλο, έχουν πέσει θύμα βίας στο διαδίκτυο. Από τα αποτελέσματα δεν προκύπτουν σημαντικές ποιοτικές διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.

Τα κορίτσια φαίνεται ότι βιώνουν κακοποίηση ή παρενόχληση λόγω του φύλου τους πιο συχνά (13%) από τα αγόρια (8%). Όσον αφορά στο άλλο φύλο το ποσοστό είναι 37%.

Περισσότερα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια έχουν γίνει μάρτυρες κακοποίησης ή παρενόχληση λόγω φύλου. Στο 60% φτάνει το ποσοστό των εφήβων που δηλώνει ότι ανήκει στο άλλο φύλο και έχει γίνει μάρτυρας τέτοιου περιστατικού.  

43% των εφήβων που δηλώνουν ότι ανήκουν στο άλλο φύλο έχει υποστεί διαδικτυακό εκφοβισμό, 51% έχει γίνει μάρτυρας διαδικτυακού εκφοβισμού, 69% έχει βιώσει ρητορική μίσους και 68% έχει γίνει μάρτυρας ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.

 

 

ΠΩΣ ΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΙΑ

Η πλειοψηφία των εφήβων 70% δηλώνει ότι θα ζητούσε βοήθεια από τους γονείς  στην περίπτωση που αντιμετώπιζε οποιαδήποτε μορφή βίας στο διαδίκτυο. Ακολουθούν οι φίλοι (42%), κάποιος ενήλικας που εμπιστεύονται (34%), η αστυνομία (26%) και 12% δηλώνει ότι δε θα ζητούσε βοήθεια από κανέναν.

Αναλύοντας σε βάθος όμως τα αποτελέσματα της έρευνας, προκύπτει ότι οι έφηβοι που έχουν βιώσει ή παρατηρήσει βία σε ποσοστό 39% δεν ανέφεραν το περιστατικό σε κανέναν,  29% ανέφερε το περιστατικό στην πλατφόρμα που χρησιμοποιούσε και 26% σε κάποιον έμπιστο ενήλικα.

 

Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των εφήβων που θεωρούν ότι η διαδικτυακή βία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους ανήλικους (83%) ενώ 44% ΔΕΝ νιώθει ασφάλεια όταν χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.

Οι έφηβοι φαίνεται ότι νιώθουν λιγότερη ασφάλεια σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και live stream πλατφόρμες (46%), ακολουθούν οι πλατφόρμες διαδικτυακών παιχνιδιών και τα chat rooms (27%) και τα περιβάλλοντα στιγμιαίας συνομιλίας (26%).

Οι έφηβοι σε ποσοστό 38% θεωρούν ότι ακολουθούν όλους τους κανόνες για την ασφάλεια τους στο διαδίκτυο. 31% δηλώνει ότι θα ήθελε να μην αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους και 29% να μην συνομιλεί με αγνώστους. 36% ότι θα έπρεπε να προστατεύει περισσότερο τα προσωπικά δεδομένα και  30% ότι θα έπρεπε να φροντίζει περισσότερο την υγιεινή των συσκευών του.

49% των εφήβων ζητά πιο ξεκάθαρο/εύκολο τρόπο λειτουργίας των εργαλείων block/report,  41% αυστηροποίηση των ποινών για περιστατικά βίας και κακοποίησης εις βάρος ανηλίκων στο διαδίκτυο, το 37% περισσότερη ενημέρωση στο σχολείο, 33% περισσότερη επιμόρφωση των γονέων/κηδεμόνων και  22% να λαμβάνεται υπόψη η άποψη των νέων στο σχεδιασμό των διαδικτυακών πλατφορμών και υπηρεσιών.

 

Το Facebook παίρνει νέα μέτρα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της κατάχρησης προσωπικού περιεχομένου

Σε μια συνεχή προσπάθεια για την προώθηση ενός ασφαλέστερου και πιο ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος, το Facebook παρουσίασε μια σειρά νέων εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της κατάχρησης προσωπικού περιεχομένου στις πλατφόρμες του. Με τη διαρκώς αυξανόμενη εξάρτηση από την ψηφιακή επικοινωνία και τον πολλαπλασιασμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η ανάγκη για αποτελεσματική διασφάλιση έναντι τέτοιων κακόβουλων δραστηριοτήτων έχει γίνει πιο επιτακτική από ποτέ.

Μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών που εισάγονται είναι μια βελτιωμένη διαδικασία αναφοράς ειδικά προσαρμοσμένη για την αντιμετώπιση περιπτώσεων μη συναινετικής κοινοποίησης ιδιωτικού περιεχομένου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να επισημαίνουν και να αναφέρουν αμέσως οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, επιτρέποντας στο Facebook να λάβει γρήγορα μέτρα για την κατάργησή του από την πλατφόρμα.

Ακόμα, οι χρήστες έχουν πλέον ενισχυμένο έλεγχο στη διάδοση των προσωπικών εικόνων τους, με την εισαγωγή επιλογών για τον αποκλεισμό της κοινοποίησης τέτοιου περιεχομένου. Αυτό το προληπτικό μέτρο χρησιμεύει ως άμυνα έναντι πιθανής εκμετάλλευσης και δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να προστατεύουν το απόρρητο και την αξιοπρέπειά τους στο διαδίκτυο. Θέτοντας τη δύναμη της επιλογής απευθείας στα χέρια των χρηστών, το Facebook στοχεύει να διακόψει τον κύκλο της εκμετάλλευσης και να παρέχει μεγαλύτερη αυτονομία σε σχέση με το προσωπικό περιεχόμενο.

Εκτός από αυτά τα προληπτικά μέτρα, το Facebook ενίσχυσε τους τρόπους υποστήριξής του για άτομα που πλήττονται από εκμετάλλευση και κατάχρηση προσωπικού περιεχομένου. Σε στενή συνεργασία με ειδικούς, το Facebook έχει επιμεληθεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο πόρων που στοχεύουν στην παροχή καθοδήγησης, υποστήριξης και βοήθειας στα θύματα. Από τις γραμμές βοήθειας για την κρίση έως τους ενημερωτικούς οδηγούς, αυτοί οι πόροι προσφέρουν μια πολύτιμη βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη, ενισχύοντας μια κουλτούρα ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης εντός της διαδικτυακής κοινότητας.

Κυρίως, η πρωτοβουλία του Facebook εκτείνεται πέρα από τη σφαίρα των τεχνολογικών λύσεων, περιλαμβάνοντας μια ευρύτερη δέσμευση για την εκπαίδευση και τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης. Το Facebook επιδιώκει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την επικράτηση και τις συνέπειες της σεξουαλικής παρενόχλησης και της κατάχρησης προσωπικού περιεχομένου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους χρήστες να αναγνωρίζουν προειδοποιητικά σημάδια και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους συνομηλίκους τους.

Η εισαγωγή αυτών των νέων εργαλείων αντιπροσωπεύει μια κομβική στιγμή στη διαρκή δέσμευση του Facebook για την καταπολέμηση της εκστρατείας και της οικείας κατάχρησης εικόνας. Συνδυάζοντας την τεχνολογική καινοτομία με την κοινοτική συνεργασία και υπηρεσίες υποστήριξης, το Facebook θέτει τις βάσεις για ένα ασφαλέστερο και πιο ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον όπου τα άτομα μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα χωρίς φόβο εκμετάλλευσης ή παρενόχλησης.

 

Εργαλείο προστασίας ευαίσθητου περιεχομένου στις συνομιλίες 

Ενώ οι άνθρωποι χρησιμοποιούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία το online chat για να μοιραστούν ότι επιθυμούν με τους φίλους, την οικογένεια ή τους αγαπημένους τους δημιουργούς περιεχομένου, οι απατεώνες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τη διαδικτυακή συνομιλία για να μοιραστούν ή να ζητήσουν προσωπικές εικόνες. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ξεκινάει σύντομα η νέα δυνατότητα προστασίας ευαίσθητου περιεχομένου στα μηνύματα του Instagram, η οποία θολώνει τις εικόνες που εντοπίζονται ότι περιέχουν γυμνό και ενθαρρύνει τα άτομα να σκεφτούν δύο φορές πριν στείλουν γυμνές φωτογραφίες. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να προστατεύει τους χρήστες από το να δουν ανεπιθύμητο γυμνό στα DM τους, αλλά και για να τους προστατεύει από απατεώνες που ενδέχεται να στέλνουν γυμνές εικόνες για να ζητήσουν από τους χρήστες να στείλουν τις δικές τους εικόνες ως αντάλλαγμα.

Η προστασία γυμνού θα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για εφήβους κάτω των 18 ετών παγκοσμίως και θα εμφανίζεται μια ειδοποίηση στους ενήλικες που τους ενθαρρύνει να την ενεργοποιήσουν.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η προστασία γυμνού, τα άτομα που στέλνουν εικόνες που περιέχουν γυμνό θα βλέπουν ένα μήνυμα που τους υπενθυμίζει να είναι προσεκτικοί όταν στέλνουν ευαίσθητες φωτογραφίες και ότι μπορούν να καταργήσουν την αποστολή αυτών των φωτογραφιών εάν έχουν αλλάξει γνώμη.

Κατά την αποστολή ή τη λήψη αυτών των εικόνων, οι χρήστες θα κατευθύνονται σε συμβουλές ασφαλείας, που έχουν αναπτυχθεί με την καθοδήγηση από ειδικούς, σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους. Αυτές οι συμβουλές περιλαμβάνουν υπενθυμίσεις ότι κάποιος μπορεί να τραβήξει ένα στιγμιότυπο οθόνης ή να προωθήσει εικόνες χωρίς να το γνωρίζετε, ότι η σχέση σας με το άτομο στο οποίο στέλνετε μπορεί να αλλάξει στο μέλλον και ότι θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά τα προφίλ σε περίπτωση που δεν είναι αυτοί που λένε ότι είναι.

Επίσης, συνδέονται με μια σειρά πόρων, συμπεριλαμβανομένου του Meta’s Safety Center, των γραμμών υποστήριξης, του StopNCII.org για άτομα άνω των 18 ετών και του Take It Down για άτομα κάτω των 18 ετών.

 

Πηγή:

Τεύχος 58 – Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου

Τεύχος 57 – Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου

Τεύχος 56 – Ενημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου

Οδηγός «Μέθοδοι χειραγώγησης του ψηφιακού μάρκετινγκ για παιδιά και νέους»

Κατεβάστε από εδώ τον οδηγό «Μέθοδοι χειραγώγησης του ψηφιακού μάρκετινγκ για παιδιά και νέους»

Μπορείτε επίσης να τον δείτε παρακάτω σε προεπισκόπηση:

ΟΔΗΓΟΣ-marketing-με-διορθώσεις-FINAL

Font Resize
Contrast