Αναφορά SaferInternet4Kids 2023

Κατεβάστε από εδώ την ετήσια αναφορά του SaferInternet4Kids για το έτος 2023.

Μπορείτε επίσης να την δείτε παρακάτω σε προεπισκόπηση:

Annual%20Report%202023

Κατανόηση και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο

Η βία με βάση το φύλο (GBV) είναι ένα ζήτημα που επεκτείνει την εμβέλειά του στην ψηφιακή σφαίρα, διαμορφώνοντας τις εμπειρίες των ατόμων στο διαδίκτυο. Το ψηφιακό τοπίο συνεχίζει να εξελίσσεται, και κατ’επέκταση το ίδιο συμβαίνει με τους μηχανισμούς μέσω των οποίων εκδηλώνεται η έμφυλη βία. Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, μια νέα έκθεση με τίτλο “Beyond Words: Understanding and Responding to GBV Online” παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση του φαινομένου, αναλύει την πολυπλοκότητά του και περιέχει πληροφορίες για αποτελεσματικές στρατηγικές παρέμβασης και πρόληψης.

Η έκθεση εμβαθύνει στην πολύπλευρη φύση της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο, διερευνώντας τις διάφορες μορφές της, από την διαδικτυακή παρενόχληση και την διαδικτυακή εκμετάλλευση έως τη μη συναινετική κοινή χρήση ιδιωτικού περιεχομένου. Εξετάζοντας αυτές τις μορφές βίας στο διαδίκτυο, η έκθεση υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της έμφυλης βίας εντός ψηφιακών χώρων, όπου η ανωνυμία και η συνδεσιμότητα μπορούν να επιδεινώσουν τον αντίκτυπό της.

Ένα από τα βασικά ευρήματα της έκθεσης περιστρέφεται γύρω από τη πολύπλευρη φύση της έμφυλης βίας, τονίζοντας ότι παράγοντες όπως η ταυτότητα φύλου, η φυλή, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση μπορούν να συνθέσουν τις εμπειρίες των ατόμων που πέφτουν θύματα βίας στο διαδίκτυο. Μέσω ποιοτικής έρευνας και περιπτωσιολογικών μελετών, η έκθεση επισημαίνει τον δυσανάλογο αντίκτυπο της διαδικτυακής βίας στις περιθωριοποιημένες κοινότητες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της υιοθέτησης μιας προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Επιπλέον, η έκθεση “Beyond Words” αναδυκνείει τις προκλήσεις που είναι εγγενείς στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο. Τα παραδοσιακά πλαίσια για την κατανόηση της βίας ενδέχεται να υπολείπονται όταν εφαρμόζονται σε ψηφιακά περιβάλλοντα, όπου η δυναμική της εξουσίας και του ελέγχου λειτουργούν διαφορετικά. Ως εκ τούτου, η έκθεση αναλύει τις διαδικτυακές συμπεριφορές και τις συνέπειες τους στη θυματοποίηση, παροτρύνοντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους ανάλογα.

Εκτός από την ανάλυσή του προβλήματος, η έκθεση προσφέρει ένα σύνολο συστάσεων που στοχεύουν στην πρόληψη και τον μετριασμό της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο. Αυτά περιλαμβάνουν:

Η έκθεση τονίζει ότι η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο απαιτεί συλλογική δράση και συνεργασία σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, της βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού κόσμου.

Εν κατακλείδι, η έκθεση “Beyond Words: Understanding and Responding to GBV Online” χρησιμεύει ως πολύτιμος πόρος για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους επαγγελματίες και τους υποστηρικτές που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν αυτό το φλέγον ζήτημα. Αποκαλύπτοντας την πολυπλοκότητα της έμφυλης βίας στους ψηφιακούς χώρους και προσφέροντας πρακτικές συστάσεις για δράση, η έκθεση ανοίγει το δρόμο για ουσιαστική πρόοδο προς ένα μέλλον απαλλαγμένο από διαδικτυακή βία και διακρίσεις.

 

Πηγή: https://www.menable.eu/research-report/ 

Font Resize
Contrast