Φόρμα Αξιολόγησης Προγράμματος “Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου” 28/02/2023

  "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" - αξιολόγηση προγράμματος

  Αγαπητέ εκπαιδευτικέ, Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα, καθώς θα θέλαμε να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο και τη μορφή της εκπαίδευσης στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου". Εκτιμούμε ότι θα διαθέσετε περίπου 5-6 λεπτά από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα η οποία θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

  Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με αυτήν την έρευνα, μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στη διεύθυνση contact@saferinternet4kids.gr

  Δημογραφικές Ερωτήσεις
  1. Mάθηματα / αντικείμενα που διδάσκετε. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις.

  2. Φύλο.

  3. Σε ποια βαθμίδα και τύπο σχολείου διδάσκετε.

  4. Η τοποθεσία του σχολείου όπου διδάσκετε.

  5. Εργασιακή εμπειρία στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε έτη.

  6. Έτος γέννησης

  7. Έχετε διδάξει στο παρελθόν ασφάλεια στο διαδίκτυο ή παιδεία στα μέσα;

  8. Αν ναι , ποιες από τις παρακάτω επιμορφωτικές ενέργειες έχετε κάνει σε σχέση με την ασφάλεια στο διαδίκτυο ή την παιδεία στα μέσα:

  Ερωτήσεις αξιολόγησης προγράμματος
  1. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" έχει αυξήσει την αυτοπεποίθησή σας να εκπαιδεύσετε άλλους.

  2. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" αύξησε την κατανόησή σας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας.

  3. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ήταν λογικά δομημένο.

  4. Το περιεχόμενο ήταν καλά σχεδιασμένο για την ώρα του εργαστηρίου

  5. Το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο για αυτό που πραγματικά χρειάζονται οι μαθητές μου.

  6. Το περιεχόμενο ήταν πρακτικό και με στηρίζει στην υλοποίηση δραστηριοτήτων για τους μαθητές μου.

  7. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος ήταν γνώστες των θεμάτων που παρουσίασαν.

  8. Οι εκπαιδευτές ήταν διαθέσιμοι για συζήτηση και ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.

  9. Οι εκπαιδευτές παρουσίασαν τις πληροφορίες με τρόπο που το περιεχόμενο ήταν εύκολα κατανοητό.

  10. Οι εκπαιδευτές ενθάρρυναν τη συζήτηση και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.

  11. Οι παρουσιάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ήταν καλά προετοιμασμένες.

  12. Το επιπλέον υλικό ήταν χρήσιμο και καλά προετοιμασμένο.

  13. Οι οργανωτικές πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο παρασχέθηκαν αποτελεσματικά.

  14. Πόσα μαθήματα / δραστηριότητες με βάση το πρόγραμμα σπουδών "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε σε τρεις μήνες από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

  15. Πόσοι μαθητές θα λάβουν μέρος σε αυτά τα μαθήματα/δραστηριότητες; Δώστε τον συνολικό αριθμό μαθητών.

  16. Σκοπεύετε να εκτελέσετε δραστηριότητες από το πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" με μαθητές με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και άλλες ειδικές δυσκολίες.

  17. Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι από το περιεχόμενο ή τον τρόπο παρουσίασης τι θα ήταν αυτό.
  18. Παρακαλώ αφήστε μας το μήνυμα σας.
  Προσωπικά στοιχεία
  H καταχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων είναι προαιρετική
  Πατήστε το παρακάτω κουμπί "Αποστολή Απαντήσεων" για να αποθηκευτούν οι απαντήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ!

  Βεβαίωση Συμμετοχής Μαθητών στο διαδικτυακό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου

  Παρακαλώ κατεβάστε τη βεβαίωση συμμετοχής από εδώ.

  Βεβαίωση Παιδιών

  Βεβαίωση Συμμετοχής Μικρών Παιδιών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου

  Παρακαλώ κατεβάστε τη βεβαίωση συμμετοχής από εδώ.

  Βεβαίωση Μικρών Παιδιών

  Φόρμα Αξιολόγησης Προγράμματος “Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου” 22/02/2023

   "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" - αξιολόγηση προγράμματος

   Αγαπητέ εκπαιδευτικέ, Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα, καθώς θα θέλαμε να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο και τη μορφή της εκπαίδευσης στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου". Εκτιμούμε ότι θα διαθέσετε περίπου 5-6 λεπτά από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα η οποία θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

   Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με αυτήν την έρευνα, μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στη διεύθυνση contact@saferinternet4kids.gr

   Δημογραφικές Ερωτήσεις
   1. Mάθηματα / αντικείμενα που διδάσκετε. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις.

   2. Φύλο.

   3. Σε ποια βαθμίδα και τύπο σχολείου διδάσκετε.

   4. Η τοποθεσία του σχολείου όπου διδάσκετε.

   5. Εργασιακή εμπειρία στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε έτη.

   6. Έτος γέννησης

   7. Έχετε διδάξει στο παρελθόν ασφάλεια στο διαδίκτυο ή παιδεία στα μέσα;

   8. Αν ναι , ποιες από τις παρακάτω επιμορφωτικές ενέργειες έχετε κάνει σε σχέση με την ασφάλεια στο διαδίκτυο ή την παιδεία στα μέσα:

   Ερωτήσεις αξιολόγησης προγράμματος
   1. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" έχει αυξήσει την αυτοπεποίθησή σας να εκπαιδεύσετε άλλους.

   2. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" αύξησε την κατανόησή σας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας.

   3. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ήταν λογικά δομημένο.

   4. Το περιεχόμενο ήταν καλά σχεδιασμένο για την ώρα του εργαστηρίου

   5. Το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο για αυτό που πραγματικά χρειάζονται οι μαθητές μου.

   6. Το περιεχόμενο ήταν πρακτικό και με στηρίζει στην υλοποίηση δραστηριοτήτων για τους μαθητές μου.

   7. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος ήταν γνώστες των θεμάτων που παρουσίασαν.

   8. Οι εκπαιδευτές ήταν διαθέσιμοι για συζήτηση και ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.

   9. Οι εκπαιδευτές παρουσίασαν τις πληροφορίες με τρόπο που το περιεχόμενο ήταν εύκολα κατανοητό.

   10. Οι εκπαιδευτές ενθάρρυναν τη συζήτηση και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.

   11. Οι παρουσιάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ήταν καλά προετοιμασμένες.

   12. Το επιπλέον υλικό ήταν χρήσιμο και καλά προετοιμασμένο.

   13. Οι οργανωτικές πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο παρασχέθηκαν αποτελεσματικά.

   14. Πόσα μαθήματα / δραστηριότητες με βάση το πρόγραμμα σπουδών "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε σε τρεις μήνες από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

   15. Πόσοι μαθητές θα λάβουν μέρος σε αυτά τα μαθήματα/δραστηριότητες; Δώστε τον συνολικό αριθμό μαθητών.

   16. Σκοπεύετε να εκτελέσετε δραστηριότητες από το πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" με μαθητές με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και άλλες ειδικές δυσκολίες.

   17. Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι από το περιεχόμενο ή τον τρόπο παρουσίασης τι θα ήταν αυτό.
   18. Παρακαλώ αφήστε μας το μήνυμα σας.
   Προσωπικά στοιχεία
   H καταχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων είναι προαιρετική
   Πατήστε το παρακάτω κουμπί "Αποστολή Απαντήσεων" για να αποθηκευτούν οι απαντήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ!

   Φόρμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου (μικρότερα παιδιά) στις 27/04/2023 και ώρα 18:00

   ΤοΊδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – ΙΤΕσε συνεργασία με τηνGoogle.org και το School with Class Foundationξεκινάει νέο πρόγραμμα διαδικτυακώνμαθημάτωνγια τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε καίρια θέματα ασφαλούς διαδικτυακής πλοήγησης για παιδιά Νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων του Δημοτικού. 

   O κύκλος μαθημάτωνΓίνε Ήρωας του Διαδικτύου (για μικρότερα παιδιά), είναι ένα πολύπλευρο πρόγραμμαπου παρέχει στους εκπαιδευτικούς τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζονται για να διδάξουν τις βασικές αρχές ψηφιακής ασφάλειας και ψηφιακής ιθαγένειας στο περιβάλλον της σχολικής τάξης για παιδιά ηλικίας 5-9 ετών. 

   Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμαεδώ. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ επισκεφτείτε την σελίδα μαςεδώμε τις πιο συχνές ερωτήσεις. 

   Για να δηλώσετε συμμετοχή για την ημερομηνία27/04/2023 και ώρα  19:00 παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία. 

    Βαθμίδα: Περιφέρεια: Θα ήθελα να λαμβάνω ενημερώσεις από το Newsletter. Συναινώ στην καταχώριση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ.

    Συναινώ στην καταχώρηση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ, τα οποία δεν θα αναρτηθούν δημοσίως πουθενά και δεν θα διαμοιραστούν με κανένα άλλο οργανισμό. Θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τους σκοπούς του προγραμματος "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" και για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα.


    Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@be-internet-awesome.gr .

    *υποχρεωτικά πεδία

    Φόρμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου (μικρότερα παιδιά) στις 23.03.2023 και ώρα 18:00

    ΤοΊδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – ΙΤΕσε συνεργασία με τηνGoogle.org και το School with Class Foundationξεκινάει νέο πρόγραμμα διαδικτυακώνμαθημάτωνγια τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε καίρια θέματα ασφαλούς διαδικτυακής πλοήγησης για παιδιά Νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων του Δημοτικού. 

    O κύκλος μαθημάτωνΓίνε Ήρωας του Διαδικτύου (μικρότερα παιδιά), είναι ένα πολύπλευρο πρόγραμμαπου παρέχει στους εκπαιδευτικούς τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζονται για να διδάξουν τις βασικές αρχές ψηφιακής ασφάλειας και ψηφιακής ιθαγένειας στο περιβάλλον της σχολικής τάξης για παιδιά ηλικίας 5-9 ετών. 

    Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμαεδώ. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ επισκεφτείτε την σελίδα μαςεδώμε τις πιο συχνές ερωτήσεις. 

    Για να δηλώσετε συμμετοχή για την ημερομηνία23.03.2023 και ώρα  18:00 παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία. 

     Βαθμίδα: Περιφέρεια: Θα ήθελα να λαμβάνω ενημερώσεις από το Newsletter. Συναινώ στην καταχώριση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ.

     Συναινώ στην καταχώρηση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ, τα οποία δεν θα αναρτηθούν δημοσίως πουθενά και δεν θα διαμοιραστούν με κανένα άλλο οργανισμό. Θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τους σκοπούς του προγραμματος "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" και για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα.


     Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@be-internet-awesome.gr .

     *υποχρεωτικά πεδία

     Φόρμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου στις 04/04/2023 και ώρα 18:00

     ΤοΊδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – ΙΤΕσε συνεργασία με τηνGoogle.orgσυνεχίζει για τρίτη χρονιά το πρόγραμμα διαδικτυακώνμαθημάτωνγια τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε καίρια θέματα ασφαλούς διαδικτυακής πλοήγησης για τα παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου 

     O κύκλος μαθημάτωνΓίνε Ήρωας του Διαδικτύου, είναι ένα πολύπλευρο πρόγραμμαυπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που παρέχει στους εκπαιδευτικούς τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζονται για να διδάξουν τις βασικές αρχές ψηφιακής ασφάλειας και ψηφιακής ιθαγένειας στο περιβάλλον της σχολικής τάξης για παιδιά ηλικίας 8-15 ετών. 

     Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμαεδώ. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ επισκεφτείτε την σελίδα μαςεδώμε τις πιο συχνές ερωτήσεις. 

     Για να δηλώσετε συμμετοχή για την ημερομηνία 04/04/2023 και ώρα 18:00-20:00, παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.

      Βαθμίδα: Περιφέρεια: Θα ήθελα να λαμβάνω ενημερώσεις από το Newsletter. Συναινώ στην καταχώριση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ.

      Συναινώ στην καταχώρηση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ, τα οποία δεν θα αναρτηθούν δημοσίως πουθενά και δεν θα διαμοιραστούν με κανένα άλλο οργανισμό. Θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τους σκοπούς του προγραμματος "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" και για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα.


      Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@be-internet-awesome.gr .

      *υποχρεωτικά πεδία

      Φόρμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου στις 13.03.2023 και ώρα 18:00

      ΤοΊδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – ΙΤΕσε συνεργασία με τηνGoogle.orgσυνεχίζει για τρίτη χρονιά το πρόγραμμα διαδικτυακώνμαθημάτωνγια τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε καίρια θέματα ασφαλούς διαδικτυακής πλοήγησης για τα παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου 

      O κύκλος μαθημάτωνΓίνε Ήρωας του Διαδικτύου, είναι ένα πολύπλευρο πρόγραμμαυπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που παρέχει στους εκπαιδευτικούς τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζονται για να διδάξουν τις βασικές αρχές ψηφιακής ασφάλειας και ψηφιακής ιθαγένειας στο περιβάλλον της σχολικής τάξης για παιδιά ηλικίας 9-15 ετών. 

      Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμαεδώ. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ επισκεφτείτε την σελίδα μαςεδώμε τις πιο συχνές ερωτήσεις. 

      Για να δηλώσετε συμμετοχή για την ημερομηνία 13.03.2023 και ώρα 19:00-21:00, παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.

       Βαθμίδα: Περιφέρεια: Θα ήθελα να λαμβάνω ενημερώσεις από το Newsletter. Συναινώ στην καταχώριση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ.

       Συναινώ στην καταχώρηση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ, τα οποία δεν θα αναρτηθούν δημοσίως πουθενά και δεν θα διαμοιραστούν με κανένα άλλο οργανισμό. Θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τους σκοπούς του προγραμματος "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" και για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα.


       Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@be-internet-awesome.gr .

       *υποχρεωτικά πεδία

       Φόρμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου στις 08.03.2023 και ώρα 18:00

       ΤοΊδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – ΙΤΕσε συνεργασία με τηνGoogle.orgσυνεχίζει για τρίτη χρονιά το πρόγραμμα διαδικτυακώνμαθημάτωνγια τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε καίρια θέματα ασφαλούς διαδικτυακής πλοήγησης για τα παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου 

       O κύκλος μαθημάτωνΓίνε Ήρωας του Διαδικτύου, είναι ένα πολύπλευρο πρόγραμμα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που παρέχει στους εκπαιδευτικούς τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζονται για να διδάξουν τις βασικές αρχές ψηφιακής ασφάλειας και ψηφιακής ιθαγένειας στο περιβάλλον της σχολικής τάξης για παιδιά ηλικίας 9-15 ετών. 

       Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμαεδώ. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ επισκεφτείτε την σελίδα μαςεδώμε τις πιο συχνές ερωτήσεις. 

       Για να δηλώσετε συμμετοχή για την ημερομηνία 08.03.2023 και ώρα 18:00-20:00, παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.

        Βαθμίδα: Περιφέρεια: Θα ήθελα να λαμβάνω ενημερώσεις από το Newsletter. Συναινώ στην καταχώριση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ.

        Συναινώ στην καταχώρηση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ, τα οποία δεν θα αναρτηθούν δημοσίως πουθενά και δεν θα διαμοιραστούν με κανένα άλλο οργανισμό. Θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τους σκοπούς του προγραμματος "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" και για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα.


        Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@be-internet-awesome.gr .

        *υποχρεωτικά πεδία

        “Grandma be careful online ” (Fairy tale and activity book)

         

        New Fairy Tale “Grandma Be Careful Online”
        Download the book from here.
        paramuthi athina giagia

        Διαδικτυακή Αποπλάνηση

        Διαδικτυακή Αποπλάνηση

        Κατεβάστε το φυλλάδιο από εδώ.

        γενική παρουσίαση για μικρά παιδιά 2023

        Εποικοδομητικός διάλογος με τα παιδιά

        Αφίσα

        Κατεβάστε την αφίσα από εδώ

        Infographic-1

        Ημερολόγιο Ασφαλούς Πλοήγησης

        Αφίσα

        Κατεβάστε την αφίσα από εδώ

        online-safety-calendar-2023-1

        Σχέδιο μαθήματος Παραπληροφόρηση (για μαθητές Γυμνασίου)

         

        Lesson Plan
        πόσο αξιόπιστο είναι αυτό.

        Κατεβάστε τo Lesson Plan από εδώ

        Παρουσίαση πόσο αξιόπιστο είναι αυτό. Μεγάλα παιδιά Δημοτικού

        Lesson Plan
        οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

        Κατεβάστε τις οδηγίες από εδώ

        lesson plan πόσο αξιόπιστο είναι αυτό;

        Κατεβάστε ολόκληρο τo Lesson Plan από εδώ

        Μη διστάσεις να κάνεις Block / Report

        Αφίσα

        Κατεβάστε την αφίσα από εδώ

        poster-sid-megala_3

        Διάδοση ψέμματος

        Αφίσα

        Κατεβάστε την αφίσα από εδώ

        poster-sid-megala_2

        Aξιόπιστη πηγή

        Αφίσα

        Κατεβάστε την αφίσα από εδώ

        poster-sid-megala_1

        Ευγένεια και σεβασμός στο διαδίκτυο για μεγάλα παιδιά Δημοτικού

        Παρουσίαση για μικρά παιδιά 2023

        Κατεβάστε την παρουσίαση από εδώ.

        γενική παρουσίαση για μικρά παιδιά 2023

        Σχέδιο μαθήματος πόσο αξιόπιστο είναι αυτό

         

        Lesson Plan
        πόσο αξιόπιστο είναι αυτό.

        Κατεβάστε τo Lesson Plan από εδώ

        Παρουσίαση πόσο αξιόπιστο είναι αυτό. Μεγάλα παιδιά Δημοτικού

        Lesson Plan
        οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

        Κατεβάστε τις οδηγίες από εδώ

        lesson-plan-ποσο-αξιόπιστο-είναι-αυτό-1

        Κατεβάστε ολόκληρο τo Lesson Plan από εδώ

        Είναι αξιόπιστο;

        Αφίσα

        Κατεβάστε την αφίσα από εδώ

        Poster SID2023_small_1

        Εργαλείο εντοπισμού ψευδών ειδήσεων

        Αφίσα

        Κατεβάστε την αφίσα από εδώ

        Poster SID2023_small_1

        Έλεγξε τα γεγονότα

        Αφίσα

        Κατεβάστε την αφίσα από εδώ

        Poster SID2023_small_1

        Infographic: Κλοπή Ταυτότητας στο Διαδίκτυο – Identity Theft Online

        Κατεβάστε την αφίσα από εδώ.

        Κλοπή Ταυτότητας στο Διαδίκτυο

        Φόρμα συμμετοχής στο Διαδικτυακό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου για μαθητές Δ’-Στ’ τάξης Δημοτικού 16/03/2023 και ώρα 10:00-11:30

         Διαδικτυακή ενημέρωση για παιδιά Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού. 

        Μέσα από μια διαδραστική παρουσίαση με διάφορες δραστηριότητες, κουίζ κ.α τα μέλη του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς διαδικτύου του ΙΤΕ ενημερώνουν τους μαθητές για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Θίγονται θέματα όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, οι επαφές με αγνώστους, το ασφαλές online gaming, η σημασία της προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων, η παραπληροφόρηση κ.α

        Η ενημέρωση διαρκεί δύο διδακτικές ώρες, μέσα στις οποίες υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις και απορίες από την πλευρά των μαθητών.

        Σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη είναι η ύπαρξη βιντεοπροβολέα (προτζέκτορα). Οι κάμερες και τα μικρόφωνα θα είναι απενεργοποιημένα. Στο τέλος της παρουσίασης, εφόσον κάποιος μαθητής έχει κάποια απορία και θέλει να πάρει τον λόγο μπορεί να απευθύνει την ερώτηση του προς τον εκπαιδευτικό ο οποίος θα μας τη μεταφέρει. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του chat.

         Περιφέρεια: Συναινώ στην καταχώριση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ.

         Συναινώ στην καταχώρηση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ, τα οποία δεν θα αναρτηθούν δημοσίως πουθενά και δεν θα διαμοιραστούν με κανένα άλλο οργανισμό. Θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος και για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα.


         Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@saferinternet4kids.gr .

         *υποχρεωτικά πεδία

         Φόρμα συμμετοχής στο Διαδικτυακό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου για μαθητές Νηπιαγωγείου 14/03/2023

         Διαδικτυακή ενημέρωση για μαθητές Νηπιαγωγείου.

         Η Αθηνά, η Άρτεμη και ο Ερμής θα ενημερώσουν τους μαθητές Νηπιαγωγείου για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και μέσα από δραστηριότητες που θα προταθούν θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους για το ευαίσθητο αυτό θέμα.Μέσα από παραμύθια, κουιζ, παιχνίδια οι μικροί μαθητές θα μάθουν τι πρέπει να προσέχουν στα πρώτα βηματά τους στον ψηφιακό κόσμο.
         Προϋποθέσεις συμμετοχής-οδηγίες:
         Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Νηπιαγωγείου.
         Θα πρέπει η κάμερα του υπολογιστή να μη δείχνει τα πρόσωπα των παιδιών (μπορεί να είναι κλειστή ή στραμμένη κάπου αλλού). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ή μετά το τέλος αυτής ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να σηκώσει το διαδικτυακό χεράκι και να πάρει το λόγο προκειμένου να απευθύνει στην εισηγήτρια κάποια ερώτηση των παιδιών ή ό,τι άλλο θέλει.
         Μπορείτε ως εκπαιδευτικοί να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή της τάξης σας στην εκδήλωση, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

          Περιφέρεια: Συναινώ στην καταχώριση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ.

          Συναινώ στην καταχώρηση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ, τα οποία δεν θα αναρτηθούν δημοσίως πουθενά και δεν θα διαμοιραστούν με κανένα άλλο οργανισμό. Θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος και για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα.


          Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@saferinternet4kids.gr .

          *υποχρεωτικά πεδία

          Φόρμα συμμετοχής στο Διαδικτυακό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου για μαθητές Α’-Γ’ τάξης Δημοτικού 02/03/2023

          Διαδικτυακή ενημέρωση για μικρά παιδιά πρώτων τάξεων δημοτικού σχολείου.

          Με αφορμή το καινούριο παραμύθι της Αθηνάς οι μικροί μαθητές μαθαίνουν πως να πλοηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο. Θίγονται θέματα όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η υπερβολική ενασχόληση, το ασφαλές online gaming, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η θετική αλληλεπίδραση με τους φίλους μας στο διαδίκτυο κ.α

          Η ενημέρωση διαρκεί μία διδακτική ώρα, μέσα στις οποίες υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις και απορίες από την πλευρά των μαθητών.

          Σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη είναι η ύπαρξη βιντεοπροβολέα (προτζέκτορα). Οι κάμερες και τα μικρόφωνα θα είναι απενεργοποιημένα. Στο τέλος της παρουσίασης, εφόσον κάποιος μαθητής έχει κάποια απορία και θέλει να πάρει τον λόγο μπορεί να απευθύνει την ερώτηση του προς τον εκπαιδευτικό ο οποίος θα μας τη μεταφέρει. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του chat.

           Περιφέρεια: Συναινώ στην καταχώριση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ.

           Συναινώ στην καταχώρηση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ, τα οποία δεν θα αναρτηθούν δημοσίως πουθενά και δεν θα διαμοιραστούν με κανένα άλλο οργανισμό. Θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος και για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα.


           Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@saferinternet4kids.gr .

           You cannot submit this form. Because form submission limit over.

           *υποχρεωτικά πεδία

           Φόρμα συμμετοχής στο Διαδικτυακό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου για μαθητές Γυμνασίου 20/03/2023 και ώρα 10:00-11:30

            Διαδικτυακή ενημέρωση για μαθητές Γυμνασίου (20/03/2023 και ώρα 10:00-11:30)

           Μέσα από μια διαδραστική παρουσίαση  μαθητές μαθαίνουν για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, για τους κινδύνους που ελλοχεύουν και τους τρόπους προστασίας τους. Η παρουσίαση επικεντρώνεται στην προστασία από απάτες, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στην ορθή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο διαδικτυακό εκφοβισμό, στην παραπληροφόρηση, στο sexting κ.α.

           Η ενημέρωση διαρκεί δύο διδακτικές ώρες, μέσα στις οποίες υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις και απορίες από την πλευρά των μαθητών.

           Σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη είναι η ύπαρξη βιντεοπροβολέα (προτζέκτορα). Οι κάμερες και τα μικρόφωνα θα είναι απενεργοποιημένα. Στο τέλος της παρουσίασης, εφόσον κάποιος μαθητής έχει κάποια απορία και θέλει να πάρει τον λόγο μπορεί να απευθύνει την ερώτηση του προς τον εκπαιδευτικό ο οποίος θα μας τη μεταφέρει. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του chat.

            Περιφέρεια: Συναινώ στην καταχώριση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ.

            Συναινώ στην καταχώρηση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ, τα οποία δεν θα αναρτηθούν δημοσίως πουθενά και δεν θα διαμοιραστούν με κανένα άλλο οργανισμό. Θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος και για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα.


            Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@saferinternet4kids.gr .

            *υποχρεωτικά πεδία

            Φόρμα Αξιολόγησης Προγράμματος “Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου” 14/02/2023

             "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" - αξιολόγηση προγράμματος

             Αγαπητέ εκπαιδευτικέ, Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα, καθώς θα θέλαμε να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο και τη μορφή της εκπαίδευσης στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου". Εκτιμούμε ότι θα διαθέσετε περίπου 5-6 λεπτά από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα η οποία θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

             Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με αυτήν την έρευνα, μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στη διεύθυνση contact@saferinternet4kids.gr

             Δημογραφικές Ερωτήσεις
             1. Mάθηματα / αντικείμενα που διδάσκετε. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις.

             2. Φύλο.

             3. Σε ποια βαθμίδα και τύπο σχολείου διδάσκετε.

             4. Η τοποθεσία του σχολείου όπου διδάσκετε.

             5. Εργασιακή εμπειρία στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε έτη.

             6. Έτος γέννησης

             7. Έχετε διδάξει στο παρελθόν ασφάλεια στο διαδίκτυο ή παιδεία στα μέσα;

             8. Αν ναι , ποιες από τις παρακάτω επιμορφωτικές ενέργειες έχετε κάνει σε σχέση με την ασφάλεια στο διαδίκτυο ή την παιδεία στα μέσα:

             Ερωτήσεις αξιολόγησης προγράμματος
             1. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" έχει αυξήσει την αυτοπεποίθησή σας να εκπαιδεύσετε άλλους.

             2. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" αύξησε την κατανόησή σας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας.

             3. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ήταν λογικά δομημένο.

             4. Το περιεχόμενο ήταν καλά σχεδιασμένο για την ώρα του εργαστηρίου

             5. Το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο για αυτό που πραγματικά χρειάζονται οι μαθητές μου.

             6. Το περιεχόμενο ήταν πρακτικό και με στηρίζει στην υλοποίηση δραστηριοτήτων για τους μαθητές μου.

             7. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος ήταν γνώστες των θεμάτων που παρουσίασαν.

             8. Οι εκπαιδευτές ήταν διαθέσιμοι για συζήτηση και ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.

             9. Οι εκπαιδευτές παρουσίασαν τις πληροφορίες με τρόπο που το περιεχόμενο ήταν εύκολα κατανοητό.

             10. Οι εκπαιδευτές ενθάρρυναν τη συζήτηση και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.

             11. Οι παρουσιάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ήταν καλά προετοιμασμένες.

             12. Το επιπλέον υλικό ήταν χρήσιμο και καλά προετοιμασμένο.

             13. Οι οργανωτικές πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο παρασχέθηκαν αποτελεσματικά.

             14. Πόσα μαθήματα / δραστηριότητες με βάση το πρόγραμμα σπουδών "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε σε τρεις μήνες από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

             15. Πόσοι μαθητές θα λάβουν μέρος σε αυτά τα μαθήματα/δραστηριότητες; Δώστε τον συνολικό αριθμό μαθητών.

             16. Σκοπεύετε να εκτελέσετε δραστηριότητες από το πρόγραμμα "Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου" με μαθητές με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και άλλες ειδικές δυσκολίες.

             17. Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι από το περιεχόμενο ή τον τρόπο παρουσίασης τι θα ήταν αυτό.
             18. Παρακαλώ αφήστε μας το μήνυμα σας.
             Προσωπικά στοιχεία
             H καταχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων είναι προαιρετική
             Πατήστε το παρακάτω κουμπί "Αποστολή Απαντήσεων" για να αποθηκευτούν οι απαντήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ!

             Βεβαίωση Μαθητή – Υποστηρικτή Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου

             Κατεβάστε τη βεβαίωση από εδώ

             std_sid_supporters_2023

             Έπαινος Μαθητών Λυκείων SID 2023

             Κατεβάστε τον έπαινο απο εδώ

             Επαινος Μαθητών Λυκείων

             Παρουσίαση για μικρά παιδιά 2023

             Παρουσίαση για μικρά παιδιά 2023

             Κατεβάστε την παρουσίαση από εδώ.

             γενική παρουσίαση για μικρά παιδιά 2023

             Παιχνίδι Ντετέκτιβ

             Παιχνίδι Ντετέκτιβ

             Κατεβάστε το φυλλάδιο του παιχνιδιού από εδώ.

             Detektiv-game-1

             Γίνομαι ντεντέκτιβ στο διαδίκτυο.

             Γίνομαι ντεντέκτιβ στο διαδίκτυο.

             Κατεβάστε την παρουσίαση από εδώ.

             Σκέψου

             Αφίσα

             Κατεβάστε την αφίσα από εδώ

             Poster SID2023_small_1

             Ρωτάμε ένα ενήλικα που εμπιστευόμαστε

             Αφίσα

             Κατεβάστε την αφίσα από εδώ

             Poster SID2023_small_1

             Παπάκης ντεντεκτιβ

             Αφίσα

             Κατεβάστε την αφίσα από εδώ

             Poster SID2023_small_1

             Πώς γιορτάστηκε η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2023 στην Ελλάδα!

             Περισσότεροι από 30.000 μαθητές από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες σε όλη τη χώρα πήραν μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις που οργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και χιλιάδες άλλοι, έστησαν μια μικρή γιορτή στην τάξη τους με υλικό που παρείχε το Κέντρο και μας έστειλαν τις δημιουργίες τους.

             Τα 20 χρόνια Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου ήταν μια μεγάλη γιορτή στην Ελλάδα..

             Βίντεο που δημιούργησε το πάνελ νέων για την Ημέρα Ασφαλούς διαδικτύου 2023

             Ο εορτασμός της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2023 τα είχε όλα!

             Ζητούμενο για άλλη μια φορά ήταν η γνώση για την ασφαλή πλοήγηση να έρθει μέσα από αγαπημένες δραστηριότητες των παιδιών όπως είναι η ανάγνωση παραμυθιών για τα μικρότερα παιδιά και το παιχνίδι για τα μεγαλύτερα… Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων φέτος βρέθηκε η παραπληροφόρηση.

             600  σχολεία έλαβαν μέρος στους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς που πραγματοποιήθηκαν για 7η συνεχόμενη χρονιά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Φέτος μάλιστα για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός «Πιάσε τη σημαία» ο οποίος υποστηρίχθηκε από  την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως δράση που θα συνεισφέρει στην προσπάθεια για προσέλκυση νέων ατόμων στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας.

             Περισσότεροι από 2.500 εκπαιδευτικοί και γονείς παρακολούθησαν ζωντανά την κεντρική διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου εξ αφορμής του εορτασμού της ημέρας,  με βασικό θέμα τη διαδικτυακή σεξουαλική αποπλάνηση των ανηλίκων (Grooming). Στην εκδήλωση αναφέρθηκαν τα αποτελέσματα της πανελλήνιας έρευνας σε 4.400 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, η νέα στρατηγική ΒΙΚ+ της Ευρωπαικής Ένωσης που θέλει τα παιδιά πρωταγωνιστές στην προσπάθεια για ένα ασφαλέστερο και ποιοτικότερο διαδίκτυο και τέλος δόθηκαν συμβουλές για το πως μπορούμε να προστατέψουμε τα παιδιά και τους νέους από το Grooming. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στους συμμετέχοντες η παρέμβαση του μέλους του Πάνελ Νέων Ηλέκτρας Χατζηδημητρίου η οποία μίλησε για το πως αντιλαμβάνονται οι νέοι τη σχέση τους με το διαδίκτυο και τι είναι αυτό που θέλουν να ακούσουν από τους ενήλικες σε κάθε περίπτωση πιθανού διαδικτυακού κινδύνου.

             Δημιουργήθηκε νέο εκπαιδευτικό υλικό με σημείο αναφοράς την παραπληροφόρηση  και αμέσως «αγκαλιάστηκε» από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και γονείς.

             Ένας από τους βασικούς τρόπους προώθησης του μηνύματος «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο» αναδείχθηκαν τα κοινωνικά δίκτυα. Το μήνυμα της πρεσβευτού του Ελληνικού κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Βάσως Λασκαράκη ξεπέρασε τα 200Κ views στο Instagram και το βίντεο που ετοίμασαν τα παιδιά του Πάνελ Νέων για τα 20 χρόνια Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου ξεπέρασε τα 8Κ views στο Facebook ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που ανέβασαν στα social το δικό τους μήνυμα εορτασμού της Ημέρας.

             Οι εγγεγραμμένοι υποστηρικτές της Ημέρας ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. 1700 εκπαιδευτικοί, εμπλεκόμενοι φορείς και εκπρόσωποι οργανισμών έβαλαν «τη δική τους πινέζα» στο χάρτη των υποστηρικτών για το 2023.

             Xάρτης Υποστηρικτών SID 2023

             Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 4400 εκπαιδευτικούς και δημοσιοποιήθηκαν την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου φιλοξενήθηκαν σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, σε μεγάλα δημοσιογραφικά site και εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας.

             Η πρώτη SaferInternetDay γιορτάστηκε ακριβώς πριν από 20 χρόνια… Ο χρόνος πέρασε και η δέσμευσή μας να εξασφαλίσουμε μια ασφαλέστερη, καλύτερη εμπειρία Διαδικτύου για όλους συνεχίζεται! Ραντεβού του χρόνου στις 6 Φεβρουαρίου να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2024!

             Φόρμα συμμετοχής στο Ενημερωτικό σεμινάριο για γονείς παιδιών Γυμνασίου-Λυκείου 08/03/2023

             Ενημερωτικό webinar για γονείς παιδιών Γυμνασίου/Λυκείου.

             Πως θα εκπαιδεύσουμε τους εφήβους να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς και ποιοι οι κυριότεροι κίνδυνοι που ελλοχεύουν; Ποια εργαλεία είναι διαθέσιμα δωρεάν για την προστασία των παιδιών; Θα θιχτούν θέματα όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, οι επαφές με αγνώστους, το online gaming, η ασφάλεια στα κοινωνικά δίκτυα κ.α

             Ημέρα 08/03/2023

             Ώρα: 18:00-19:00

             Εισηγητές:

             Γιώργος Κορμάς – Υπεύθυνος γραμμής Βοηθείας Help-line.gr Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου ΙΤΕ

             Κατερίνα Ψαρουδάκη –Υπεύθυνη επικοινωνίας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου ΙΤΕ.

              Περιφέρεια: Συναινώ στην καταχώριση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ.

              Συναινώ στην καταχώρηση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ, τα οποία δεν θα αναρτηθούν δημοσίως πουθενά και δεν θα διαμοιραστούν με κανένα άλλο οργανισμό. Θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος και για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα.


              Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@saferinternet4kids.gr .

              *υποχρεωτικά πεδία

              Φόρμα συμμετοχής στο Ενημερωτικό σεμινάριο για γονείς παιδιών νηπιαγωγείου-δημοτικού 22/02/2023

              Ενημερωτικό webinar για γονείς παιδιών Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου.

              Πώς θα μιλήσουμε στα μικρά παιδιά για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς και ποια εργαλεία υπάρχουν και μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των παιδιών από διαδικτυακούς κινδύνους.

              Ώρα: 18:00-19:00

              Εισηγητές:

              Γιώργος Κορμάς – Υπεύθυνος γραμμής Βοηθείας Help-line.gr Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου ΙΤΕ

              Κατερίνα Ψαρουδάκη -Υπεύθυνη επικοινωνίας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου ΙΤΕ

              Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

               Περιφέρεια: Συναινώ στην καταχώριση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ.

               Συναινώ στην καταχώρηση των ως άνω προσωπικών μου στοιχείων από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ, τα οποία δεν θα αναρτηθούν δημοσίως πουθενά και δεν θα διαμοιραστούν με κανένα άλλο οργανισμό. Θα χρησιμοποιηθούν μονάχα για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος και για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα.


               Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω στοιχείων σας. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@saferinternet4kids.gr .

               *υποχρεωτικά πεδία

               SID 2023: Το Πάνελ Νέων για την επέτειο των 20 χρόνων Safer Internet Day

               H Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου έφτασε και τα μέλη του Πάνελ Νέων ένωσαν τις φωνές τους και δημιούργησαν τη δική τους καμπάνια για την επέτειο των 20 χρόνων Safer Internet Day. 

               20 χρόνια Hμέρα Ασφαλούς Διαδικτύου: Μια μεγάλη παγκόσμια γιορτή!

               Σήμερα, σε περισσότερες από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο εορτάζεται η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2023 για 20η συνεχόμενη χρονιά! Εκατομμύρια άνθρωποι – κάτω από την ομπρέλα των οργανισμών INSAFE/INHOPE και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -ενώνονται για να εμπνεύσουν θετικές αλλαγές στο διαδίκτυο, να ευαισθητοποιήσουν σε θέματα ασφάλειας και να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Στο επίκεντρο της φετινής Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου θα βρεθεί η νέα στρατηγική BIK+ που στοχεύει να διασφαλίσει ότι τα παιδιά προστατεύονται, γίνονται σεβαστά και ενδυναμώνονται στο διαδίκτυο. 

               (Το βίντεο περιέχει ελληνικούς υπότιτλους)

               Είτε είστε νέος, γονέας ή φροντιστής, δάσκαλος, εκπαιδευτικός ή ακαδημαϊκός, υπεύθυνος χάραξης πολιτικής, είτε εκπροσωπείτε έναν οργανισμό, όλοι έχουν να παίξουν έναν ρόλο στη δημιουργία και τη διατήρηση ενός καλύτερου διαδικτυακού κόσμου!

               Το μήνυμα της πρεσβευτού του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Βάσως Λασκαράκη για τον εορτασμό της Ημέρας.

               Με τα χρόνια, η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου έχει γίνει ένα ορόσημο στο διαδικτυακό ημερολόγιο ασφάλειας. Ξεκίνησε ως πρωτοβουλία του προγράμματος EU SafeBorders το 2004 και υιοθετήθηκε από το δίκτυο Insafe ως μία από τις πρώτες του δράσεις το 2005. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου ξεπέρασε την παραδοσιακή γεωγραφική της ζώνη και σήμερα γιορτάζεται σε περίπου 200 χώρες και περιοχές παγκοσμίως.

               Το πάνελ νέων του Κέντρου δημιούργησε τη δική του καμπάνια για τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2023

               Αποτελέσματα έρευνας σε 4.400 εκπαιδευτικούς για εθισμό, διαδικτυακή αποπλάνηση/κακοποίηση και εκφοβισμό μαθητών

                

               Ανησυχητικά ποσοστά διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης/αποπλάνησης, διαδικτυακού εκφοβισμού και υπερβολικής ενασχόλησης στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δείχνει έρευνα σε 4.400 εκπαιδευτικούς.

               Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

               Όσον αφορά στην υπερβολική ενασχόληση το 65% των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 47% της Πρωτοβάθμιας έχει εντοπίσει μαθητή/τρια που αντιμετωπίζει πρόβλημα κάποιου βαθμού. 

               Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις που απορρέουν από τη χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές τους όπως είναι η διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση/αποπλάνηση ή κακοποίηση, η υπερβολική ενασχόληση και ο διαδικτυακός εκφοβισμός.

                

               ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

               Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσμστα και κατεβάστε τα από εδώ

               Αποτελέσματα Έρευνας 2023

               Αναβολή εκδηλώσεων εορτασμού Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου. Νέες ημερομηνίες

               Λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών και του γεγονότος ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα σχολεία να είναι και την Τρίτη 7/2 κλειστά σε πολλές περιοχές της χώρας οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τα παιδιά νηπιαγωγείου, τους μαθητές Ε & ΣΤ Δημοτικού και για τους μαθητές Λυκείου αναβάλλονται.

               Θα πραγματοποιηθούν:

               Οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 8/2 θα πραγματοποιηθούν κανονικά!

               Σήμερα Τρίτη 7/2/2023 γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου και πρέπει να εμείς να ενώσουμε τη δική μας φωνή και να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα.

               Μπορείτε να γραφτείτε υποστηρικτής της Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου εδώ και να ποστάρετε το logo της Ημέρας που θα κατεβάσετε από εδώ στα κοινωνικά δίκτυα που διατηρεί είτε το σχολείο σας είτε εσείς!

               Έπαινος εκδήλωσης Ελλάδας Κύπρου SID 2023

               Κατεβάστε τον έπαινο απο εδώ

               std_greece_cyprus_sid_2023

               Έπαινος Μαθητών Νηπιαγωγείου

               Κατεβάστε τον έπαινο απο εδώ

               Έπαινος Μαθητών Νηπιαγωγείου

               Έπαινος Μαθητών Δημοτικού

               Κατεβάστε τον έπαινο απο εδώ

               Έπαινος Μαθητών Δημοτικού

               Έπαινος Μαθητών Γυμνασίου

               Κατεβάστε τον έπαινο απο εδώ

               Έπαινος Μαθητών Γυμνασίου

               Χάρτης Υποστηρικτών και τρόποι υποστήριξης SID 2023

               Σας ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη σας και για την υποστήριξή σας!

               Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου προσφέρει την ευκαιρία να αναδείξουμε τις θετικές χρήσεις της τεχνολογίας και να διερευνήσουμε το ρόλο που όλοι διαδραματίζουμε συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας καλύτερης και ασφαλέστερης διαδικτυακής κοινότητας. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ένα χάρτη με τους υποστηρικτές της Ημέρας, που έμπρακτα ενώνουν τις φώνες τους μαζί μας για ένα ασφαλέστερο και ποιοτικότερο διαδίκτυο για εμάς και τα παιδιά μας. 


               *Ο χάρτης των υποστηρικτών ανανεώνεται ανα τακτά χρονικά διαστήματα. Τελευταία ανανέωση 09/02/2023 13:00.
                

               Μπορείτε και εσείς να υποστηρίξετε την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2023 με τους εξής τρόπους:

               Αφίσα Γονική Εποπτεία

               Αφίσα

               Κατεβάστε την αφίσα από εδώ:
               poster-parental-supervision

               Font Resize
               Contrast