Ανάγνωση παραμυθιού: Η Αθηνά και το νέο της τάμπλετ

Ελάτε να διαβάσουμε μαζί το παραμύθι “Η Αθηνά και το νέο της τάμπλετ”. 

Μπορείτε να βρείτε το παραμύθι σε ψηφιακή μορφή εδώ.

Ανάγνωση παραμυθιού: Η Αθηνά μαθαίνει για τα προσωπικά δεδομένα

Ελάτε να διαβάσουμε μαζί το παραμύθι “Η Αθηνά μαθαίνει για τα προσωπικά δεδομένα”.

Μπορείτε να βρείτε το παραμύθι σε ψηφιακή μορφή εδώ.

Treasure hunt on online safety

You can download the resource here.

event_games_SID2022_english

 

SaferInternet4Kids 2021

Κατεβάστε από εδώ την ετήσια αναφορά της SaferInternet4Kids για το έτος 2021.

Μπορείτε επίσης να την δείτε παρακάτω σε προεπισκόπηση:

SI4Kids2021_annual-1

 

Δημοσίευση επιστημονικής έρευνας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου για την πανδημία και το διαδίκτυο

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο δημοσίευσε έρευνα στο παγκόσμιο επιστημονικό συνέδριο 20th International Conference e-Society 2022 που διενεργείται μαζί με τα συνέδρια IADIS International Conference on Information Systems και International Conference on Mobile Learning. Η επιστημονική δημοσίευση έχει τίτλο «SURVEYING PARENTAL MEDIATION AND DIGITAL LITERACY. WERE PARENTS READY DURING COVID-19?» και αφορά στην ετοιμότητα των γονέων στην Ελλάδα σχετικά με την αντιμετώπιση διαδικτυακών αναγκών που έφερε μαζί της η πανδημία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 16 Νοεμβρίου 2020 έως τις 5 Ιανουαρίου 2021 και συνολικά 1750 γονείς συμπλήρωσαν το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της ερευνας μπορείτε να τα δειτε αναλυτικά και εδώ.

Κατά τη συλλογή δεδομένων, η Ελλάδα βρισκόταν σε κατάσταση lockdown λόγω της πανδημίας και τα σχολεία έκαναν εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Η Ελλάδα μπήκε σε σε κατάσταση lockdown για πρώτη φορά στις αρχές Μαρτίου 2020, που περιελάβανε παραμονή στο σπίτι και κλείσιμο σχολείων. Μέχρι τον Μάιο του 2021, τα σχολεία άνοιγαν ή και έκλεισαν τοπικά, σύμφωνα με επιδημιολογικά στοιχεία του δήμου που λειτουργούσαν.

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα ήταν εάν και σε ποιο βαθμό έχει αλλάξει η διαδικτυακή συμπεριφορά των παιδιών λόγω του ξεσπάσματος της πανδημίας, σύμφωνα με την οπτική των γονιών τους. Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα ήταν αν διερευνώντας διάφορους παράγοντες (συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών στοιχείων και του ψηφιακού γραμματισμού των γονέων), μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις σχετικά με τη συσχέτιση αυτών των παραγόντων και των αλλαγών που παρατηρούν οι γονείς στο διαδικτυακή συμπεριφορά των παιδιών τους. Τέλος, το τελευταίο ερώτημα της έρευνας ήταν σε ποιο βαθμό οι γονείς είναι εξοικειωμένοι με τα συστήματα ταξινόμησης ηλικιών και περιεχομένου στα μέσα(age and content rating systems).

Η έρευνά μας έδειξε ότι κατά την περίοδο εκείνη ένα υψηλό ποσοστό γονέων (29,8%) αναφέρει αλλαγές στις διαδικτυακές συνήθειες των παιδιών τους. Ως εκ τούτου, η απάντηση στο πρώτο ερευνητικό μας ερώτημα είναι ότι αρκετά γονείς, έχουν παρατηρήσει αλλαγές στη διαδικτυακή συμπεριφορά των παιδιών τους. Η ποιοτική ανάλυση ανέδειξε ότι οι απαντήσεις ορισμένων γονέων αποκαλύπτουν συναισθηματική δυσφορία, λόγω της περίπλοκης κατάστασης των γονέων, που μέσα στο lockdown της πανδημίας αναγκάστηκαν να αναλάβουν και άλλους ρόλους όπως των π.χ. των εκπαιδευτικών πλήρους απασχόλησης.

Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό μας ερώτημα, η έρευνά μας αποκάλυψε ότι όσοι γονείς ανέφεραν ότι συζητούν περισσότερα με το παιδί τους σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο έχουν μικρότερες πιθανότητες να αναφέρουν ότι τα παιδιά τους επηρεάστηκαν όσον αφορά τις διαδικτυακές τους συνήθειες. Συνολικά, η έρευνά μας επιβεβαιώνει ότι ο ψηφιακός γραμματισμός ή με άλλα λόγια η παιδεία στα μέσα των γονέων μπορεί να είναι το κλειδί για να ξεπεραστούν πιθανοί διαδικτυακοί κίνδυνοι των παιδιών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Ένας άλλος παράγοντας που έχει αποδειχθεί κρίσιμος για το πώς τα παιδιά αντιμετώπισαν την πανδημία ήταν ο δημογραφικός παράγοντας και συγκεκριμένα η ηλικία του παιδιού. Τα παιδιά ηλικίας 6-15 ετών, φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από το πανδημία σε σύγκριση με παιδιά 3-5 και παιδιά 15+ ετών. Επίσης, η ηλικιακή ομάδα 9-12, φαίνεται να είναι αυτή την οποία υποδεικνύει το μεγαλύτερο ποσοστό γονέων που παρατηρούν αλλαγές στις διαδικτυακές συνήθειες του παιδιού τους μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Επιπλέον, η ηλικιακή ομάδα 9-12 ετών, είναι ομολογουμένως η κρίσιμη ηλικία όπου τα παιδιά κάνουν το πρώτο άνοιγμα στον διαδικτυακό κόσμο. Για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, οι γονείς που αναφέρουν ότι δεν έχουν τον έλεγχο ή οι γονείς που αναφέρουν ότι έχουν μερικό έλεγχο των διαδικτυακών δραστηριοτήτων των παιδιών τους είναι περισσότεροι από τους γονείς που λένε ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο της διαδικτυακής δραστηριότητας των παιδιών τους. Το τελευταίο δεν ίσχυε για τις μικρότερες ηλικιακές ομάδες. Για τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες 13-15 και 15+, οι γονείς απαντούν κατά πλειοψηφία ότι δεν έχουν τον έλεγχο των διαδικτυακών δραστηριοτήτων των παιδιών, ανεξάρτητα όμως από τη μεταβλητή της πανδημίας.

Αυτά τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι τα μέτρα lockdown που ελήφθησαν από χώρες, λόγω της πανδημίας COVID-19, επιτάχυναν το σημείο καμπής όπου οι γονείς είχαν τον έλεγχο των διαδικτυακών δραστηριοτήτων των παιδιών τους. Αυτός ο ταχύτερος ρυθμός αλλαγής της διαδικτυακής συμπεριφοράς των παιδιών, άφησε τους γονείς απροετοίμαστους και άρα αδύναμους να αντιδράσουν επαρκώς. Εξίσου σημαντικό, όσον αφορά το τρίτο ερευνητικό μας ερώτημα, οι γονείς φαίνεται να μην έχουν γνώσεις σχετικά με τα συστήματα ταξινόμησης ηλικιών και περιεχομένου στο διαδίκτυο (age and content rating systems) . Αυτό φαίνεται από τα χαμηλά ποσοστά των γονέων που αναφέρουν ότι γνωρίζουν την ηλικία και τα συστήματα ταξινόμησης περιεχομένου στο διαδίκτυο, αλλά και από το γεγονός ότι το 51% των γονέων δεν χρησιμοποιούν συστήματα γονικού ελέγχου, είτε επειδή δεν γνωρίζουν πώς να τα χρησιμοποιούν είτε γιατί επιλέγουν να μην τα χρησιμοποιούν. Η στατιστική μας ανάλυση έδειξε ότι οι γονείς που έχουν πάνω από δέκα χρόνια διαδικτυακής εμπειρίας αλλά και οι άνδρες συμμετέχοντες, είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τα συστήματα ταξινόμησης ηλικίας.

Εν κατακλείδι, η πανδημία COVID-19 ξεκίνησε ένα εκτεταμένο, ξαφνικό και δραματικό ψηφιακό μετασχηματισμό στην κοινωνία. Η πανδημία ανάγκασε τα παιδιά να κάνουν ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό άλμα. Αυτό απαιτούσε σημαντικές προσαρμογές από ολόκληρη την κοινωνία. Οι γονείς έπρεπε να πρωτοστατήσουν σε αυτό το ξαφνικό, απροσδόκητο ψηφιακό μετασχηματισμό της βασικής εκπαίδευσης των παιδιών, χωρίς να είναι προετοιμασμένοι γι αυτό. Η έρευνά μας, αναδεικνύει την ανάγκη να καταβληθεί περισσότερη προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση σχετικά με εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους γονείς να επιλέξουν αυτό που είναι καλύτερο για τους ίδιους και τα παιδιά τους, σχετικά πάντα με τις διαδικτυακές τους δραστηριότητες.
Μπορείτε να διαβάσετε εδώ όλη την δημοσίευση https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2022/03/13.4-2-final.pdf .

13.4-2-final

Συμβουλές για προστασία από διαδικτυακές απάτες

Σε έξαρση βρίσκονται οι απάτες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών οι οποίες μάλιστα μεταλλάσσονται διαρκώς, με συνέπεια καθημερινά πολίτες να χάνουν χρήματα. Είτε μέσω γνωστών επιχειρήσεων ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, είτε μέσω ψεύτικων αγγελιών ή απατηλών email, επιτήδειοι αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά και περιουσιακά στοιχεία των θυμάτων τους.

Οι οικονομικές απάτες αποτέλεσαν κατά το 2021 το 28% των συνολικών καταγγελιών που έλαβε η Ανοιχτή γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο SafeLine.gr. Από αυτές, το 40% των καταγγελιών αφορούσε κάτι που συνέβη στο Instagram και το 39% κάποια ενέργεια στο Facebook.

 

Θύμα οικονομικής απάτης πέφτουν πολύ συχνά και οι έφηβοι

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πανελλήνιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο -Δεκέμβριο του 2021 σε ένα δείγμα 5000 μαθητών ηλικίας 12-18 ετών, το 10% των παιδιών δηλώνει ότι έχει πέσει θύμα απάτης στο διαδίκτυο.  Συγκεκριμένα το 28% από τους εφήβους που δηλώνουν ότι έχουν πέσει θύματα απάτης, δηλώνει ότι έχει πέσει θύμα οικονομικής απάτης στο διαδίκτυο.

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ συστήνει στους πολίτες να είναι ενημερωμένοι για τις απάτες που κυκλοφορούν, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στην επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, να μην παρέχουν προσωπικά στοιχεία σε τρίτους και  να επιλέγουν ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης.

Απάτες phishing μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τηλεφωνικής κλήσης ή μηνύματος κειμένου

Ένας απατεώνας επικοινωνεί μαζί σας προσποιούμενος ότι προέρχεται από κάποια (συνήθως) γνωστή επιχείρηση, όπως μια τράπεζα, ένας πάροχος υπηρεσιών τηλεφώνου ή διαδικτύου.

 Εάν απαντήσετε ότι δεν το κάνατε, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή της τράπεζας, ώστε η δήθεν «τράπεζα» να μπορέσει να διερευνήσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο απατεώνας μπορεί να έχει ήδη τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας και να σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας αναφέροντας τον 3 ή 4ψήφιο κωδικό ασφαλείας που είναι τυπωμένος στην κάρτα.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος έχουν σχεδιαστεί για να φαίνονται γνήσια και συχνά αντιγράφουν τη μορφή που χρησιμοποιείται από τον οργανισμό που o επιτήδειος προσποιείται ότι αντιπροσωπεύει, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας και του λογότυπου.

 Θα σας μεταφέρουν σε έναν ψεύτικο ιστότοπο που μοιάζει με τον πραγματικό ιστότοπο του οργανισμού, αλλά έχει μια ελαφρώς διαφορετική διεύθυνση. Για παράδειγμα, εάν ο νόμιμος ιστότοπος είναι “https://www.winbank.gr”, ο απατεώνας μπορεί να χρησιμοποιήσει μια διεύθυνση όπως “http://www.winbanks.com”.

Εάν παρέχετε στον απατεώνα τα στοιχεία σας στο διαδίκτυο ή μέσω τηλεφώνου, θα τα χρησιμοποιήσει για να προβεί σε δόλιες δραστηριότητες, όπως η χρήση των πιστωτικών καρτών σας και η κλοπή των χρημάτων σας. 

Ύποπτα σημάδια

Πώς να προστατευτείτε

 

Εχετε πέσει θύμα;

Εάν πιστεύετε ότι έχετε πέσει θύμα τέτοιας απάτης  επικοινωνήστε αμέσως με τον νόμιμο οργανισμό για να τον ενημερώστε για την απάτη, ώστε να προβεί στις απαραίτητα βήματα μπλοκαρίσματος καρτών ή και άλλων ενεργειών. Επίσης μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σας προτρέπουμε επίσης να αναφέρετε τις απάτες στην Γραμμή καταγγελιών παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο www.safeline.gr μέσω της σελίδας αναφοράς απάτης. Αυτό μας βοηθά να προειδοποιούμε τους ανθρώπους για τρέχουσες απάτες, να παρακολουθούμε τις τάσεις και να διακόπτουμε τις απάτες όπου είναι δυνατόν. H SafeLine παρέχει επίσης οδηγίες για την προστασία σας από απάτες και πού να λάβετε βοήθεια.

Σε μια ειδικά διαμορφωμένη σελίδα στο site του SaferInternet4Kids.gr παρέχεται ενημέρωση για τις συχνότερες απαντώμενες απάτες στον κυβερνοχώρο αλλά για τους τρόπους αναγνώρισης και πρόληψης τους.

Επίσης μέσα από δυο ευφάνταστα βίντεο, με χιούμορ, απλό και κατανοητό λόγο που δημιούργησε το Ελληνικό κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου και η Αρχή κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιχειρείται η επιμόρφωση των πολιτών σε θέματα δημιουργίας και σωστής χρήσης ισχυρών κωδικών πρόσβασης καθώς και η εκπαίδευση τους στο να αναγνωρίζουν το phishing στο διαδίκτυο και το smishing (διαδικτυακές απάτες μέσω sms).

Μπορείτε να δείτε τα βίντεο εδώ και εδώ.

Facts4All MOOC για την παραπληροφόρηση

Το Facts4All – Τα σχολεία ως κοινοτικοί κόμβοι κατά της παραπληροφόρησης είναι ένα έργο ενός έτους που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Media Literacy for All της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κριτικής σκέψης σε σχέση με την διαδικτυακή παραπληροφόρηση μεταξύ των γενεών – ιδίως των νέων και των γονέων. 

Σήμερα, οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φαινομενικά ατελείωτες ποσότητες διαδικτυακού περιεχομένου μέσα σε δευτερόλεπτα, μεταξύ άλλων μέσω φορητών συσκευών όπου κι αν πάνε. Το θέμα της παραπληροφόρησης έχει αποκτήσει ολοένα και πιο εξέχοντα ρόλο στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ, όπως φαίνεται στην ανακοίνωση για τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά – Αντιμετώπιση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης: μια ευρωπαϊκή προσέγγιση (Απρίλιος 2018).

Λόγω της αυξανόμενης συνάφειας των ψευδών ειδήσεων, καθώς και των αναδυόμενων διαδικτυακών κινδύνων και προκλήσεων, δεν αρκεί πλέον να διδάσκουμε σε άτομα επιχειρησιακές δεξιότητες ή πώς να προστατεύουν το απόρρητο ή τη φήμη τους στο διαδίκτυο. Αντίθετα, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν εξίσου τον μηχανισμό μέσω του οποίου οι πλατφόρμες (social media) στοχεύουν και διακινούν πληροφορίες, για την πιθανή παρουσία εχθρικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των τρολ.

Ο νέος ρόλος των social media απαιτεί μια νέα προσέγγιση στη διδασκαλία του γραμματισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στοχεύοντας, αφενός, στην ικανότητα κριτικής σκέψης και αξιολόγησης της αξιοπιστίας των πληροφοριών που μοιράζονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και, αφετέρου, στην ικανότητα δράσης υπεύθυνα κατά τη δημιουργία και την κοινή χρήση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Αυτό απαιτεί γνώση του πώς λειτουργούν τα ψηφιακά μέσα και πώς παράγονται, μοιράζονται και διαδίδονται τα ηλεκτρονικά μηνύματα μέσων.

 

Πώς θα αντιμετωπίσει το Facts4All την παραπληροφόρηση;

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και την κριτική σκέψη της διαδικτυακής παραπληροφόρησης με την ανάπτυξη, την πιλοτική δοκιμή και την έναρξη ενός μαζικού ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματος (MOOC) που επιτρέπει στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να λειτουργούν ως κόμβοι μάθησης μεταξύ γενεών κατά της παραπληροφόρησης μέσω της συμμετοχής της κοινότητας.

Το MOOC θα βασίζεται σε σενάρια συνεργατικής μάθησης μεταξύ των γενεών, αξιοποιώντας υπάρχοντα εργαλεία και πόρους, όπως ελέγχους στοιχείων, παιχνίδια, υλικό ευαισθητοποίησης κ.λπ., και χρησιμοποιώντας συμμετοχικές μεθόδους (τεχνολογίες ανοιχτού χώρου και εμπλοκές από κοινού σχεδιασμού), για την προώθηση της κριτικής σκέψης.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου είναι να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν αποτελεσματικές προσεγγίσεις για ολόκληρο το σχολείο ως απάντηση στις κοινωνικές προκλήσεις και την παραπληροφόρηση σχετικά με την τοπική τους κοινότητα, κάτι που ειδικά λόγω της πανδημίας COVID19 είναι αναπόφευκτο.

Στόχοι του έργου

 

Δομή MOOC
Το MOOC «Facts4All – Τα σχολεία αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση» αποτελείται από τέσσερις ενότητες και θα πραγματοποιηθεί σε περίοδο έξι εβδομάδων (14 Μαρτίου 2022 – 20 Απριλίου 2022). Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στα αγγλικά. 

 

 

Η συμμετοχή στο MOOC είναι δωρεάν και απαιτεί προηγούμενη εγγραφή. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ

 

 

Τεύχος 37 – Επιμορφωτικά σεμινάρια για το μήνα Μάρτιο (02/03/2022)

Διαδικτυακή Έμφυλη Βία

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ

Ηλεκτρονικό Ψάρεμα

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ

Font Resize
Contrast