Νέοι όροι χρήσης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Δείτε παρακάτω τους νέους όρους χρήσης και προϋποθέσεις για κάποια από τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα:

facebook
twitter
instagram
viber
snapchat
whatsapp
google
linkedin
pinterest

Τελευταία, πολλοί από τους μεγάλους ιστότοπους, υπηρεσίες και εφαρμογές που χρησιμοποιούμε σπεύδουν να επικαιροποιήσουν τις πολιτικές απορρήτου και τους όρους χρήσης τους. Ίσως έχετε παρατηρήσει πολλές νέες ειδοποιήσεις για θέμα αυτό στο τηλέφωνό και στο email σας. Ο λόγος πίσω από αυτές τις αλλαγές είναι ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων ο οποίος εγκρίθηκε το 2016 αλλά θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 σε όλη την Ευρώπη.

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, γνωστός και ως General Data Protection Regulation (GDPR), αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και οργανισμοί συλλέγουν, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα κάθε μορφής. Ο GDPR καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται, διαγράφονται, μεταβιβάζονται και εν γένει επεξεργάζονται τα προσωπικά μας δεδομένα και κυρίως, με ποιον τρόπο μπορούμε να τα προστατεύουμε. Ο GDPR θα επηρεάσει κάθε οργανισμό και εταιρεία στην Ευρώπη, η οποία διαχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα, αλλά και κάθε εταιρεία που συναλλάσσεται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες είναι πολύπλοκοι και τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση πολύ αυστηρά και μπορούν να φτάσουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ποιες θα είναι οι βασικές αλλαγές που θα ισχύσουν:

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό εδώ. Ολόκληρο τον κανονισμό στα ελληνικά μπορείτε να τον βρείτε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ.

Τεύχος 9 – Μέχρι τις 15 Μαΐου οι συμμετοχές στο διαγωνισμό #SaferInternet4EU (27-04-2018)

Χωρίς τίτλο

Αντιμετώπιση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης: Η Ε.Ε. προτείνει έναν πανευρωπαϊκό κώδικα πρακτικής

 

Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων έναν κώδικα ορθής πρακτικής σε επίπεδο ΕΕ για την παραπληροφόρηση, την παροχή υποστήριξης σε ένα ανεξάρτητο δίκτυο φορέων εξακρίβωσης γεγονότων και μια σειρά δράσεων για την προώθηση της ποιοτικής δημοσιογραφίας και την προαγωγή του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης.

Από τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με το Facebook και την Cambridge Analytica φάνηκε ακριβώς με ποιον τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης στο πλαίσιο εκλογών. Οι αποκαλύψεις αυτές αποτελούν επίκαιρη υπενθύμιση ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστούν ανθεκτικές δημοκρατικές διαδικασίες. Σήμερα η Επιτροπή κάνει βήματα προόδου στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, ώστε να κατοχυρώσει την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και την ασφάλεια.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άνσιπ, αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε σχετικά: «Η παραπληροφόρηση δεν είναι αποτελεί νέο μέσο πολιτικής επιρροής. Οι νέες τεχνολογίες, ιδίως οι ψηφιακές, έχουν διευρύνει , μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος, την ικανότητά της να υπονομεύει τη δημοκρατία και την κοινωνία. Δεδομένου ότι η εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο είναι εύκολο να διαρραγεί, αλλά δύσκολο να αποκατασταθεί, η βιομηχανία πρέπει να συνεργαστεί μαζί μας στο θέμα αυτό. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να καταπολεμηθούν οι εκστρατείες παραπληροφόρησης που οργανώνονται από άτομα και χώρες με στόχο να απειλήσουν τη δημοκρατία μας.»

Η επίτροπος Γκαμπριέλ, αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, δήλωσε τα εξής: «Καλούμε όλους τους παράγοντες, ιδίως τις πλατφόρμες και τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης που φέρουν σαφή ευθύνη, να ενεργήσουν με βάση ένα σχέδιο δράσης που αποσκοπεί σε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση με στόχο την ενδυνάμωση και την αποτελεσματική προστασία των πολιτών κατά της παραπληροφόρησης. Θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την πρόοδο που θα σημειώνεται και μπορεί να προτείνουμε περαιτέρω δράσεις έως τον Δεκέμβριο, μεταξύ άλλων μέτρα κανονιστικού χαρακτήρα, αν τα αποτελέσματα δεν αποδειχθούν ικανοποιητικά».

Ο επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας, Τζούλιαν Κινγκ, δήλωσε τα εξής: «Η χρήση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο ως όπλων αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των κοινωνιών μας. Η ανατροπή των αξιόπιστων διαύλων με σκοπό την κυκλοφορία επιβλαβούς και διχαστικού περιεχομένου απαιτεί ξεκάθαρη απάντηση που θα βασίζεται στην αυξημένη διαφάνεια, την ιχνηλασιμότητα και τη λογοδοσία. Στις διαδικτυακές πλατφόρμες αναλογεί ουσιώδης ρόλος στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κατάχρηση των υποδομών από εχθρικά διακείμενους δράστες και να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των χρηστών και της κοινωνίας.»

Με βάση την ανεξάρτητη έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2018 από την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο, καθώς και τις ευρύτερες διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν τους τελευταίους έξι μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει ως παραπληροφόρηση τις «αποδεδειγμένα ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που δημιουργούνται, παρουσιάζονται και διαδίδονται για οικονομικό όφελος ή για τη σκόπιμη παραπλάνηση του κοινού, και που ενδέχεται να βλάψουν το κοινό συμφέρον».

Στην τελευταία έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, το 83 % όσων απάντησαν δήλωσαν ότι οι ψευδείς ειδήσεις συνιστούν κίνδυνο για τη δημοκρατία. Τους προβληματίζει ιδιαίτερα η σκόπιμη παραπληροφόρηση που έχει ως στόχο να επηρεάσει τις εκλογές και τις πολιτικές για τη μετανάστευση. Η έρευνα ανέδειξε επίσης τη σημασία που έχουν τα ποιοτικά μέσα ενημέρωσης: σύμφωνα με τα άτομα που απάντησαν, τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης είναι η πλέον αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης (ραδιόφωνο 70 %, τηλεόραση 66 %, Τύπος 63 %). Οι διαδικτυακές πηγές ειδήσεων και οι ιστότοποι όπου δημοσιεύονται βίντεο είναι η λιγότερο αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης, με ποσοστά εμπιστοσύνης 26 % και 27 % αντίστοιχα.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε μελέτη σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση. Στη μελέτη επισημαίνεται ότι τα δύο τρίτα των καταναλωτών διαδικτυακών ειδήσεων προτιμούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές από πλατφόρμες που λειτουργούν με αλγόριθμους, όπως είναι οι μηχανές αναζήτησης και οι φορείς συγκέντρωσης ειδήσεων, καθώς και μέσω των ιστοτόπων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει επίσης ότι η ισχύς στην αγορά και οι ροές εσόδων έχουν μετατοπιστεί από τους εκδότες ειδήσεων στους διαχειριστές πλατφόρμας που διαθέτουν τα δεδομένα για την αντιστοίχιση αναγνωστών, άρθρων και διαφημίσεων.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εν λόγω ανησυχίες και τάσεις, η Επιτροπή προτείνει σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα συγκαλέσει σύντομα πολυμερές φόρουμ, με στόχο να προσφέρει ένα πλαίσιο αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών πλατφορμών, της βιομηχανίας διαφήμισης και των μεγάλων διαφημιστών, και να εξασφαλιστεί η δέσμευση για συντονισμό και ένταση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Το πρώτο αποτέλεσμα των εργασιών του φόρουμ θα πρέπει να είναι ο κώδικας πρακτικής σε επίπεδο ΕΕ για την παραπληροφόρηση, που πρόκειται να δημοσιευτεί έως τον Ιούλιο του 2018, με σκοπό να υπάρξει μετρήσιμος αντίκτυπος έως τον Οκτώβριο του 2018. 

Έως τον Δεκέμβριο του 2018, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Η έκθεση θα εξετάσει επίσης την ανάγκη περαιτέρω δράσης για να διασφαλιστεί η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων που περιγράφονται.

Ιστορικό

Στην επιστολή ανάθεσης αποστολής του Μαΐου 2017, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ανέθεσε στην επίτροπο Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, κ. Mariya Gabriel, να σκιαγραφήσει τις προκλήσεις που δημιουργούν οι διαδικτυακές πλατφόρμες για τις δημοκρατίες μας όσον αφορά την παραπληροφόρηση και να θέσει σε κίνηση τη διαδικασία για να δοθεί μια απάντηση της ΕΕ σε αυτές τις προκλήσεις.

Τον Φεβρουάριο του 2018, η Επιτροπή ενέκρινε κατάλογο συστάσεων ενόψει των εκλογών του 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τις οποίες ζητεί: «οι αρμόδιες εθνικές αρχές […] να προσδιορίσουν, βάσει των εμπειριών των κρατών μελών, βέλτιστες πρακτικές για τον εντοπισμό, τον μετριασμό και τη διαχείριση των κινδύνων που διατρέχει η εκλογική διαδικασία από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και την παραπληροφόρηση.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τις ψευδείς ειδήσεις ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Τα συμπεράσματα και συστάσεις της ομάδας δημοσιεύτηκαν στις 12 Μαρτίου 2018.

Πριν από αυτές τις πρωτοβουλίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ήδη ενεργό δράση στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης: το 2015, συστάθηκε η ειδική ομάδα «East StratCom», υπό την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο Μογκερίνι, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίουτον Μάρτιο του 2015, με στόχο την «αντίδραση στην εκστρατεία παραπληροφόρησης της Ρωσίας». Η ειδική ομάδα λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης από τον Σεπτέμβριο του 2015, επικοινωνώντας με αποτελεσματικό τρόπο τις πολιτικές της ΕΕ ως προς την ανατολική γειτονία, ενισχύοντας το συνολικό περιβάλλον για τα μέσα ενημέρωσης στην ανατολική γειτονία, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της ελευθερίας του Τύπου και την ενδυνάμωση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και αυξάνοντας την ικανότητα της ΕΕ να προβλέπει, να αντιμετωπίζει και να ευαισθητοποιεί για τις δραστηριότητες παραπληροφόρησης υπέρ του Κρεμλίνου.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο και πως να τις αναγωνρίζετε δείτεο το σχετικό φυλλάδιο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου εδώ.

Περισσότερα: European Commission

Νέα ανανεωμένη έκδοση του Gmail. Ποιες οι κυριότερες αλλαγές.

Ανανεωμένο τόσο σε εμφάνιση όσο και σε λειτουργίες είναι πλέον το Gmail, η δημοφιλέστερη υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποιείται από 1, 4 δις ανθρώπων κάθε μήνα. Όπως ανακοίνωση η Google οι αλλαγές θα είναι σταδιακά ορατές από όλους και έγιναν με σκοπό να προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικού επιπέδου σε όλους τους χρήστες και όχι μόνο σε αυτούς της επαγγελματικής σουίτας G Suite.

Αν κάποιος θέλει να ενεργοποιήσει τις νέες λειτουργίες μπορεί από τις ρυθμίσεις να πατήσει την εντολή «Δοκιμάστε το νέο Gmail”Αν, στην πορεία, αποφασίσει να επιστρέψει στις παλιές ρυθμίσεις, μπορεί να πάει ξανά  στο ίδιο σημείο και να επιλέξει “Go back to classic Gmail.”

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ:

Google Calendar: Εμφανίζεται στη δεξιά πλαινή μπάρα και ο χρήστης μπορεί να οργανώνει τις συναντήσεις του, να βγάζει πρόγραμμα για την ημέρα του, να κρατά σημειώσεις κλπ. χωρίς να φεύγει από το email που διαβάζει εκείνη τη στιγμή.

Email Snoozing: Εκτός από τις ήδη υπάρχουσες επιλογές αρχειοθέτησης (διαγραφής, επισήμανσης ως αναγνωσμένο κ.λ.π) προστίθεται και η επιλογή «αναβολή». Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να επανέλθει στο email αργότερα.

Οffline mode: Επιτρέπει στο χρήστη να δουλεύει στο Gmail ακόμη και όταν δεν βρίσκεται συνδεδεμένος σε κάποιο δίκτυο.

Email Nudging: Η Google χρησιμοποιεί λειτουργία machine learning για να κατανοήσει ποια emails απαιτούν την απάντηση του χρήστη σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και του εμφανίζει σχετική ειδοποίηση μέσα στο inbox του.

Two-factor authentication (2FA):  Αφορά τα εμπιστευτικά email. Αν ο αποστολέας ενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη ρύθμιση τότε ο παραλήπτης για να διαβάσει το email θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του.

Confidential Mode: Με αυτή τη λειτουργία ο χρήστης μπορεί να προσθέσει ημερομηνία λήξης σε ένα email που αποστέλλει έτσι ώστε ο παραλήπτης να μην μπορεί να το προωθήσει ή να το αντιγράψει.

Integrated Rights Management (IRM): Ο αποστολέας θα μπορεί να μπλοκάρει τη δυνατότητα προώθησης, αντιγραφής και εκτύπωσης ενός email.

Η Google προχωρά στην αναβάθμιση και της mobile εφαρμογής του Gmail με την προσθήκη νέου αλγορίθμου που θα αντιλαμβάνεται ποια emails είναι σημαντικά έτσι ώστε να στέλνει ειδοποίηση στον χρήστη και ποια μπορεί να τα δει αργότερα, έτσι ώστε να μην του αποσπά την προσοχή για κάθε εισερχόμενο. Σημαντική προσθήκη και η δυνατότητα διαγραφής  από τη λίστα κάποιου newsletter με ένα άγγιγμα.

Πηγή: Αndroid Authority                                          

Στα 16 το όριο ηλικίας χρήσης του Whatsapp στην Ευρώπη

Αλλαγές στο ηλικιακό όριο χρήσης ανακοίνωσε η δημοφιλής υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Whatsapp, που ανήκει στο Facebook με αφορμή το νέο  κανονισμο για τα προσωπικά δεδομένα GDPR που θα τεθεί σε ισχύ από την 25η Μάϊου 2018. Έτσι σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν πρόσβαση στην υπηρεσία σε επίπεδο Ευρώπης θα έχουν οι νέοι από 16 ετών και άνω, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα επιβεβαιώνεται η ηλικία των χρηστών. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αυτές οι αλλαγές θα ισχύσουν μόνο σε επίπεδο Ευρώπης και στον υπόλοιπο κόσμο το επιτρεπόμενο ηλικιακό όριο χρήσης της εφαρμογής θα παραμείνει στα 13 έτη. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2018 την εφαρμογή χρησιμοποιούν περισσότεροι από 1,5 δισ. άνθρωποι καθιστώντας την την μεγαλύτερη στον τομέα των επικοινωνιών στον πλανήτη.

Όπως τονίζει σε επίσημη ανάρτησή της η εταιρεία, το WhatsApp ενδιαφέρεται για την ασφάλεια και το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής: κάθε μήνυμα είναι ασφαλισμένο με ολοκληρωμένη κρυπτογράφηση, έτσι ώστε κανένας, ούτε το ίδιο το WhatsApp, να μην μπορεί να διαβάσει ή να ακούσει τις συνομιλίες των χρηστών. Επίσης η εταιρεία τονίζει πως τις επόμενες εβδομάδες όλοι οι χρήστες θα μπορούν να κατεβάζουν και να επιβλέπουν τα δεδομένα που συλλέγει. Θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να διαγράφουν όποια δεδομένα επιθυμούν.

Περισσότερες συμβουλές ασφαλείας για τη χρήση του Whatsapp μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Τους ανανεωμένους όρους χρήσης της εφαρμογής μπορείτε να τους διαβάσετε εδω.

Viber: Νέες λειτουργίες για την προστασία της ιδιωτικότητας

Το Viber είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν δωρεάν κλήσεις, να στέλνουν κείμενα, εικόνες και βίντεο σε άλλους χρήστες. Λειτουργεί τόσο σε κινητά όσο και σε υπολογιστές και από το Φεβρουάριο του 2015, η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων υποστηρίζει 236 εκατομμύρια ενεργούς μηνιαίους χρήστες. Είναι μια εφαρμογή που θεωρείται από τους γονείς «σχετικά ασφαλής» και χρησιμοποιείται ακόμα και από παιδία των πρώτων τάξεων του δημοτικού.   Μετά τα πρόσφατα γεγονότα και ενόψη της εφαρμογής του GDPR, οι διαχειριστές με μήνυμά που απέστειλαν στους χρήστες υποστηρίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα στη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι προστατευμένα καθώς:

– Το Viber δεν μπορεί να διαβάσει ή να ακούσει τις ιδιωτικές συνομιλίες και κλήσεις του χρήστη λόγω κρυπτογράφησης

– Ο χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψει από τα τηλέφωνα των φίλων του μηνύματα που ήδη έχει στείλει

– O χρήστης μπορεί  να στείλει μηνύματα με χρονόμετρο αυτοκαταστροφής σε Μυστικές Συνομιλίες

viber-minima-768x1302

Νέες και χρήσιμες λειτουργίες από το Viber

Απόκρυψη συνομιλίας

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στους χρήστες να εξαφανίζουν μια ή περισσότερες συνομιλίες από την αρχική σελίδα του Viber και να τις εμφανίζουν με χρήση 4ψήφιου κωδικού PIN. Μπορείτε να κρύψετε ατομικές, ομαδικές, ακόμη και μυστικές συνομιλίες. Ορίζετε ένα 4ψήφιο PIN για όλες τις κρυφές συνομιλίες σας, όχι ένα για κάθε μία ορίζοντας ένα 4ψήφιο PIN για όλες τις κρυφές συνομιλίες σας, όχι ένα για κάθε μία.

Προσοχή όμως:

Πώς γίνεται η διαδικασία:

1.Κρατήστε πατημένο το δάχτυλο σας επάνω στη συνομιλία που θέλετε να αποκρύψετε.

2.Στο μενού που θα εμφανιστεί, πατήστε την επιλογή «Απόκρυψη συνομιλίας».

3.Αν είναι η πρώτη φορά που κάνετε απόκρυψη μιας συνομιλίας, από το πλαίσιο που θα εμφανιστεί πατήστε την επιλογή «ΟΡΙΣΜΟΣ PIN».

4.Πληκτρολογήστε ένα 4ψήφιο PIN μέσω του οποίου θα βρίσκετε όλες τις κρυμμένες συνομιλίες σας.

5.Πληκτρολογήστε άλλη μια φορά το ίδιο 4ψήφιο PIN για επαλήθευση.

6.Ένα πλαίσιο με τίτλο «Επιτυχής ορισμός PIN» θα εμφανιστεί στην οθόνη  και η συνομιλία θα είναι πλέον κρυφή.

7.Για μελλοντικές αποκρύψεις η διαδικασία είναι πιο σύντομη, αφού πλέον έχετε ορίσει τον αριθμό PIN και θα καλείστε να τον τοποθετείτε μία μόνο φορά για κάθε απόκρυψη.

Τι είναι τα μηνύματα αυτοκαταστροφής ή εφήμερα μηνύματα

Η αποστολή ενός εφήμερου μηνύματος (ή μηνύματος με χρονόμετρο αυτοκαταστροφής) είναι απλή. Ο χρήστης διαλέγει τη φωτογραφία ή το video που επιθυμεί να στείλει και στη συνέχεια αρκεί να πατήσει στο εικονίδιο με το μολύβι για να του εμφανιστεί το χρονόμετρο κάτω αριστερά. Η χρονική διάρκεια που μπορεί να μείνει ορατό ένα Secret Message (έτσι τα ονομάζει η Viber) είναι από 1 έως 10 δευτερόλεπτα.

Διαγραφή μηνυμάτων ακόμα και μετά την αποστολή τους

Οι χρήστες του Viber έχουν τη δυνατότητα να διαγράψουν συνομιλίες ακόμα και μετά την αποστολή του μηνύματος και ανεξάρτητα από το αν το έχει διαβάσει ή όχι ο παραλήπτης. Η διαδικασία είναι απλή: Μπορούν να πατήσουν πάνω στο κουμπί διαγραφή και στη συνέχει να επιλέξουν αν θέλουν να διαγραφεί το μήνυμα μόνο από τον παραλήπτη, μόνο από το δικό τους ή και από τα δύο. 

 

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή;

Η εφαρμογή μπορεί να «κατέβει» απευθείας στο τηλέφωνό  ή τον υπολογιστή σας. Οι χρήστες πρέπει απλά να εισάγουν τον αριθμό τηλεφώνου τους καθώς αυτό χρησιμοποιεί το Viber ως ταυτότητα. Για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός, το Viber στέλνει ένα PIN μέσω SMS. Εν συνεχεία, μόλις ενεργοποιηθεί  η εφαρμογή συνδέεται στη λίστα επαφών  για να βρει και να συνδεθεί με φίλους.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Viber είναι:

Δωρεάν ομαδικές  συνομιλίες (έως 200 συμμετέχοντες) – Αυτό είναι ένα πολύ δημοφιλές στοιχείο της εφαρμογής. Οι ομαδικές συνομιλίες είναι ένας πολύ καλός τρόπος για διατήρηση επαφής και αλληλεπίδρασης αλλά ελλοχεύουν και διάφοροι κίνδυνοι όπως διαμοιρασμός ακατάλληλου περιεχομένου, ψηφιακός εκφοβισμός κ.α. Οι ομάδες διαγράφονται μόνο όταν εγκαταλειφθούν από όλα τα μέλη ενώ οι διαχειριστές ή οι συμμετέχοντες στην ομάδα δεν μπορούν να καταργήσουν της συμμετοχή ενός άλλου μέλους.

Δημόσιες συνομιλίες – Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες του Viber να ακολουθούν τις αγαπημένες τους προσωπικότητες ή να συμμετέχουν σε συζητήσεις για τα αγαπημένα τους θέματα. Όταν ένας χρήστης ακολουθεί δημόσια συζήτηση δεν μπορεί να συμμετέχει σε αυτήν εκτός αν προστεθεί στην ομάδα από το διαχειριστή. Ορατά επίσης είναι μόνο τα προφίλ όσων είναι μέλος στην ομάδα και όχι όσων παρακολουθούν τη δημόσια συνομιλία.

Αυτοκόλλητα – Ένα άλλο πολύ δημοφιλές στοιχείο  του Viber είναι τα αυτοκόλλητα που μπορούν να προστεθούν στα μηνύματα. Πολλά από αυτά είναι δωρεάν, κάποια άλλο όμως μπορούν να αγοραστούν.

Viber Games – Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά παιχνιδιών για να κατεβάσουν στον υπολογιστή, το tablet ή το τηλέφωνο τους. Τα παιχνίδια μπορούν να παιχτούν από μόνα τους ή να παιχτούν μέσω του Viber δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να συνδεθεί και να παίξει με φίλους.

 Αποκλεισμός άλλου χρήστη στο Viber:

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα από μια άγνωστη επαφή στην οθόνη συνομιλίας θα εμφανιστεί ένα μήνυμα με δύο επιλογές. Μπορείτε είτε να προσθέσετε την άγνωστη επαφή στη λίστα επαφών σας είτε να την αποκλείσετε.

Αποκλεισμός χρήστη από μια ομάδα.

Μπορείτε να αποκλείσετε χρήστες που συμμετέχουν στην ίδια ομάδα όπως εσείς μέσω της οθόνης πληροφοριών ομάδας.

 Εισαγάγετε την ομάδα> Σύρετε την οθόνη προς τα αριστερά> Επιλέξτε την επαφή> Επιλέξτε το μενού της συσκευής> Επιλέξτε “Αποκλεισμός”.

 Σημείωση: Η δεσμευμένη επαφή θα εξακολουθήσει να βλέπει τη δραστηριότητά σας εντός της ομάδας και θα μπορείτε να δείτε τις δικές σας. Το μπλοκ θα ισχύει μόνο για επικοινωνίες one-on-one.

Αποκλεισμός μιας επαφής που βρίσκεται ήδη στη λίστα επαφών σας.

 Μπορείτε να την αποκλείσετε από την οθόνη πληροφοριών συνομιλίας μετακινώντας την αριστερή οθόνη> Επιλογή μενού συσκευής> Επιλογή “Αποκλεισμός”.

Απλώς πληκτρολογήστε τον αριθμό τους μη αυτόματα μέσω της λίστας μπλοκ εισάγοντας Ρυθμίσεις> Απόρρητο> Λίστα αποκλεισμού> Αριθμός μπλοκ. Θυμηθείτε να εισαγάγετε τον αριθμό με την ακόλουθη μορφή: + Κωδικός χώρας και εν συνεχεία αριθμός

Κοινή χρήση τοποθεσίας

Το Viber επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται την τοποθεσία τους με τις επαφές τους, ωστόσο αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Ειδικές ρυθμίσεις από το Facebook για τους εφήβους.

 

Σε μια προσπάθεια το κοινωνικό δίκτυο να εναρμονιστεί με την ειδική προστασία που ορίζει ο νέος κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα GDPR όσον αφορά στους εφήβους, έχει προχωρήσει στην ενσωμάτωση σχετικών ρυθμίσεων. Μάλιστα όπως ανακοίνωσε το Facebook στη διάρκεια του τρέχοντος έτους θα παρουσιάσει ένα νέο παγκόσμιο κέντρο βοήθειας, ειδικά για εφήβους το οποίο θα περιλαμβάνει πρόσθετη εκπαίδευση με τα πιο συνηθισμένα ερωτήματά τους σχετικά με το απόρρητο.

 Στις ρυθμίσεις πάντως που εφαρμόστηκαν αυτήν την εβδομάδα σε ευρωπαικό επίπεδο οι διαφημιστικές κατηγορίες για τους εφήβους είναι πιο περιορισμένες και οι προεπιλεγμένες επιλογές του κοινού στις δημοσιεύσεις δεν περιλαμβάνουν την επιλογή «δημόσια». Επιπλέον διατηρείται απενεργοποιημένη η δυνατότητα αναγνώρισης προσώπου για κάθε χρήστη ηλικίας κάτω των 18 ετών και περιορίζονται  τα άτομα που μπορούν να δουν ή να αναζητήσουν πληροφορίες που έχουν κοινοποιήσει έφηβοι, όπως ο τόπος καταγωγής ή τα γενέθλιά τους.

Οι Έλληνες έφηβοι μεταξύ 13 έως 15 ετών όπως ορίζει ο νέος κανονισμός GDPR θα πρέπει να έχουν γονική συναίνεση προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούν social media και η ευθύνη εξασφάλισης της συναίνεσης βαραίνει τα ίδια τα κοινωνικά δίκτυα. Με βάση λοιπόν αυτές τις αλλαγές που θα ισχύσουν από 25 Μαΐου 2018, το Facebook ανακοίνωσε ότι έφηβοι αυτής της ηλικίας θα έχουν πρόσβαση σε μια λιγότερο εξατομικευμένη εκδοχή του κοινωνικού δικτύου, με περιορισμένη δυνατότητα δημοσιεύσεων  έως ότου λάβουν την άδεια ενός γονέα ή κηδεμόνα. Ακόμα και στις χώρες που η νομοθεσία δίνει πλήρη πρόσβαση σε έφηβους 13 ετών και άνω στα κοινωνικά δίκτυα, το Facebook  θα ρωτάει  κάθε έφηβο εάν επιθυμεί να προβάλλονται διαφημίσεις με βάση δεδομένα από συνεργάτες του και εάν επιθυμεί να συμπεριλάβει προσωπικά δεδομένα στο προφίλ του.

Facebook: Ξεκινά η εφαρμογή νέων παραμέτρων εμπιστευτικότητας στην Ευρώπη

Το  Facebook θα αρχίσει αυτή την εβδομάδα να προτείνει στους Ευρωπαίους χρήστες της εφαρμογής, νέες παραμέτρους εμπιστευτικότητας εναρμονιζόμενη με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων (RGPD), ανακοίνωσε  η εταιρεία.

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός απαιτεί σαφή ενημέρωση των χρηστών και τη συγκατάθεσή τους ως προς τη χρησιμοποίηση των δεδομένων τους.
«Ολοι – ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους – θα κληθούν να εξετάσουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο το Facebook χρησιμοποιεί τα δεδομένα τους και να κάνουν μία επιλογή σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής στο Facebook», αναφέρει η εταιρεία σε σημείωμα που έχει αναρτηθεί στο blog της.

Τα νέα μέτρα θα εφαρμοσθούν στην Ευρώπη αυτήν την εβδομάδα και στη συνέχεια «τις επόμενες εβδομάδες και μήνες σε ολόκληρο τον κόσμο», εξήγησε ο Ρομπ Σέρμαν, εκ των υπευθύνων ασφαλείας στη Facebook, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τους δημοσιογράφους την έδρα της εταιρείας στην Καλιφόρνια, χωρίς να δώσει ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων αυτών στους αμερικανούς χρήστες.

Συγκεκριμένα, οι Ευρωπαίοι χρήστες θα δουν στο news feed μήνυμα που θα τους καλεί να αποδεχτούν τους αναθεωρημένους όρους χρήσης της υπηρεσίας και την πολιτική δεδομένων, που περιλαμβάνουν περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης καλούνται να απαντήσουν για το εάν θέλουν να συνεχίσουν να μοιράζονται ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως στοιχεία για τις πολιτικές τους απόψεις, τη θρησκεία ή την ερωτική τους ζωή ενω δίνονται και πληροφορίες για το πώς μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας, σύμφωνα με τον GDPR. Σε περίπτωση που κάποιος δεν αποδεχτεί τους όρους χρήστης, τότε δεν δύναται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το κοινωνικό δίκτυο.

 

f3

 

To Facebook διατηρεί τη δέσμευση μη πώλησης προσωπικών δεδομένων σε διαφημιστές ή άλλους συνεργάτες του  και ζητάει από τους χρήστες να δώσουν τη σαφή έγκρισή τους για το αν επιθυμούν να βλέπουν στοχευμένες διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά τους. 

f1a

Οι νέες δυνατότητες που αφορούν τις “Συντομεύσεις Ρυθμίσεων και Απορρήτου”, που ανακοινώθηκαν τον προηγούμενο μήνα, δημιουργήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τον GDPR, και οι χρήστες ήδη ξεκίνησαν να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Τα πρόσφατα διευρυμένα εργαλεία για πρόσβαση στα δεδομένα  επιτρέπουν στους χρήστες να βλέπουν τα δεδομένα τους, να τα διαγράφουν, να τα μεταφορτώνουν και να τα εξάγουν με πιο εύκολο τρόπο. Αυτά τα εργαλεία είναι διαθέσιμα παγκοσμίως, παρόλο που σχεδιάστηκαν με βάση τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τον GDPR. Επίσης το κοινωνικό δίκτυο ενημέρωσε τη ρύθμιση “Αρχείο Δραστηριοτήτων” στις κινητές συσκευές, ώστε να είναι πιο εύκολο για τους χρήστες να βλέπουν τις πληροφορίες που έχουν κοινοποιήσει στο Facebook από την κινητή συσκευή τους.

 Ένα άλλο εργαλείο το οποίο εισάγει πλεόν το Facebook και στην Ευρώπη είναι η αναγνώριση προσώπου (face recognition). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο μήνυμα που λαμβάνουν οι χρήστες, αν ενεργοποιήσουν τη ρύθμιση συμβάλλουν στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και βελτιώνουν τις εμπειρίες τους όπως τον εντοπισμό μιας πιθανής απόπειρας από τρίτους να χρησιμοποιήσουν την εικόνα τους ως φωτογραφία προφίλ. Δίνεται επίσης η δυνατότητα στο Facebook μέσα από αυτή τη ρύθμιση να προτείνει φίλους τους οποίους ενδέχεται ο χρήστης να θέλει να προσθέσει με ετικέτα (tag) στις φωτογραφίες ή τα βίντεό του.  Η χρήση της αναγνώρισης προσώπου είναι  προαιρετική.

f2

 

 

 

 

 

Ε.Ε: Πώς διαμορφώνεται η ηλικία ψηφιακής συναίνεσης σε κάθε χώρα.

countriesgdpr

Το άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) περιέχει συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών. Ο γενικός κανόνας προβλέπει απαίτηση γονικής συναίνεσης για τη χρήση κοινωνικών δικτύων από όλους τους νέους ηλικίας κάτω των 16 ετών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να αποκλίνουν και να ορίσουν το όριο ηλικίας στα 15, 14 ή 13 χρόνια. Παρόλο που ακόμα σε πολλές χώρες δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις, η εικόνα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής δείχνει  ένα κατακερματισμένο τοπίο.

ΒΕΛΓΙΟ

Η πρόταση του αρμόδιου Βέλγου Υπουργού για να οριστούν τα 13 έτη ως η ηλικία ψηφιακής συναίνεσης βρήκε απόλυτα σύμφωνη την Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της χώρας. Σύμφωνα με την Επιτροπή η ένταξη σε κοινωνικά μέσα και άλλες υπηρεσίες αποτελεί μέρος της κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών αλλά πρέπει να αναληφθούν πρόσθετες προσπάθειες διδασκαλίας τους από νεαρή μάλιστα ηλικία έτσι ώστε να προστατευτούν από τους κινδύνους. Επί του παρόντος, οι εργασίες σχετικά με το βελγικό νομοσχέδιο για την εφαρμογή του GDPR συνεχίζονται και αναμένεται να εισαχθούν στο Κοινοβούλιο.

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Αν και η αρχική πρόθεση ήταν να οριστεί η ηλικία της συγκατάθεσης στα 13 έτη, η κυβέρνηση της Τσεχίας ενέκρινε τελικά ένα αναθεωρημένο προσχέδιο νόμου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. όπου η ηλικία ψηφιακής συναίνεσης αυξήθηκε από τα 13 στα 15 έτη. Το αναθεωρημένο προσχέδιο δεν έχει ακόμα εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και τη Γερουσία.

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

Δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με την ηλικία ψηφιακής συναίνεσης  αλλά η έκθεση που συνέταξε η εθνική ομάδα εργασίας για την εφαρμογή του GDPR προτείνει την ηλικία των 13 ετών.  Η επιλογή αυτή βασίστηκε στις γνωμοδοτήσεις που ελήφθησαν κατά την προετοιμασία της πρότασης οι οποίες υπογράμμισαν τη σημασία του διαδικτύου για τους νέους.

ΓΑΛΛΙΑ

Στις 13 Δεκεμβρίου 2017, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας παρουσίασε το προσχέδιο νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων το οποίο δεν προβλέπει ειδικές διατάξεις που αφορούν το ζήτημα της γονικής συναίνεσης, αφήνοντας έτσι το όριο στα 16 έτη. Η αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει, αναφέρει ότι η κυβέρνηση επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει το περιθώριο ελιγμών της. Παρόλα αυτά η Εθνοσυνέλευση πρότεινε την προσθήκη ενός νέου άρθρου στο προσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο ένας ανήλικος 15 χρονών και άνω να μπορεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση χωρίς γονική συναίνεση. Ωστόσο η διάταξη αυτή δεν συμπεριελήφθη στην τελική έκδοση του προσχεδίου. Οι συζητήσεις για το θέμα συνεχίζονται στη Γαλλία.

ΕΛΛΑΔΑ

Η δημόσια διαβούλευση για τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή του GDPR ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου 2018 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 5 Μαρτίου 2018. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε στη συνέχεια το προσχέδιο νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Νόμος για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Το άρθρο 6 του προσχεδίου καθορίζει την ηλικία ψηφιακής συναίνεσης στα 15 χρόνια. Σύμφωνα με το άρθρο, για παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη μόνο όταν υπάρχει συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα.  

ΑΥΣΤΡΙΑ

Στις 5 Ιουλίου 2017, το αυστριακό κοινοβούλιο ενέκρινε επισήμως ως ηλικία ψηφιακής συναίνεσης τα 14 έτη.

ΔΑΝΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της πρότασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης της χώρας, η ηλικία ψηφιακής συναίνεσης  ορίζεται στα 13 έτη. Τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2017 διεξήχθη δημόσια διαβούλευση, τα αποτελέσματα της οποίας δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Στις 27 Απριλίου 2017, το γερμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε το προσχέδιο νόμου για την τροποποίηση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων  σύμφωνα με το οποίο η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να μην παρεκκλίνει και να ισχύσει το όριο των 16 ετών.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Τον Οκτώβριο του 2016, η Ουγγρική Αρχή Προστασίας Δεδομένων δημοσίευσε έναν οδηγό 12 βημάτων σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας για το GDPR. Όσον αφορά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας απευθείας στα παιδιά, ο οδηγός αναφέρει ότι όταν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία των δεδομένων είναι νόμιμη μόνον εάν υπάρχει συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα. Ωστόσο, η δυνατότητα των κρατών μελών να μειώσουν την ηλικία τους σε 13 ετών αναφέρεται στον οδηγό.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Στις 30 Ιανουαρίου 2018, το ιρλανδικό κοινοβούλιο παρουσίασε το προσχέδιο νόμου προστασίας δεδομένων όπου ορίζεται η ηλικία ψηφιακής συναίνεσης στα  13 έτη, αποδεχόμενο την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η επιτροπή συνέστησε την «επανεξέταση της ηλικίας ψηφιακής συναίνεσης κατά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητά της σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις». Συνέστησε επίσης “να εφαρμοστεί ένα πλαίσιο πολιτικής και ένα συναφές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να βοηθηθούν τα παιδιά στην άσκηση των ψηφιακών δικαιωμάτων τους πριν φτάσουν στην ηλικία ψηφιακής συναίνεσης».

ΛΕΤΟΝΙΑ

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, το Λετονικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε το προσχέδιο νόμου όπου στο άρθρο 43 ορίζεται ως ηλικία ψηφιακής συναίνεσης τα 13 έτη.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Στις 15 Ιουνίου 2017 δημοσιεύθηκε το προσχέδιο νόμου για τη νομική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την κρατική επιθεώρηση προστασίας δεδομένων. Το προσχέδιο επικεντρώνεται κυρίως στα διαδικαστικά ζητήματα και στις νομικές εξουσίες της αρχής προστασίας των δεδομένων και δεν αναφέρει το θέμα της ηλικίας συγκατάθεσης, που επομένως ορίζεται στα  16 χρόνια.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε προσχέδιο νόμου το οποίο δεν  εξετάζει το ζήτημα της γονικής συγκατάθεσης, επομένως, το όριο ηλικίας τίθεται στα 16 έτη.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε ένα προσχέδιο νόμου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που όριζε την ηλικία ψηφιακής συναίνεσης στα 13 χρόνια.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Επί του παρόντος, το προσχέδιο νόμου βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση από το Εθνικό Συμβούλιο της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Το άρθρο 15 του προσχεδίου  προβλέπει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους φορείς εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας σε περιπτώσεις όπου το υποκείμενο των δεδομένων έχει συμπληρώσει την ηλικία των 16 ετών.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Παρά το γεγονός ότι η  ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων δήλωσε ότι η ηλικία ψηφιακής συναίνεσης θα παραμείνει στα 14 έτη και όταν αρχίσει να ισχύει το GDPR, το προσχέδιο νόμου που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο των Υπουργών στα τέλη Ιουνίου του 2017 μειώνει την ηλικία στα 13 έτη.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Ορίζεται η ηλικία ψηφιακής συναίνεσης στα 13 έτη.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Δεν περιλαμβάνεται κατώτερο όριο ηλικίας στο προσχέδιο νόμου οπότε αυτομάτως ισχύει η ηλικία ψηφιακής συναίνεσης στα 16 έτη.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Το Σεπτέμβριο του 2017 δημοσιεύθηκε το προσχέδιο για την προστασία δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και ορίστηκε επισήμως η ηλικία ψηφιακής συναίνεσης στα 13 έτη (άρθρο 8).

 

 

Με πληροφορίες από το BIK

2003-2018: 15 χρόνια λειτουργίας της Ανοιχτής Γραμμής για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία.

34.590 καταγγελίες έχει δεχτεί στην 15ετή πορεία της η Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο SafeLine, με τα τελευταία 5 χρόνια να κυμαίνονται κατά μέσο όρο στις 4.000 σε ετήσια βάση. Από αυτές οι 13.000 κρίθηκαν από τους νομικούς της γραμμής ότι έχουν εγκληματικό υπόβαθρο και προωθήθηκαν είτε στις αρμόδιες ελληνικές αρχές (Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος) είτε στις ευρωπαϊκές (Europol).

1

Ως επίσημο μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού INHOPE από το 2005, η πρώτη προτεραιότητα της SafeLine ήταν και είναι η εξάλειψη των εγκλημάτων παιδικής κακοποίησης στο διαδίκτυο. Μαζί με το SaferInternet4Kids.gr και το Help-line.gr, η SafeLine αποτελεί το Ελληνικό Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου που από τον Ιούλιο του 2016 λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Ο ρόλος της είναι διαμεσολαβητικός μεταξύ χρηστών του διαδικτύου και διωκτικών αρχών σε Ελλάδα και Ευρώπη ενώ έχει αναπτύξει παράλληλα συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και με διαχειριστές των κυριότερων μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά τις καταγγελίες των χρηστών που δέχεται για την εξάλειψη του παράνομου περιεχομένου.

Καθοριστικής σημασίας στη γρήγορη επεξεργασία των καταγγελιών και στην αποτελεσματικότητα των 48 Ανοιχτών Γραμμών που λειτουργούν υπό την εποπτεία του INHOPE ήταν η μετάβαση από την παλιά βάση δεδομένων  IHRMS στη νέα πλατφόρμα ICCAM που βρίσκεται στα κεντρικά της INTERPOL στη Λυών της Γαλλίας. Το νέο πρωτοποριακό σύστημα είναι ταχύτερο, πιο ακριβές και παρέχει βελτιωμένα δεδομένα προσφέροντας  ζωτικής σημασίας πληροφορίες στις αρχές επιβολής του νόμου.

Η Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο  προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα εύκολης ακόμα και ανώνυμης επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας SafeLine.gr όπου ο χρήστης επιλέγοντας το πλαίσιο «Κάντε Καταγγελία» μπορεί να προβεί σε αναφορά του παράνομου υλικού που έχει συναντήσει. Νομικοί της γραμμής επεξεργάζονται την καταγγελία και εν συνεχεία είτε την προωθούν στις αρχές επιβολής του νόμου είτε αναλαμβάνουν πρωτοβουλία και προχωρούν στις ενέργειες εκείνες που θα απομακρύνουν άμεσα το παράνομο υλικό από το διαδίκτυο.

Τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα συγκεντρωτικά στοιχεία της 15ετούς λειτουργίας της γραμμής είναι τα εξής:

Οι περισσότερες καταγγελίες που δέχτηκε η γραμμή αφορούν σε περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων και επικοινωνιών (39%). Ακολουθούν τα εγκλήματα παιδικής κακοποίησης (21%), που είναι και το κύριο αντικείμενο των Ανοιχτών Γραμμών Καταγγελιών του INHOPE και οι διαδικτυακές οικονομικές απάτες (21%). Στην τρίτη θέση έρχονται τα περιστατικά ρητορικής μίσους και εκφοβισμού (14%) και ακολουθούν τα περιστατικά βίας και απειλών στο διαδίκτυο.

1

Σταθερά ανοδική τάση καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της SafeLine καταγράφεται στα καταγγελθέντα περιστατικά εγκλημάτων παιδικής κακοποίησης. Ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια οι εν λόγω καταγγελίες ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο στην Ελλάδα επιβεβαιώνοντας την αύξηση των περιστατικών που παρατηρείται σε όλο τον κόσμο, μέσα από τα στατιστικά στοιχεία του INHOPE. Σύμφωνα με τα στοιχείο o INHOPE έλαβε 9.357.240 καταγγελίες για εικόνες παιδικής κακοποίησης από τις οποίες επεξεργάστηκε και προώθησε προς τις διωκτικές αρχές τις 210.904. Από τις καταγγελίες που έλαβε ο INHOPE, το 75% του παράνομου περιεχομένου σε επίπεδο Ευρώπης απομακρύνθηκε από το διαδίκτυο μέσα σε λιγότερο από 72 ώρες, συμβάλλοντας δυναμικά με τον τρόπο αυτό στην προστασία των θυμάτων και την εξάλειψη του φαινομένου της ανάρτησης στο Internet περιεχομένου παιδικής κακοποίησης. Ευάλωτες ομάδες και κατά το έτος 2016 αποδεικνύονται τα κορίτσια παιδικής ηλικίας. Διαπιστώνεται μάλιστα ότι  όσο μικραίνει ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών που έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, τόσο το πρόβλημα γιγαντώνεται.

2

3

 Βασική μέριμνα της SafeLine, εκτός από την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού στο διαδίκτυο, αποτελεί και η αντιμετώπιση του διαδικτυακού οικονομικού εγκλήματος. Αξιοσημείωτη άνοδο καταγράφεται στις καταγγελίες για οικονομικές διαδικτυακές απάτες κατά το έτος 2017, τάση που όπως δείχνουν τα στοιχεία συνεχίζεται και το 2018. Για το έτος 2017 και τους πρώτους μήνες του 2018 από το σύνολο των καταγγελιών που εξακριβώθηκαν ως παράνομες, το 56% αφορά καταγγελίες για απατηλές αλλά δελεαστικές διαφημίσεις προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές που εντοπίστηκαν κυρίως στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. H SafeLine ενημέρωσε τους διαχειριστές του κοινωνικού δικτύου με τους οποίους διατηρεί στενή επαφή και στο σύνολό του το ύποπτο περιεχόμενο αποκλείστηκε άμεσα.

4

5

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι την περίοδο 2010-2011, οπότε και άρχισε η χρήση των κοινωνικών δικτύων από το ευρύ κοινό, παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση των καταγγελιών για περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Με την ενεργοποίηση σχετικών εργαλείων αναφοράς από τα ίδια τα κοινωνικά δίκτυα, ο αριθμός των καταγγελιών βαίνει διαρκώς μειούμενος.

7

8

 

Τα περιστατικά ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο παρουσίασαν μια εκρηκτική αύξηση κατά το έτος 2010 ενώ και το 2015 οι σχετικές καταγγελίες έφτασαν στο 19% του συνόλου των καταγγελιών.

9

10

Η SafeLine κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επέκτεινε τη δραστηριότητά της και στον τομέα της  ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου. Έχει πραγματοποιήσει πληθώρα  ενημερωτικών εκδηλώσεων στο ευρύ κοινό αλλά και στη σχολική κοινότητα. Με κυρίαρχο μήνυμα ότι όλοι εμείς είμαστε υπεύθυνοι και έχουμε τη δύναμη να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο για εμάς και τα παιδιά μας, συνεχίζει το έργο της.

11

Εφαρμόζοντας την οικογενειακή συμφωνία

 

Μια οικογενειακή συμφωνία είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε μια συνομιλία με όλη την οικογένειά σας σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο και πώς να συμπεριφέρεστε με θετικό τρόπο όταν βρίσκεστε συνδεδεμένοι στο σπίτι, στο σχολείο ή στο σπίτι ενός φίλου.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δημιουργία υποσχέσεων,  δηλαδή θετικές δηλώσεις για το πώς η οικογένειά σας θέλει να φροντίζει ο ένας τον άλλο και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζετε τους άλλους στο διαδίκτυο.

Οι συμβουλές μας για τις οικογενειακές συμφωνίες παρέχουν μια λίστα με πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη δημιουργία της συμφωνίας σας και μερικά παραδείγματα για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί η συμφωνία. Το πρότυπο οικογενειακής συμφωνίας μας παρέχει ένα πλαίσιο που θα βοηθήσει τις οικογένειες να θέσουν σαφείς προσδοκίες για θετική και ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Εδώ είναι οι συμβουλές μας για την εκκίνηση της δικής σας!

 

Βασικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε

Ποιος ασχολείται με την πραγματοποίηση των υποσχέσεων;

Είναι σημαντικό να συμμετέχετε όσο το δυνατόν περισσότερο όλα τα μέλη της οικογένειας κατά την ανάπτυξη της οικογενειακής σας συμφωνίας. Παιδιά τριών ετών μπορούν να σας βοηθήσουν με τις υποσχέσεις και μπορείτε να τους εξηγήσετε το για το λόγο που τις χρειάζεται η οικογένειά.

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, μπορούν να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στην απόφαση σχετικά με τις υποσχέσεις, καθώς και να αποφασίσουν ποιες θα είναι οι συνέπειες για τη μη τήρησή τους. Οι προ-έφηβοι και οι έφηβοι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή, διότι τους δίνει την ευκαιρία να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική τους συμπεριφορά. Η συζήτηση θεμάτων γύρω από το διαδίκτυο μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αναδείξετε τις ιδέες των νέων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα παραμείνετε ασφαλείς και θα χρησιμοποιείτε υπεύθυνα το διαδίκτυο.

Η συμμετοχή του παιδιού σας στη δημιουργία τόσο της οικογενειακής συμφωνίας όσο και των συνεπειών για τη μη τήρησή της θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τη συμφωνία.

 

Τι πρέπει να συμπεριλάβουμε στις υποσχέσεις;

Ξεκινήστε τη συμφωνία συζητώντας τον τρόπο με τον οποίο ολόκληρη η οικογένεια χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Αυτό θα σας βοηθήσει να μάθετε σε ποιους τομείς να εστιάσετε κατά τη σύνταξη των υποσχέσεων. Αυτές οι περιοχές θα μπορούσαν να είναι οτιδήποτε από το online gaming ή ο χρόνος που δαπανάται στο διαδίκτυο.

Ξεκινήστε να γράφετε τις υποσχέσεις για σημαντικούς τομείς που επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια της οικογένειάς σας: με ποιους μιλούν στο διαδίκτυο, αν μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες και άλλα θέματα που είναι σημαντικά για εσάς και την οικογένειά σας. Ίσως θελήσετε επίσης να αναπτύξετε υποσχέσεις σχετικά με το σεβασμό των άλλων χρηστών, την εγγραφή σε λογαριασμούς, την αναζήτηση περιεχομένου ή τα κλικ σε συνδέσμους.

Η συμφωνία κάθε οικογένειας θα είναι διαφορετική. Η συμφωνία σας πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη τις πεποιθήσεις, τις αξίες και την κατάσταση της οικογένειάς σας, καθώς και την ωριμότητα και τις ανάγκες του παιδιού σας.

Όλες οι καλές οικογενειακές συμφωνίες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: είναι συγκεκριμένες και εύκολα κατανοητές. Παρόλο που οι υποσχέσεις που κάνετε, μπορεί να έχουν σε διαφορετική διατύπωση, ίσως επιθυμείτε να συμπεριλάβετε συγκεκριμένες υποσχέσεις «dos και don’ts» βασικούς κανόνες που ισχύουν παντού και για όλους ή ακόμη και υποσχέσεις που μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τη συσκευή, την εφαρμογή ή το χρήστη.

 

Πότε να αρχίσετε να κάνετε τις υποσχέσεις;

Μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε απλές υποσχέσεις μόλις το παιδί σας έχει τις γλωσσικές δεξιότητες για να τις καταλάβει. Μπορεί επίσης να είναι ωφέλιμο να ξεκινήσετε την οικογενειακή σας συμφωνία καθώς το παιδί σας αρχίζει να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, καθώς αυτό μπορεί να είναι μέρος της διδασκαλίας τους.

Τα μικρά παιδιά θα χρειαστούν υποστήριξη και υπενθυμίσεις για να ακολουθήσουν τις υποσχέσεις, επειδή είναι πιθανό να τις ξεχάσουν ή να τις αγνοήσουν. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό με τις υποσχέσεις ασφάλειας όπως «Δεν θα συναντηθώ με κάποιον που γνωρίζω μόνο ηλεκτρονικά» ή «Δεν θα αποκαλύψω τα προσωπικά μου στοιχεία σε κανέναν στο διαδίκτυο, π.χ. το όνομα του σχολείου και τη διεύθυνση».

Ορισμένα παιδιά με ειδικές ανάγκες ενδέχεται επίσης να χρειαστούν βοήθεια για να κατανοήσουν και να θυμηθούν την οικογενειακή συμφωνία.

 

Αλλαγή των υποσχέσεων

Η συμφωνία είναι καλό να αλλάξει καθώς τα παιδιά σας αναπτύσσονται και η κατάσταση της οικογένειάς σας αλλάζει. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, για παράδειγμα, οι υποσχέσεις για την ιδιωτικότητα μπορεί να γίνουν πιο σημαντικές.

Αναθεωρήστε τη συμφωνία σας σε τακτά διαστήματα για να επισημανθούν οι σημαντικότερες υποσχέσεις. Αυτό μπορεί να είναι μια σπουδαία στιγμή για να εμπλέκονται τα μεγαλύτερα παιδιά και οι έφηβοι να κάνουν οποιεσδήποτε αλλαγές στη συμφωνία.

 

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των υποσχέσεων

Η δημιουργία μιας συμφωνίας οικογένειας είναι εξαιρετική, αλλά είναι σημαντικό να ορίσουμε και τις συνέπειες. Αυτό σημαίνει ότι όταν αποφασίζετε μια υπόσχεση, πρέπει επίσης να αποφασίσετε τι θα συμβεί αν αυτή δεν τηρηθεί. Μιλώντας για τις συνέπειες ως οικογένεια μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι όλοι καταλαβαίνουν και συμφωνούν με αυτές. Εάν τα παιδιά συμφωνούν με τις συνέπειες εκ των προτέρων, είναι πολύ πιθανότερο να τις ακολουθήσουν χωρίς αντιρρήσεις όταν χρειαστεί να τις επιβάλλετε.

Όταν μια υπόσχεση δεν τηρηθεί, μπορείτε να επιλέξετε απλώς να την υπενθυμίσετε το παιδί σας και να του δώσετε άλλη μία ευκαιρία.

Αν μια υπόσχεση έχει σπάσει πολλές φορές, ίσως αξίζει να την αναδιατυπώσετε μέσα στη συμφωνία για να βεβαιωθείτε ότι είναι σαφής ή να εξετάσετε εάν είναι ρεαλιστική για την οικογένειά σας. Ίσως αν την προσεγγίσετε με διαφορετικό τρόπο θα διασφαλίσετε ότι μπορεί να ακολουθηθεί, για παράδειγμα αλλάζοντας τη φράση «υπόσχομαι να μην δημιουργήσω ποτέ καινούργιους λογαριασμούς» σε «υπόσχομαι να ρωτήσω πριν εγγραφώ σε νέο λογαριασμό και να το κάνω μόνο με έναν ενήλικα που εμπιστεύομαι».

Είναι επίσης σημαντικό να επαινείτε τα παιδιά και τους νέους για τις θετικές επιλογές που κάνουν στο διαδίκτυο και για τη σωστή τήρηση της οικογενειακής συμφωνίας.

Ενώ κάποια ζητήματα μπορεί να αισθάνονται ότι εμφανίζονται συγκεκριμένα σε μια εφαρμογή, συχνά συμβαίνουν σε πολλές πλατφόρμες. Ένα παιδί που μιλάει με ανθρώπους που δεν γνωρίζει μέσω ενός παιχνιδιού θα μπορούσε επίσης να κάνει το ίδιο σε έναν ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ή σε ένα διαδικτυακό φόρουμ. Θα συνιστούσαμε να προσπαθείτε να επικεντρώσετε την οικογενειακή σας συμφωνία στους κινδύνους και όχι σε συγκεκριμένες εφαρμογές, καθώς αυτό θα σας βοηθήσει να ορίσετε σαφή όρια ή οδηγίες για τη χρήση του διαδικτύου στο σύνολο.

Είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένας ανοιχτός διάλογος με τους νέους σχετικά με τις εμπειρίες τους στο διαδίκτυο, τόσο θετικές όσο και αρνητικές. Αντιμετωπίστε όλα τα μέλη της οικογένειας ως εξειδικευμένο εμπειρογνώμονα και μοιραστείτε τις γνώσεις σας μαζί για να βοηθήσετε την οικογένειά σας να είναι ασφαλής στο διαδίκτυο.

Θυμηθείτε ότι μπορεί να αισθανθείτε πως τα παιδιά ξέρουν περισσότερα για την τεχνολογία, αλλά εσείς γνωρίζετε περισσότερα για τη ζωή και αυτό είναι πιο σημαντικό για το πώς να τα κρατήσετε ασφαλή.

Πηγή: Childnet

 

 

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κατέχει για το άτομό μου μια εταιρεία ή ένας οργανισμός;

Ο νέος κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα GDPR δίνει το δικαίωμα σε κάθε χρήστη να ζητήσει και να λάβει από εταιρείες και οργανισμούς όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαθέτουν για το άτομό του. Επιπρόσθετα δίνει το δικαίωμα να λάβει επιπλέον σχετικές πληροφορίες  όπως ο λόγος επεξεργασίας των δεδομένων, οι κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται κ.λπ.

Όπως ορίζει ο κανονισμός, το δικαίωμα πρόσβασης θα πρέπει να μπορεί να ασκηθεί με ευκολία και να παρέχεται ανά «εύλογο χρονικό διάστημα». Η εταιρεία ή ο οργανισμός θα πρέπει να παρέχει ένα αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα δωρεάν. Τυχόν επιπλέον αντίγραφα είναι δυνατό να υπόκεινται σε λογικές χρεώσεις. Όταν το αίτημα υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός και αν διατυπώσετε διαφορετικό αίτημα.

Παραδείγματα δικαιώματος πρόσβασης

Δανείζεστε βιβλία από μια βιβλιοθήκη. Μπορείτε να ζητήσετε από τη βιβλιοθήκη να σας παράσχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει για σας. Η βιβλιοθήκη θα πρέπει τότε να σας παράσχει όλες τις αποθηκευμένες πληροφορίες  που σας αφορούν, για παράδειγμα πότε ξεκινήσατε να χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, ποια βιβλία έχετε δανειστεί, εάν ποτέ καθυστερήσατε να επιστρέψετε κάποιο βιβλίο και πρόστιμα τα οποία μπορεί να σας έχουν επιβληθεί.

Εγγραφήκατε σε ένα σύστημα ανταμοιβής πελατών με τη χρήση καρτών μιας αλυσίδας σουπερμάρκετ που διαθέτει καταστήματα σε διαφορετικά μέρη της πόλης και της χώρας. Εάν χρησιμοποιήσετε το δικαίωμά σας να ζητήσετε και να λάβετε προσωπικές πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί από το σύστημα ανταμοιβής πελατών με τη χρήση καρτών, θα πρέπει να λάβετε πληροφορίες π.χ. σχετικά με το πόσο συχνά χρησιμοποιήσατε την κάρτα, σε ποια σουπερμάρκετ κάνατε τις αγορές σας, τυχόν έκπτωση που σας έγινε και εάν έγινε στόχευσή σας μέσω της χρήσης τεχνικών κατάρτισης προφίλ (και πώς), εάν το σουπερμάρκετ, το οποίο ανήκει σε πολυεθνική αλυσίδα εταιρειών, έχει κοινολογήσει τα δεδομένα σας σε αδελφή εταιρεία που π.χ πουλά αρώματα και καλλυντικά.

Πηγή: European Commision

Facebook: Εφαρμογές τρίτων και έλεγχος προστασίας προσωπικών δεδομένων

 

Μετά από νέα σχετικά με την υπόθεση του Cambridge Analytica και το Facebook, πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα και αποθηκεύονται στο Facebook, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο οι εφαρμογές τρίτων μπορούν να έχουν πρόσβαση στο προφίλ και τα προσωπικά στοιχεία.

Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά τις εφαρμογές που είναι συνδεδεμένες με το λογαριασμό σας στο Facebook και να ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να κάνουν το ίδιο. Εδώ παρέχουμε ορισμένα πρακτικά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε.

 

Πώς μπορώ να δω ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μου;

Στις ρυθμίσεις σας στο Facebook μπορείτε να δείτε ποιες εφαρμογές είναι συνδεδεμένες στο λογαριασμό σας. Σε αυτές τις ρυθμίσεις μπορείτε να δείτε ποια μέρη του προφίλ σας και σε ποιες πληροφορίες μπορούν να έχουν πρόσβαση αυτές οι εφαρμογές και επίσης εάν έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των φίλων σας. Μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες θέλετε αυτές οι εφαρμογές να έχουν πρόσβαση και επίσης να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες προσβάσεις. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε πλήρως την εφαρμογή από το λογαριασμό σας στο Facebook αν δεν τη χρησιμοποιείτε πλέον ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση. Θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο ανάπτυξης εφαρμογών για να τους ζητήσετε να διαγράψουν οποιαδήποτε πληροφορία έχουν φυλάξει για εσάς.

 

Για να δείτε ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας:

Στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού: Κάντε κλικ ή αγγίξτε το τρίγωνο στο πάνω δεξιά μέρος του Facebook.com, έπειτα επιλέξτε «Ρυθμίσεις» και κάντε κλικ στην επιλογή «Εφαρμογές».

Στο Android: Αγγίξτε το κουμπί τριών γραμμών στην επάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής Facebook. Εδώ επιλέγετε «Ρυθμίσεις λογαριασμού» και έπειτα «Εφαρμογές».

Σε iOS: Πατήστε το κουμπί τριών γραμμών (κάτω δεξιά στην εφαρμογή Facebook), στη συνέχεια επιλέξτε «Ρυθμίσεις» και μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις λογαριασμού». Τέλος, επιλέξτε «Εφαρμογές».

Σας συνιστούμε να αποσυνδέσετε από το λογαριασμό σας όλες τις εφαρμογές Facebook που δεν χρησιμοποιείτε πλέον. Οι εφαρμογές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο προφίλ σας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και στη λίστα φίλων σας και σε όλες τις πληροφορίες που οι φίλοι σας επιλέγουν να δημοσιοποιήσουν, εκτός και αν απενεργοποιήσετε αυτήν την πρόσβαση.

Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε την ορατότητα των εφαρμογών, ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε αν οι φίλοι σας μπορούν να δουν αν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή ή όχι.

 

Τι ελέγχους μπορώ να κάνω;