Η E.E υιοθετεί στρατηγική για μια πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι μια αυξανόμενη απειλή, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και στην πραγματική ζωή. Για να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) υιοθέτησε και ανακοίνωσε μια στρατηγική για έναν πιο αποτελεσματικό αγώνα.

Μέσω της στρατηγικής που ανακοινώθηκε καθιερώνεται ένα πλαίσιο δράσης της ΕΕ για την περίοδο 2020-2025, όπου θα παρέχεται μια ολοκληρωμένη απάντηση στο ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός σύνδεσης.

Συγκεκριμένα, το έγγραφο παρουσιάζει οκτώ πρωτοβουλίες που χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία σε επίπεδο ΕΕ, για την εφαρμογή και την ανάπτυξη του σωστού νομικού πλαισίου για την προστασία των παιδιών, την ενίσχυση της απόκρισης στην επιβολή του νόμου και τη διευκόλυνση μιας συντονισμένης προσέγγισης μεταξύ των πολλών παραγόντων που εμπλέκονται στην προστασία και υποστήριξη των παιδιών.

Αναλυτικά:

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Επιτροπής και διαβάστε την ανακοίνωση για μια στρατηγική για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Πηγή: Better Internet for kids

Ετήσια στατιστικά στοιχεία δικτύου INHOPE: Χρόνος ανάπτυξης σε μέγεθος και αποτελεσματικότητα το 2019

 

Το 2019 στον ΙΝΗΟPE ενσωματώθηκαν έξι νέες ανοιχτές γραμμές καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο (Κύπρο, Ταϊλάνδη, Ισπανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Καμπότζη) ως μέρος του μακροπρόθεσμου και στρατηγικού σχεδιασμού για επέκταση του δικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια.  

Αυτό, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ανοικτών γραμμών καταγγελιών που ήδη λειτουργούν υπό την ομπρέλα του δικτύου συνέβαλε στο διπλασιασμό του αριθμού των καταγγελιών εικόνων και βίντεο παιδικής κακοποίησης που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία από το 2017 έως το 2019.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του 2019:

Άλλα σημαντικά σημεία της έκθεσης είναι:

 

 

Υλικό Εγχειριδίου Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού

 

 

Αφίσα “Διαδικτυακός εκφοβισμός”

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ

Αφίσα “social media και εικόνα σώματος”

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ

Αφίσα “κινητό τηλέφωνο και παιδί”

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ

Αφίσα “Social media top tips”

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ

Αφίσα Fake News – Τι να πω στο παιδί μου

Μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα από εδώ

Ενασχόληση με το διαδίκτυο – Utilisation d’internet

Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο από εδώ.

ypervoliki_enasxolisi_fr